Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Характеристики на фините центрове  (Прочетена 1163 пъти)
Търсач
Търсач
**
Неактивен Неактивен

Публикации: 387


WWW
« -: Юни 02, 2012, 12:57:54 »

Центровете в нашата фина система не само регулират физическото, умственото и емоционалното ни благосъстояние, но и помагат да формирамеличността си. Можем да ги оприличим на складове за нашите личностни характеристики. В живота нееднократно личностните ни качества еволюират. Ние се усъвършенстваме както съзнателно, така и несъзнателно. Спомнете си колко пъти напълно импулсивно сте пожелали да помогнете някому или да бъдете любезни, или щедри в някаква ситуация. Откъде се вземат тези желания?

Древните източни култури (Китай, Индия) организират своето съществуване на основата за познанието на фината система, базират своите общества върху по-висшите ценности на духовния живот, тоест върху Дхармата. Дхарма, на древен санскритски език, означава „кодекс за праведно поведение”, кодекс, който е в хармония с вселенския дух. Аналог на източната Дхарма са Десетте божи заповеди, постановени от Мойсей. Всъщност в редица древни световни религии, култури и традиции могат да бъдат открити примери на този универсален вътрешен кодекс на поведение.
В настоящия курс по медитация сме идентифицирали седем главни личностни характеристики, основани върху първичния принцип на фините центрове. Чрез това познание можем да си помогнем да живеем в хармония със своята духовна природа на човешки същества.

1) Мъдрото дете
В този свят навлизаме като невинни деца, затова бихме могли да кажем, че основната вътрешна личност в нас е детето. Невинност, спонтанност и мъдрост са изявите на този център.
Като пречистваме и подобряваме състоянието на този център, преживяваме изключително много ползи. На първо място се освобождаваме от рестриктивния контрол на мислите и обусловеностите, които ни пречат в пълна степен да се наслаждаваме на живота по спокоен и спонтанен начин. Вниманието ни става чисто и стабилно, а ние се фокусираме по-добре върху задачите, които вероятно имаме да изпълняваме във всеки момент. С еволюцията на този център, развиваме магнетична, привлекателна личност в нас. Израствайки чрез медитация, започваме да чувстваме, да преживяваме дълбоко чувство на невинност, уважение и обич към себе си и към другите. Откриваме още и че паметта ни несравнимо много се е подобрила, тъй като умът ни се е изчистил от ненужното разсейване.
Причини за дисбаланс:
• умствена свръхактивност и изключително крайно въвличане в удоволствията, които ни носят сетивните органи.

2) Художникът-мислител
В процеса на израстването ни сме подложени на активно обучение както от личните си преживявания, така и от обкръжението ни. Постоянно учим нови неща.
Можем да кажем, че вторият център е свързван с източника на нашата съзидателност, чисто внимание и духовна интелигентност. Той канализира съзидателните ни подтици и ни позволява да преживеем красотата около нас. Духовната интелигентност, дадена от този център, не е умствена; тя е директно възприемане на реалността. Може да бъде усетена по върховете на пръстите ни и сочи нашите фини блокажи. Този център е и център на чистото внимание, което ни дава силата да се съсредоточаваме.
Причини за дисбаланс:
• прекаленото мислене, планирането, прекалената умствена активност изтощават този център. Такива крайни състояния могат да причинят умствено прегряване и преумора на физическото ни тяло.

3) Добродетелният
Когато се придвижваме от усвоените в семейството обусловености към реалния живот, ние се изправяме пред предизвикателството на играта, наречена живот. Имаме етични норми, които твърдо ни водят в социалното ни общуване по достоен и позитивен начин.
Третият център дава вътрешното усещане за етично поведение. Този вътрешно вграден код на поведение е бил изявяван през вековете чрез живота и писанията на много светци, ясновидци и пророци, каквито са Мойсей, Исус, Мохамед, Абрахам Линкълн и много други. Третият център ни дава и чувството на удовлетворение от живота, както и способността да чувстваме радостта от споделянето с другите.
Причини за дисбаланс:
• крайно безпокойство, стрес и нарушени семейни връзки;
• работохолизъм, опиати, алкохолна зависимост, фанатизъм от всякакъв вид.

3a) Благоприятният водач
Жизнено важен фактор за съществуването ни е способността човек да упражнява контрол над поведението си. Във времето личността ни е моделирана чрез все по-задълбочено разбиране на истинските приоритети в живота, както и на това кое е добро и кое не за добруването ни по принцип. Истинският водач има твърди принципи, не се ръководи от фалшиви обществени ценности и празни моди, а във всякакви ситуации показва пълен самоконтрол.
Дори в суматохата на ежедневието просветленият водач винаги държи вниманието си върху по-глобалната визия и остава безкомпромисно върху дълбоко вкоренените етични принципи.
Причини за дисбаланс:
• липса на самонаблюдение (интроспекция);
• фокусиране само върху грешките на другите;
• липса на самодисциплина.

4) Праведният воин
Човек с подходящо установени ценности осъзнава тяхната важност за самия него, за близките му, както и за цялото общество. Дори е готов да се бори за тях с цената на собственото си удобство и позиция. Това отношение идва от дълбоко вграденото желание за благополучието на човечеството. Класически пример е Ганди, чиито усилия допринасят за независимостта на Индия.
Такава личност е много динамична, с ясна визия и цел в живота.
Причини за дисбаланс:
• страх;
• свръхотговорност, както и липса на отговорност;
• тесногръд интерес.

4a) Емоционалното Себе
Вдъхновението, подтикът идва от област, непозната на ума. Силата на поезията да вълнува сърцето на слушателя не може да се обясни чрез рационална мисъл или наука. Емоционалното Себе чувства, разбира и действа повече чрез сърдечен импулс, отколкото чрез чист рационален анализ на ситуацията. Това често помага на човек да постига по-добри резултати от колегите му, които си служат с по-умствената страна.
Творбите на Уилиям Шекспир, Уилиям Блейк, Тагор и Толстой продължават да вълнуват поколения чувствителни души много повече отколкото съвременната литература. И макар азбуката да е една и съща, начинът на ползване на думите в духа на истинския, съзидателния подтик е от голямо значение.Разгръщането на този фин център изгражда силно желание за
искреност, търпение, омиротвореност, обич и грижовност.
Причини за дисбаланс:
• прекалена емоционалност;
• прекалено задълбаване в рационализма;
• неспособност да повярваш в себе си, да се довериш на себе си.

5) Дипломатичният
Комуникацията играе главна роля в организацията на живота в наши дни.
Много от първопричините за лоша отборна игра, за конфликти, за неудовлетворение от работата и пр. могат да бъдат свързани с липсата на умения за подходяща комуникация. Всъщност еволюцията на човешкото общество не би била възможна без тази важна способност.
Дипломатът е майстор в изкуството на комуникацията, при това не само в устната. Всичко – съвременните изисквания за справяне с информацията, обменът на знания, разпространението на съобщения и пр. – произлиза от тази вътрешна енергия на дипломацията. Благодарение на медитативното и интроспективното си фокусиране върху петия еволюционен център, човек може спонтанно да осъществява връзки от всякакъв вид. Такъв човек излъчва аура на харизматична дипломация в резултат от използването на живата енергия на този център.
Напълно еволюиралият пети център ни дава усета за колективно мислене. По този начин се научаваме да разпознаваме ползата от колективното благосъстояние като много по-голяма от индивидуалния успех.
Причини за дисбаланс:
• чувство за вина и липса на себеуважение;
• ползване на ненужно агресивен глас;
• сарказъм, повишаване на тон, лукавство.

6) Скромният шампион
Скромност може и да не е често нашепваната дума в ХХ век, но е напълно възможно да се превърне във важен коловоз в настоящото хилядолетие. Вътрешната пустота, както и гонитбата на пари и власт са били нещо обикновено в много общества по време на цивилизоването на нашата планета. Резултатът е появата на ответна реакция срещу агресивността, арогантността, тъпотата и античовешкото поведение, които са мотивирани единствено от изгодата.
Смирената, любяща и прощаваща личност стои като маяк високо над тъмната бездна на неправдата и злодеянията. Дълбоката медитация и интроспекцията върху шестия център ни помага да развием истинска, искрена способност да прощаваме на другите и ни издига над тесногръдите желания и страсти. Такава личност няма никакво предубеждение спрямо другите в ума си, независимо от спецификата на средата, в която се намира.
Тя развива и много себераздаващо се отношение към живота, тъй като е в състояние да понася повече трудности – физически, умствени и емоционални.
Причини за дисбаланс:
• строго канализирани концепции;
• фиксиран начин на поведение;
• стигане до крайности в действията.

7) Живата легенда
В реалния живот рядко откриваме в една личност повече от едно или две от гореспоменатите качества. Също така е изключително трудно, ако не и невъзможно, да обхванем всичките балансирани качества на фината система, просто като работим усилено на умствено ниво в процеса на балансиране.
Обаче нежното и в същото време могъщо действие на енергията Кундалини за пречистване и подхранване на последния, седмия център отваря ново измерение на познание – безмисловно познание – което ни позволява автоматично да усещаме, да изживяваме интеграцията на всичките фини качества в себе си.
Новоизградената личност е завършена, интегрирана, балансирана, убедена и много ефективна във всички начинания. Здравословният начин на живот, очевидният и въпреки това постигнат без усилие успех в живота и фокусирането върху подпомагане благополучието на всеки са ключовите знаци на живата легенда.
Причини за дисбаланс:
• съмнение в самия себе си;
• крайна форма на атеизъм;
• стигане до крайности

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=HGfKQVkTbuY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=HGfKQVkTbuY</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=fuPwc8YhsJc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=fuPwc8YhsJc</a>
Активен

Страници: [1]   Нагоре
Отиди на:  Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright