Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Йога - какво е йога, видове и др.  (Прочетена 4418 пъти)
delfin
Гост
« -: Ноември 09, 2009, 14:34:21 »

КАКВО Е ЙОГА?


 Думата йога произлиза от санкритския корен "юдж", който означава "свързвам", "съединявам", "прикрепям", "впрягам" - т.е. насочване и концентрация на вниманието с цел практикуване. Този корен означава и "съединение", "общение", т.е. истинското съединение на нашата воля с волята на Бога. "По какъв начин това ще рече - казва Махадев Десаи в своето въведение към "Гита според Ганди" - съединение на всички сили на тялото , ума и душата с Бога; дисциплиниране на интелекта, ума, емоциите, волята. Това означава уравновесяване на душата, което дава възможност на човека да гледа спокойно на живота във всичките му аспекти."

Йога е eдна от шестте ортодоксални системи на индийската философия. Тя e систематизирана от Патаджали в неговия класически труд "Йога сутри", който съдържа 185 лаконични афоризми. В индийската мисъл всичко е пропито от Върховния Всеобщ Дух (Параматма, Бог), от когото индивидуалната душа (Дживатма) е само част. Системата се нарича йога, защото дава средствата, чрез които дживатма може да се свърже или съедини с Параматма и така да постигне мокша - свободата...

Човек, който следва пътя на йога, се нарича йогин.

В гл. VI на " Бхагавад Гита", най-авторитетният източник на философията на йога, Шри Кришна обяснява на Арджуна значението на йога като освобождение от скръб и болка. Там се казва: "Когато неговият ум, интелект и его (ахамкара) са контролирани, свободни от неспокойни мисли и то до степен, че да почиват в духа, човек става мукта - едно с бога... Лампата не трепти там, където няма вятър... така е и с йогинът, който контролира своя ум, интелект и его, бидейки потънал вътре в духа. Когато неспокойствието на ума, интелекта и егото бъдат преодоляни чрез практикуване на йога, йогинът - чрез благоволението на Духа вътре в него - достига осъществяване. Тогава той познава вечната радост, която е извън сетивните възприятия и която не може да се достигне със собствения разум. Той непрекъснато пребивава в тази реалност, той е намерил най-висшето съкровище. Няма нищо по-висше от това! И този, който го е постигнал, не може да бъде засегнат и от най-голяма скръб! Това е истинското значение на йога - избавяне от допира с болката и скръбта..."

Както добре шлифованият диамант има много страни, всяка от които отразява различен цвят на светлината, така всеки отделен аспект на йога отразява различен нюанс от значението й, като разкрива различни аспекти от безкрайното многообразие на човешките стремежи към вътрешен мир и щастие.

"Бхагавад Гита" дава и друго обяснение на йога, като поставя ударението върху Карма йога - йога на действието. В нея се казва: "Само работата е твоя привилегия, ала не и плодовете от нея. Никога не позволявай на плодовете на дейността да ти бъдат мотив; и никога не преставай да работиш. Работи в името на Бога, като изоставиш егоистичните си желания. Не се засягай от успех или неуспех. Това пълно равновесие се нарича йога."
Йога се характеризира и като мъдрост в работата и успешен живот в активност, хармония и умереност: "Йога не е за онзи, който спи много, нито за онзи, който будува. Чрез умереност в храната и почивката, чрез редовност в труда, чрез съгласуване на съня и бодърствуването, йога премахва всяка болка и скръб."

"Катхаупанишад" описва йога по следния начин: "Когато сетивата са успокоени, когато умът почива, когато интелектът не се вълнува, тогава, казва мъдрецът е достигната най-висшата фаза. Този постоянен контрол над ума се определя като йога. Онзи, който достигне това - той е освободен от заблуди."

В сутра II, гл. I на Йога сутрите Патанджали описва йога като "читта вритти ниродхах". Това може да се преведе така: прекратяване (ниродхах) на умствените (читта) изменения (вритти), или като потушаване (ниродхах) на колебанията (вритти) на съзнанието (читта). Думата "читта" обозначава ума в неговото общо или сборно значение, като състоящ се от три категории: ум (манас) - индивидуалният ум с неговата сила и способност за внимание, избор и отхвърляне; това е нерешителността на ума; интелект или разсъдък (будхи) - това е състоянието на решителност, което определя различаването на нещата; и его (ахамкара) - изразителят на Аз-а, състоянието, което установява "аз зная". Думата "вритти" е образувана от корена "врит" - "въртя се", "обръщам се". Тя означава начин на действие и поведение, начин на живот и състояние на ума. Йога е метод, чрез който неспокойният ум се укротява, а енергията му се насочва в съзидателни канали. Както една могъща река, обуздана в язовири и канали, образува големи водохранилища, така и умът - когато е под контрол той осигурява покой и създава предостатъчно енергия за издигането на човека. Ала проблемът за контрола на ума не може да се реши така лесно! Това се потвърждава и от следния диалог в гл. VI на "Бхагавад Гита", в който Арджуна пита Шри Кришна: "Кришна, ти ми разказа за йога като единение с Брахман (Абсолютния Дух), който е винаги един. Но как може това да е постоянно, когато умът е тъй неустойчив и непостоянен? Умът е необуздан и упорит, силен и своенравен, труден за укротяване - като вятъра." Шри Кришна отговаря: "Без съмнение умът е неспокоен и труден за контролиране. Но той може да бъде приучен чрез постоянна практика (абхяса) и чрез освобождаване от желанията (вайрагя). Човек, който не може да контролира своя ум, трудно може да може да достигне единение с Божественото. Ала онзи, който се контролира, ще го постигне - ако се старае упорито и правилно насочва енергията си."
 

От "Светлина върху йога" на Б.К.С. Айенгар
Активен
delfin
Гост
« Отговор #1 -: Ноември 09, 2009, 14:36:33 »

ВИДОВЕ ЙОГА


Съгласно общоприетото мнение съществуват пет вида Йога, а именно Хатха, Раджа, Джнана, Карма и Бхакти. Такова мнение, разбира се, не е напълно точно, ако се основава на указанията на Тантрите, които делят всички видове Йога на два големи класа: Дхиана Йога, сиреч Йога на размисъл, към която се отнасят Бхакти, Карма и Джнана Йога, и така наречената Кундалини Йога, към която се отнасят Мантра, Лая, Хатха и Раджа Йога, общата цел на които е да вдигнат Кундалини, както показва и наименованието на тази втора група.

При първата група Йога (Дхияна) за достигане на крайната цел (Освобождаването) се използува:
било силния религиозен екстаз (Бхакти),
било самоотвержения труд (Карма),
било дълбокия размисъл на мъдреца (Джнана).

Всички видове Кундалини Йога приемат и в четирите случая един и същ метод на психична тренировка единствено средство, а и цел, на които е пробуждането и издигането на Кундалини. По този втори път (Кундалини Йога), според свидетелството на Тантрите, само могат да бъдат постигнати психичните сили (Сидхи) разкриване на съзнанието и свързаното с това блаженство (бхога, което не могат да дадат другите видове Йога на Дхияна, които, макар и да довеждат до освобождение, не пробуждат Кундалини и свързаните с това постижения (Сидхи и др).

Обаче съвременните Йоги (като например Свами Вивекананда и Свами Рагхавананда) не споделят тези ограничения и твърдят, че е възможно по пътя на Дхиана да сe вдигне Кундалини.

Без да се впускаме в подробности по този интересен въпрос, ще си позволя да изразя мнението си по следния начин.

Всяка от седемте вида Йога е Кундалини Йога. Без пробуждането на Кундалини нито един от горепосочените пътища не може да даде нещо съществено. Това именно е изразено на мистичния език на Тантрите: “Само Шакти дава Сидхи, освобождение, съвършенство”.

- Мантра Йога пробужда Кундалини чрез произнасяне на мантри /съчетание на звукови формули/, във връзка със съсредоточаване върху чакрите.

- Лайя Йога - чрез последователни съсредоточавания върху чакрите.

- Хатха Йога - чрез насочване на дихателните токове към разните средища.

- Раджа Йога - чрез развиване на сила на съсредоточаване, което изисква силен ток на Кундалини и по такъв начин я пробужда.

- Джнана Йога - чрез размисъл (медитация), също както Раджа.

- Бхакти Йога - чрез религиозен размисъл, както Джнана, с тази особеност, че цялата усилваща се любов (която е токът на Кундалини) я призовава,
 
и накрая

- Карма Йога - чрез укрепването на силата на волята чрез твърдостта на принципите. Тази сила на волята действува на Кундалини също така, както съсредоточаването или размисълта.

Без пробуждането на Кундалини, сиреч на скрития живот, не може да има някакви сили, някакво съвършенство (Самадхи).

При това, показаното в Тантрите подразделение на всички видове Йога значително облекчава задачата на изложението, ако се вземе под внимание, че за постигане на целите на йога са необходими две условия:

1) тънък психичен апарат и това се достига с тренировка в Кундалини Йога и

2) дълбоко съсредоточаване на мисълта, което е цялата тайна на могъществото на Йога. То се достига по пътя на Дхиана.

И наистина Вивекананда така разделя своето изложение: в първата част на своята “Раджа Йога” той дава Кундалини-Йога, а в афоризмите на Патанджали посочва основните начала на Дхиана-Йога.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #2 -: Ноември 09, 2009, 14:46:44 »

СИДХИ


СИДХИ означава „истинско достижение", „завършеност", „благодат" и „реализация". Има два вида сидхи - обикновени и върховни. Когато получим благодатта на обикновените сидхи, всички препятствия в живота ни, като лошото здраве например, биват премахнати, всичките ни добри стремежи се увенчават с успех, сдобиваме се с блага като богатство, просперитет и дълъг живот, а всички събития през живота ни стават благоприятни за духовна практика и достигане на просветление.

Благодатта на висшите сидхи ни води до самото просветление, състоянието на пълна реализация на Падмасамбхава, от което имаме полза не само ние, но и всички други същества. Като се молим на тялото, речта, ума, качествата и действията на Падмасамбхава, ще се сдобием както с обикновени, така и с висши сидхи.

СИДХИ ХУМ привлича всички сидхи, както магнит привлича железни стърготини.

ХУМ представлява умът на мъдростта на будите и е светият катализатор на мантрата. Това е нещо като обявяване на истината и силата й: „Да бъде!"

Основното значение на мантрата е: „ Призовавам те Ваджра Гуру Падмасамбхава, чрез благодатта си да ни дариш обикновени и висши сидхи."

Дилго Кхиентсе Ринпоче обяснява:

Казано е, че дванадесетте срички ОМ А ХУМ ВАДЖРА ГУРУ ПАДМА СИДХИ ХУМ носят е себе си цялата благодат на дванадесетте учения на Буда, които са същността на неговите осемдесет и четири хиляди Дхарми.

Така че да се произнесе мантрата Ваджра Гуру веднъж, се равнява на благодатта от произнасянето... или практикуването на цялото учение на Буда. Тези дванадесет клона на ученията на Буда са противоотровата, която ще ни освободи от „Дванадесетте елемента на взаимосвързания произход", които ни държат оковани в самсара - неведение, кармически образувания, колебаещ се ум, име и форма, сетива, контакт, усещане, вкопчване, съществувание, раждане, старост и смърт. Тези дванадесет връзки са механизмът, чрез който самсара съществува. Чрез произнасянето на мантрата Ваджра Гуру тези дванадесет елемента се пречистват и човек може да премахне напълно пласта от кармически емоционални натрупвания и да се освободи от самсара. Макар и да не можем да видим Падмасамбхава лично, умът на мъдростта му се проявява като мантра - тези дванадесет срички всъщност са еманация на неговия ум на мъдростта и са одарени с цялата му благодат. Мантрата Ваджра Гуру е Падмасамбхава във формата на звук. Така че когато го призовавате с помощта на дванадесетте срички, получавате огромна благодат. В тези тежки времена, когато няма по-силни от Падмасамбхава буди или убежища, които да призовем, няма по-подходяща мантра от Ваджра Гуру.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #3 -: Ноември 09, 2009, 14:49:18 »

Част от 108-ТЕ СИДХИ55. Урдхва Ретас

Това е пълна власт над половия нагон. Сидха, независимо мъж или жена, достига контрол над половия нагон и интереса към пола. В тантристките тайнства това достижение е сексуалният контрол. В сидха школата по йога достижението служи за надхвърляне на всички низши полови импулси или нужди, като практикуващият става Урдхва Ретаска от Урдхва ретите.

56. Стхитипраджна

Стабилност на ума, невъзмутимост, безстрастие. За постигане на тази сидха е нужна искрена и неотклонна абхяса (дисциплина). Методът, който се използва, обикновено са правилата на яма и нияма от раджа йога, с ударение върху мауна - мълчанието. Йоги се въздържа от думите както често се въздържа от храна. Древна санскритска поговорка казва, че светският човек живее с езика си (храната и думите), докато по-висшият от него, духовният човек, живее в ядрото на сърцето, във висините на ума, будхи.

57. Адвани (Вивека)

Способност да се издържат внушенията на силни, но негативни умове. Вивека, духовното разграничение, е достижение на висшите практики на раджа йога. Съдържанието на тази сидха е да можеш да видиш истинското и постоянното в противовес на преходното и променливите състояния. Много силни, но неправилно насочени умове се опитват да повлияят на садханата на дълбоко духовно търсещите със светска логика и академична реторика. Целта на йоги е да се обърне навътре към себе си, без да зависи от друг, освен от Аза.

58. Вирами

Способност за използване на психическа защита. Вирами е древно индийското изкуство за психическа защита. То е най-древното от всички психически изкуства в Индия, и без съмнение е прародител на съвременните бойни школи в Индия, Китай и Япония. Каларипаят и Марма Видхи - подобно на карате бойно изкуство на промушване с пръсти, китайското кунг-фу, корейското тайкуондо, и японските карате и джудо са все външни, физически форми на онова, което всъщност е изкуството на психическа защита. Сидха може да използва нещо като граасах или гаханар техника, подобна на окултните, на начертаване на психически кръг или бариера, но най-често психическата защита се достига чрез изпълване на аурата с любов. Ако човек излъчи злоба, омраза или завист към тази аура на любовта, те рикошират към него. Науката вирами наистина има специални крии, при които противникът може да бъде държан на разстояние или обездвижен и без възможност за действа.

59. Джантушакти

Древните сидхи са живеели в уединени гори, джунгли или планини и оцеляването им е зависело от съгласуването на силите на Природата и на животинското царство с еднаква ловкост и сила. Сидха не пада до нивото на животинската ловкост, но разбира еволюционните състояния на съзнанието в различните форми. Чрез тази сидхи йоги често се защитава от хищни животни и отровни змии и насекоми. Пред неговата сила "лъвът е като агънце".

60. Джантиджна

Способност за превръщане в каквото и да е животно, птица или чувстващо същество. Сидха осъзнава еволюционния процес на живота, при който той чрез различните етапи на на по-низш живот се е издигнал до Homo Animus - животното-човек, след това до Homo Erectus - изправеното човешко същество, и Homo Nobilis - благородникът на човешката раса. По-нататъшния етап Homo Deus - човекът-бог се достига от Махатмата - великата душа. В резултат на това съзнателно знание сидха отново може да приема което и да е тяло, което е имал преди, или което и да е тяло на друго същество, за да се защити или, когато е необходимо, да не бъде открит.

61. Бхута (Двадеха)

Способност да се влиза в или да се приема друго физическо тяло. Съществуват много истории за йоги, които при смъртта си приемат физическото тяло на близък последовател или ученик. Смята се също така, че това може да бъде извършено по всяко друго време за духовна цел, за издигане скоростта на вибрации на тялото, или за издигане на съзнанието. Използването на физическото тяло на друг човек за отрицателни цели не бива да бъде оправдавано като сидхи. Такова състояние може да съществува и е известно като "психично обсебване" и обикновено се приписва на безплътни или лишени от тяло сили, а не на присъствието на сидха. При психичното обсебване цялата ситуация за всички въвлечени в това е силно травматизираща.

62. Гуруманас

Способност за влизане във финото или астралното тяло на друг човек. Сидха може да използва емоционалното, менталното или астралното тяло на друг, за да изпрати послание до един или повече хора. Това не е астрално или психично обсебване, при което се проявява безплътен дух, нито състояние, при което медиум показва астрални гласове или явления. Много духовни ученици са изпитвали как техните учители са говорили през тях върху теми, с които те обикновено не са запознати. Чрез тази сидхи гуру може да повлияе на вътрешната садхана на своя чела.

63. Гупта

Способност за дематериализиране на тялото или за създаване на ново тяло.
Съществуват много истории за сидхи, които са на стотици години. В Индия и днес се разправя за сидха, който е на хиляди години, който дематериализира и отново материализира тялото си по свое желание, като често се явява по-млад от последното си проявление. Сидха може да създава физическо тяло, чийто пол, състояние или положение зависят от изискванията на висшата му духовна мисия. Тези тела са "истински", а не ектоплазмични, незавършени форми, каквито са създаваните от окултиста или психичния медиум. Тези тела не са съставени от външни сили, а от вътрешната воля.

64. Акаша

Способност за пътуване на далечни места. Сидха може да дематериализира тялото си и да го направи да се появи на друго място. Едновременното появяване на тялото на две места също е част от тази сидхи. Действителноото тяло се материализира на ново място, но това не е астрално пътуване. Астралното пътуване е само част от общата сидхи, която се достига чрез висша духовна практика. Способността за поява на две места едновременно е отбелязана в източната литература. В едно описание се говори за йоги, който се появил в един и същ момент на девет различни места в света. Случаят е документиран от съвременен западен психолог.

65. Маномая

Способност за пътуване в астралното или менталното ниво. Съзнателният ум се проявява в обвивка или тяло, наречено маномая коша. Долната част от тази коша е подсъзнателното, или астралната област. Ако съзнанието се освободи, за да се движи вън от това тяло, то може да се движи само в нивото на паметта. Само сидха може да прави това без опасност. Всеки друг може да се хване в капан на астралния свят и да полудее или да загуби живота си. Йогите предупреждават непосветените да не опитват лъжливи системи за астрални пътувания, а съвременната литература е пълна с фалшиви гуру, които трагично са умрели, използвайки собствените си опасни системи.

66. Суранади

Способност да се пътува до други планети или отдалечени галактики. Много йоги заявяват, че могат да пътуват до Луната, до други планети в нашата слънчева система или до различни места в далечни галактики. Всички йоги учат, че ние сме космични същества и в предишни прераждания сме живели другаде. Ние не сме ограничени до прераждане само на тази планета, на Земята. Сидхи заявяват, че напълно помнят предишните си прераждания на други планети и че имат способността чрез "космична памет" да се върнат на тези места. Други твърдят, че при междузвездни пътувания тази способност може да ги заведе до различни места в космоса, където преди не са били.

67. Акашалока

Способност да се посещават нивата на акаша. Нивата на акаша са отвъд състоянията на ума. Те не са ограничени по време, пространство или ум. Сидха, които са изпитали тези нива, говорят за същите опитности като йогите, които достигат състоянията отвъд ума на сахаджа самадхи. Санскритската дума "акаша" е равностойна на английската "етер". Терминът се отнася за космичните, небесни или духовни нива, а не за умствените. Някои писатели говорят за тези нива като за Девачани нива, или светът Девачани.

68. Акашарай

Способност да се четат акашките записи. Някои сидха заявяват, че има акашки записи - космична памет за това, какво се е случило в историята на вселената, и за проектиране бъдещето на вселената във великите еони на космичното време. Това не е ограничено до някакъв религиозен ден на Страшния съд, въпреки че в индуистките текстове съществува термина Дхарма Рай - Книга на праведността. Някои автори говорят за акашки библиотеки, художествени галерии, музеи и складове с научни знания отвъд тези, които човек досега е постигнал.

69. Сидхатва

Способността да се общува със сидхи в сегашното тяло. "Само Учител ще познае Учителя" - казва се, че само сидха може да познае друг сидха. Според древната мъдрост, "които си приличат, се привличат". Когато неразвити хора заявяват, че са влезли в контакт с въплътен сидха, те може би се мамят от безплътни същества, явяващи се като Реализирани. Само личното духовно развитие до висше ниво може да доведе до истински и ползотворен контакт. Реализираните Учители обикновено не общуват с по-ниско духовно развити, тъй като това представлява "слизане до по-ниско състояние", и дори и Учител може да падне.

70. Сидхаджна

Способност да се общува със сидхи или издигнати Учители. В йога въпросът за това дали човек може да общува с издигнат Учител или сидха, достигнал космичните сфери, е много спорен. В тази идея има заложен конфликт на целите, но все пак според някои школи е възможно човек да има водач или издигнат Учител, който да подпомага духовния му растеж. Религиозните смятат за такива водачи ангелите. Вероятността за общуване с издигнат Учител е толкова слаба, че, общо взето, лековерните ще бъдат подведени от отрицателни, вредни, безплътни астрални сили, предрешени като Учители. Всички йоги много остро предупреждават учениците си за това явление и подчертават необходимостта от жив гуру, достигнал висши космични опитности, който може да води ученика в духовната садхана.

71. Абхибхутва

Контрол над материята и предметите на материално ниво. Тази сидхи обикновено е известна като "психокинеза" - силата за контролиране поведението на физическите обекти или материали. Смята се, че чрез психокинезата може пряко да се влияе върху емоционалните състояния, желанията или свръхсетивните фактори. Сидха може да предизвика обект, предмет или човек, да се придвижи или да промени положението си. Той може да промени състоянието на материално вещество - от твърдо в течно, газообразно или енергийно. Известни са статуи, които плачат или кървят по командата на силен психо-кинетичен ум. Изследователите на парапсихологичното често говорят за съществуването на тази сидхи.

72. Бхушанти

Контрол над дела и неща в природата. Психо-кинетичната способност на сидха може да бъде разширена до влияние върху делата и случките на физическо ниво. Някои учители твърдят, че ръководят световните дела. Други може би осигуряват безопасност или предотвратяват бедствия, които биха повлияли на човека. Трети заявяват, че поддържат мира в света. Състоянието на нещата в световен план води до предположението, че мнозина от тези, които се смятат за сидхи, са твърде далеч от това състояние.

73. Анахата

Способност да се чуват беззвучни звуци. Ясночуването е способност да се чуват звуци, които са под честотата на възприеманите от човека. Тази сидхи понякога се описва като свръх-чуване. Сидхите заявяват, че могат да чуят бръмченето на атома и звуци от междузвездното пространство. Чуването на космичния Дхун, Шабда, фините звуци на Анахата, слушането на "музиката на сферите" са все чрез тази сидхи. Нада йога, двани йога, шабда йога и лая йога използват техники, които създават свръхчуваеми звуци. Способността да се чуе Даса Дхун (десетте мелодии или психични звуци) не е непременно сидхи, а по-скоро напредък в една или повече от споменатите видове йога садхана.

74. Нада (Дхуни)

Свръх-нормален слух. Тази сидхи дава способност за чуване от много далеч, и да се чуват фините звуци в аудио-честотите. Сидха може да усети фините звуци на нечие дишане, сърцебиене и други телесни движения. Звуците, които идват от далечно разстояние, се увеличават като тези отблизо. Йогите трябва добре да овладеят тази сидхи, за да не се объркват по отношение източника на звука.

75. Гандха

Способност да се пресъздава какъвто и да е мирис по желание на сидха. Най-често се пресъздават ароматите на цветя и билки, въпреки че има случаи сидхи да са създавали отвратителни миризми, за да отблъснат хора и животни, които те не желаят близо до себе си. По подобен начин сидха може да създава аромати, които да привличат насекоми, птици, животни или хора. Понякога тези аромати се свързват с тялото на сидха, докато в други случаи ароматът се появява в атмосферата. Тъй като обонянието се смята за най-острото от всички човешки сетива, гандха сидхи често се използва от йоги, за да се форсира спомнянето на дадено събитие у ученик, който се опитва да преодолее сетивни или енергийни блокажи в резултат на болезнени спомени.

76. Крипа (Шукра дукха)

Способност да се създава усещане за благосъстояние или неудобство. Много хора имат естествена способност да излъчват чрез аурата си усещане за благополучие, което въздига другите. Сидха може по желание да излъчва усещане за ведрост, спокойствие, физическо и умствено благополучие.Той също може да създава усещане за неудобство у другите. Това е нещо като психическа защита срещу онези, които потайно злоупотребяват с околната среда или с отделен човек. Някои естествено излъчват аура, подобна на ектоплазма, която кара другите да се чувстват неудобно, като че ли кожата им се омотава в противни паяжини. Това е отрицателно психическо явление.

77. Бани (Вани)

Способност да отговаряш на какъвто език те заговорят. Сидха има способността да се настройва на ума на човека, който се обръща към него, и да му отговаря на същото ниво на интелигентност. Ако говорещият фъфли, сидха също ще фъфли, и ще използва същата интонация. Обикновено сидха има общо понятие за разговора, но не и за пълната му умствена стойност. Способността му да отговаря е по спомени от предишни прераждания, когато е знаел този или подобен език. Често сидха може да чете или превежда непознати ръкописи. Един прочут южноиндийски махариши писал книги на 13 езика и множество съвременни йоги могат да отговарят на няколко чужди езика.

78. Акашабант

Способност да се говори на мъртви или на космични езици. Тази сидхи е позитивната форма на глосолалията - способността да се говори на непознати езици. Тя съответства на един от седемте дара, упоменати в християнската Библия, въпреки че има негативен аспект на глосолалията, където говорещият говори на въображаем език и използва неразбираема реч или звуци. Някои психично болни страдат от глософилия, което е ненормално насочване на вниманието към движенията на езика, и води до цъкане и подобни на думи звуци, които всъщност не са разбираем език. Някои сидхи заявяват, че могат да говорят космични езици и че са в контакт с извънземни същества и по телепатичен път, и чрез словесен контакт.

79. Вача (Вак)

Дар за духовна реч. Вача сидхи е чест дар, използван за преподаване на духовни предмети. Той е равнозначен на дара за преподаване на християнската свещена книга. Много сидхи обикновено не говорят, но когато ги поканят да говорят на духовна тема, ще изнесат най-поразителна беседа. Такава беседа в никакъв случай не идва от някой медиум, а от Източника на Битието. Често ученията се предават на майчиния език на слушателите, а този език може да бъде непознат за сидха.

80. Нагари

Способност да се четат непознати или странни ръкописи. Сидха може да разчита йероглифи и калиграфии на много езици. В историята са известни случаи, когато хора, овладели тази сидхи, са превеждали или дешифрирали материали. В западната история пример за това е преводът на египетската розетка. Индийските сидхи често интерпретират странните древни надписи, в които са скрити тайни на йога, тантра и янтра. За да засекретят ученията си, сидхи често пишат със странни символи или създават свещени символични езици. Само посветените от сидха могат да интерпретират подобно послание. Ако тези тайни се загубят за хората, друг сидха в по-късни времена може отново да интерпретира тайния смисъл за своята епоха.

81. Шрищи (Янтра)

Способност да се дешифрират знаци и да се разбират поличби. Тази сидхи дава способност да се тълкуват послания, оставени на тайни места, или магнетизирани върху статуи или свещени предмети. Сидха често може да намери пътя си в непознати или чужди места и земи, като тълкува психичните звуци, оставени от другите. Тъй също може да тълкува настроенията и чувствата на животни и хора, както и да чете знаците на природата. Някои могат да предсказват природни катастрофи или бедствия.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #4 -: Ноември 09, 2009, 14:52:13 »

КРИЯ ЙОГА - ВРАТА КЪМ БЕЗСМЪРТИЕТОГолемия учител Шри Парамаханса Йогананда съхрани своето учение в стройна система от поверителни духовни уроци, в които се преподава най-висшата наука за осъзнаване на себето като душа единна с Бога и изкуството за уравновесен духовен живот. SRF-уроците са цялостна система от духовни напътствия и научни техники, които стъпка по стъпка водят ученика към пряко изжовяване на контакта с Бога. Методиката на постепенното предаване на уроците дава възможност за презареждане на тялото с космична енергия, събужда неограничените сили на ума чрез концентрация, разширява съзнанието чрез Крия-йога медитацията, за да възприеме вездесъщата Любов и Радост на Бога. Следвайки духовните напътствия на Парамаханса Йогананда, ученикът се научава как да хармонизира своя живот с Божиите закони.

Тази система от уроци, написани лично от Шри Парамаханса Йогананда, дава възможност на последователя да черпи познание от автентичния извор на духовна мъдрост, като учението остава чисто от деформиращо го препредаване.

‘’Всички последователи- казва Йогананда- които са редовни и верни в практикуването на SFR-ученията, ще открият, че живота им се пречиства и преобразува. Онези, които са упорити и устойчиви по тази пътека, ще намерят освобождение. В техниките и ученията на SFR са скрити помощта и благословията на всички гуру на обществото. Последователите, които направляват живота си в съответствие с принципите на SRF ще бъдат благословени с преките и скритите им напътствия’’.

‘’Винаги живия Бабаджи- казва Йогананда- е обещал да закриля и да ръководи напредъка на всички изкрени последователи. Лахири Махасая, Шри Юктешвар и аз самият- дори след като напусна тялото си - винаги ще ги закриляме и ръководим. Независимо дали идват докато съм в тялото си, или след това, силата на Бога чрез връзката с учителите на SFR ще бъде съвсем същата и ще доведе до освобождението им.

Основната медитативна техника, преподавана от Йогананда, е Крия йога. Тя е древна тайна йогийска техника, изгубена през тъмните векове и дадена на света от Бабаджи по поръчка на Христос. Предавана от учител на ученик посредством поредицата гуру на SFR- Бабаджи, Лахири Махасая, Шри Юктешвар и Йогананда, тази техника става достъпна за всички изкрено търсещи ‘’Божието царство’’. Тази техника е възхвалявана от Кришна в Бхагават Гита (гл. 4, с. 29 и гл. 5, с. 29), и от Патанджали в неговите Йога-сутри. Св. Илия, Христос, Кабир и други пророци са владеели тази или друга подобна техника, което им е давало възможност да дематериализират телата си по желание.

Крия произлиза от санскритския корен ‘’кри’’ - правя, действам, противодействам. Крия йога означава единение (йога) с Безкрайното посредством определено действие. Това е напреднала Раджа йога - техника, която засилва и съживява финните потоци на жизнена енергия в тялото. В резултат на това съзнанието се изтегля до по-високи нива на възприятие, което води постепенно до вътрешно събуждане.

Ето как Йогананда описва същноста на тази техника: ‘’Крия йога е прост психофизически метод, чрез който кръвта се декарбонизира и презарежда с кислород. Кислородните атоми се превръщат в жизнен поток, който възражда мозъка в гръбначните центрове. Като преустановява акумулирането на венозна кръв, йоги е спсобен да забави или прекрати процесите на разпадане на тъканите в тялото. Напредналите йоги могат да превръщат клетките си в енергия.’’

Крия йога е инструмент, чрез който еволюцията на човечеството може да се ускори. Йогите са открили, че тайната на космичното съзнание е тясно свързана с овладяването на дишането. Жизнената енергия, която обикновено се абсорбира за поддържане на сърцето, се освобождава за по-висши дейности чрез метода за намаляване на непрестанната потребност от дишане. Тази йогийска техника превръща дъха във вътрешна енергия. Напредвайки духовно, човк схваща дъха като умствено понятие, като дейност на ума.

Развързвайки нишката на дишането, която обвързва душата към тялото, крия продължава живота и разширява до безкрайност полето на съзнанието. Тази практика обръща потока на жзнената енергия към вътрешния космос и тя се свързва отново с финните гръбначни енергии.

Един крия йоги умствено насочва енергията си да циркулира нагоре-надолу около шестте гръбначни центъра, съответстващи на 12-те астрални знака на зодиака - символичния космичен човек. Половин минута такава циркулация на енергията по гръбначния стълб се равнява на една година обкновен духовен растеж.

Крия йога дава възможност за директен контрол над ума чрез жизнената сила. Така последователят има възможност да включва и изключва по своя воля жизнения поток към петте сетива. Научил това, йоги лесно и по желание може да се свързва с божествените светове или с нематерялната вселена.

Тази техника предотвратява конфликта между ума и потъналите в материята сетива и освобождава ученика да наследи отново Вечното царство. Тогава той узнава, че неговото истинско същество не е огеаничено нито от физическото тяло, нито от дишането - символ на стихийната принуда на Природата. Господар на своето тяло и ум, крия йоги най-сетне постига победа и над ‘’последния враг’’ - смъртта.

Истинският йоги отделя своите мисли, воля и чувства от фалшивото отъждествяване с телесните желания и съединява ума си със свръхсъзнателните сили от гръбачните центрове. Той живее в света така, както Бог е предначертал, а не според принудата на своето минало или на неразумните си импулси. Когато постигне своето върховно желание, той е в безопасност в последния пристан на неизчерпаемото блаженство на Духа.


Румяна Зографова
Активен
delfin
Гост
« Отговор #5 -: Ноември 09, 2009, 16:29:11 »

БЪЛГАРСКА ЙОГА ЕКСПЕДИЦИЯ "ХИМАЛАИ 94"От 11 май до 3 юни Българската федерация по йога организира експедиция до Индия и Хималаите. Целта бе да посетим йога-центрове и да се срещнем с йога-учители. В експедицията участваха не само йоги, но и туристи и бизнесмени. Ограничения за пол и възраст нямаше. Повечето от средствата за пътуване бяха лични, но имаше и спонсори: фондация "Отворено общество", банка "Биохим", БГА "Балкан" и др. Преминахме през Калкута, Джалампур, Патна, Делхи, Харидвар, Ришикеш, та чак до Бадринат, до хималайската граница на Индия и Китай.
На 11 май в 22 ч. 18 души отлетяхме от аерогара София за Калкута с междинно кацане на разсъмване в Мускат. В 11 ч. преди обяд самолетът кацна в Калкута. Беше 43оС. След дълго обикаляне, към 10 ч. вечерта се настанихме в мисията на Рамакришна. Там ни приеха и настаниха най-добре в сравнение с всички други предложени ни места.
Калкута е пристанищен град, на устието на Ганг, която тук при Бенгалския залив се влива в Индийския океан. Населението му е ок. 16 - 18 млн. души. Застроен е с дву- и триетажни сгради в колониален стил, между които има много бараки. Милиони хора живеят по тротоарите и нямат нищо освен дрехите на гърба си. Просяците са безброй. Всичко е затънало във физическа мизерия и духовна нищета. Болестите, лъжите и кражбите са нещо обикновено. Движението на превозните средства на пръв поглед е хаотично, може би защото рядко се виждат светофари и пътни знаци. Всеки преминава, където си поиска, но затова пък всеки дава предимство на другия, така че катастрофите са рядкост. Никой не бърза за никъде.

Колите са почти само една марка, производство на индийската фирма "Тата", като повечето са таксита. Не липсват мото-, вело- и човекорикши. От животинския свят в града преобладават свещените крави, кучетата и т. нар. "санитари" - постоянно кръжащите гарвани и лешояди. Те почистват всички изхвърляни хранителни отпадъци, преди да бъдат извозени от службите по чистотата, които не си дават много зор. Затова навсякъде е задръстено с всевъзможни мръсотии и се разнасят неприятни миризми. По улиците има много сергии, предлагащи всякакви неща. В учрежденията и домовете на по-богатите има климатични инсталации, но бедните нямат тази придобивка. Във всички сгради, по сергиите и дори в колите индийците кадят с благовония, разновидности на тамяна - според тях за да прогонят злите сили и обезвредят микроорганизмите, причиняващи болести.

В горещините хората пият малко вода, и повече чай и сок от тръстика. Консумират плодове и зеленчуци с кисел и горчив вкус. Храната е предимно вегетарианска. Алкохол и цигари рядко се употребяват. Няма безделници, които да си убиват времето по заведения и кафенета.

В Калкута има храмове на почти всички религии. Преобладават индуистките. Някои туристи се шегуват: "Който е видял Калкута, е видял цяла Индия". С това не съм съгласен.

На фона на целия този хаос и мръсотия мисията на Рамакришна е като оазис в пустиня. Тя е построена в чест на великия индийски учител и философ Шри Рамакришна, живял през миналия век. Той се опитал да сближи индуизма с исляма и християнството, като създал пантеистична религиозна система, основаваща се на веданта. Последователите му го канонизирали за светец и организирали религиозно-просветителска мисия. Сградата в Калкута наподобява манастир. Тя има три четириетажни крила, като в едното обитават монасите, в другото отсядат гости, а третото е институт с великолепна библиотека и салон за киртан и медитация. В западната част на салона са поставени три портрета - на Шри Рамакришна, на духовната му съпруга Шри Сарада Деви и на ученика му свами Вивекананда. Навсякъде се поддържа чистота и ред, отношенията между пребиваващите са идеални.

На втория ден от настаняването ни се срещнахме с ректора на института свами Локешвара, който е изключително образован и ерудиран.

След тридневен престой в Калкута потеглихме за Джалампур в щата Бихар. В чакалнята на гарата ми направи впечатление, че на многото пластмасови седалки сядат само добре облечени хора. Въпреки че имаше свободни места, бедните се настаняваха на пода - изглежда всеки си знаеше мястото според кастата си. Преодолявайки безбройните препятствия от налягали хора, се добрахме до влака. След цяла нощ пътуване пристигнахме в Бихарската школа по йога на свами Сатиянанда - един от учениците на свами Шивананда. И тук, както и в мисията на Рамакришна, ни приеха добре. По площ ашрамът е доста голям. Състои се от голяма и красива сграда с учебни зали и библиотека и десетина по-малки постройки с различни функции. Около тях са засадени много плодни дръвчета и палми, обитавани от различни птици и папагали. Комплексът е изграден върху руините на стара крепост, заобиколена от ров с вода. Наблизо тече Ганг. Всичко е направено по указанията на свами Сатиянанда, съветван по време на медитация от намиращите се наоколо добри духове. В ашрама има строг ред и дисциплина. От 6 ч. вечерта до 6 ч. сутринта и по време на хранене се спазва мауна (мълчание). Монашеските общежития са разделени - момчетата в една сграда, момичетата - в друга. Денят започва с медитация. Желаещите продължават с йога-асани или карате. След това всеки поема задълженията си: учениците - в училището, а другите - карма йога (безкористно служене) в ашрама. Храната, както в повечето ашрами, е вегетарианска. Денят приключва с киртан (религиозни песни). След като се запознахме с живота тук и ни отговориха на многото въпроси, потеглихме на северозапад към Патна - град с европейски вид и население 1 - 2 млн.

В Патна има шест храма - пет индуистки и една джамия. За малкото време успяхме да посетим един храм, посветен на Хануман и един на богинята Кали, на брега на Ганг. В града почти няма коли, придвижването е с моторикши и триколки. Многото мюсюлмани тук владеят голям дял от търговията. Просяците в сравнение с Калкута са рядкост.

От Патна отпътувахме за светия град Ришикеш. Минахме през аристократичната част на столицата Делхи. Видяхме много красиви сгради и огромни стари крепости и храмове. Тук забелязахме и първите слонове, които служеха за работа и превоз.

В града за поклонение Ришикеш, разположен в подножието на Гархвалските Хималаи, пристигнахме на 18 май ок. 8 ч. вечерта. Отсeднахме в ашрама на свами Шивананда, от дясната страна на Ганг. Центърът не се отличаваше от останалите по чистота, ред и дисциплина. Медитацията започваше в 5 ч. сутрин, следваха асани, пранаяма и карма йога. Преди лягане всички се събираха в залата за киртан.

В Ришикеш има много ашрами и безброй саняси (монаси) и садху (пътуващи монаси). Сутрин, преди да влязат в храмовете, поклонниците се къпят в прохладните води на реката.

Следващите дни посетихме някои от центровете и разговаряхме с йога-учители и специалисти. За съжаление не навсякъде нещата бяха такива, каквито ни се искаше да бъдат. Някои от санясите имаха държанки, други се самообожествяваха, трети пушеха марихуана. Маймуни се разхождаха из града на футболни агитки и човек трябваше да бъде много предпазлив, за да запази дрехите, багажа и косите си.

В ашрама се срещнахме с приемника на свами Шивананда - свами Чидананда - образован и смирен човек. Той учтиво отговори на въпросите ни и разясни много неща: напр. за реда при изпълнението на асаните (тези неща са също така добре изяснени в книгата "Йога" на В. Евтимов). На молбата ни да демонстрира някое "чудо" (сидха), свами Чидананда отговори, че е монах от 51 години, но подобна мисъл и през ум не му е минавала.

От красивия Ришикеш отпътувахме за Бадринат, на 3300 м надморска височина. Малкото селище се състои от 20 - 30 каменни постройки и един вишнуистки храм от ХI в. Пред него има минерални извори, в които се къпят поклонниците. При посещението вътрешната сграда се обикаля три пъти по посока на часовниковата стрелка. Всяка сутрин в 4 ч. от храма се напяват хиляда имена на Бога. Като идея е прекрасно, но всъщност се пускат магнитофонни записи - все едно християнин да отиде на литургия в църква и вместо свещеник с хор да слуша радиопредаване.

След като видяхме и това чудо, потеглихме към хималайските върхове. Хималаите са много различни от нашите планини. Бедни са на растителност и затова не са подходящи за туризъм и животновъдство. Върховете са подобни на пирамиди - голи и стръмни. Излъчват силна енергия и човек с някаква дисхармония в себе си не бива приет от планината и се разболява. За да не си навреди повече, той трябва да се върне обратно.

Въпреки неудобствата и многото трудности по-голямата част от групата успя да се изкачи на височина, където кислородът вече не достига - между 6 и 7 хиляди метра. Оттам се полюбувахме на незабравима гледка. Впечатлиха ни множество малки пещери, в които живеят отшелници. Пред входа на всяка имаше триъгълен бял флаг - знак, е обитаващият не желае да бъде обезпокояван.

На връщане от Бадринат останахме още няколко дни в Ришикеш, за да си починем. Тогава посетихме и центъра Шанти Кундж, близо до Харидвар. В момента там имаше към 5000 души, изучаващи индуистка философия, включително и хатха йога. Със съвременна апаратура се изследват влиянията на миризмите, цветовете и звуковете върху човешкия организъм. Посетителите се запознават с основите на градинарството и пчеларството.
В Индия има около 4000 ашрама, подобни на Шанти Кундж, с ок. 30 млн. последователи. Учителите обикалят страната с велосипеди, за да учат народа. Интересуващите се могат да пишат предварително и след като получат отговор-покана, безплатно да преминат курс на обучение в центъра.

Това беше последният ашрам, който посетихме. Трябваше да се връщаме обратно, тъй като придвижването ни из Индия бе съпътствано от големи трудности.

И така, от Ришикеш се върнахме в Делхи. За няколко дни успяхме да разгледаме града. С туристическа обиколка посетихме редица забележителности. Голямо впечатление ми направи неръждаемият железен стълб, направен неизвестно кога, издигнат между руините на храма на богинята на плодородието и красотата Лакшми. Такава сплав науката и днес не може да постигне. Също и бахайският храм - величествен и разкошен, но заобиколен от мръсотия и мизерия. Затова може би и бахайските служители бяха с гузна съвест, та бяха щедри на обещания.
Основната идея на бахайската вяра е обединение на всички религии, което не е Божия воля, а човешко намерение. От историята е добре известно, че множеството подобни опити са били безуспешни. От религия до религия има разлика. Пък и целта на истинската религия е да възвърне човека при Отеца, а не да строи Вавилонски кули, както погрешно насочват последователите си основоположниците на бахаизма. Крайният резултат от подобно смесване на идеите на различните религии е лудост за невежия, приел това намерение.
В търговската част на Делхи имаше много руски туристи. Повечето индийски търговци владееха добре руски. В магазините си имаха изображения на почитаното божество. На пръв поглед изглеждаха доста набожни, но лъжеха непрекъснато. С една пайсия (стотинка) да излъжат, но да излъжат. Като видеха бял човек, индийците ставаха задружни и не го оставяха на мира, докато не му изцедяха парите докрай. Спекулата и измамата царяха навсякъде. Много от представителите на черната ложа, под прикритието на просията, енергийно черпеха набелязаната жертва. Няколко дни след това на човека само му се спи и изпитва ненаситен глад, докато отново се възстанови енергийно. Това го забелязаха и светските хора, които бяха в групата ни.

От окултната наука се знае, че човек, който отдава енергия, за да лекува ближните си и да им помага, се нарича екстрасенс или енергиен донор. А такъв, който черпи енергия от себеподобните, за да живее и им наврежда, е енергиен вампир.

След 24-часово пътуване с влак от Делхи, пристигнахме отново в Калкута. Пак се настанихме в мисията на Рамакришна. На следващата вечер в 1 ч. 30 мин. след полунощ местно време отлетяхме за родината.


Юрий ЕЛИСАВЕТОВ
Активен
bars_i
Гост
« Отговор #6 -: Май 25, 2011, 00:02:23 »

Раджа означава „крал”. Раджа йога се дефинира като царска или кралска йога, по-висшата йога, известна още като йога за ума. Оновната и цел е да развива спящия потенциал на човека. В своите йога сутри, написани 400-500 г. пр. ХР. по времето на Буда, мъдрецът Патанджали, обучен йогин, систематизира древното знание. Сутрите на Патанджали се считат за класиески текст по йога, един от първите учебници по психология, в който се говори за проблемите на ума, фобиите, страха, нврозите и т.н.
В него са описани осемте степени на раджа йога:
1. Яма - социален кодекс за практикуващия йога
2. Нияма -вътрешна дисциплина
3. Асана – стабилна и удобна йогийска поза
4. Пранаяма - контрол над дъха и разширяване на жизнената енергия
5. Пратяхара - оттегляне на сетивата
6. Дхарана – концентрация, задържане на ума в една точка
7. Дхияна - медитация
8. Самадхи - сливане с висшата реалност
Първите четири степени се наричат Бахиранга йога и се определят като външната йога, която „променя външната личност, поведение и действия свързани с взаимодействието в света, с концепциите за название, форма и идея. Така четирите първоначални етапа на раджа йога са външните аспекти, чрез които ние сме способни да контролираме вритите или модификациите, (промените и разсейванията) на ума, които са повлияни от външните стимули и среда.”
Следващите четири етапа от Раджа йога се наричат Антаранга йога – вътрешна йога, „ това е умствен процес на наблюдение, анализ, отразяване, размишление, съзерцаване, медитация и достижение. Тези последни четири етапа спират навлизането на нови впечатления или врити в полето на съзнанието”.
Според Свами Ниранджанананда за да разктие спящия вътрешен потенциал, човек трябва да достигне нивото на себеприемане. Себеприемане и осъзнаване за себе си са двете първи стъпки, които трябва да бъдат направени в раджа йога. Той поставя също Яма и Нияма на пето и шесто място в осемстепения път на раджа йога т.е те стават част от вътрешната йога, а Пратяхара и Дхарана са преди тях – във външните етапи.


Колко ли още видове ЙОГА има  за да ги вметнем и тях? Тази така интересна тема. Хайде помагайте.
Активен
Мар
Гост
« Отговор #7 -: Май 25, 2011, 16:49:18 »

Йога означава "обединение с Бога"

Различни видове йога биват:

- Хатха йога

- Бхакти йога

- Раджа йога

- Карма йога

- Джнана или Жнана йога

- Мантра йога

- Кундалини, Лая или Аспарша йога

- Тантра йога

- Тарака йога

- Янтра йога

- Крия йога

- Сабда или Нада йога

- Санкиртан йога

- Ашнанга йога

- Агни йога

- Еко йога

- Шива йога

- Интегрална йога

- Йога на синтеза

- Манса йога

- Сидха йога

- Ламбика йога


Настоящият световен цикъл е съставен от 7 основни раси и всеки времеви период притежава своя специфична йога:

- Поларианска, хиперборейска и лемурийска раса: Хатха йога

- Атлантска раса: Бхакти йога

- Арийска раса: Раджа йога

- Мерувийска раса: Агни йога или Аштанга йога

- Райска раса: неизвестна.

Въпреки че съществуват редица второстепенни пътища и разклонения, тези може да се разглеждат като основните пътища на йога, защото Хатха йога съответства на физическото, Бхакти йога на емоционалното, а раджа йога на психическото.

Всички видове йога трябва да се разглеждат като спиците на колело, в чийто център е Бог. Всички отвеждат на едно и също място.


От книгата "Скритите мистерии" на Джошуа Дейвид Стоун
Активен
bars_i
Гост
« Отговор #8 -: Май 25, 2011, 17:14:22 »

Ехееее, колко са многооо! Сега ако някой може да пусне и материал за всяка една като за Сахаджа йога и да го представи обзорно, както Търсач ще е направо - върха.
Активен
Sticky
*
Неактивен Неактивен

Публикации: 2

« Отговор #9 -: Август 20, 2012, 08:53:05 »

КРИЯ ЙОГА - ВРАТА КЪМ БЕЗСМЪРТИЕТО

Основната медитативна техника, преподавана от Йогананда, е Крия йога. Тя е древна тайна йогийска техника, изгубена през тъмните векове и дадена на света от Бабаджи по поръчка на Христос. Предавана от учител на ученик посредством поредицата гуру на SFR- Бабаджи, Лахири Махасая, Шри Юктешвар и Йогананда, тази техника става достъпна за всички изкрено търсещи ‘’Божието царство’’. Тази техника е възхвалявана от Кришна в Бхагават Гита (гл. 4, с. 29 и гл. 5, с. 29), и от Патанджали в неговите Йога-сутри. Св. Илия, Христос, Кабир и други пророци са владеели тази или друга подобна техника, което им е давало възможност да дематериализират телата си по желание.

Румяна Зографова

От кой точно Христос е поръчана??? Абе вие чувате ли се какво говорите... Така ли се споменава Божието име за вашите тъпотии. Къде точно пише, че Христос се занимава с йога??? Много ще ми е интересно да видя цитиран източник...

А и още нещо: Бог е един и той няма нищо общо с йогата, Буда и всичките тези ню ейдж изпълнения... Така че престанете да пишете, че чрез йога се достига Бог. Чрез йога ще достигнеш този, който е измислил тези средства за отклоняване от Бога и точно него ще срещнете него след смъртта си, когато разберете, че това цялото написано по-горе е нищо повече от едно лъжеучение...
Активен
sharga
**
Неактивен Неактивен

Публикации: 148

« Отговор #10 -: Август 20, 2012, 11:35:54 »

А и още нещо: Бог е един и той няма нищо общо с йогата, Буда и всичките тези ню ейдж изпълнения... Така че престанете да пишете, че чрез йога се достига Бог. Чрез йога ще достигнеш този, който е измислил тези средства за отклоняване от Бога и точно него ще срещнете него след смъртта си, когато разберете, че това цялото написано по-горе е нищо повече от едно лъжеучение...

ЕЕЕ не съм съгласен с това мнение.!! Йога са просто методи и техники водещи до определени резултати. Като се разтягаш ти ставаш по гъвкав, като медитираш ти ставаш по чист. Просто всяко действие води до определен резултат, не виждам тука нищо което да определя йогата като лъжеучение. Самите упражения и техники наистина не водят до Бог, нещо друго в човека води до бог, а техниките и методите на йога могат само да улеснят пътя до там, но него гарантират. И най големия йогин може да е много по далеч от Бог от простия селянин на полето, градкия безделник или който и да е там друг. Та дали ще се приближиш чрез йога до бог или ще се отдалечиш от него зависи от самия човек как възприема и какво прави със знанието, от настройката му и от куп други неща
Активен
Sine Wave Zero
****
Неактивен Неактивен

Публикации: 334

« Отговор #11 -: Август 20, 2012, 13:37:54 »

Sticky, мога ли да попитам, при положение че йога практиката (както и всичко и друго) се осъществява на земята чрез божие позволение, какво точно я прави не-обща с БОГ??
Активен
Sticky
*
Неактивен Неактивен

Публикации: 2

« Отговор #12 -: Август 20, 2012, 15:51:28 »

Sine Wave Zero що за въпрос?
По твоята логика холокостът е станал заради Бог, защото го е позволил???

sharga прав си, че нещо друго води до Бог и то е молитвата и спазването на Божиите повеления, а не практикуването на разни учения несвързани по самата си същност с Бог. По-горе някой от всичките е написал, че чрез йога можеш да достигнеш на премахването на лошата си карма. Това е лъжеучение. А кармата е плод на въображението на гадатели и астролози, които Бог в словото казва, че въобще, ама въобще не са ок. Ето откъде видях и свързването на астролозите с йога: по-горе е написано: "Един крия йоги умствено насочва енергията си да циркулира нагоре-надолу около шестте гръбначни центъра, съответстващи на 12-те астрални знака на зодиака - символичния космичен човек."

И понеже не си говоря празни приказки от типа: "Щом Бог е позволил децата да гладуват, как така Той няма общо с това", ще ви дам и доказателството от Божието слово:


10 Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел,
11 никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите;
12 защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе.
13 Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог.
14 Защото тия народи, които ще завладееш, слушат астролозите и чародеите; но на тебе Господ твоят Бог не е позволил това.
Второзаконие 18:14

А ето и още малко за лъжеученията, каквото е йога:

8 Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.    
9 Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството;    
10 и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.

Колосяни 2:8-10
Активен
Свързан
**
Неактивен Неактивен

Публикации: 185


 • Град: Монреал, Канада
 • « Отговор #13 -: Февруари 21, 2013, 19:32:55 »

  За мене (и не само) Йога е наука.
  Най елементарното определение е: съществуване, съзнание § блаженство.
  Активен

  Сатчитананда ...
  Търсач
  Търсач
  **
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 387


  WWW
  « Отговор #14 -: Февруари 22, 2013, 15:11:11 »

  Йога е една от шестте философски системи в Индия.
  Активен

  Страници: [1]   Нагоре
  Отиди на:  


  Подобни теми:
  Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
  публикация
  Карма йога
  Йога
  Админ 0 1419 Последна<br />публикация Януари 09, 2010, 19:15:45
  от Админ
  Йога за здраве
  Йога
  Админ 0 1798 Последна<br />публикация Януари 09, 2010, 19:21:41
  от Админ
  Какво е Йога
  Йога
  Админ 0 1475 Последна<br />публикация Януари 09, 2010, 19:22:08
  от Админ
  Сахаджа йога « 1 2 »
  Йога
  sahaj 22 4199 Последна<br />публикация Януари 24, 2012, 22:30:02
  от Търсач
  Йога без учител
  Йога
  Kaloyan 11 2382 Последна<br />публикация Януари 17, 2011, 02:44:18
  от Ivs.SY

  Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
  Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright