Духовно развитие

          

Страници:  [1] 2   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Валдорфска педагогика  (Прочетена 13751 пъти)
dana
*
Неактивен Неактивен

Публикации: 51

« -: Август 05, 2009, 11:07:07 »

Валдорфската педагогика, според нейния създател, е творческо изкуство, а не наука, и урокът е произведение на изкуството. Тя поставя естетиката в основата на обучението и възпитанието, тъй като детето започва да чувства далече преди да започне да мисли съзнателно и защото това отговаря на познанието за природата на човека и етапите на развитието му и на целта към детето да се подхожда холистично, т.е. то е цялостно същество и е нужно да се развиват всички негови дадености: тялото, душата и духът. Тя се стреми да предотврати убиването на творческите способности чрез ранно интелектуализиране, което втвърдява човека и отнема жизнените му сили. Тя създава условия за социално обучение в клас, където усетът и търпимостта са признати за истински човешки стойности и за развиване на морала, заложен във всяко човешко същество, помага на децата да намерят смисъл в живота.


На всеки етап от своето развитие детето притежава различни физически, емоционални и интелектуални характеристики, които изискват различен, съпричастен подход. Така му се помага да расте с усещането, че е пълноправен гражданин на света и да развива способността да оценява случващото се около него като елемент на разнообразието. Тези качества, заедно с разбирането и уважението към личността и културата на другия, играят толкова съществена роля в развитието на индивида, колкото и ангажимента да учи през целия си живот.

Основни принципи в предучилищната работа са поражанието, ритъмът на живот в детската градина (дневен, седмичен и годишен), оборудването на помещенията и материлите, съвместната работа с родителите, смесена възрастова група от 3 до 6 г.

Подражанието е основен път за развитие, възпитание и обучение на човека през първите седем години от живота му. Това, което децата научават най-добре на този етап се предава чрез пример. Учителят съзнава своето нравствено влияние върху детето. Той възпитава не чрез наставления, а преди всичко с това как действа, чувства и мисли.

Ритъмът в щайнеровите валдорфски градини е важен педагогически принцип. Повтарянето на едни и същи дейности през определено време изгражда у децата чувството за сигурност и защитеност. Периодите за концентриращи и отпускащи дейности се редуват ритмично, а повтаряемостта играе ключова роля при създаването на постоянност и стимулирането на паметта. Използват се дневен, седмичен и годишен ритъм.

Дневен ритъм

Денят във валдорфската градина е построен ритмично, пронизан е от своебразен ред. Ако използваме едно образно сравнение, можем да си представим ритъма на деня като редуване на “вдишване”-концентриращи дейности и “издишване”-отпускащи дейности

Седмичен ритъм

Той е свързан с необходимостта от създаване на спокойна, позната и свързана с очакване обстановка за децата. Всеки ден от седмицата има своя основна дейност, провеждаща се от възпитателя по време на свободната игра, към която децата, водени от импулса на подражание, свободно се включват, като напр. рисуване с акварели, моделиране, работа с вълна, правене на играчки, месене на хляб, чистене на стаята или градината.

Годишният ритъм се изгражда според цикъла на годишните времена и основните празници в тях, повтарящи се всяка година. Всеки период включва свой характерен набор от игри, песни, стихове и приказки. Така нито едно от времената на годината не минава незабелязано. Всички тези преживявания имат своята кулминация в празника, който се състои от подготвителна част, основна - самият празник и отзвучаването му.

Обстановка и атмосфера

През първите години от живота на детето изключително силно въздействие му оказват външните впечетления и заобикалящата го околна среда. Ето защо във валдорфската градина се обръща специално внимание на обстановката, с която е заобиколено детето. Един от основните принципи е: всичко до което се докосва да бъде от естествен природен материал, а във всичко, което вижда да доминират меките форми и пастелните цветове. Голямото пространство на стаята се разделя на по-малки кътове за работа и игра.

Оборудване на помещението

Дървени преносими стойки, мебели за кукленски къщи, открити лавици, многофункционални дървени масички, столчета и шкафчета, плетени кошници, дървени и керамични съдове, които създават много уют и топлина.

Играчки за свободна игра

Кукли от естествени материали, различни видове за различните възрасти, кукли за игра на театър, дървена или керамична посуда за кукленската къща, дървени играчки и возила.

Материали за игрите

Парчета плат от естествен материал, връвчици, парчета нарязано дърво за конструктор, пънчета и клони, шишарки, орехи, жълъди, пера, миди, камъчета.

Съвместна работа с родителите

Успешната работа в детската градина е невъзможна без включването на родителите в този процес. Учителите във валдорфските градини се стремят да работят в сътрудничество със семействата на децата. Създават се контакти чрез ежедневни разговори, родителски срещи, беседи на теми, отнасящи се до възпитанието на децата, включване на родителите в различни дейности на детската градина. Учители и родители работят в единство, за да не се поставят децата в противоречиви ситуации и да могат да израстват в подходяща за тях среда.

Смесена възрастова група

Важна особеност във валдорфската детска градина е нейният смесен състав. В нея се включват деца от 3 до 5, 6 г. и една предучилищна група. Многогодишният опит с такива групи в валдорфските градини доказва ценността на този подход. По- малките се учат да подражават на по-големите, а по-големите се грижат и оказват помощ на по-малките. Работата в смесена група изисква голямо майсторство от педагога при организирането на всяка дейност. Обичайната практика е работата на подгрупи като се включват двама възпитатели.

Основни занимания с децата

Хоровод (пеене и игри в кръг)

На тази дейност е отделено специално място в живота на децата. Провежда се всеки ден и продължава от 15 до 30 мин. Това е занимание, подготвено предварително от учителя. Литературно-музикална композиция включва игри, песни, стихове, дори и приказки на определена тема. Децата са в кръг и техните движения са имитативни в съответствие с текстта. Съдържанието на хоровода е в зависимост от образователното съдържание. Оказва разностранно въздействие върху развитието на речта, мисленето, паметта, волята и социалните контакти на детето.

Свободната творческа игра

е естествен път за овладяване на разнообразни умения и навици. Тя разкрива хоризонти за развитието на фантазията и въображението. В нея детето изпитва разнообразни емоции, претворява опита си и овладява различни социални роли. По време на общуване в игровите ситуации се упражнява и усъвършенства речта и дтето се насърчава към изобретателност и инициатива. Свободната игра е задължителен елемент от ритъма на деня във валдорфската градина.

Игри с пръсти

Игрите с пръсти се използват всеки ден в детската градина. Те развиват фината моторика на ръката, като оказват влияние за развиване на тактилните усещания, на речта и на интелекта. Действията на децата при тези игри се основават на подражанието на възрастния и се използват, когато децата имат нужда да се съберат и концентрират.

Рисуване с акварел

Рисуването е дейност, при която децата не бива да подражават. Предполага се, че в рисунките детето отразява своето вътрешно състояние и етапа на своето индивидуално развитие. Светът, който ни заобикаля, е изпълнен с цветове и всеки цвят има свой собствен език. При заниманията с акварел се използва техниката “мокро върху мокро”, като най-важното е да се създадат условия за преживяване качествата на цветовете. Тази техника позволява на децата да смесват цвтовете с лекота и да ги съчтават хармонично. Не се правят оценки за постигнатото, а рисунките се събират и на края на годината се подаряват на децата и родителите.

Рисуване с пастели

Във валдорфската градина децата рисуват с восъчни пастели с правоъгълна форма, за да използват и широката, плоска част. Рисуването с пастели дава по-подвижна картина, съответстваща на образното мислене на децата в предучилищна възраст. В тези рисунки детето само открива своите образи и в това трябва да му се даде пълна свобода. Детските рисунки са своебразни знаци, които показват степентта на развитие. Във валдорфската градина на достъпно място винаги има пастели и хартия, за да могат децата да рисуват, когато пожелаят.

Моделиране

Моделирането се провежда като занятие веднъж седмично. Възпитателят моделира заедно с децата, като демонстрира начина на работа с материала. Използва се пчелен восък , който има укрепващ здравето ефект. Пчелният восък се загрява на водна баня и след като се размекне, се раздава на децата. Те моделират каквото пожелаят.

Апликиране

Децата изработват колажни пана и картини от различни материали: цветни хартии, платове, непредана вълна, листа, кори, сухи цветя, жълъди и клонки. Учителят демонстрира техниката на работа. После децата сами създават разнообразни композиции и сюжети.

Музика: пеене и свирене

Музиката и пеенето присъстват през цялото време в детската градина и придружават много от дейностите на деня. През първите години музикалните способности се развиват чрез подражание. Възможности за музикално възпитание дават хоровода, както и различните игри. Така музиката се съчетава с движения и образи, което спомага за нейното запаметяване и възпроизвеждане. Използват се квантовата (пентатонна) музика и народния фолклор; мелодиите са лесни и скоро стават любими на децата.
Добре е да се използват инструменти, издаващи звуци, близки до детската душа. А това са арфата и дървената блок-флейта. Използват се и народни струнни, духови и ударни инструменти.

Приказки

Приказката се използва като възпитателно средство и заема важно място в живота на децата.У детето преобладава образното мислене и затова приказката е чудесна духовна храна. Тя развива детското въображение, обогатява емоционалния живот и възпитава добродетели. Подбират се приказки, които съответстват на определено съдържание от годишната програма, на възрастта, годишното време или предстоящия празник. Важно е приказката да бъде разказвана устно, всеки ден в продължение на повече от седмица, за да могат децата да се вживеят силно в приказните образи.

Драматизация на приказки

Обикновено веднъж в месеца, точно преди съответния празник, за децата се организира куклен театър, който се подготвя от учителите, понякога с помощта и на родителите. Чрез кукления театър фантазията на децата оживява, става по-богата и разностранна. Той подтиква децата към разказване и към творчество. Следвайки принципа на подражанието децата пренасят спектакъла в свободната творческа игра, затова е много важно драматизираните приказки да са много добре подбрани от възпитателят.

Групата живее като едно голямо семейство и се занимава с необходимите за дома дейности: подреждане и почистване на помещенията, грижи за цветята, ремонтиране на счупени играчки и на кукли, сервиране на масата, месене на хляб, украсяване на стаята за празника и др. Възпитателят трябва да владее разнообразни умения в области от различни занаяти . Изключително важно е за децата да им се даде възможност да наблюдават и да участват в различните работни процеси. Могат да се канят и хора с различни професии и занаяти.
Всяка група има малка градинка. Непосредственият контакт на детето със света на растенията и животните, екологичната насоченост на заниманията, оказват благоприятно възпитателно въздействие.

Организационните форми и методите на възпитание и обучение във валдорфската програма съответстват на нейната хуманна същност. Стремежът й е насочен към изграждането на свободен в мисленето човек, творец на собствения си живот, съпричастен към природните и социалните явления, който с отговорност осъзнава себе си като част от света. Учителите осъзнават собственото си нравствено влияние върху децата и се стремят да изграждат добри навици, достойни за подражание. Валдофската педагогика се отличава преди всичко с това, че нейните цeли се въплътяват действено в цялостия живот на възпитание и обучение в детската градина.


http://en.wikipedia.org/wiki/Waldorf_education

http://www.steiner-waldorf.org (fr)

http://www.whywaldorfworks.org/Бъдещ професионален семинар

Сдружение "Приятели на Валдорфската педагогика"

моли всички желаещи да се включат в бъдещ професионален семинар по Валдорфска педагогика да заяват това, изпращайки на http://aobg.org/index.php?ln=1&id=177 своите данни (име, пощенски и e-mail адрес, тел., образование, месторабота и особено мотивация).

Семинарът ще бъде тригодишен, с по два или три курса на година във ваканционно за нашите училища време.
« Последна редакция: Октомври 05, 2009, 21:11:23 от delfin » Активен
drebcho
Гост
« Отговор #1 -: Октомври 15, 2009, 06:28:12 »

Валдорфската педагогика е много разпространена по цял свят. За съжаление в България има само детски градини и обучението на детето по методите на Рудолф Щайнер спира до 7 г. Адаптацията на децата към страндартните училища е доста по-трудна. Макар че това е относително, тъй като се говори за трудна адаптация и за деца от обикновени детски градини. За Валдорфската педагогика и Валдорфска детска градина: "за" и "против" - http://www.drebcho.bg/stories/Valdorfska_pedagogika
Активен
Eona Lightholder
Global moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 2519


NEVERENDING STORY

« Отговор #2 -: Септември 19, 2010, 18:39:39 »

Как са организирани училището и учебният процес?

Валдорфските училища са независими свободни училища, работещи по собствена учебна програма. Обединяват се от учителите, посветили се на Валдорфската педагогика и вдъхновеното убеждение, че това обучение помага на децата да станат самостоятелно мислещи, социално отговорни и силно волеви хора. В тях няма директор, всички учители образуват Учителски колегиум, който е отговорен за развитието на училището във всяко едно отношение. Педагогическите изследвания са непрекъснати и задължителни.

Учебният ден започва с двучасов главен урок, който от I до VIII клас се провежда от главния учител, а в горния курс от учители специалисти. След пауза следват дисциплините, изискващи ритмично повторение - езици, математика, музика, гимнастика, евритмия (вид изкуство на движението). След обяд - изкуства, занаяти, игри, спортове и т.н. Главните предмети се изучават последователно за периоди от по 2-4 седмици.

Как е възникнала Валдорфската педагогика?

През 1919 год. много мислещи хора са се съмнявали дали старите принципи са способни да помогнат за разрешаването на социалните и културни проблеми на деня. Така индустриалецът Емил Молт предлага на д-р Рудолф Щайнер, австрийски учен и философ, роден през 1861 год. и познат в началото на XX век като неортодоксален, оригинален мислител, да създаде нова форма на училище за децата на работниците в цигарената фабрика "Валдорф-Астория" в Щутгарт. Съзнавайки, че способността за приемане и оценяване на нови идеи, така слабо развита сред човечеството, не може да бъде подобрена от само себе си, Рудолф Щайнер приема да използва възможността да покаже как програмата и методите на преподаване могат да спомагат за най-добро развиване на ясна мисъл, будни чувства и силна воля. Така през 1919 год. отваря врати първото Щайнерово Валдорфско училище. През 1930 год. нацистите затварят всички валдорфски училища в Гермация, отворени наново през 1945 год. През 70-те години валдорфските училища се развиват експлозивно в цял свят, за да достигнат до повече от 3500 детски градини, училища и институти в над 60 страни в момента. Над 90 от тях се създадоха след промените в източно-европейските страни, а само в Румъния те са 15.

Валдорфската педагогика, според нейния създател, е творческо изкуство, а не наука, и урокът е произведение на изкуството. Тя поставя естетиката в основата на обучението и възпитанието, тъй като детето започва да чувства далече преди да започне да мисли съзнателно и защото това отговаря на познанието за природата на човека и етапите на развитието му и на целта към детето да се подхожда холистично, т.е. то е цялостно същество и е нужно да се развиват всички негови дадености: тялото, душата и духът. Тя се стреми да предотврати убиването на творческите способности чрез ранно интелектуализиране, което втвърдява човека и отнема жизнените му сили. Тя създава условия за социално обучение в клас, където усетът и търпимостта са признати за истински човешки стойности и за развиване на морала, заложен във всяко човешко същество, помага на децата да намерят смисъл в живота.Какво иска и какво дава Валдорфската педагогика?

Какво иска Валдорфската педагогика?

Да подготвя дееспособни, всестранно развити и високо-образовани хора с неизчерпаем интерес към живота, с желание непрекъснато да се учат, с остро социално чувство и стремеж към общуване и взаимопомощ, хора способни да развиват себе си и новите импулси в себе си и да ги претворят в дела, да взимат решения съгласно изискванията на духа на времето, да бъдат новатори и творци.

Какво дава Валдорфската педагогика?

    * на индивида - морална опора, доверие в себе си, инициативност, възможности за изграждане на ново мислене, образование и възпитание, които да отговарят на вътрешно търсене, хармонично развитие на воля, чувства и мисъл, възникване на вътрешен ентусиазъм, подхранване на душевно-духовните жизнени сили.
    * на родителите - възможност да надраснат границите на своя мироглед, да проведат задълбочена вътрешна работа над себе си, за да преобразят мисълта си и да разбудят чувствителността си към новото покълващо у децата и към движенията и процесите в живота и душите им. Тясна и активна връзка с училището чрез разнообразни родителски дейности, вечери, лекции и др., активно следене качеството на обучението, създаване на подходяща за активни творчески дейности на децата домашна обстановка.
    * на учителите - условия за обширно и задълбочено образование, за непрекъснато вътрешно и професионално усъвършенстване през целия живот, за творчество по време на урока в клас, за дълбоко опознаване на човешката природа, незатихващ ентусиазъм, който да умеят да предават на другите, стремеж към живо и вдъхновяващо преподаване, възможност за нови отношения между учител и ученици, от които да възниква вътрешна мотивация за учене и творческа дисциплина, за нови социални взаимоотношения.
    * на обществото - формира хората с изцяло ново мислене, което ще послужи за основа на нов морал и овладяване на новите духовни ценности, така че тези нови хора да могат да проведат така желаните реформи в обществото.

 Защо Валдорфска педагогика?


За да бъдат здрави и щастливи децата ни, да обичат учението и училището, да се подготвят наистина за живота интелектуално, психически и практически като открият, развият и съхранят творческите си способности.

Как?

Чрез жива методика, която съобразява обучението и възпитанието с различните етапи от развитието на детето.

За малкото дете (до 7 год.) чрез добри примери за подражание с много движение и внасяне на ритъм в живота му за развиване на волята, със защита и любящо обгрижване, чрез извършване на смислени и необходими дейности (месене на хляб, плетене, правене на книжки), чрез творчески свободни игри, отразяващи първични човешки дейности (копане, жътва, косене, бране на плодове), чрез изкуства (рисуване, пеене, приказки, танци), с организиране на празници (годишни и рожденни дни).

За децата от 7-14 год. с магическата дума авторитет, като ученето на повечете дисциплини става чрез изкуство за подтикване на въображението. Тази възраст е сърцето на детството и детето иска да изживее какво е мястото на знанието в живота, сърцето и ума на възрастния. Учителят се обръща към чувствата, а към науките подхожда с наблюдение на познати природни явления, което поражда у детето почуда и преклонение и го подготвя за по-късното изработване на критическо мислене.

Важат два критерия:

    * всичко да бъде функционално и полезно;
    * всичко да бъде красиво.
           

През третата фаза, юношеството (14-21 год.), времето на търсенето на истината, на здравия ценностен идеализъм, уязвима чувствителност и стремеж към самостоятелно мислене. Високообразованите учители се обръщат към рационалното ясно мислене и способността за критическо съждение на учениците, за да разгърнат пред тях отделните науки, изкуства, спортове.
 
 

“Най-висшето ни усилие трябва да бъде да развиваме свободни човешки същества, които да са способни да създават цел и насока на живота си”
Рудолф Щайнер


http://www.zlatno-zrantse.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0016&g=
Активен

"weird " is indication for creative force ♥
Eona Lightholder
Global moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 2519


NEVERENDING STORY

« Отговор #3 -: Септември 19, 2010, 18:44:50 »

 
И те му се покоряваха

ненаучна приказка за едно Валдорфско училище в Швейцария 
първа част

Влакът потегля. Настаняваме се със сина ми във вагона и ...нещо в душата ми просветва. Спомени от минал живот? ...Не знам, но бързам да го споделя с хартията.
-Какво драскаш там?- негодува „детето”.
-Пиша.Мълчи.
И потъвам в далечни и по-близки спомени. Връщам се от „извисен семинар”
 
3.04.08
 
9.32 часа. Залата на УЦ „Бачиново” / до Благоевград/ се изпълва с участниците в поредния семнар по антрпософска лечебна педагогика и социална терапия с международно участие. Мениджърите на форума / Д-р Херц и Едит Моор/ нервно поглеждат часовниците си.Не могат да свикнат с „българската точност”. / Самият Герхард Херц има достатъчно семейни грижи, синът му е на Филипините.../,но не позволява личните проблеми да отнемат от професионалната му енергия. Педантичен и стриктен / в добрия смисъл на думата/ ,той успява от „квантовата супа на бюрократичните неуредици да създаде хармония”. Изцяло покриващ определението за интелигентност. Но това не го прави „студен сухар”.Д-р Херц е водачът на форума, осмисленото действие, стоплено от сърцето. Пресконференция,тренинги,колоквиум...Няма мърдане.Тук мързелът не е на почит.Програмата се изпълнява.Практическите упражнения следобед също.
„Курц-курц-ланг”/ късо-късо-дълго/ повтаря румънският специалист по художествена евритмия Константин Груйа.А групата в спортни трика и цвички се върти в перфектен синхрон. ...”Нарисувайте душата си” бе нестандартното задание на Марияна Николова /преподавател в Кралския колеж по изкуства - Англия/ ... „Нека опитаме да започнете от своя тон и да завършите в един общ за всички тон”- това бе посланието за „музикален консенсус” на Едит Моор.
Всички са заели местата си и очакват с нетърпение поредния учебен филм и лекцията на Хуго Льофел / Швейцария/. Интересна личност- биолог,еколог,музикант,невероятно артистичен, учудващо пластичен, излъчващ особена духовност. Хуго е ръководител на швейцарско Валдорфско училище за деца от І-ІV клас. Катя Белопитова превежда неуморно.От ранна сутрин до късна вечер. Излъчва духовната сила на покойната ми майка. Не й е леко. Работохолизъм за благото на другите....Потапяме се в магията на киното и въпреки предварителната нагласа/ я, колко сме ги гледали тези филм за нестандартни педаггически трикове/, след втория кадър забравяме за предубежденията и като деца се пренасяме в „другата реалност” .
Колко е красива Швейцария през март. В планината снегът вали нежно, гальовно, като в приказка. И един приказен сюжет се експонира в съзнанието ми. / Странно защо си представям, че съм Матилда, правеща утринната си разходка, докато Ото фон Везендонк все още спи и сънува.../
Универсалният служител на малкото училище / двойник на мой любим учител от детството/ пали опитно камината и приготвя класната стая за 14-те деца.
/Разрови жарта,пепелта сбери.
В тоз живот студен, бъди огнище.
Нека за света и за нас гори.
Приседни до мен.Не казвай нищо.
 
Всичко зная аз.Всичко знаеш ти.
Думи пред жарта са тъй излишни.
Нека вместо нас огънят шепти.
Нека любовта ни е Огнище...
 
Дали така се е изповядвал Вагнер на своята любима?/
 
 Но да се върнем в пресъздаваната съвременност . Няма чистачка, да не сте си и помислили за директор. Ан/ съпругата на Хуго/ приготвя закуска за учениците. А самият той храни зайците и кокошките. Защо ли?Основно правило във Валдорфското училище е децата да консумират биологично чиста храна / получена чрез биодинамично земеделие/.Ан и Хуго живеят в „имението” / близо до Берн/ сред природата. Имат син на 21, също възпитаник на Валдорфско училище. Между двамата съпрузи има невероятна хармония и говорейки за добрите постижения н Хуго като валдорфски педагог, винаги се озъртаме и за Ан. Тя е постоянно до него. Понякога просто мълчи и плете. Но в погледа й има безрезервна любов. Щастливец е този Хуго.Толкова е невъзможно в съвременния свят да имаш жена, която да е само твоя. Дискретно и мълчаливо Ан се включва в демонстрациите със своята малка роля.А Хуго я обича неотразимо. Неестествено.Тайничко я поглежда отстрани./ Ето, това е моята жена! / .Горд е с нея. Ефектът от тяхната заедност се усилва.Двамата на едно място са просто прекрасни.Нещо като еталон за съвършеното семейство.Съвършенство? Има ли такова? Но те не го осъзнават. Синхронът им е уникален и поразяващ. И всички им завиждат.Защо ли? Защото са „ин” и „ян”.И „пъзелът на живота им е точно подреден”.
Класната стая е затоплена вече. Учителят отива на гарата да посрещне своите ученици, идващи от различни места.Първият влак пристига и децата нахлуват с радостен вик в чакалнята.Трябва да постоят 15 минути .Малчуганите са щастливи.Зачервени и разчорлени играят на сляпа баба.Смеят се. Радват се. Ето,че пристига и втората група. Учителят ги повежда.Те тръгват пеша / 1 км/ по снежната пътека към учлището/ дома/ на Ан и Хуго. (Защо ли се сещам за увитите с шалове деца, слизащи от колите пред училището, в което работя. ) . Вероятно някой чиновник би ме репликирал: „ ама как така - хем училище, хем дом? –нали едното е институция, а другото – частно пространство” . Ето така.
Учителят / и Духовен баща/ въвежда децата в стаята и започва организирано деня с общите им ритуали. Първо – домашните работи. Тук думата има любимецът на класа / котката/ . И тя се включва в проверката. Търка с лапичка страницата на албума./Ах, къде са от ХЕИ? / Дори цветята казват „Здравейте, деца!” Всичко е живо. Хуго Льофел е любящ, но твърд и непреклонен със своите възпитаници.Започва колективната молитва.Свещта е запалена, а децата с притворени очи повтарят сакралните слова : „Отче,наш”.... Дотук добре.Колко много дейности.Дори съвместно миене на зъбите след закуската.А при нас... в българското училище до този момент/ около 9 часа/ -учениците са проспали и българския, и математиката, ако въобще са влезли в час.Големи ритуали, голямо „мотаене”/ по швейцарски/. Но системата на Хуго работи безотказно, защото е сътворена с много любов от даващите души на двамата валдорфи. Какво ни поразява? Децата са бодри от разходката, имат чудесен външен вид, здрави бузки и блясък в очите. Нахранени пълноценно /със зърнени храни и мляко/ ,смирени от молитвата...Какво не споменахме? За успешното обучение трябва и радост.Започват ритмичните музикални игри под невероятно артистичното ръководство на учителя / бих казала едно непораснало 60 годишно дете/.Изговарят се римушки на немски и френски,броилки, разиграват се кратки басни с мизансцен, диалози./ Съвсем между другото Хуго е толкова добър в професията си ,че ни научи да четем на немски за 2 часа.Артикулацията му е безупречна и затова ,без да разбират френски повечето семинаристи повтаряха фразите вярно.Д-р Херц е смаян от експеримента.Всички възрастни от групата искат да бъдат „учениците на Хуго”. Голям магьосник.../
Отново се връщаме към филма. Хуго Льофел „събужда” волята на децата за около 30-60 минути. Редувайки релаксация / молитва/ и тониране/ ритмични говорни игри/ , релаксация / хорово пеене и колективно свирене на блок-флейти/, тонус...той провокира майсторски лимбичната система на учениците/ елегантно и постепенно/ и едва около 10 часа учителят си позволява да „атакува”сериозната когнитивна дейност. Започва обучението от съответната „епоха”/ генерална тема/ , реализиращо се за около 4 седмици. От предоставените работни албуми на децата установихме, че процесът на развитие на графичните умения, пространствените възприятия и праксис е съвършено реализиран в свободна приказна форма.Учителят измисля увлекателна вълшебна история за буквите чрез образи и картини. Говорене, разказване / устна реч/ ,смятане и писане/ без редове/- това са основните дейности за учениците от І и ІІ клас.А четенето се отлага до момента, в който възприятията „втасат” и тестото е готово за формуване. Преди това се практикува „говорещо писане”...Ако и ние си послужим с образно сравнение Хуго удължава „ любовната игра” малко повече, за да постигне завършени резултати и добра кулминация в мисловната дейност на своите възпитаници.Финалният продукт е трайно овладяно знание без преумора. Дали да не отделим позитивното от тази методика?

Автор: anieva

http://anieva.blog.bg/technology/2008/04/11/edna-nenauchna-prikazka-za-valdorfsko-uchilishte-v-shveicari.182300
Активен

"weird " is indication for creative force ♥
Eona Lightholder
Global moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 2519


NEVERENDING STORY

« Отговор #4 -: Септември 19, 2010, 18:47:13 »

И те му се покоряваха

                                                                          втора част


 

Защо е необходимо всички ученици да бъдат "напъвани" да усвояват учебно съдържание, което не им е по мярка. А после....всяко второ дете е с диагноза хиперкинетично разстройство, диабет, астма. ... Заделяме десетки часове за диагностика на отклонено развитие,проверка на многобройни тестове, но опознаваме ли по-добре детето? Отговарят ли нашите програми и въздействия на уникалните потребности на всеки ученик?

Хуго Льофел няма тези грижи. Като добър баща той познава перфектно своите 14 деца и за награда ги води на разходка в гората през голямото междучасие. Макар и без звънец следва "второто сериозно занятие за деня". Например...как да овладее първокласникът цифрата "три"? Много естествено.Както и буквите. С образи и картини. На краля и кралицата им се роди наследник и фигурите на рисунките станаха три.

А когато децата почувстваха умора - те непретенциозно легнаха на дървения под и изслушаха приказката за ...няма значение какво. Граматиката се отлага за програмата на четвъртокласниците. За малките ученици е по-важен практическият езикови усет и опознаването на шедьоврите от литературата. "Синестетичният коктейл" за възприятия, "забъркан" от учителя всеки ден дава възможност за добро развитие на сетивата и моториката при всички ученици. Драматерапия / диалози и басни/ , восъкотерапия / изработване на скулптури/ , ритмико-трудо-цвето-звукотерапия..., реализирани в пълно единство.

Така неусетно, без напрежение и стрес, с добро настроение учениците отидоха да обядват. И в кадрите от филма хванахме само "плодовата салата" , която Хуго разсипваше с помощта на Ан / професионален изкуствотерапевт/. Но по-важното бе атмосферата в стаята. Цялото СЕМЕЙСТВО / клас/ се бе събрало около масата в мир, хармония и разбирателство. И дори един разплакан малчуган, който си бе ударил колянцето , не успя да развали магията на тази сплотеност. Сякаш Божият отец и майката бяха насядали сред учениците си .И децата им се покоряваха. В очите им се разкриваше удивление и почит. Всяко от тях искаше да пипне учителя в игрите, да бъде близо до него. Магнетизъм ли се наричаше това качество на личността? Или посветеност?... Не е само това..Не. Отговорът е може би експертност и призвание. Всестранна надареност на личността. Двамата съпрузи са певци в местния хор/ чухме едно прецизно изпълнение на Брамс /, отлични лектори, художници и скулптори, танцьори / издържаха с отличен и нашия уъркшоп по български народни танци на финалното парти/.

Още много може да се разказва за режима в училището на Хуго , но едва ли е необходимо. Едно е пределно ясно, че "канцеларията" не може да бъде затворена в определеното време.Следобед малките си тръгват, а ІІІ и ІV клас остават за занятия. Тук на помощ се отзовават и специалисти по логопедия, евритмия, ръчен труд и английски език.Учудващото за специалистите е това, че учениците още от ранна възраст познават "пътя на хляба" / в практически аспект/ и останалите дейности в личното стопанство. Размисли пробуди и анализът на домашната работа - "Построй къща без ограничение на материала". Льофел сподели, че много от съвременните архитекти биха завидели на идеите на неговите ученици. /...от цветното стъкло до бетона са експерименталните материали на макетите/. Това всъщност са добрите резултати от валдорфското образование- търсене на творчески пътища за решаването на проблеми в състояние на психичен комфорт.

Голяма част от децата след ІV -ти клас продължават образованието си в друго валдорфско училище/ от V до ХІІІ клас/. Особеното е това, че едва в гимназиалната степен започва истинското "атакуване" на науките и информационното натоварване. Но ...децата са вече зрели личности с необходимата устойчивост на нервната система и духовна мотивация за самоусъвършенстване. Така възниква естественият въпрос- какво биха избрали родителите за своите деца / особено за тези със специални образователни потребности / - да бъдат интелигентни невротици или спокойни практици?

Основно изискване за преподаването във валдорфските училища е да не се пренапрягат мозъчните структури, преди да са съзрели за възприемането на определена информация / така например четенето се "размива" до към 9-та година/. Ето защо / в български условия/ интегрирането на увредените деца ще стане по-лесно във валдорфските училища, където акцентът е върху овладяването на изкуствата.Хуго Льофел коментира,че всяка година в неговото училище има по 1 до 2 деца със специални образователни потребности в група от 15 ученика. И тези възпитаници по нищо не се отличават от връстниците си в края на ІV-ти клас / разбира се визираме леките форми на нарушено развитие/.

Без излишен ентусиазъм ще кажа,че нашето образование се нуждае от такива учители и методи, които могат да накарат всички ученици да се интересуват от учебно-възпитателната дейност / в случая обвързана с циклите в природата и космоса, пряко ориентирана към практиката,окрилена от светлината на духа/. "Светът е красив " за 7-14 годишните деца. А антропософията е голяма магия...или наука, може би.

Както парапсихологията - с проблемен статут.

В "Бачиново" наистина се случваха чудеса. Разглеждах картината на детето на семейство Левашки в часа по живопис.То бе нарисувало извънземните, които слизат на нашата планета и носят ЧУВСТВАТА - гняв, любов, печал, радост...Каква вродена мъдрост има в детската душа...Бях дълбоко потресена от следващата сцена. Малкият ми разказа по приказно красив начин сюжета на една моя непубликувана пиеса за деца. Не можеше да се случва наистина. Детето бе екстрасенс и извличаше от ума ми думите.То бе "моят ученик". Повтаряше ме. Някога аз на 17 години бях уплашила професора ни по антропология," разказвайки му експеримент от конгреса в Канада". Горкият човек...вторият въпрос , който ми зададе бе - "Имам ли рога?" / "Жена ми изневерява ли ми?" /... Реших да продължа експеримента чрез малкия син на Левашки . Всяка сутрин сменях цвета на блузата си и мислено я експонирах в пространството. Д-р Херц изпълняваше "поръчката за цвят " 100 % , а Ан Льофел около 80%. Накрая се "ядосах" и реших, че мъж няма да посмее да се подреди в розово...Ядец. Вторият екстрасензорен представител бе в бледорозова риза. И после ... вярвай на философите, които твърдят, че естественото ясновидство на атлантците в нашата културна епоха е отмряло.Хммм

Интересни личности се срещнаха в "Бачиново". Д-р Стоян Везенков "скри погледа" на швейцарците със засуканите стъпки на македонските хора / и не само с това/ , Радослав Радев / едва 22 годишен/, демонстрира безупречна ерудиция,психическа кондиция и подредена аналитична мисъл във своя вдъхновен монолог за културните епохи. Как да не се радваш на талантливото ни младо поколение?

През юли отново ще бъдем заедно за две седмици в град Елена. Ще се опознаем още по-добре. Даже вече започнахме да се търсим по телефоните и да си" спомняме"...

Но все пак , ако трябва да отбележа кое е най-важното и специално нещо, което отнесох със себе си от този тренинг на Хуго и Ан Льофел, бих назовала тяхната работа...

ОТДАДЕНОСТ. Основен антропософски принцип за обучение.

Доближаване на училищната среда до домашната . Почит на учениците към УЧИТЕЛЯ.

Свободата на детето да изразява СЕБЕ СИ.

И може би с космическа интуиция нашият поет и гост Борислав ескалира финалната фраза след колоквиума : "СВИРИ, ПИЛЕ!!!"

                                                                И ТЕ МУ СЕ ПОКОРЯВАХА...

Автор: anieva
http://anieva.blog.bg/technology/2008/04/13/i-te-mu-se-pokoriavaha.182802
Активен

"weird " is indication for creative force ♥
Eona Lightholder
Global moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 2519


NEVERENDING STORY

« Отговор #5 -: Септември 19, 2010, 20:44:06 »

     
 
П Е Т И Ц И Я
В ЗАЩИТА ПРАВОТО на адекватно обучение на децата с нестандартно поведение и трудна социална адаптация

От: ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ на майки, специалисти, педагози и граждани, съпричастни с проблема, подкрепена от Фондация „Децата на бъдещето”

Линк на петицията: http://bgpetition.com/valdofsko_uchilishte/index.html
 
До МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО;

До Г-жа ФАНДЪКОВА;

До МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА;

До ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Дами и Господа,

Неоспорим факт е, че нашето общество преживява време на вътрешни и външни катаклизми, които все повече излизат от рамките на личните трагедии. Все повече деца и юноши попадат под „ влиянието на улицата”, и не открили своята ценностна, морална опора в семейството и училището, поемат по пътя на наркоманията и престъпността. Ясно е, че остарелите закони, норми и институции не могат вече да решават пълноценно проблемите на обществото в тази връзка.

От друга страна, във все повече семейства се раждат деца, които родителите описват като трудни, неадекватни, неуправляеми. От професионалният поглед на педагозите в детските градини и училищата научаваме, че все повече такива деца идват и със своето поведение поставят педагози с многогодишен стаж в едно състояние на безсилие. Сблъсквайки се с нещо ново и непознато за тях, те не могат да намерят решение на проблемите, които поставят тези „неудобни” деца. Това са деца с нови, особени способности и днес те се появяват по целия свят. За съжаление, хората виждат в тях само болезнени отклонения от нормите и ги подлагат на всевъзможни терапевтични процедури.

От нашите лични наблюдения и от изследванията ни по този въпрос, ползвайки, също така, чуждестранния опит на Германия и Швейцария става ясно, че това са деца, без умствен или физически недостиг, но с една особена специфика на възприятието, която именно създава проблем при усвояване на учебния материал по досега използваните методики в България. Понеже /по тази причина/ техният умствен и емоционален потенциал остава неосъществен, те често стигат до агресивно поведение, депресии или отказват комуникация. Като следствие от това, рано или късно, родителите, често под натиска на педагога, ги водят на лекар или психолог, който обикновено констатира, че нещо „не е наред”, че нещо „излиза извън рамките” на познатото и наученото и единственото усилие се насочва натам да сe облече това „непознато” в нови понятия, и да се отстрани, като се прави опит да се доведе до нормалното.

Без да се взема предвид, че всеки човек е сложен и индивидуален, при този, който не се чувства разбран и приет, се повишава стремежа към провокационни дейности, психолозите поставят на децата диагнози като ADHD– синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност, атипичен аутизум и др. Много често се предписва препарата "риталин" или други подобни, след които децата действително стават по-спокойни и управляеми, но същевременно, това води до следвременни състояния като загубване на фината им сетивност, необичайната им чувствителност, депресивни състояния и страхови неврози.

Въпросът е за учебните заведения и за това, доколко училищата имат готовност да се справят с този проблем. По тази причина, все по-често, отказват обучение на подобни деца, с различна мотивация, но с една основна причина, че те са „неудобни” за една система, в която от години не се променя нищо друго, освен нейното интелектуализиране. Тези откази все повече нарастват.

Педагозите, изправени пред невъзможността да се справят с проблема, намират разрешение единствено като заставят родителите да си вземат децата, в момента, когато не могат да се справят с тях или да стоят в час до детето си! Това обърква изцяло живота на родителите и нарушава тяхното лично право да работят. Често тази невъзможност води до финансова нестабилност в семейството, а от там и до нервни ситуации, болестни състояния и разтрогване на семейства. Отговорът, че родителите трябва да си носят бремето, не е адекватен, защото в повечето случаи, детето проявява проблемно поведение единствено в социална среда, каквато е съвременното училище.

Как се решава този въпрос, който не е характерен само за България, в останалата част на Европа!
В Германия, Швейцария, Русия, а дори и в съседните Румъня и Гърция, например, съществуват алтернативни държавни и частни училища, които работейки с по-различна методика от общоприетата, успяват да решат проблема с образованието на тези деца, които често показват при проведените им IQ-тест, по-високи от средните резултати. И то не само да запазят, но и да развият по-нататък заложбите им.

Една от методиките, която успешно работи с подобни деца е Валдорфската. Тя е разпространена в Западна Европа, Америка, Азия и Африка. Само в Германия има над 250 училища и детски градини и ползват много големи субсидии от държавата.

Може да се каже спокойно, че във Валдорфската педагогика, урокът, който представя учителя, е произведение на изкуството. Тази педагогика поставя естетиката в основата на обучението и възпитанието, тъй като детето започва да чувства, далече, преди да започне да мисли съзнателно и защото това отговаря на познанието за природата на човека и етапите на развитието му. Тя се стреми да предотврати убиването на творческите способности чрез ранно интелектуализиране, което втвърдява човека и отнема жизнените му сили. Създава и условия за социално обучение в клас, като учителят е и възпитател, който работи и в посока на развиването на такива човешки стойности, като напр. търпимостта. Отдава се огромно значение на работата с изкуствата.

В България има вече квалифицирани педагогически кадри, които имат познанията и правото да работят с тази методика, която за сега е може би единствената подходяща за тези деца.

Вече работи първата Валдорфска детска градина и е на път да бъде открита втора такава.Уважаемa г-жо Министър,

Дами и Господа,


Децата в Република България са проблем и на обществото /Закон за закрила на детето; чл.1/2/; чл.10 (1)/. В последно време се раждат все повече деца, които педагозите квалифицират като „трудно обучаеми”. Но дори и да са един по-малък процент, тези деца имат правото по Закона за закрила на детето /чл. 1 (4)/ на адекватно обучение. Много от тях са диагностицирани като „високо надарени” в определена област и по този начин отново попадат под защита на Закона за закрила на детето, чл.5(1). Невъзможността им да учат по общоприетите методики ги поставя в категорията "деца със специални образователни потребности” и това им осигурява отново закрила по този закон /чл.3 (4)/.

Поради належащата необходимост от училища или поне паралелки, които да посрещат нуждите и потребностите на обществото във връзка с гореописаните деца


НАСТОЯВАМЕ


За подкрепата ви за създаване на училище в България за деца със специални образователни потребности, които нямат за база физически или психични увреждания на основата на методиката на Валдорфските училища.
 

Линк на петицията: http://bgpetition.com/valdofsko_uchilishte/index.html
Активен

"weird " is indication for creative force ♥
Eona Lightholder
Global moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 2519


NEVERENDING STORY

« Отговор #6 -: Септември 19, 2010, 21:13:51 »

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=auPFtjKfqTo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=auPFtjKfqTo</a>
Активен

"weird " is indication for creative force ♥
Eona Lightholder
Global moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 2519


NEVERENDING STORY

« Отговор #7 -: Септември 19, 2010, 21:48:24 »

Валдорфска педагогика

Малко история:
Когато през 1919 г. в Германия, Рудолф Щайнер предлага на цигарената фабрика Валдорф-Астория да открие малка школа за децата на работниците, едва ли някой би могъл да предположи, че след десетилетия, Валдорфската педагогика ще спечели сърцата на много родители, учители и деца по целия свят. Тогавашната традиционната религия е против. Учените също са против ненаучното и мистичното образование, залегнало във Валдорфската педагогика. А родителите се притеснявали дали детето им ще може да се адаптира към стандартно училище, ако завърши валдорфска детска градина. Вероятно няма друга образователна система, за която са изписани толкова много противоречиви мнения.

Какво представлява Валдорфската педагогика все пак?
Европа, в началото на 20 век е белязана от големи социални конфликти – войни, революции, дълбока икономическа криза, глад и унищожение. Много философи по него време (вкл. и великия немски философ Фридрих Ницше) отбелязват, че една от основните причини тези трагедии да поразят човечеството е несъвършенството на тогавашната образователна система, която не отговаря на изискванията на времето. Децата от бедните семейства можели да учат само в т.нар. народни училища, където получавали най-елементарни знания; в класическите гимназии най-много време се заделяло да се изучава латински, гръцки и хуманитарни дисциплини. Програмата била изключително тежка, децата трябвало да са невероятно трудолюбиви, с отлична памет. Но като цяло те не научавали нищо, което да им помогне в реалния живот.

Рудолф Щайнер и неговите последователи решили да променят радикално образователната система, и да създадат такъв метод, който ще развива детето хармонично, комбиниращ знания за света, естетическо образование и практически умения. Още с откриването на първото училище се присъединяват деца от различни социални прослойки. За тези времена - премахването на дискриминацията по социален и материален признак било немислимо!

Принципи на Валдорфската педагогика:
- От самото начало тя е насочена към личността на детето, независимо от неговия интелект и възраст, затова я наричат "Педагогика на равните възможности".

Валфдорска педагогика - кратък видеопреглед
- Детството се представя като уникален период в живота на човека. В продължение на векове се е смятало че детето е "недодялан възрастен", който трябва да се усъвършенства. При Валдорфската педагогика - родителите и учителите не се стремят да направят бързо от детето възрастен, а по-скоро да му удължат детството, да разкрият творческия му потенциал.

- Валдорфската педагогика е категорично против ранното развитие на интелекта. Обучението по четене и писане трябва да започне максимално късно, а обучението по абстрактни дисциплини – когато детето формира емоционалния си свят. Това става горе долу по времето, когато си сменя млечните зъби, което е много по-късно, в сравнение с всички други образователни системи. Но от друга страна – завършилите Валдорфско училище, постъпват в университети и се реализират успешно, като преуспяващи специалисти.

http://www.drebcho.bg/stories/29/Valdorfska_pedagogika/Valdorfska_pedagogika.htm
Активен

"weird " is indication for creative force ♥
giti
Гост
« Отговор #8 -: Септември 19, 2010, 21:56:30 »

Прочетох горният линк за ЗА и ПРОТИВ.... и... имам идея: Ами, ако тръгнем да направим нов вид педагогика, която да е извлечена от плюсовете на  всички педагогики?! Защо пък да не дадем началото на нещо такова?!
 
Активен
nia.boneva6
Гост
« Отговор #9 -: Септември 19, 2010, 22:02:56 »

Прочетох горният линк за ЗА и ПРОТИВ.... и... имам идея: Ами, ако тръгнем да направим нов вид педагогика, която да е извлечена от плюсовете на  всички педагогики?! Защо пък да не дадем началото на нещо такова?!
 

Хубава идея, но как ще се осъществи
Активен
giti
Гост
« Отговор #10 -: Септември 19, 2010, 22:15:53 »

Ще го измислим... щом има желание, другото е лесно!
Активен
Eona Lightholder
Global moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 2519


NEVERENDING STORY

« Отговор #11 -: Септември 19, 2010, 23:37:28 »

Аз публикувах вчера и една много сладка книжка за Кристалните деца.
Не мога да реша фкое ще е най правилната система или въобще система  , защото безрежимието на кристалните не ме се връзва с нищо, а аз едвам живея на това безрежимие ужасно изтощително е. Т.е май домашното образование наистина не е лоша идея обаче дупе ми яко ако се навия.Отивам да търся едно друго инфо .До скиф Усмивчица
Активен

"weird " is indication for creative force ♥
Ich
****
Неактивен Неактивен

Публикации: 1644

 • Град: различни планетки
 • Michail Kolev
  « Отговор #12 -: Септември 20, 2010, 10:07:16 »

  Валдорфската педагогика, според нейния създател, е творческо изкуство, а не наука, и урокът е произведение на изкуството. Тя поставя естетиката в основата на обучението и възпитанието, тъй като детето започва да чувства далече преди да започне да мисли съзнателно и защото това отговаря на познанието за природата на човека и етапите на развитието му и на целта към детето да се подхожда холистично, т.е. то е цялостно същество и е нужно да се развиват всички негови дадености: тялото, душата и духът.

  Тя се стреми да предотврати убиването на творческите способности чрез ранно интелектуализиране, което втвърдява човека и отнема жизнените му сили. Тя създава условия за социално обучение в клас, където усетът и търпимостта са признати за истински човешки стойности и за развиване на морала, заложен във всяко човешко същество, помага на децата да намерят смисъл в живота.

  Ето това е нещо изключително важно, което обикновено липсва в днешните обикновени училища.
  Не случайно учениците наричат последните с изрази като "бутафория" или дълбоко се замислят, има ли някакъв смисъл в ходенето на училище.
  Активен
  nia.boneva6
  Гост
  « Отговор #13 -: Септември 20, 2010, 16:46:13 »

  Цитат на: Ich
  Ето това е нещо изключително важно, което обикновено липсва в днешните обикновени училища.
  Не случайно учениците наричат последните с изрази като "бутафория" или дълбоко се замислят, има ли някакъв смисъл в ходенето на училище.
  Май само, колкото да си упражним търпението...
  Активен
  Ich
  ****
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 1644

 • Град: различни планетки
 • Michail Kolev
  « Отговор #14 -: Ноември 05, 2010, 18:33:45 »

  В цикъла си от лекции Откровения на Кармата създателят на Валдорфската педагогика посочва, че от изключително значение за възпитанието на едно дете е да бъдат потърсени, усетени, а след това насърчени и развити най-добрите му заложби (а не онова, което родителите биха искали да постигнат):  Да предположим сега, че сме изправени пред задачата да възпитаме
  едно дете в първите му седем години, но без да спазваме общоприетата
  максима, че за да стане „нормален" човек, детето трябва безусловно да
  приеме нашите собствени възгледи. В този случай ние бихме наложили
  на детето всичко онова, което според нас прави човека „нормален". Но
  ако се замислим, колко многообразни са пътищата за „нормалното"
  развитие и че е просто излишно да подчиняваме детето на каквито и да е
  предварителни схеми, ще разберем:

  От детето израства един „нормален" човек, само ако успеем да подпомогнем неговите най-добри заложби.

  Точно тази е може би нашата задача!

  Ще се запитаме и друго:

  Какъв смисъл има, ако аз бъда подчинен на една или друга схема?
  Детето само трябва да усети вътрешната потребност от едно или друго свое действие. Ако се стремя да възпитавам детето според неговите
  индивидуални заложби, аз ще опитам първо да ги открия, да ги насърча,
  така че преди всичко, детето да върши едни или други неща, движено от
  своите собствени потребности.

  Оказва се, че има два съвършено различни метода за въздействие
  върху детето през първите седем години от неговия живот. И ако
  наблюдаваме по-нататъшното му развитие, ние твърде дълго време няма
  да открием ясни последици от това, което сме внесли в детската душа.

  Но всъщност се оказва, че истинските последици от ранните
  изживявания на детската душа, се проявяват едва в залеза на живота.


  Човек може да съхрани своята духовна продуктивност до края на
  живота си, ако сме го възпитали според току що описания начин: с истинска загриженост за всичко онова, което е живо и спонтанно в неговата душа.
  Когато апелираме към силите, вложени в личните му
  душевни пространства, тогава в залеза на живота, ще дочакаме и зрелите
  плодове, под формата на богат и разностранен душевен живот.

  Обратно, в бедната и опустошена душа на възрастния човек, както и в неговите физически недъзи (защото, както по-късно ще видим, опустошената душа силно влияе върху тялото), се проявяват грешките, които ние сме допуснали в неговото най-ранно възпитание.

  Общо взето, посочените фактори и зависимости между причина и следствие настъпват закономерно и са валидни за всеки човек.

  Подобни зависимости бихме могли да открием и в зрялата възраст на
  човека. Последиците от начина, по който сме се отнасяли с някого
  между неговата седма и четиринадесета година, се проявяват в
  предпоследната фаза от живота му.  Р. Щайнер   
  Активен
  Страници:  [1] 2   Нагоре
  Отиди на:  


  Подобни теми:
  Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
  публикация
  за същността на лечебната педагогика
  За родителите
  dana 0 1378 Последна<br />публикация Август 05, 2009, 10:53:49
  от dana
  Да измислим нова педагогика! « 1 2 3 »
  За родителите
  Eona Lightholder 44 3325 Последна<br />публикация Септември 30, 2012, 14:51:34
  от Щуродино

  Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
  Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright