Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: НЕПТУН - “Сърцето на Духовното Слънце”  (Прочетена 4308 пъти)
dayana
Moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 291


« -: Юни 11, 2011, 14:42:24 »

                              Нептун    

   С настоящия материал продължаваме разглеждането на транссатурновите планети, наричани от съвременните астролози още “посланици на галактиката”, чиито позиции и конфигурации на небето формират характера на цели поколения и бележат епохите в човешката еволюция. Предлаганите откъси от статията на Георги Радев, публикувана в сп. ”Житно Зърно” в 1936г. и от книгата на Алан Оукън “ Астрология, центрирана върху душата” - американско издание от 1988г. ви запознават с гледната точка на двама големи авторитети в астрологичната наука върху темата за значението на Нептун. (б.ред.)

  Откриването на планетата Нептун на 23 септември 1846г. [/color] е един забележителен пример на научно предсказание. Астрономите Леверие и Адамс, изхождайки от смущенията в орбитата на Уран, които не можели да се обяснят само с въздействието на известните дотогава планети, допуснали, че те се дължат на все още неизвестна планета. Те изчислили нейното положение и съобщили тези данни на астронома Галле в Берлин.
  Той действително открил новата планета на посоченото място – наблюдаваното положение на Нептун се отличавало от изчисленото с по-малко от градус. Така броят на членовете на Слънчевата система пораснал с още един. За астрономите новата планета представлявала нов и интересен обект за наблюдение, а за астролозите - един нов неизвестен фактор, който трябвало да се проучи. Впрочем и астролозите, подобно на астрономите - математици, се бяха натъкнали на известни вътрешни сътресения в живота, които не можеха да се обяснят изцяло с влиянието на познатите дотогава астрологични фактори. Интуитивните им прозрения бяха подкрепяни и от окултната наука, която винаги е твърдяла, че съществуват транссатурнови планети.

  И така, Нептун, след като беше вече открит, зае своето място в астрологичната практика и лека- полека неговото тънко, трудно уловимо влияние доби по-определени очертания. Оказа се, че и новата планета е смутител на стария ред като Уран. Астрономически това се изрази и във факта, че Нептун наруши Тициус - Бодевия закон за планетните разстояния. В астрологията пък, заедно с Уран и Плутон, той наруши нейната класическа планетна седморна конструкция.

  От чисто научно гледище интересен е въпросът дали съществува съответствие между известни явления в живота, както личен, така и обществен, от една страна, и геоцентричните положения на Нептун по еклиптиката, от друга. Астролозите смятат, че след около стогодишни наблюдения и изследвания могат с увереност да твърдят, че такова съответствие наистина съществува. В резултат от тези наблюдения се смята, че има известни явления, които могат да се отнесат към неопределената още, твърде флуидна сфера на Нептун, чиито влияния изобщо мъчно се дешифрират.

  И тъй, какво представлява Нептун, не като небесно тяло – това е от вторичен интерес за астрологията, а като планетен принцип, като фокус на известни космични сили, които функционират в Слънчевата система. Наблюденията показват, че в своите най-високи прояви Нептун е свързан с ония възвишени състояния на човешката душа, при които тя се издига, за да преживее космичната любов и да се слее с мировото съзнание. При тия състояния, присъщи само на великите мистици, изчезват всички граници, които отделят душа от душа, живот от живот.

  Само при тия състояния може да се изпита великото единство на живота.

  Ако преведем терминологията на индуската езотерична философия на езика на астрологичните символи, трябва да свържем Нептун с будическия свят, света на нирвана, тъй както Уран съответствува на причинния свят – света на висшия манас. Едва в тоя свят човек разбира какво е свобода, какво е освобождаване от веригите на личното съзнание, тъй както в будическия свят той постига пълнотата на живота чрез единение с Цялото. Ето защо, ако Уран символизира света на свободата и е свързан в човешкия живот с процесите на освобождаване от всички изкуствени ограничения, които сковават човешкия дух и му пречат да се приобщи към космичното, то Нептун пък символизира Любовта, която носи единството на живота. Ясно е тогава защо Уран, чието влияние се пречупва по един своеобразен начин в съзнанието на обикновения човек, създава типа на революционера, на анархиста - човека със силен “инстинкт за свобода” и защо Нептун, чиито фини трептения, пречупени в съзнанието на хората, създават понякога у тях същински хаос, където изчезват всички различия, но по пътя на разпадането и разрушението, бележи типа на религиозния и социален нихилист. И ако проявите на Уран в човешкия свят се движат между двата полюса – свободния човек, у когото е пробудено космичното съзнание, и асоциалния тип на анархиста-терорист, то проявите на Нептун се движат между мистика, човека на любовта, който съзнава единството на живота и работи по пътя на жертвата и безкористното служене за неговото осъществяване в човешкия живот, и типа на религиозния или политически маниак, който проповядва пълно разрушение на тоя “грешен”, “несправедлив” свят.

  В този долен полюс на Нептун се проявяват също патологичните типове на наркоманите, които чрез наркотиците искат да се изтръгнат от тежките вериги на този свят и да потънат в света на “далечното, безбрежното”, в света на смътните видения и неясните сънища. Под Нептуновото влияние са поети от типа на Бодлер, които търсят странното, чудноватото, екзотичното и си създават чрез алкохола и наркотиците своя изкуствен рай. Астролозите са констатирали, че всички тези отрицателни, патологични прояви се дължат на така наречените “лоши аспекти” на един ”зле поставен” в хороскопа Нептун. Поради това някои астролози наричат Нептун вълшебник, магьосник, който създава у хората, неподготвени да възприемат неговите високи трептения, всякакви илюзии, измамни видения, халюцинации. Докато те си мислят, че са се издигнали в някакви висши сфери на духовния свят, всъщност попадат в ония слоеве на подсъзнанието, в които плуват разпокъсани, архаични образи, остатъци от едно праисторично минало. На такива патологични прояви най-вече се натъкват психиатрите. Но между тия прояви в “тъмния полюс” на Нептун и чистите и светли преживявания на великите мистици, които се издигат до неговия горен полюс, има грамадна разлика. Под силното влияние на Нептун се намират и разните “магьосници”, фокусници, илюзионисти, а също и мнозина мошеници, които са майстори да оплитат хората в своите мрежи.

  Възходящото влияние на Нептун се проявява в разширение на съзнанието, което започва да долавя повече или по-малко отчетливо трептенията на “будическия свят” – светът на любовта и единението. У ония, които се намират под това Нептуново влияние, интуицията, фините предчувствия, тънкото долавяне на скрити мисли и чувства са силно развити. Понеже чувството за единството на живота се проявява с особена сила у тях, те по-чутко от другите долавят да трепти единния, общия живот във всичко живо. Ясно е тогава, защо те схващат човека преди всичко като душа, като съзнание, а не само като личност, принадлежаща към отделна обществена среда, класа, националност, религия. Тяхното разширено съзнание, което се е издигнало над човешките форми, не може да се ограничи в рамките на една религия, на една философия, на един тесен научен мироглед, на една социална идеология. Те са космополити по дух, братя на всички хора по Земята, независимо от това към коя раса, народ, класа или верую принадлежат. Ако са хора със силно развита духовна природа, те обикновено се ориентират към свободните духовни движения, където се култивира братското чувство между хората в духа на любовта и свободата. Ако са социално настроени, те се ориентират към социализма и комунизма. От друга страна, под влиянието на Нептун попада и съвременният спиритизъм. На някои може би ще се стори странно, че под знака на една и съща планета са поставени две толкова различни по характер и по тенденция движения. Но ако се вземе пред вид общия характер на Нептуновото влияние, така както то бе очертано, ще се види, че тия две коренно различни движения черпят своя импулс от един и същ идеен свят, от един и същ източник на сили, само че поляризират тези сили в две различни плоскости.

  Интересно е да се отбележи, че съвременният спиритизъм – казвам съвременен, защото спиритични явления и спиритична практика винаги са съществували - възникна и се разпострани непосредствено след откриването на Нептун. Необикниовените психични способности на медиумите в будно състояние, в състояние на транс, способността им да изпадат лесно в хипнотичен или магнетичен сън, редките дарби, които се проявяват у тях – телепатия, ясновидство, психометрия, проникване в миналото и предсказване на бъдещето, не можеха в края на краищата да не преодолеят скептицизма на официалните учени и да не станат обект на научни наблюдения и изследвания.

  В социален план Нептун подтикна раждането на социализма, респективно комунизма и болшевизма. Родоначалник на това политико - социално движение и създател на неговата доктрина е Карл Маркс. Един бегъл поглед върху хороскопа на последния сочи Нептун ретрограден в съвпад с  Уран , също ретрограден, в знака Стрелец. Този съвпад е в квадратура с друг един характерен съвпад – между Сатурн и Плутон в знака Риби. Няма да се спираме да тълкуваме тази астрологична конфигурация , колкото и да е интересна тя, ще кажем само че съвпадът в Стрелец - знак на религията, етиката, философията, на йерархичната Юпитерова концепция за социален строй - между революционера, реформатора Уран и утописта, мечтателя за нов социален ред Нептун е израз на оная дълбока революционна нужда, която човечеството е изпитвало в онзи момент. Вярно е, че хиляди индивиди по времето на Маркс са се родили под същия съвпад. Ала Маркс е бил избранникът, човекът, който е трябвало да стане фокус на революционната енергия, напираща да се прояви навън. Присъствието на тези планети в интелектуалния, философски знак на Стрелеца - знак на доктрините - показва, че революционните идеи е трябвало да се оформят в стройна доктрина. Този съвпад е в квадратура със Сатурн и Плутон в Риби – знак на християнската епоха и последен, ликвидационен знак на зодиака. Сатурн, последната планета от “подлунния свят” на древните, символ на всичко старо, установено, излято във строго определени форми, действуващо с автоматизма на традицията, е атакуван от трите транссатурнови планети - Уран, Нептун и Плутон.

  Всъщност точният съвпад на Уран с Нептун се образува три години по-късно от неточния, формиращ се апект на тия планети у Маркс. Ала той се случи в Козирог. А за целите на природата изглежда, че е бил необходим знака Стрелец и посочената по-горе конфигурация, която настъпва много рядко и бележи епохи.

                                        


   Нептун има най-мистичното, и разглеждан от нивото на душата, най-благотворното влияние върху човешкия живот. Нептун е израз на “сърцето на Духовното слънце” в Слънчевата система. Това е планетата, най-тясно свързана с работата на душата във физическо проявление и поради това е средство за изява на Храстовото съзнание, което впрочем е сърцето на Божествеността. Като езотеричен владетел на знака Рак, Нептун може да бъде приет за по-висша октава на Луната. Последната е “майката на съществуващите форми”, но формата винаги е била използвана в нашата слънчева система за проявление на Втория Лъч на Любов/Мъдрост - аспекта на изява на Духа чрез Душата. В човешкото царство това се проявява посредством “Въплътената Любов” - действуващия Христов Принцип.

  Този принцип е много важен със своите функции и в двете сфери: личната и колективната. На личен план въплътеният Христов Принцип е всъщност нашата душа и още по-точно, този аспект на душата ни, който е Любов. Това е тази част от нас, на която се молим, която призоваваме за лечение, подхранване и духовна подкрепа. В колективния живот Храстовият принцип създава групи и общества за духовна работа.

  Нептун има много важно място в Епохата на Водолея. Целта на човешката еволюция е да произведе Месията, Посветения, Мадхи, Този, Който иде. Това е циклично събитие, чиито резултат преди две хиляди години беше раждането, страданията и приносът във вечността на Господ Исус през последната световна епоха. В епохата на Водолея Световният Ученик е човечеството и Този, Който идва, ще дойде чрез всеки от нас; колективен израз на това е Световната Добра Воля. реализирана чрез групови усилия и духовни търсения. Нептун, чрез знака Рак ражда Храстовото съзнание във всеки мъж и жена, като включва всеки от нас към изстрадването на нашия собствен процес на посвещение, разпъвайки ни на фиксирания кръст на Ученичеството и възкресявайки ни в любящото и мъдро съзнание на нашата душа.

                                            

  
« Последна редакция: Юни 11, 2011, 15:07:32 от dayana » Активен

ИСТИНАТА семето на МЪДРОСТА- може да бъде открита къде ли не!
Можем да посочим пътя ня другите,ала всеки трябва да го извърви сам-докато не прогледне за СВЕТЛИНАТА на неподправената МЪДРОСТ,там,в края...от където сме поели всички, някога много отдавна,в зората на ВРЕМЕТО!
dayana
Moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 291


« Отговор #1 -: Юни 11, 2011, 15:05:22 »

   Нептун в Стрелец

   Нептун е в Стрелец, за четиринадесет години от ноември 1970 до януари 1984 г., и отново накратко между юни и ноември 1984 година. Нептун описва колективната ни мечти и копнежи за по-идеален свят, това, за което ние сме жадни за това, което ние се надяваме, за духовното изкупление и спасение и към какви илюзии и фантазии, сме особено чувствителни .

  Нептун е с действие от рушение на правдата и истината, представени от господарят на този знак, Юпитер чрез въвеждане на студено и мокро естеството в тези въпроси.
  Това води до примес на философия (лицемерие) поради студа и влагата  , мъгливи  разграничения, така че рационализации често правят за понижаване на стандартите и корупция.
Родените през този период чувстват необходимост за по-малко лицемерно правни,
философски и религиозни норми.
  Това поколение може да бъде малко неортодоксалено в търсене на истината и е малко вероятно да се придържат към установените философии.
  Те най-вероятно ще предпочитат да създават свои собствени система от вярвания.
  За Нептун в Стрелец поколението, копнежите-за идеалното се намират някъде- "някъде там", извън обхвата на всекидневието ни. Там могат да бъдат -
една идеализация от чужди страни и държави,пътуване и проучване и хората
от различни религии и култури отколкото нашите собствени.
  
  От лична гледна точка това разположение може да бъде много болезнено, тъй като то може да показва недоволството и отказа да приемете това, което действително е възможно, неспособноста да се задоволите относно нечии партиди, които могат да осъдят индивидуалностите, за живота, в който всякакъв вид от ангажименти могат да бъдат разглеждани като вторият най-добър, защото всичко което единия търси принадлежи някъде другаде, дори само те биха могли да го намерят. От друга страна, ако е налице достатъчно добре развито его структура, които могат да издържат на силата на  Нептуновите тенденции за да вземе превес, а след това бихме могли да кажем, че това поколение е истинската връзка за един начин на съществуване, което е по-смислено и всеобхватно, и че те могат да бъдат носители на тези идеи в полза на колектива.
 
   Тези, с тесни аспекти на вътрешните планети към Нептун тук ще търси много трудно за смисъла на живота и ще бъдат определени като примери за велики учители и философи.
  Думите им могат да бъдат пророчески.
 
   Онези, които търсят кариера в правната система могат да бъдат разочаровани от скандали.
  В дневните графика,топлината и сухота на деня са склонни на свеждане до минимум
на хладното и влажното в природата на Нептун.Това може да има ефекта да стане невидим, но по-вероятно,тази половина от това поколение ще са склонни да идеализират въпроси на истината и правосъдието и могат да бъдат заслепени за предупредителните сигнали на корупцията или лицемерие докато не стане твърде късно. Скандалът може да ги вземе от изненада.

  В нощна графика, хладнината и влажноста на ноща увеличава тези същите качества относящи се за Нептун. Тъй като господарят на Нептун не е от секта в полза,виждането има предимство пред вярата. Резултатът е, че лицемерието и корупцията е по-лесно усетима от тази половина на това поколение. Те са много чувствителни и пророчески и търсят смисъла на живота сериозно ... by Curtis Manwaring
  
  "... Нептун в Стрелец: (около 1970-1984) Нептун в Стрелец лицата  намерит дълбоко удовлетворение в сърцето в тяхното търсене на "истината ".С Нептун в Стрелец е налице нарастващото признание, че ние не сме отделени от останалата част на света (Стрелец правило за пътуване) но там не е имало повече територии на Земята, които да разкрият така ние се отправихме към Луната.
 
   По време на Нептун в Стрелец Нийл Армстронг става първият човек да се докосне до Луната.Първите "изкуствени" обекти,които напускат нашата слънчева система
за целите на науката са сондите с име "Pioneer"и" Вояджър"(2 много Стрелешки  имена).

  Аз написах: "Нептун влезе Стрелец през 1970 г. (която продължава  до през 1984 г.), а с него и новата динамика на социалната промяна е в ход: на динамична социална промяна чрез религиозните и образователни структури.

  Нептун и Риби е по-скоро въпрос на обема ум отколкото на половинката си знака Стрелец.
  Вярно религиозни и научни принципи,за разлика от организирани църкви и материалистична наука,са представени от Стрелец. Така, както Нептун влезе Стрелец,се превърна по-доминирана от този знак ....

  Младежта е самото пренасочване към християнството с движението Исус, както и на други философии и подходи към живота, като изследва източните религии, медитацията, йогата, трансперсоналната психология и т.н.
  Наркотиците са използвани като бърз начин за духовна опитност и прекрачването на границите на самия себе си.Тяхната цел е да опознаят себе си психически и да се опита лична истина.
Религиозните институции бързо са  да били  принудени да променят своите твърди учения и да търсят по-смислено, лично духовно израстване.

  През този алтруистичен знак, Нептун има повдиганато влияние.
  Астролози посочиха велики заложби в новото поколение родени, Нептун в  Стрелец ,които са  признак за висше образование, философия, и свобода.
   Нептун-Стрелците са глобалния интелект, високата цел, както и човешкото естество. Светът очаква нови философи и мъдреци.
   Нептун в това положение носи желание за свобода и истина, и с визия за бъдещата перспектива.  
   Нептун-Стрелците без съмнение ще играят важна роля за подобряването на условията на живота в страните от Третия свят.

  Родените в това поколение са с потенциал за реализиране на по-високи нива на общуване в областта на интелекта, философията и религията в планетарна основа.

  Те са се влели с визията на възхода на просветление в сферите на религията и философията, и се борят за фини световни медии за позитивна комуникация.
  На лично ниво, това показва дилемата да очакваме автоматично емоционално изпълнение да дойде от следната философия.
  Той предлага избор на приемане или отричане на ангажимент да се издигнеме над слепи философски убеждения и да се разчита на други.
  Възможността им за изпълнение е в позволяващия личен опит в реалния свят, да се трансформират и разширяват  в своите философски идеи ... "

                                    

  1998 - 2012 г.Нептун във Водолей.
  Тази позиция на Нептун ни отвежда в двадесет и първи век. Годините 1998 - 2003 ще бъдат вероятно отбелязани с големи научни достижения, тъй като и Нептун, и Уран влизат във Водолей, знакът на Новата епоха, който е най-силният израз на Пети лъч.
  Бихме казали, че по отношение на Новата група Световни служители, епохата на Водолей ще започне действително през тези пет години.
  Тази позиция съединява Нептун и Уран, както и шестия лъч на епохата на Риби със Седмия лъч на Водолея.
  Индивидите от поколението, родено с Нептун във Везни, сега влизат в своите зрели години и“ще наследят Земята”.
  Може би това ще бъде време, когато идеалът за “мир и любов” на Нептун във Везни и Уран в Близнаци ще намери своето осъществяване в социалните и политически форми на времето.

   Индивидите, родени с Нептун във Водолей и центрирани навътре в душата си, ще въплътят голямата, духовно безличностна любов към цялото човечество, която ще им позволи да идат по-напред в стремежа си да служат на всички братя и сестри на тази планета.
Това ще бъдат духовните учени, които ще работят в групи и общности, за да разрешат проблемите, които ще бъдат породени от климатични и популационни фактори.

                                

http://neptune-in-sagittarius.tribe.net/

Активен

ИСТИНАТА семето на МЪДРОСТА- може да бъде открита къде ли не!
Можем да посочим пътя ня другите,ала всеки трябва да го извърви сам-докато не прогледне за СВЕТЛИНАТА на неподправената МЪДРОСТ,там,в края...от където сме поели всички, някога много отдавна,в зората на ВРЕМЕТО!
dayana
Moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 291


« Отговор #2 -: Юни 11, 2011, 16:47:51 »

                  Нептун  26 ° 18 ' Стрелец първи дом.

   "Нептун често може да бъде планета от объркване и мистерия.""

  Тъй като Нептун преминава през всеки знак, той обозначава областа от живота, че поколението, родено след това ще отправи предизвикателство към и промени по изтънчен начин когато порасне. "
  "Домовото разположение на Нептун показва областите от живота, които идеализират, изобразяват или в най-лошия, не познават. В тези области също може да се наложи да служат  на другите по някакъв начин или да се откажат от това, което искате, за да научите повече за живот. В най-високият си израз, енергията на Нептун ви свързва със смисъла на съществуването, и поради тази причина тя трябва да се усвои, доколкото е възможно. "

   Нептун в първи дом:
 
  "Положението на Нептун в първи дом косвено налага влияние върху вашата личност.
   Това разположение предполага, че са податливи на подсъзнателни влияния.
   Вие сте много чувствителен и интуитивен.
   Налице е състоянието да бъдете в силна зависимост от духовни качества.
   Там може да бъде самозаблудата, свързано с това разположение и често има малко от объркването по отношение на целите и правилната посока в живота.
   По този начин,вие можете да се отклоните в този живот, и изпуснете или забавите действията, които трябва да бъдат предприети.
   Липсата на определено себеизразяване ако го допусните, може да ви принуди да зависите от другите за подкрепа и ръководство.
   Благодарение на това разположение, вие вероятно сте много по-психични, отколкото повечето хора и може би много по-психични, отколкото вярвате в себе си  да сте"

www.astrology-numerology.com/inh...html

   Ретроградните планети:

   "Енергията на една ретроградна планета се изразява повече на вътрешно ниво. Понякога човек има затруднение с изразяването на енергията навън.Някои части от тези планетни енергии са забавени.
Ретроградните планети често водят до едино спиране и преразглеждане на последиците, така този спонтанен израз е блокиран по някакъв начин.
    В други случаи на пасивно поведение става прекомерно в опита за изглаждане на вътрешните съмнения. "

   Ретрограден Нептун:

  * Чувства се виновен вътрешно ....
  * Склони да се обвиняват, когато нещата се объркат
  * Изключително чувствителни вътрешно .....
  * Изразяват се чрез една издръжлива външна маскировка

www.astrology-numerology.com/inh...html


« Последна редакция: Юни 11, 2011, 16:54:24 от dayana » Активен

ИСТИНАТА семето на МЪДРОСТА- може да бъде открита къде ли не!
Можем да посочим пътя ня другите,ала всеки трябва да го извърви сам-докато не прогледне за СВЕТЛИНАТА на неподправената МЪДРОСТ,там,в края...от където сме поели всички, някога много отдавна,в зората на ВРЕМЕТО!
dayana
Moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 291


« Отговор #3 -: Юни 11, 2011, 19:49:09 »

    Нептун  в  Козирог


   Планетата Нептун остава във всеки знак за около 14 години.
  Той е в Стрелец от 1970-до 1984 и е в Козирог от 1984 до 1998 година. За да се разберем какво означава, ние трябва да разгледаме какво е действието на Нептун.

  Нептун на индивидуално ниво се изразява в човешките мечти.

  За образа на Нептун  представете си човек в бели дрехи с един спокоен поглед изразяващ лицето му.
  Този човек може да говори в разположение на изчакване,има определен начин в пеенето, или да даде неясен и поетичен отговор в конкретн въпрос.
  Официално,Нептун управлява наркотиците и мечтите, подтисноста в човека.В по – високите си изрази Нептун е страхотен музикант,поет,или състрадарелен религиозен лидер - в най-лошото,Нептун е буксуваща поредица или мошеник.Нептунците са само бегло запознати по отношение на физическия план.В широк социален план, който е, това  което в повече  ни интересува, Нептун е образ на едно поколение, или период от време.

  Тъй като Нептун остава в един знак за 14 години можем да говорим за хората, родени в тези периоди, както нептуновите поколения.

 Нептун в Дева (родени 1928-1942) това поколение има ясно очертано изразяване в услугите, усърдни в  работата, и  висока етика.
 
  Нептун във Везни (родени 1942-1956) това поколение поддържа образа на социалната хармония и естетически вкус.

 Нептун в Скорпион (родени 1956-1970)това поколение има образа на черна кожа, хладен интензитет, и страховит реализъм.

  Всяко едино от тези поколения жиеейки през Нептун навлиза в много от следващите знаци.
В Нептун във Везни периода започна точно, като приливът се обърна в средата на Втората световна война и продължи до края на 1950-те.
 
   Този период може да се мисли като за раждането и разпространението на предградията.
Нептун в Стрелец в периода 1970-1984.
Стрелец е знак на откритото, на широко отворените пространства, и "природа".
 
 Нептун в Стрелец е периода на спиритическите сеанси в природата, "естествен" шампоан и, като цяло, "натурално" всичко. Стрелец и правилата в световен мащаб за пътуване, философия, религия (всъщност да се самоорганизира), и издателска дейност.

   Много от тези усилия се включват хора, които разпространяват идеи (или самите себе си) надлъж и нашир. Стрелците са създадени за да бъдат на трибуните, идеалното място за разпространение на идеите си.
  Отрицателната страна на Стрелеца е надутото поучително поведение.


   Какво е Нептун в Козирог- какво ще е то?

  Имаме два начина за това:
един от начините за прогнозиране е да се търси в предходните периоди в историята, когато Нептун е в Козирог, а вторият е да погледнете какво се е променило, това, което се засилва, когато Нептун влезе Козирог и се върнем, когато Нептун отново навлиза в Стрелец

  Някои предишни Нептун в Козирог периоди са били 1494-1508, 1658-1672 и 1821-1835.Някои от най-великите произведения на изкуството на италианския Ренесанс са създадени през периода 1494-1508, включително на Мона Лиза и Тайната вечеря.
  В периода 1658-1672 допринесе възстановяване на британската монархия и донякъде размирено поведение, които се определят в като реакция на ограничителните мерки, наложени ппекалявайки от Оливър Кромуел.
  През това време е написана Paradise Lost и великите фламандски художници като Рембранд и Вермеер създадоха голяма част от най-добрите творби.
  И накрая, 1821-1835 период е периодът на по-младите и по-малко консервативни романтици.
Бетовен и Деветата симфония на Гьоте, Фауст е написана през това време. Голяма част от този период е бил в отговор на разпространението на Наполеон в цяла Европа, въпреки че независимостта на народите събори много от тежките взаимодействия, като първоначално възникнали.

   Тези исторически последици посочва  двете основни взаимодействия на една планета в знак.
Козироговата същност е разтворена от Нептун, планетата действа върха знака, и Нептун става повече - Козирог, знакът действа върху планетата.

  Когато Нептун влезе Козирог ние веднага забелязахме, че хората изведнъж иска да постигнат реално (Козирог) мечтите си (Нептун) са нетърпеливи в действителност  ги изявиха.

  Преди да отидем към другите неща, които са наблюдавани или биха могли да се очакват от Нептун в Козирог ние трябва да опишем Козирога по-пълно.

  Козирог, с неговата независимост, самота, и упорит консерватизъм е допълнение на Стрелец.

  Гледайки през последните три периода, когато Нептун е в Козирог ще видим, че тези периоди на политическа и обществена реакция на обезпокоителни ситуации - тези обезпокоителни ситуации често бяха създадени по време на предния Нептун в Стрелец период.

  Нови форми на управление се обединиха в тези периоди.
  Хората се опитват да възстановят структурата или да създадът нова. Впечатляващо е, че това са периоди на големи художествени постижения в много случаи, може би защото художници са склонни да харчат време и усилия за да се създаде шедьовър.

   Козирог е знак на планинската коза:
едино уверено, търпеливо животно, което е крайно целево устремено, също. Козирозите поставят въпроси дали в дадено лице може да се вярва, какви са техните   постижения от преди това, къде са техните препоръки.Козирога може да бъде и остроумен, хитър, хумористичен.
  
  Следователно, можете да разберете защо Нептун в Козирог има юпи вкус. Нептун в този знак е трудна дълъго търпелива работа за мечтите си, както и мечтата на напредъка чрез такива усилия за по-висока позиция в социалната и политическата структура.
Рекламата и средствата за масова информация ще се измести към настоящия резевиран образ и далеч от образа на природата и на откритото.

  Религията ще бъде по-малко ангажирана със семинари в гората и повече с медитацията, концентрацията и конкретния опит / постижения, които могат да бъдат тествани.
  За съжаление, религията вероятно ще стане по-морална, също така.......

                                        

 copyright 1993 - 1996 by Ed Rose

Активен

ИСТИНАТА семето на МЪДРОСТА- може да бъде открита къде ли не!
Можем да посочим пътя ня другите,ала всеки трябва да го извърви сам-докато не прогледне за СВЕТЛИНАТА на неподправената МЪДРОСТ,там,в края...от където сме поели всички, някога много отдавна,в зората на ВРЕМЕТО!
Страници: [1]   Нагоре
Отиди на:  


Подобни теми:
Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
публикация
Слънце
Снимки
Kaloyan 4 2470 Последна<br />публикация Октомври 19, 2010, 00:39:42
от Johnny_boy
Второ слънце, мит или реалност
Астрология и нумерология
Evolution 5 2993 Последна<br />публикация Януари 27, 2011, 17:37:43
от Престолски
НЕПТУН
Астрология и нумерология
pluton 6 2201 Последна<br />публикация Май 03, 2011, 00:13:38
от Росица
Българин две години яде слънце
Любопитни факти
Слънчев лъч 6 3262 Последна<br />публикация Октомври 23, 2011, 21:19:45
от егоцентрична ексцентричка
Природолечение със слънце
Здрав дух здраво тяло
Administrator 5 2379 Последна<br />публикация Юли 13, 2012, 22:28:14
от Sunshine(sun)

Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright