Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Тълкуване на хороскопа  (Прочетена 4988 пъти)
dayana
Moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 291


« -: Август 17, 2011, 02:51:18 »


                        Тълкуване на хороскопа

                        


              За изкуството да си тълкуваме хороскопа:

              Възможности за анализ и синтез – теоретична част

     “Планета в знак”, “планета в дом”, “планета в аспект” са основните съставни части на на всеки хороскоп, с които се започва анализът.
 
     Но значението на конкретна констелация или комбинация от планети не може да се разглежда в абстракция без да се направи синтезиран анализ на картата. Няма готови “формули” и “рецепти”. Всички тези малки “камъчета” – планети, домове, аспекти – са чяст от цялата “мозайка”, която от своя страна не остава замръзнал и статичен потенциал, а непрекъснато търпи развитие.
 
    Да “комбинираме” различни фактори означава да ги разглеждаме заедно по два. В астрологията ние “комбинираме” планета + знак, планета + дом, планета + планета (аспект). По този начин информацията в хороскопа добива по-структуриран и фокусиран вид, а самото “свързване” на факторите има специално значение и смисъл в контекста на цялото.
 
    Специалното значение на отделните фактори добива определен фокус в живота на индивида, представено посредством планета в знак – начинът, по който роденият изразява в живота своите същностни черти и характеристики (“стил на живот”), планета в дом – мотивите, които ни задвижват и провокират към действие, планети в аспект – индивидуалната динамика на развитие и интеграция на определени принципи в контекста на кръста на хороскопа. Тези три измерения в хороскопа могат да бъдат представени посредством “как” (планета в знак), “какво” и „къде“ (планета в дом) и “по какъв начин” (планети в аспект).

     И по-нататък съставните части на микрорамката на индивидуалния ни субективен живот се вграждат и интегрират в макрорамката на заобикалящата ни обективната реалност. Точки на субективна реалност Когато навлизаме с плахи и несигурни стъпки в тъмната “джунгла” на астрологията, е много важно умението да дефинираме най-същественото и да подредим отделните съставни части в една стройна и подредена система, за да добием виждане за цялостната картина.
 
    Принципно се препоръчва четирите точки на нашия субективен “Аз” да се разглеждат поотделно: – Асцендент – Медиум Цели – Слънце – Луна. Това, разбира се, не означава, че останалите фактори в хороскопа нямат нищо общо с нашето “усещане за себе си”.
 
    Но в тези четири “точки” Асц, МЦ, Слънцето и Луната – енергията е силно концентрирана и тук индивидуалността ни добива най-ярък фокус. Слънцето и Луната съобразно позицията си по знак и дом, както и техните аспекти, в класическата астрология се разглеждат като базисни енергийни принципи и ключови “съставки” на човешката индивидуалност.
 
    В съвременната астрология те се разглеждат като едно свързано цяло в този смисъл заедно с Асцендента и Медиум Цели. Медиум Цели се нарича също “ос на развитие”, а Асцендентът – “ос на отношения”. И двете точки са носители на важни индивидуални субективни характеристики. По този начин четирите точки, формиращи структурата на Аза, могат да бъдат представени посредством следните въпроси:
  Асцендент – Как идвам и се представям на този свят? Как се свързвам със света и хората?
  Медиум Цели – Каква посока следвам? Каква е моята целева ориентация в света? Какъв ще е крайният резултат, къде отивам?
  Слънце – Как се възползвам от това, което срещам в света? Как взаимодействам със света и хората?    
  Луна – Как възприемам света и хората? Какви са моите нагласи и чувства?
 
                             Доминанти
 
    Счита се, че даден фактор добива фокус в хороскопа, когато се намира в ъглово положение, тоест аспектира кардиналните оси в радикса. Аспектацията на осите е силно обвързана с времето на раждане. Трайността на един аспект с осите в хороскопа е не повече от 30-40 минути, докато аспектът между две планети може да се запази в рамките на няколко дни и дори седмици. Аспектите на Луната се запазват в рамките на деня. Можем да разглеждаме сбора от няколко съществуващи аспекта с осите в хороскопа, но също така и всеки поотделно, като ги степенуваме и разделим на аспекти с най-силно, силно и по-слабо влияние.
 
   Не трябва да се забравя, че силата на аспектите с купсидата на ъглов дом в хороскопа може да се променя, при което се спазва определена йерархия. В този смисъл аспектите с осите издигат планетата “на фокус” и трябва да се разглеждат с отчитане на специфичната им роля в индивидуалната човешка съдба. Затова в синтеза и интерпретацията на хороскопа тези планети добиват особено “звучене”.
 
   В този контекст се говори за доминиращи аспекти или, по-кратко, за доминация на онези планети, които имат връзка (аспектация) с ъглите в хороскопа. Като доминантна може да се разглежда и планета, намираща се в първата половина на ъглов дом, а също и в близост до ъглите (от двете им страни) без да ги аспектира.
 
   Тези доминанти по правило сигнифицират специфични и строго индивидуални качества и дори таланти. Те нерядко предопределят нашата цел и реализацията й в живота, а също така повлияват и върху цялостната ни съдба “тук и сега”. За най-силни доминанти в хороскопа се приемат онези, които сключват най-силен мажорен аспект с някоя от кардиналните оси (или и с двете). При това съвпадът се приема за по-силен от опозицията, опозицията за по-силна от квадрата, квадратът за по-силен от тригона. Най-слабият от мажорните аспекти е секстилът.
 
   След това се нареждат и степенуват по сила на въздействие минорните аспекти.
 
   В този смисъл в качеството на най-силна доминанта в средновековната астрология се разглежда най-силната планета в хороскопа по есенциални и акцидентални достойнства.
 
   След това доминантите се подреждат по сила на влияние в хороскопа. Силата на една доминанта, съотнесена към другите, дава информация доколко е проявено съответното качество у родения и дали ще доминира останалите или ще бъде развито отчасти наред с другите му качества.
 
   Доминиращи се наричат и онези планети, които по някакъв начин “изпъкват” в радикса. С оглед природата на тези планети роденият добива определени специфични качества и характеристики. В случая с доминантите често се говори и за най-значимите, т.е. планети с максимално/преобладаващо влияние в картата, които символизират една доминираща тема в живота на родения.
 
   Съществуват различни методи за определяне на планетата-доминанта:
  – Планети във връзка с ъглите;
  – Планети в елевация: “в елевация” се намира онази планета в радикса, която е най-близо до МС;
  – Планети в собствен знак (на трон);
  – Планета-синглетон (онази, която се намира срещу струпване на планети в едната полусфера, т.е. отсреща или някак си “откъсната” от мнозинството);
  – Планети, които се намират в първата половина на кардинален (ъглов) дом;
  – Планети в съединение с купсида на дом. Планети в аспектна връзка с кардиналните оси в хороскопа също могат да бъдат доминати.
 
    Най-значими са планетите в съвпад с кардиналните оси в следната последователност:
 
   1. Планети в съвпад с Аsc
 
   2. Планети в съвпад с МС
 
   3. Планети в съвпад с Dsc
 
   4. Планети в съвпад с IC
 
  Ако нито една планета не се намира в съвпад с някой от ъглите в картата, се вземат под внимание и следните: в квадрат, тригон или секстил с ъглите. При това се разглеждат предимно квадратите. Например случаят, когато има няколко квадрата към даден ъгъл (купсида на ъглов дом) в картата, е особено интересен и значим, при което трябва да се обърне внимание на най-точните по орбиса аспекти. В идеалния вариант планетата-доминанта се определя с помощта на различни методи.
 
  Например, ако една планета се намира в елевация и същевременно прави квадрат с Асцендента. В реалната практика обаче определянето на доминанта не е толкова лесно и просто, особено ако няма планета в елевация (близо до МЦ), планета на трон или планета, която да се приеме за най-силна или със специално влияние в радикса. В тази насока при подредбата на доминантите по сила на влияние важи следното:
 
  Сила на аспекта: съвпадът доминира опозицията опозицията доминира квадрата квадратът доминира тригона тригонът доминира секстила секстилът доминира минорните аспекти.
 
    Преимущество на аспектите:
 
   Аспектът е по-силен от “голото” присътствие на планета в първата половина на ъглов дом. Преимущество на апликативните аспекти: При еднаква сила на планетите за по-силни се считат онези, които сключват апликативни аспекти, с по-слабо влияние са аспектите в сепарация. Обърнете специално внимание на аспектацията на Асц и МЦ в радикса. Преимущество на аспектите с/към Асцендента: При еднаква сила на планетите (например: планета в съвпад с МЦ и планета в съвпад с Асц) за по-силен доминантен фактор се приема планетата, аспектираща Асц.
  *Впрочем тук въпросът е доста спорен. Нерядко за доминиращ планетен принцип в живота на индивида се приема именно планетата, която са намира в съвпад или най-близо до МЦ в хороскопа.
 
   В средновековната астрология се е считало, че Медиум Цели доминира Асцендента.
   В точката МЦ Слънцето се намира в зенита си, както и всяка друга планета, попаднала там – тя кулминира.
   Преимущество на дневната полусфера:
 При други равни условия планетата, аспектираща ъглите откъм дневна полусфера (домове 7-12, над хоризонта), се приема за по-силна от планетата в нощна полусфера (домове 1-6, под хоризонта).
На практика в повечето случаи една планета може да бъде еднозначно определена за доминанта.
Но са възможни и варианти, включващи два или дори три доминантни принципа – например, две (три) планети-доминанти + планета-владетел на Асцендента.
 
    Определяне на доминантни принципи в хороскопа – практическа част

   При определяне на доминанти често се търси най-изявената, тоест с най-висок рейтинг в хороскопа планета.
 
   В случаите, когато две планети са еднакво силни, те трябва да се отчитат като *доминиращ принцип* в радикса.
 
   Доминацията на една планета в хороскопа поставя ударение преди всичко върху наличието на специфичен потенциал (или талант) във връзка с аналогиите на тази планета в картата на родения. Същото важи и тогава, когато проминентната планета сключва напрегнати аспекти (опозиция, квадрат) с някоя от ъгловите оси в хороскопа или с друга радикална точка. Доминантно поставена Венера, например, ни прави по-отворени да почувстваме и способни да въплътим и реализираме в живота принципа на Венера – чувственост, еротика, съблазън, финес, красота, естетика, но също така и суетност, повърхностност, порочност, разпуснатост.
 
   В контекста на вродените дадености и таланти трябва, разбира се, да се подчертае преди всичко и изведе на преден план естетически, художествен/артистичен или еротичен усет (талант). Останалите доминанти наред с позицията и аспектацията на Венера структурират и модифицират таланта, придавайки му форма и съдържание.
 
  
 
  
Активен

ИСТИНАТА семето на МЪДРОСТА- може да бъде открита къде ли не!
Можем да посочим пътя ня другите,ала всеки трябва да го извърви сам-докато не прогледне за СВЕТЛИНАТА на неподправената МЪДРОСТ,там,в края...от където сме поели всички, някога много отдавна,в зората на ВРЕМЕТО!
dayana
Moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 291


« Отговор #1 -: Август 17, 2011, 02:54:59 »

 
   Креативният потенциал на отделна планета в доминантна позиция може да бъде представен по следния начин:

Доминанта
 – Потенциален талант (способности)
 Ключови думи
Слънце – организаторски талант, връзки с властимащите, политическа и социална активност
Луна – съчувствие/съпричастност, ангажираност в сферата на услугите, изкуство, въображение, терапия
Меркурий – гъвкав и схватлив ум, организаторски способности, ориентация в практическата сфера, вкл. усет за теоретичен фундамент, разграничаване, комуникация
Венера – естетика, изкуство, финес, еротика, смислово възприятие
Марс – енергия, целенасоченост, първенство, конструктивна воля, технически способности
Юпитер – цялостност, синтез, философия, религия, ориентация към разширяване и растеж
Сатурн – концентрация, търпение, усет за структура и ритъм, математика
Уран – интуиция, изобретателност, новаторски дух, ритмичност, математика
Нептун – вдъхновение, съпричастност/емпатия, предчувствие, медиум
Плутон – досег (обвързаност) с трансформиращи сили, с необикновеното и опасното
Лунни възли – обвързаност със собствена и чужда съдба: връзки, контакти, влияние, водеща фигура.
 
   Не по-малко важно от определянето на най-силната доминанта е и разглеждането на т.нар. доминантни двойки и тройки планети в хороскопа. В тези случаи много често се забелязват вече съвсем конкретни способности и таланти в определени области и сфери на реализация.
   Те могат да се разглеждат по следния начин:
 
  Двойка /тройка/ доминанти
 – Сфера на проявление на потенциала Слънце, Меркурий
 – практика, организация, сръчност Слънце, Марс
 – борбеност, пробивност, динамика, силна воля Слънце, Юпитер
 – власт, просперитет Слънце, Сатурн
 – конструктивна воля, издръжливост, трудолюбие Луна, Меркурий
 – способности за вербално представяне на информацията, ораторски талант, конструктивна комуникация Луна, Венера
 – музикален, художествен/артистичен, а също така и педагогически (работа с деца) талант Луна, Юпитер
 – любезност, доверие, благосклонност: консултант, съветник Луна, Нептун
 – психология, филмово изкуство, медиум Луна, Плутон
 – дълбочина на чувствата, /пре-/откриване на чувствата Меркурий, Венера
 – речеви и писмени способности, литература Меркурий, Юпитер
 – практика и далновидност, “здрав разум” – според преобладаващата ориентация
 – научна (теоретична) или практическа (емпирична); търговски “нюх” Меркурий, Сатурн
 – наука, занаят; математика Меркурий, Марс, Сатурн
 – техника, инженерно дело Меркурий, Уран
 – математика, интуиция Меркурий, Марс, Уран
 – техника, преди всичко иновационни технически решения Меркурий, Плутон
 – поглед в дълбочина, философия Венера, Марс
 – интензивност и показност, театрални способности Венера, Юпитер
 – изкуство, живопис Венера, Сатурн
 – музикални способности: такт, ритъм Венера, Уран
 – музикални способности: ритъм Венера, Нептун
 – музикални способности: чувство за хармония, мелодичност Марс, Юпитер
 – ориентация към успеха, посредничество, маркетинг, мисия; лечителски способности Марс, Сатурн
 – психическа издръжливост: психология, психиатрия Марс, Плутон
 – силна воля: спорт; дисциплина на тялото и духа Юпитер, Сатурн
 – честност, респект, достойнство: юридическа сфера, теология, свещеничество Плутон, Лунни възли
 – много особена съдба: необикновен талант или реализация на таланта по необикновен начин.
 
   Потенциалът е особено изявен, когато някои от личните планети (Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс) образуват доминантна двойка (или тройка) помежду си или с някоя от по-бавните планети – Юпитер, Сатурн или Уран, Нептун, Плутон.
 
   Разбира се, доминацията на един фактор или наличието на доминантна двойка планети ни насочва най-напред “само” към това, което е заложено като потенциален талант по рождение. Как и къде ще се реализира този потенциал в живота не зависи от едната доминанта.
 
   Тук задължително трябва да обърнем внимание в кой знак, дом (стихия, кръст, квадрант) се намират доминантните фактори в хороскопа. Като доминантни могат да бъдат определени и планети в елевация, тоест онези, които се намират в най-издигната позиция в хороскопа най-близо до Зенита (Медиум Цели).
 
   Нерядко доминантна може да бъде и планета, разположена “в дъното” на хороскопа, тоест най-близо до Надира (Имум Цели). И накрая да обобщя с това, че нито една доминанта или двойка доминанти не може да се разглежда в абстракция без отчитане на знака, дома, стихията и качеството, към които принадлежи в хороскопа, както и на нейната аспектация, съобразно рамката на развитие, дефинирана от кръста на хороскопа, неговите владетели, светилата и нодалната ос.
 
   *Посока на влияние на факторите в хороскопа и тяхното значение*

  Анализът на хороскопа не включва само разглеждане на факторите поотделно, а изисква техен синтез и обобщаване.
 
   Планетите в индивидуалния хороскоп образуват подредена система съобразно последователността на знаците в Зодиака.
 
   Тази последователност се анализира още в началото, когато започваме да подреждаме отделните “камъчета” в “мозайката” на хороскопа, като в случая скоростта на движение на отделните фактори (бързи и бавни планети) не се взема под внимание.
 
   Тук, както и при аспектите, може да се използва понятието “апликиращи” фактори, макар че смисълът е различен и няма нищо общо с “апликиращи” (сходящи) аспекти. При апликиращ аспект задължително се отчита скоростта на движение на двете небесни тела. В този смисъл се анализират светилата и планетите, при което ъглите и нодалната ос в хороскопа остават “статични”, тоест не се вземат под внимание.
 
   Анализът на планетните струпвания не е в толкова висока степен индивидуален като определянето и анализът на доминантите. Разбира се, знакът и домовата позиция както на “апликиращия”, така и на “съседния”, тоест към който се приближава дадена планета, фактор също играе важна роля в интерпретацията на хороскопа.
    Фундаменталното правило, което намира приложение при определянето на апликиращи планети, можем да резюмираме по следния начин:
   Апликиращ (приближаващ се) фактор
 – Характеристика на съседния фактор
  Слънце – бележи онази област в хороскопа, където ще се разгърне потенциалът на нашето “жизнено ядро” на сцената на живота; това, към което е устремен нашият “аз съм”.В женска карта също представя образа (или негова част) на търсения партньор.
  Луна – област в хороскопа, която в емоционален аспект се приема за най-важна в живота на родения, често може да бъде свързана с (или да е част от) професионалната му ориентация. В мъжки хороскоп представя образа (или негова част) на търсения партньор.
 Меркурий – област, която откриваме за себе си в ментален план и която може да ни донесе “дивиденти” в метален или в професионално-материален план.
  Венера – област, която е ценна за нас, която харесваме, обичаме.
  Марс – област, където има най-силна активност и където се инвестира най-много енергия.
 Юпитер – област, където можем да постигнем реализация в житейски план и разширяване; професионална ориентация.
 Сатурн – област, която изисква от нас полагане на усилия, работа, отговорност и дисциплина.
 Уран – област, където ще сме най свободни да изявим индивидуалността си; област, където ни очакват обрати и напрежение.
 Нептун – област, където можем да развием чувствителността си към фини енергии и вибрации; област, която може да бъде развита в духовна перспектива. В крайни случаи: област, която трябва да бъде предадена/загубена или от която ни се налага да се откажем въпреки усилията си.
 Плутон – област, която подлежи на преобразяване, трансформация; област, в която в течение на живота ще ни се налага коренно да променим позициите си.
  *Хирон – област, която подлежи на промяна чрез изправяне пред болка и страхове. (*) – в случай, ако отчитаме Хирон като един от мажорните фактори в хороскопа.
 
  Нека го онагледим с пример, за да бъде по-разбираем смисълът на горенаписаното. Да приемем, че разглеждаме карта на жена, родена на 9.12.1973 в 1.00 през нощта в Щутгарт, Германия (средноевропейко време).
 
  В този хороскоп Нептун апликира, тоест се приближава към Слънцето, тъй като Слънцето в смисъла на последователността на знаците в Зодиака се явява най-близкият “съсед” на Нептун. По същия начин Плутон се приближава към Уран, Луната към Сатурн, Меркурий към Нептун, Слънцето към Венера и т.н. В този смисъл, ако трябва да интерпретираме тези комбинации, ги свързваме “по двойки” – например при апликиращо Слънце към Венера може да се предположи, че в центъра на житейската сфера на интереси, тоест на фокус в живота на родената са издигнати венерини “теми”.
 
Lillie

  http://www.astrosite.org/2010/05/08/%D1%82%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0/

  

                        НЕ ЧОВЕКЪТ Е ВЪВ ВСЕЛЕНАТА,А ВСЕЛЕНАТА Е В ЧОВЕКА!

Активен

ИСТИНАТА семето на МЪДРОСТА- може да бъде открита къде ли не!
Можем да посочим пътя ня другите,ала всеки трябва да го извърви сам-докато не прогледне за СВЕТЛИНАТА на неподправената МЪДРОСТ,там,в края...от където сме поели всички, някога много отдавна,в зората на ВРЕМЕТО!
Ester
*
Неактивен Неактивен

Публикации: 38


« Отговор #2 -: Ноември 12, 2012, 02:35:02 »


Публикации: 1216Кой СЪМ АЗ според домът, в който се намира слънцето ми


Слънце- Аз Съм:

Слънце в 1-ви дом- аз съм този, който съм
-във 2-ри дом- аз съм моите притежания
-в 3-ти дом- аз съм моите думи
-в 4-ти дом- аз съм моите чувства и жилище
-в 5-ти дом- аз съм моите деца и творби
-в 6-ти дом- аз съм моята работа
-в 7-ми дом- аз съм моите партньори
-в 8-ми дом- аз съм моята сила
-в 9-ти дом- аз съм моята философия
-в 10-ти дом- аз съм моята власт
-в 11-ти дом- аз съм моите приятели
-в 12-ти дом- аз съм моята вяра

Активен
Ester
*
Неактивен Неактивен

Публикации: 38


« Отговор #3 -: Ноември 12, 2012, 03:39:01 »


Физиологични прояви на пракачествата
Топло:  Стимулация, разширение, жизненост, топлина, пълнота, бляскава, нормална кожа;
Студено: Отслабване, свиване, отпуснатост, слаба фигура, кожа с цвят на слонова кост;
Сухо: Раздразнение, сгъстяване, напрежение, очертани, резки форми, тъмна, груба на пипане кожа;
Влажно: Изменчивост, материализация, смекчаване, заклъгленост, светла кожа;


Характерови прояви на пракачествата
Топло: Благородство, оптимизъм, чувствата имат превес над разума, активност, страст, желания и воля, тласък за движение, проникване на Аз-а в другите, веселие, мъжки, активен, положителен;
Студено: Стягане, центростремителност, абсорбция, стремеж към подчиняване на другите чрез обезличаването им, мудност, песимизъм, студенина, самота, индивидуализъм, мозъкът ръководи сърцето, търси удобството и рутината, женски, пасивен, женски;
Сухо: Решителност, острота, избухливост, редуват се свръхнапрежение и отпадналост, деспотичност, господство на Аз-а над другите, но без обезличаването им, ексцесии в задоволяване на потребностите, презадоволяване, активен, мъжки;
Влажно: Пасивност, пластичност, гъвкавост, отстъпване и стопяване на Аз-а в другите, колебливост, неуравновесеност, недостатъчна собствена воля, пренебрегване на собствените интереси, силно въображение и приспособимост, пасивен, женски;
Кардиналните знаци в традиционната литература са наричани всъщност "подвижни", тъй като са двигател на промяната. Това са знаците на равноденствията и слънцестоянията. Форми на енергията - постоянно движение, свръхенергичност. Свързват се с творчество, съзидание, инициация, първоначален, пораждащ импулс за творчество. Действие и противодействие. Чудатост, необичайни решения. Откровеност, безогледност, целенасоченост, непоколебимост в постигане на целите, решителност. Имат нужда от висша цел или предназначение. Движението на енергията - директно, линеарно, нагоре, директно, еднопосочно, право движение на енергията - Прав/постоянен ток. Центробежност.
Фиксираните знаци са си наричани така винаги. Подходящо е, доколкото реферира към неща и хора, които не се променят. Твърди, здрави, кристални форми. Устойчивост, жилавост, издръжливост, постоянство. Продължителност, приемственост. Инертност - съпротива чрез бездействие. Идентичност, самоличност, себецентрирано действие, тъждественост със средата и усвоения модел. Движение на енергията - статичност, инертност - вътрешна и външна, пробва, ако може, да не мърда изобщо  . Центростремителност, концентрира, събира и съхранява енергията и ресурсите.
Променливи - мутабелни, в традицията още наричани общи, двойнствени, поради способността да откриват общото и еднаквото между горните два вида - между кардиналния и фиксиран "сезон". Те носят прехода между два различни сезона и съдържат черти и от двата, комбинират миналото и бъдещето.  Наричани също "двойни, с две тела, дуални" - съставени от две същности: Близнаците са двама братя, Девата е девойка с ангелски криле/криле на птица; Рибите отново две риби; Стрелец - полу-човек/полу-кон. В съвременната литература по погрешка към двойните, дуални знаци се причисляват Везните - в знака си съдържат две блюда, но по същество това е един уред, една същност, съставена от три части - ос+две блюда  . Гъвкави, виещи се, спираловидни форми. Резултат -> проследяване -> обратна връзка -> коригиране на действието чрез допълване, изменение и адаптация. По-скоро мисли за действието, отколкото действа. Двойнственост, може да поеме повече от една роля. Форма на енергията - индиректно движение, непостоянство, променливотоково движение, спирално движение на енергията. ,

Двутелите знаци Близнаци, Дева, Стрелец, и Риби са тези, които следват фиксираните знаци, и се наричат така, защото са разположени между фиксираните и знаците на слънцестоянията и равноденствията, и така споделят, в началото и края си, природните качества на двете различни състояния на времето - два различни сезона)
Риби-отново от два "индивида"-2 риби плуващи в различни-обратни посоки. Това е все едно двама живеят в теб-може и да има връзка с теорията за Сянката от психологията, или за светлата и тъмната страна на човека.
ТОПЛО      СТУДЕНО
Разделя      Свързва
Повишава ентропията      Повишава реда
Превръща течността в газ      Превръща течността в твърдо вещество
Центробежно движение      Центростремително движение
Разграничава      Уеднаквява/обединява
Нагнетява      Понижава налягането
Аморфно      Структурирано
Огън      Лед

СУХО И ВЛАЖНО
СУХО      ВЛАЖНО
Намалява      Увеличава
Вехне      Расте
Разпада, дезинтегрира      Сраства, слива
Логично      Емоционално
Анализира/разделяне на цялото      Синтезира/събира частите
Търси уникалното, отличителното, частното      Търси  общото, еднаквото, сливането
Светкавица      Дъжд
Остроумие      Чувство

МЪЖКИ      ЖЕНСКИ
Бърз      Бавен
Дестабилизира      Стабилизира
Разпръсква      Събира
Отдава енергия      Абсорбира енергия
Предизвиква хаос      Създава ред/организация
Действие      Планиране
Кинетична енергия      Потенциална енергия
Изпълнение      Опит, рутина
Аксидентални достойнства
Влияние на домовото разположение
елемент,планета

Най-силни са ъгловите домове - 1, 4, 7, 10.

Най-слаби са планетите в падащи домове - 6, 8, 12;

Неутрални са 2, 3, 5, 9, 11 дом;

Планета в радост по дом е подсилена, макар и силата й да не е равнозначна на екзалтацията, както се твърди.
 Слънце се радва в 9 дом,
Луна - в 3-ти,
 Сатурн - в 12-ти,
 Юпитер - в 11-ти,
 Марс - в 6-ти,
 Венера - в 5-ти,
 Меркурий - в 1-ви.

Планетите в близост до куспидата на дома и в същия знак е по-силна;
Планета, разположена в даден дом, но в различен знак от куспидата му, няма силно влияние върху делата на дома;
За разлика от горния случай, планета намираща се в предходния дом, но в същия знак като куспидата му и е на пет градуса от нея е с много силно влияние върху дома, особено в картите на състезания, съревнования и т.н.
Планета в последните пет градуса на дома се разглежда като принадлежаща към следващия дом.

Активен
Страници: [1]   Нагоре
Отиди на:  


Подобни теми:
Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
публикация
Как да трансформираме хороскопа с мисълта си
Астрология и нумерология
Админ 0 1095 Последна<br />публикация Януари 26, 2010, 20:34:24
от Админ
Тълкуване на сънища
Моите сънища
Хера 11 2355 Последна<br />публикация Юли 20, 2011, 16:14:05
от artist5
Тълкуване на древни пророчества, идващи от различни религии
Великият преход
вожда 0 1297 Последна<br />публикация Октомври 22, 2012, 11:53:43
от вожда
тълкуване на символи???
Снимки
Release the GooD :) 1 975 Последна<br />публикация Май 03, 2013, 06:00:29
от Ariam

Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright