Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Физическите модели на света  (Прочетена 1157 пъти)
The One
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 1537


Винаги на точното място в точното време

WWW
« -: Януари 24, 2011, 02:49:26 »

Физическите модели на света
(Живата Етика, наука, общество: сборник с работи на академик Раен – директор на Международния институт по теоретична и приложна физика А.Е.Акимов/съставил В.Г.Акимова – Пенза, 2000, с.25-29)

   В сферата на естествените науки и преди всичко във физиката, повече отколкото в другите области на знанието, остава безкрайно широката бездна на отчуждението от езотериката. Само да чуе физикът, че говорят за фини енергии и огнен свят, веднага излиза извън сферата на понятните му представи. Но в последните десетилетия в Русия, големи колективи от физици, представители на ортодоксалната наука, направиха комплексни изследвания, които коренно промениха ситуацията. Беше доказано, че в природата, покрай гравитационното поле, породено от масата, и електромагнитното, породено от зарядите, съществува още едно универсално поле, известно във физиката като торсионно – поле на усукване. То се поражда от спина (собствения момент на импулс в елементарните частици с квантова природа) или от орбиталния ъглов момент на въртене и е толкова материален, колкото и останалите. Беше доказано, че носител на торсионните въздействия е физическият вакуум – специфична материална среда, изпълваща цялото пространство на Вселената. По времето на Нютон тази среда е наричана ефир.
    Торсионните полета притежават ред необичайни свойства. Едно от тях е ефектът на паметта. Ще припомня известния на всички простичък опит от общия курс по физика. Ако на лист хартия се посипят железни стружки, а под листа сложим и след това махнем магнит, то стружките струпани около силовите линии, ще „запомнят структурата на магнитното поле. Всеки източник на торсионно поле се поляризира от физически вакуум, т.е. цялата среда, от която сме проникнати. При това спина по оста на въртене при елементите на физическия вакуум се ориентират по посока на торсионното поле на източника, повтарят структурата му. По такъв начин поляризирания физически вакуум е достатъчно стабилен и дълго съхранява образувалата се пространствена структура на източника си. Тази невидима с просто око поляризация на пространството е това, което в езотериката се нарича фантом. Тъй като торсионни полета притежават всички тела на живата и нежива природа, то фантоми се образуват и при хората и при предметите. Това е общата закономерност, която е характерна за всичко, което има място във Вселената.
    От изложената позиция старият в езотериката въпрос дали е реален невидимият свят, има еднозначен отговор – да, невидимият свят е реален. Реален е в същата степен, в каквато е реално материалното и също невидимо магнитно поле. Както и магнитното, така и торсионното поле също е материално. Полезно е да обърнем внимание на още едно важно обстоятелство. Хората през живота си сами се записват във фантомите си. Това позволява на този, на който е дадено да възприема торсионните полета, да види миналото. Едва сега в много организации - Академията на естествените науки, вузовете и отрасловите институти, се работи за създаване на физически прибори за визуализация на торсионните полета.
    Друго свойство са торсионните излъчвания. Тяхното разпространение чрез природната среда без загуба и промяна на интензивността с увеличаването или намаляването на разстоянието. Традиционно принципното възражение против предаването на информация и образи от един човек към друг, още повече свръхдалечни предавания, е тръгвало от представата, съгласно която тези сигнали имат електромагнитна природа, а следователно, за предаването ще им са потребни по-големи мощности. Но ако вземем предвид торсионната природа на сигналите (хората понякога спонтанно си ги разменят и ползват сензитиви), ако отчетем свойствата им, то ще стане ясно защо сигналът, предаден от сензитив в Москва за Астрахан или в далечния космос, ще има същата интензивност, като тази в Москва. В този случай няма нужда от големи мощности.
    Още едно немаловажно свойство на торсионните полета – скоростта им на разпространение. Тя превъзхожда с повече от милион пъти скоростта на светлината. Теоретичните резултати, потвърдени от предварителни експерименти, правени в много академични организации на страната ни. Част от тях бяха публикувани преди две години в „Доклада на Академията на науките”. Получените данни позволяват да се направи извод, че торсионните сигнали могат да станат идеално средство за общуване на разположени далече една от друга във Вселената цивилизации. А ако отчетем физическата същност на фантома - огромната скорост на разпространение на торсионните полета, ще стане ясно защо астралното тяло (астралния фантом) може да напусне човека и практически мигновено да се окаже в друга звездна система.
    Да се върнем към ефекта на запомняне от физическия вакуум на полевите торсионни структури. За нагледност ще си позволя да използвам опростен модел с надеждата, че небесата ще ми простят тази волност. Ако физическият вакуум може да притежава памет, благодарение на която се запазват образите ни в пространството, то неговите елементи могат да бъдат организирани като елементите на изчислителна машина. Тогава подобна изчислителна машина, създадена на основата на спинната поляризация във физическия вакуум с мащабите на Вселената, ще е това, което се нарича Абсолют или Всемирен Разум.
    Сега да отчетем, че съгласно съвременните представи в областта на биофизиката, мозъкът може да се разглежда като някаква спин система, подредена и много динамична, т.е. едновременно може да се разглежда и като източник на торсионно поле и като негов приемник. Но ние току-що констатирахме, че физическата природа на Абсолюта също е торсионно поле. В резултат се оказва, че Космосът се е погрижил за това, да имаме физическата възможност да постигнем пряка връзка с Абсолюта без някакви промеждутъчни устройства.
    Ще напомня, че съгласно ведическите знания, всеки човек има възможност пряко да общува с Бога. Ще уточним, че торсионната природа на съзнанието позволява на човека пряко да общува и с Абсолюта, и с Бога, и с пророците, и с душите на умрелите, и с други цивилизации, което се наблюдава при известна категория хора.
    Още един важен аспект от разглеждания проблем. Признавайки торсионната природа на съзнанието, ние сваляме извечния въпрос на философията – кое е първичното, съзнанието или материята? Ако фундаменталната Доминанта на природата при съзнанието е материалното торсионно поле, то такива понятия като съзнание и материя са неотделими и въпросът за „първичността” при такъв подход се оказва лишен от смисъл.
    В ръцете си държа късче мед. Медта структурно напомня за вещество на известната желязна колона в Индия. Това късче освен това не се окислява. Разликата е само една – индийската колона има неизвестен произход, а този метал е роден в лабораториите на страната ни. Искам да подчертая, че торсионните полета са не само някаква красива теоретична конструкция. Това е научна концепция, зад която има голяма експериментална база и част от нея вече се ползва в промишлените технологии.
    Въоръжени с концепцията за физическия вакуум и теорията за торсионните полета, можем да разгледаме например древните ведически книги и да заменим терминологията им със съвременната, за да установим, че съдържанието на ведическите източници достатъчно точно съответства на съвременните физически знания. Като отчетем голямата възраст на ведическите източници, можем да направим само един извод – тези знания са били съзнателно привнесени отвън. Жалко, че човечеството не е успяло да се възползва правилно от тях. Но губейки не едно хилядолетие, ние отново стигнахме до него.
    Формулираните концепции на съвременната теоретична експериментална физика не само отстраняват бездната от отчуждение между Живата Етика и ортодоксалната наука, но и изтриват границите между вулгарния материализъм и идеализма. От позицията на съвременните научни представи това, което в Живата Етика се нарича психична енергия, по проявите си тъждествено съвпада с проявленията на торсионните полета. Специалист в областта на естествознанието сега може да разбере, какво е това психична енергия с привичните му категории, а поддръжника на космическата парадигма в Живата Етика може да разбере, какво е психическа енергия на ниво процесите, изучавани във физиката.
    В последно време често се подчертава кризисното и, което е особено страшно, необратимо състояние в развитието на човечеството. От позицията на традиционните научно-технически представи, това безусловно е така. Но новите знания на фундаменталните физически закони, разбирането на органичното им единство с духовните ведически знания ни дават достатъчно ясно да разберем пътя за изход от криза на цивилизацията. Няма да сме в задънена улица, ако осъзнаем духовния път за развитие.
    Ще се опитам да проследя езотеричния смисъл в мисията на Русия при формирането на магистрални пътища за развитие на цивилизацията през ХХІ век. Новото научно знание, отварящо път на човечеството в космическото съобщество на основата новото разбиране на Космоса и новото осъзнаване на себе си, новият поглед към ведическите знания не случайно се възраждат в Русия в пика на кризата, когато ни се струва че трябва да се мисли за насъщния хляб, а не за същността на мирозданието. Време е да се разбере, че не за гибелта на Русия става дума. Невъзможно е да се погуби Русия. На нея й е предначертан възход и това са го предвиждали и Рьорихите, и Блаватска.
    В истините на дзен-будизма криза има, но и няма. Криза няма в този смисъл, че съвременното учение позволява да се построят ясни пътища за преодоляване всички съвременни беди на цивилизацията, в т.ч. и за ситуациите без изход. Песимистичните разсъждения по повод пълния крах на цивилизацията или апокалипсиса са неконструктивни: сега е време за създаване, време за построяването фундамента на съзнанието в основата синтеза на знанията. И колкото по-скоро се разбере това, толкова по-бързо ще се направи всичко нацията да измине пътя на кармата докрай и да изпълни мисията, която й е възложена.
    На нас се падна да живеем на границата на две столетия, която дели едно от друго хилядолетията. Възможно е това да е най-важния период в историята на цивилизацията ни. Съдейки по събитията на последните двадесет години, помогнаха ни да избегнем апокалипсиса, макар и живота на човечеството да дава примери, които изглеждат като свидетелства за противоположното. Но все още са малко хората, които разбират важността на промените към по-добро. Още по-малко са знаещите, какво да направят. А най-малко са тези, които и морално и духовно са готови активно да участват в построяването на бъдещето по великите закони на Космоса.
    Преди няколко хилядолетия човечеството е загубило хармонията със себе си, с природата, с Космоса. Учението на Живата Етика показва пътя за връщане към хармонията. И ако осъзнаем първичността на нравствените и духовни начала в развитието на цивилизацията ни през третото хилядолетие, ако съумеем да се откажем от лъжливата концепция за покоряването на природата, то ще можем да се върнем в космическото общество, към живота по великите закони на Космоса.
    Превод: Анита.

http://www.oozv.narod.ru/nauka/akimov_modeli.htm
http://www.yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=2918
Активен

Не мога да променя това което виждам,но мога да променя точката през която гледам.
Това е достатъчно да промени онова което изживявам,а това променя цялата гледка.

Всичко перфектно е точно такова,
течащ в безкрая свещен резултат!
Бъди сега причината нова,
за твоя бленуван в мечтите ти свят.
Страници: [1]   Нагоре
Отиди на:  


Подобни теми:
Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
публикация
Приказни кътчета от света
Снимки
7dc 1 4066 Последна<br />публикация Септември 19, 2011, 21:34:57
от Diamond
Необикновени места в света « 1 2 ... 5 6 »
Любопитни факти
DArkAngel 85 13954 Последна<br />публикация Ноември 01, 2011, 10:03:39
от Selinna
ПРОМЕНИ СВЕТА!
Извънземни цивилизации
Kaloyan 4 2152 Последна<br />публикация Март 13, 2011, 17:31:10
от meander
Йес мен поправят света
Филми
Amaranth 0 1142 Последна<br />публикация Февруари 09, 2011, 11:59:21
от Amaranth
Ние сме света, ние сме децата, ние ....
Послания
Georgio 3 3090 Последна<br />публикация Февруари 01, 2012, 04:37:18
от mirokiriakov

Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright