Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: ИЗТЪКАНИ ОТ СВЕТЛИНА  (Прочетена 1379 пъти)
Paladin60
**
Неактивен Неактивен

Публикации: 77

« -: Февруари 23, 2011, 17:38:27 »


Предговор

Една истина се повтаря от различни езотерични школи и от хилядолетия по цял свят.
Една истина, посрещана понякога с присмех и пренебрежение от научния консерватизъм.
Една истина, смайваща със своята Божествена постройка.
Това е истината за биоплазматичното тяло на човека.
От времето на “Упанишади” до наши дни нищо не се е променило. Човекът и неговата аура са непроменени , взаимно проникнати и неотделими.
Една и съща структура на биополето е повтаряна от незапомнени времена в различни точки на света. Кундалини в Индия, тантра-йога в Япония, цигун лечение в Китай, Рейки-терапия със силна школа в Англия, келацията от школата на Барбара Ан Бренън в Америка и Австрия, дистанционното лечение на испанеца Хосе Силва, акупунктурата, цветотерапията - всички те почиват на една и съща теория за човешката аура.
Провеждащите се по цял свят биофизични изследвания недвусмислено показват, че биополето на човека е реално съществуваща структура .
Все повече в наши дни се утвърждава дуалистичния подход. Материята е частици, но и полета. Биоплазматичното тяло, обгръщащо и проникващо човека-също така.
Аурата на човека не е мистика на шарлатани. Тя е величествена структура, който ни смайва със своята оригиналност и простота. И който се е докоснал до нея, вече не е същия.
Не е измислица чудото на човешкото биополе. То е реален факт, с който трябва да се съобразяваме и да го използуваме за човешкото здраве и духовно развитие.
Нека да тръгнем в пътешествието в този невероятен свят на човешката същност, скъпи читателю! Попътен вятър!Тайнствената “вис виталис”

Един задочен спор се води непрестанно между официалната и алтернативна медицина. Те не могат да разделят човешкото тяло и душевност. Този спор в частност е между лекаря и лечителя. Нека да се приближим до тях и да видим за какво спорят.
Лекарят би казал, че официалната медицина е базирала голяма част от познанията си на изучаване на мъртвото тяло- структурен подход. Едва по-късно започва изучаването на човешките органи и системи в тяхното взаимодействие- функционален подход. Хистологията и микробиологията надникнаха дълбоко в клетката и човешкия геном. Биохимията обогати функционалния подход с интимните механизми на взаимодействие на ензимите и хормоните. Тясното специализиране на лекарите често дава дан на тесен подход към пациента за сметка на холистичното разбиране на организма.
Лечителят би рекъл, че се базира точно на цялостния подход към организма като отворена енергийна система. Органите и системите получават и излъчват енергия, която може да даде ценна информация за здравословното състояние.
Още академик Вернадски говори за човека като система, обменяща с околната среда материя, енергия и информация. Корпускулярно- вълновата теория разглежда материята като съставена от частици и поле едновременно. Тя залегна в цялостния научен подход. Айнщайн откри преобразуването на материята и енергията.
В този смисъл ние можем да разглеждаме и организма като материя и поле.
Медиците веднага биха скокнали да запитат: Къде е това мистериозно биополе? Покажете ни го да го пипнем и изследваме и тогава ще повярваме. Не е ли то само повод на необразовани шарлатани да объркват хората и техните диагнози?
Лечителят ще повдигне рамене и ще запита: А нима вие не го уловихте, изследвайки мозъка и сърцето с ЕКГ и ЕЕГ ? Всеки орган излъчва поле, включващо се в сумарното биополе на организма. Как признавате, че сърцето излъчва енерго- информационен сигнал, а целия организъм няма?
Тук медикът гордо би посочил новите си блестящи уреди- ултразвук и скенер.
Но те отново откриват вече настъпилите нарушения , не и преди това, когато организма компенсира все още заболяването.
Лечителят разтревожено ще потупа медика по рамото срещу човек, който изглежда напълно здрав, усетил алармените сигнали от заболяващия орган.
Лекарят недоверчиво ще го погледне, разчитайки на сетивата на апаратурата и лабораторните изследвания. “Този човек не ми харесва”- мърмори си той, без да разбира, че интуицията го е предупредила за заболяването на пациента му.
Къде е истината? Моделът на човека като отворена енергийно- информационна система съвсем не е еретичен за компютърните времена. Ние не се учудваме, че сателита изпраща сигнали до нашия телефон, радиото или телевизията. Но не можем да приемем , че организма е способен да приема и излъчва енергия и информация.
Този задочен спор не може да продължи, без да се засегне основния философски въпрос за материята и духа. Науката достигна до невероятни дълбини на материята, оставяйки духът на религията и психологията. Жизнената сила вис виталис бе изтикана,
без да се схване, че става дума за енергийния потенциал на живата материя.
Медикът би казал, че това са бабини деветини. Лечителят би се засегнал, когато атакуват духовните му убеждения в една или друга религиозна система. И в тази взаимна обида изгаря истината, че Вселената е една и корпускулярно- вълновата теория важи както за материята, така и за духа.
Къде е духът? Може ли той да бъде регистриран?-веднага ще запита ентусиазирания изследовател. Още през 1982г. руски физици заговориха за частиците лептони, които са тясно свързани с кварките. Споменаваше се за лептонен дух, но после нещата се закриха за обществеността. Материята и духът са структурно и функционално преплетени в тези дълбочини на атома. И неотделими като сребърни нишки в плат.
Друг подход търси духът в съзнанието като функция на мозъка на човека. Тук психолозите обаче биха изтъкнали ролята на подсъзнанието- огромно хранилище на информация и опит. Лечителите също биха подкрепили това становище. Много от психичните разстройства се дължат именно на афекти или архетипите на поведение, заложени в подсъзнанието. Лекуването чрез автохипноза също така се базира на ролята на волята за контролиране на заболелия
орган и неговото излекуване. В рамките на шегата заболяването може да се представи като паразитна програма, която се коригира с антивирусната програма на волята.
Кое е първичното? Материята или духът, компютърът или хилядите битове информация, които го карат да работи? Този безсмислен спор отрича единния подход към материята и духът, към материята и енергията.
Ние сме съставени от милиарди трептящи частици, които могат да приемат и излъчват енергия. И това не противоречи на нито един фундаментален закон на мирозданието. Енергията от околната среда преминава през нас, носейки ни храна, сетивна информация и най-сетне знание и себепознание.
Ето защо е необходимо да се изучи енергийния модел на човека. Да се види как енергията протича през органите и системите. И този модел да стане част от изучаваната анатомия на човека. По този начин много от функционалните нарушения биха намерили своето обяснение, без да се превърнат в заболяване.
Хилядолетното учение на йогите за чакрите и на китайците за акупунктурните меридиани са части от този енергиен модел. Те отделят внимание на биоритмите при лечението. Учението им за 5-те първо елемента изглежда архаично, но то предполага 5 различни начина за интерпретиране на даден симптом и правилното му лечение, а не симптоматичния подход на начинаещия лекар.
Двойното признаване на организма като структура и поле не е отстъпление, а един много по- модерен подход към лечението. Трябва да приемем, че органите са одухотворени, т.е. те имат енергиен капацитет и резерв. И това най-рано сигнализира за заболяване. Тук истинските лечители биха могли да бъдат добри диагностици.
Изглежда далече денят, когато за лекари ще се избират точно носителите на тези сетива. И те ще специализират специалността енерготерапия, без да бъдат охулвани от обществото. Лечителите пък трябва да преглътнат гордостта си и да се заемат с изучаването на медицинските постижения.
Нека оставим спорът кое е първичното, който не носи никаква полза.
Лечителите изглеждат за лекарите чудновати фанатици, а всъщност и двете категории признават, че е нужен висок морал за лекуващия. Хипократова клетва или принципите на религиите, смисълът е един и същ. Висок морал е нужен да помагаш на страдащия.
И това често се забравя както от лекари, така и от лечители.
Те просто трябва да извървят пътя един към друг и да си подадат ръка.


Биополето- мистика или реалност

Много езотерични школи са описали подробно енергийното поле на човека. Но ученият медик и непредубеденият читател биха потърсили материални доказателства за това. Проучвано ли е биополето с научни способи и какви са резултатите?
Още питагорейците 500 г.пр. н. е. са имали схващането за единна космическа енергия, протичаща в цялата природа. Те считали, че светлината може да лекува.
През първата половина на 19 век. Бойрак и Либо забелязват, че хората притежават енергия и могат взаимно да си въздействат. Присъствието на даден човек може да има положително или отрицателно въздействие.
Парацелз нарича биоенергията “илиастер”. Според него илиастерът се състои от жизнена енергия и жизнена материя.
През 19в. математикът Хелмонт постулира съществуването на космичен флуид, чист жизнен дух, съдържащ се във всички тела.
Месмер нарича това “магнетичен флуид”, който може да зареди одушевени и неодушевени тела. Той смята природата му за близка до електромагнитното поле.
Австрийският химик Райхенбах през втората половина на 19в. нарича биополето “одическа сила”. Той открива, че дори кристалите се поляризират от нея, макар да не са магнити. При биополето се привличат еднаквите полюси, а не противоположните. Райхенбах открива връзка между слънцето и одическата сила в областта на червения до синьо-виолетовия спектър. Одическа сила може да тече по жица със скорост 4 метра в сек., като скоростта не зависи от електропроводимостта, а от плътността на проводника. Предмети могат да се заредят с тази енергия. Тя може да се фокусира с леща. Реагира на въздушните течения както газообразен флуид. Райхенбах открива, че човекът е поляризиран- лявата страна е отрицателна, а дясната- положителна.
Какви са функциите на енергийното тяло?
1.   Приема, разпределя и енергизира физическото тяло и неговите системи.
2.   Служи за матрица при заболяване. Ако има дефекти, такива има и физическото тяло.
3.   Посредством чакрите контролира функцията на органите, системите и жлезите с вътрешна секреция.
4.   Защитава срещу микроби, отрови, отпадъци и болна енергия, като ги изхвърля.
През 1911г. Уилям Килнър, доктор по медицина наблюдава светеща мъгла около тялото с помощта на цветни филтри. Той я разделя на 3 зони- тъмна, непосредствено до тялото, с дебелина 6мм., разредена с дебелина

2,5 см. и фино външно сияние с дебелина 15 см. Килнър открива, че аурата има различия по възраст, пол, интелект и здравословно състояние. Той диагностицирал белодробно възпаление, апендицит, епилепсия и хистерия с тези цветни филтри.
В началото на 20-те години д-р Вилхелм Райх, психиатър, нарича биоенергията “оргон”. Той прилага психоанализа на Фройд и телесни терапевтични техники за отблокиране на оргонния поток в болния орган. От 30-те до 50-те години същият изследва с микроскоп пулсиращата биоенергия дори около микроорганизми. Създава специален акумулатор на биоенергия, който може да запали газоразрядна лампа. Поставените изотопи в този уред са увеличавали скоростта си на разпад.
През 1939г. Кирлиан и съпругата му фотографират биополето с високочестотно електрическо поле. Те разбират, че първо заболяванията се откриват в биоплазменото тяло.
В Кировския държавен университет в Алма-Ата група учени установяват, че биоплазмата не е механично струпване на заредени частици, а цялостна структура, определяща формата на организма.
Д-р Ричард Добрин и Джон Пиеракос наблюдавали с уред, усилващ светлината близо до тялото, наречен колоризатор човешкото биополе на черно-бял монитор.
В средата на 20 век д-р Джордж де ла Уор и д-р Рут Драун откриват радиониката- система за диагностициране на човешкото биополе. С апаратурата си те направили снимки на кисти и тумори в белия дроб, мозъка и дори на тримесечен ембрион в матката.
Д-р Жен Ронлян от Китай измерил ки-енергията на човека с биодетектор, направен от жилка на лист и фотоквантово устройство. Детекторът реагирал с пулсации.
В Шанхайския институт по атомна и ядрена физика са установили, че биоенергията има звукова компонента. Наблюдавани са и микрочастици с размери 60 микрона и скорост 20-50 см.в сек.
В И-т по биоинформация “А.С.Попов” изследвали вълновите характеристики на биополето. Те установили, че живите организми излъчват вибрации с честота 300- 2000 нанометра. Подобни резултати са потвърдени във Англия, Холандия, Германия и Полша.
През 1988г в Пекин е била проведена Първа световна конференция за академичен обмен по медицински цигун./биоенерголечение/ с впечатляващи резултати.
Фенг Лида и др. от центъра по имунология в Пекин изследвали стомашни аденокарциномни клетки в тъканни култури. В 41 опита облъчване 60мин. с биоенергия намалява раковите клетки с 25,02%, сравнено с 0% в контролата, наблюдавано с електронен микроскоп.
Ванг Юншенг и др. съобщават за повишена имунна активност на макрофагите у мишки след облъчване с биоенергия.


Зао Коузен и др. 10 дни подложили по 10-14 мин. на облъчване с биополе клетки на левкемия при мишки. Установено е статистически значимо намаление на левкозните клетки.
Джиа Лин и др. изследват влиянието на биополето при счупвания у зайци. Установено е по-голямо количество и плътност на образувания калций при облъчените с биополе, което говори за повишена биоактивност при лечение на кости и мускули, в резултат на биоплазмената енергия.
Всички тези изследвания показват, че човешката биоплазмена аура съвсем не е мистика, а реално съществуваща структура. Тя има своите структура и функция, която може да се използува за диагностика и лечение. Биоплазмения флуид съществува, въпреки скептиците. Нужно е взаимно сътрудничество за неговото изучаване между лекари, енерголечители, атомни физици, химици и др. специалисти.
Мерилин Фергюсън от “Брейн майнд бюлетин” отбелязва, че “ холистичния модел е една нова парадигма, една нова единна теория, която би обединила прекрасния свят на природата, науката и духа”.
“Тогава влезе другият ученик.. и видя, и повярва.”
Йоан. 20: 8
Активен
Страници: [1]   Нагоре
Отиди на:  


Подобни теми:
Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
публикация
От светлина родени
Книги
chitta 0 1186 Последна<br />публикация Май 06, 2010, 16:47:56
от chitta
ЛЪЧИ ОТ СВЕТЛИНА - Колективна медитация
Инициативи
The One 0 2285 Последна<br />публикация Юли 04, 2010, 02:28:28
от The One
И нека бъде светлина!
Ароматерапия и цветотерапия
Paladin60 0 2300 Последна<br />публикация Февруари 23, 2011, 17:43:57
от Paladin60
Светлина и сигурност в Борисовата градина
Инициативи
Aldonza Dulcinea Lorenzo del Toboso 4 768 Последна<br />публикация Юли 17, 2011, 20:28:12
от Fox Muldar
Щастие и светлина?момент,момент « 1 2 3 »
Духовни учения
Timesbehind 31 2640 Последна<br />публикация Март 08, 2013, 12:46:03
от shining_star

Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright