Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Протестни действия срещу орязването на парите за образование  (Прочетена 921 пъти)
Kery
Гост
« -: Октомври 20, 2010, 09:44:54 »

Пускам това, защото образованието е достатъчно съзсипано, че да се продължава с тези действия. Знам какви са желанията ви за промяна, но няма кой да защити вашите желания, ако не самите вие. Тези протести се организират от студентите предимно от Софийския Университет...естествено няма да е от Нов Български я... Та ако желаете да изразите позиция и мислите, че това е подходящ начин...

На 20 октомври 2010 година (сряда)
пред МОМН, на площад „Независимост“
от 12 часа

Заедно, за по-добро образование!


Ето каква е позицията им:

Защо студентите излизаме на протест пред Министерство на образованието?

Още лятото на 2009 година се появиха първите предложения за съкращаване на общия бюджет за образование (включително висше) с ¼. В суматохата на провежданите парламентарни избори обаче, напротив, появи се обещанието делът от общия републикански бюджет за образование да нарастне. Конкретен ангажимент на сегашното мнозинство в ХХХХІ-то Народно събрание оттогава гласи, че вместо 4,2% от бюджета за просвета ще се отделят 5%, а за наука – съответно 1%. Сега, година по-късно няма и помен от този ангажимент – предвижда се бюджетът за образование за 2011 година да е общо 3,3%, а този за наука – едва 0,2%. Тези цифри достатъчно красноречиво говорят за пълно несъответствие между декларираното намерение за политиката спрямо образователния сектор и реално направеното от лятото на 2009 година насам.

Твърдението, че образованието е приоритет, е твърдение само на думи, не на дела. На дела образованието и науката не са приоритет.

В това може да се убедим и от предвидената макрорамка на бюджетите на страната за периода 2011-2013 година, заложена от Министерски съвет. Държавното финансиране на университетите е предвидено да остане на нивото от 2010 година – годината, в която недостигът на средства във ВУЗ-овете ги хвърля в остра криза и спад на качеството на обучението. Така тази криза по отношение на финансирането е заложена да продължи в държавните университети години наред.

Стигаме до въпроса какво е направило Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и министър Сергей Игнатов за да предотвратят тази тенденция, за да смекчат и избегнат кризата в образованието и неблагоприятните последствие от нея върху обучението, включително върху нас, студентите.

Къде е екипът на МОМН в трикратно взиманите решения от Министерски съвет само за една година за намаляване на субсидиите на държавните университети?

Припомняме, че на 11 август 2009 г. Министерски съвет взе решение да ореже парите за висше образование общо с 20 млн. лева. В резултат на това новата учебна година в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, например, започна с намалени стипендии за успех, като сумата бе сведена от 120 на 90 лева, а броят на получаващите я намаля от 3000 на 2200 студенти. В този момент студентите обърнаха внимание на ръководството на СУ за тежките последствия от подобно решение върху учащите се и поискаха нивото на стипендиите да бъде върнато в размерите от 2008/2009 година.
Информацията за това стигна до МОМН, но никой не чу Министерството на просветата да коментира тези студентски затруднения и да търси възможност за поправяне на положението.

Напротив, на 20 април 2010 правителството приема постановление № 76 за „Оптимизиране на разходите и субсидиите по републиканския бюджет 2010 г.”, с което средствата за държавните ВУЗ-ове се намаляват средно с 10%. Така Софийският университет вече разполага с 25% по-малко средства от учебната 2008/2009 г. Академичната общност (преподаватели и студенти заедно) обърна внимание на МОМН и правителството с протест на 11 май 2010 г., че липсата на средства вещае само ограничения в развиването на образованието и притеснения за студенти и преподаватели. Всякакви възможности за осъществяване на реформи, които да подобряват достъпността, привлекателността и качеството на обучение са на практика неосъществими в тези нови условия, при които трябва само да се пести и ограничава.

Вслуша ли се МОМН в исканията на Софийския университет? Това не личи от нито едно изказване на министър Сергей Игнатов от този период, нито на който и да било от екипа на министерството. Конкретни действия за промяна на отношението към държавните университети, което да увеличи техните възможности в положителна насока, досега няма.
Вместо това във ваканционния период за висшите държавни училища и голяма част от държавната администрация се взима ново решение, засягащо държавното финансиране. С изменението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и ПМС № 163 от 03.08.2010 г. прието от Министерски съвет (МС) финансирането на държавните университети, в т.ч СУ се намаляват с нови 20%. По този начин СУ разполага приблизително с 40% по-малко средства за зимния семестър до края на календарната година в сравнение със зимния семестър на 2009 г. за същия период. Първото и най-голямото висше учебно заведение към момента в България – Софийският университет – изпада в невиждана криза, а ръководството му в дилемата дали да не освободи студентите си от редовни занятия през месеците декември и януари.
Само, че МОМН не споделя особено всеобщата тревога в академичните среди и сред студентите. Ние питаме: как представители на МОМН са защитили интересите на държавните университети на това заседание на МС от 3 август 2010 година; защо подобно отношение получава мълчаливото съгласие на министър Сергей Игнатов, след като той има задължението да отговаря за нормалното развитие на образованието, а не за неговото пренебрегване и пропадане?

На хартия и думи просветното министерство приема много декларации и стратегии, коя от коя по-съзтезаващи се в загриженост към студентите и младите хора в страната. Само че от септември тази година единственото, което научаваме от медийните изяви на г-н Сергей Игнатов спрямо Софийския университет е как не заслужава финансиране, докато не се реформира.

Искаме ясно да заявим, че реформи без наличен финансов ресурс не се правят, а се правят и са възможни, когато има нормално гарантирано финансиране на институциите (в случая университетите). Реформи не се правят насила, без съобразяване с мнението на студентите и без отчитането на университетската автономия. Още по-неприемливи са реформи, които се явяват в явен ущърб на студентите и преподавателите и се спускат императивно от позицията на правото на силата. Считаме пренебрежителното отношение на министър Игнатов към СУ и други държавни университети за недопустимо, неградивно и идващо да прикрие липсата на добронамерено и точно обосновано предложение за промени. Ние, студентите, не се чувстваме отговорни и за опитите да се създава напрежение и конфликт на лична основа в диалога Игнатов-Илчев (Сергей Игнатов и Иван Илчев, ректор на СУ), защото докато двама се карат, хиляди студенти губят възможност за нормална учебна година и гарантирани права на обучаващи се. За нас важни са фактите, които издават цялостното отношение и истинските (не декларираните) намерения. А единственото, което екипът на МОМН е подкрепило дотук, както се вижда, са финансовите орязвания на университетските бюджети.

Преди да изброим последиците от държавната политика спрямо финансирането на образованието, такива каквито сме ги усетили студентите в реалния живот, обръщаме внимание на МОМН върху следните моменти, които остават нерешени от години:

    *

      Нормативът за субсидиране на един студент спада от 961 лв. преди година на 866 лв. в началото на 2010 г. и 693 лв. сега. Парите за един ученик също са доста намалени, но са близо 1200 лв., т.е. почти двойно. Как си представя екипът на министерството нормално развитие на висшето образование при субсидирането му на брой учащи се в размери, които са по-малки от тези за средните училища. На практика е очевиден изводът, че и субсидията отпускана преди орязванията (за календарната 2008 година) е била недостатъчна за нормалното и възходящо развитие на университетите.

    *

      В потвърждение идва и друго противоречие. Съгласно изискванията на ЕС висшето образование се масовизира. Тази тенденция получи израз с увеличаващ се прием във ВУЗ-овете през последните години у нас, което гарантира основните права на българските граждани по Конституция. Само че държавното финансиране през последните две години спада, вместо да се повишава. Така МОМН и изпълнителната власт обричат качеството на обучение на влошаване, а бъдещите висшисти на още по-голяма безперспективност по отношение на професионалната им ориентация.

Ето какви са последиците за студентите от финансовото пренебрегване на университетите (специално за СУ и в частност за някои от другите държавни ВУЗ-ове):

    *

      Учебни практики. Този летен семестър студенти останаха без задължителни по програма и полагащи им се учебни практики в много от факултетите на СУ. Там където практиките са се провели, това е станало не за всички студенти и срещу доплащане на разноските от тяхна страна.
      Университетът е принуден поради безпаричие да нарушава собствените си правилници, вместо да осигурява заложените по план задължителни практически занятия. Потърпевши са студентите.

    *

      Стипендии. Началото на учебната 2010/11 година посреща студентите в СУ без средства за изплащане на стипендии. По вина на МОМН не се придвижда и изплащането на т.нар. евростипендии в никой. На път е да се прокара непозната по социално ощетение и ниво на несправедливост практика – отличилите се и заслужили студенти (заедно със социално нуждаещите се) да не се ползват от достойно поощрение за положените от тях усилия и постигнатите резултати.
      Посяга се на едно студентско право, гарантирано със самото постъпване във висшите училища.

    *

      Заплати. Университетските преподаватели не получават пълния размер на изработените от тях трудови възнаграждения, към настоящия момент няма средства и за основните им заплати. Освен с липса на възнаграждения, хоноруваните лектори (външните спрямо университета) са заплашени и от прекратяване на договорите им, поради липсата на цялостни средства за дейността им.
      Наука и образование се прави със съвместни усилия – на обучаващи и обучаеми и притесненията на нашите преподаватели са притеснения и за нас, студентите.
      Нормалността на учебните занимания е застрашена.

    *

      Учебен план. Поради цялостна липса на средства (в това число за покрива на разходите по отоплението на сградите, поддръжка, ток и вода) Софийският университет е на път да съкрати продължителността на зимния семестър за 2010/11 година с повече от 1 месец. Близо два месеца по-малко учебни занятия очакват Тракийският университет, а НАТФИЗ вече е обявил за своите студенти принудителна ваканция. Спират се и предвидени специализации на млади преподаватели и студенти.
      Неизпълнението на учебните програми в предвидената продължителност на учебните години означава провал за студентското следване. .

    *

      Студентски такси. Семестриалните студентски такси останаха непроменени спрямо миналата учебна година за повечето специалности в СУ. Същото не важи за други университети, например, НАТФИЗ. При формирания след орязванията базов норматив от 693 лв. първоначално определените студентски такси стават над допустимия лимит от 1/3 от държавната субсидия. Така в редица специалности студентите се обучават при незаконно високи такси, утвърдени от Министерски съвет. Това е закононарушение, което ще стане още по-голямо при съкращаване на учебната година.
      Да плащаме по-високи такси за по-ниска продължителност на обучение – това е недопустимо.

    *

      Дългосрочни капиталовложения. Тази част от издръжката на университетите има за цел да поддържа сградния фонд и материалната база в угледен, безопасен и функционален спрямо съвременните изисквания на обучение вид. При намалената обща издръжка за висшите училища се отлагат и прекратяват предвидени ремонти, дооборудване на лаборатории, поддръжка на общежития и други. Спира се или се свежда до минимум и издаването на литература, попълването на библиотечните фондове и други важни за всеки университет дейности.
      Тези обстоятелства са силно обезпокоителни при наложената от МОМН тенденция да обвинява редица висши училища в неефективност – ненавременната „грижа” днес, води
      до по-ниски резултати утре.
      Липсата на дългосрочни капиталовложения се превръща в бреме и тежко наследство за бъдещото развитие на държавното висше образование у нас.

Всички тези причини ни дават основание като студенти да излезем на протест пред Министерство на образованието, младежта и науката.
Ние излизаме на протест с ясното съзнание, че не заменянето на отрицателното отношение и недомлъвките на МОМН спрямо редица държавни университети с ласкателство и празни обещание ще променят сегашната криза в университетите.
Нуждаем се от конкретни решения и дела, които да дадат нова стратегия, нова философия спрямо висшите държавни училища.

Ето защо отправяме следните искания и претенции към министъра на образованието и екипа на МОМН:

    *

      1. Както беше изтъкнато в искане до МОМН от 11 май 2010 година, постоянният финансов натиск върху университетите предварително обрича на провал възможността за провеждане на открит диалог по проблемите на висшето образование – заетите да оцеляват не могат да градят перспективите за бъдещето. Искаме Министерство на образованието да преосмисли цялостното си отношение към държавните университети и обучаващите се в тях студенти. Нужно е предлаганите реформи да подлежат на открито и обстойно обсъждане с всички заинтерсовани страни, при адекватна финансова обезпеченост, заложена в субсидиите на висшите държавни училища.

    *

      2. Крайно време е МОМН да защитава интересите на държавните ВУЗ-е в Министерски съвет и Народното събрание. Настояваме при предстоящите обсъждания на републиканския бюджет за 2011 година в Народното събрание, МОМН да се придържа към предложение размерите на субсидиите за държавните университети да са равни и не по-малки от тези, приети за календарната 2010 година (с решение на НС от декември 2009 г.). Както се видя от практиката, двукратно орязваните бюджети през 2010 година, не доведе до нищо друго, освен до невъзможността университетите да завършат нормално и без ощетения за студенти и преподаватели учебните си години. Това не бива да се допуска за 2011 година.

    *

      3. Отправяме настоятелно искане МОМН да гарантира в най-кратки срокове изплащането на тези финансови средства за държавните университети, които ще позволят учебният процес в тях да се развива по одобрените учебни програми и без прекъсвания. Конкретно Софийският университет се нуждае по изчисления на академичното ръководство от не по-малко от 6 милиона лева, за да гарантира провеждането на зимния семестър през 2010/2011 година. Считаме, че това искане следва да се удовлетвори в най-кратки срокове. Същото важи и за исканията, отправени от останалите държавни университети – за нас всички ВУЗ-ове са важни и отношението към тях, отчитайки нуждите им, трябва да е равнопоставено.
      Студентите няма да допуснем липса и занижаване на стипендии, на учебни практики, на преподавателски заплати и принудително прекратяване на учебната година за какъвто и да е срок.

    *

      4. В дългосрочен план отправяме искане в републиканските бюджети до 2013 година да се планират и приемат бюджети за образование и наука, включително за държавните висши училища, които да отчитат нарастващите нужди на просветата и науката, а не да са сляпо отражение на финансова рестриктивна политика. Големият прием на студенти в последните години изисква нарастване на парите за висше образование, а не намаляването им. Настояваме в този смисъл МОМН да предложи преразглеждане на макрорамката на бюджетите на страната за периода 2011-2013 година в областта на образованието и науката, приета от Министерски съвет и да отстоява по-високото финансиране на поверената му област (по примера на пълните бюджети за просвета от 2009 и 2008 година). Приемането на макрорамки, стратегии и планове не бива да минават без широко университетско и обществено обсъждане, което също разбираме като приоритетна задача на Министерство на образованието.

На 20 октомври 2010 година (сряда)
пред МОМН, на площад „Независимост“
от 12 часа

Заедно, за по-добро образование!Инициатива срещу орязване на парите за образование
За контакти: initsiativa@abv.bg

-------------------------

Мое мнение: Образованието е право на всеки един, а чрез орязването на парите за държавна поръчка автоматично води до форма на имуществен ценз...абе направо геноцид. Ние младите сме бъдещето на България...явно се цели някакво просто бъдеще  Мисли или бъдеще само за богатите  Хммм
Във всеки случай отчитам всички действия като несправедливи Тъжен Съжалявам, че не съм от София и няма да мога да дойда, но подкрепям изцяло позицията им.

Съжалявам, че занимавам духовни личности с материални глупости, ама според мен се изисква обществена позиция и ако мислите, че имате добри идеи...не чакайте някой да ви прочете мислите...повечето все още не могат...

Активен
Аэ съм
Слава ввишних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 2396


Hello! I am Andy!

« Отговор #1 -: Октомври 20, 2010, 15:52:56 »

Ами аз чакам България да стигне дъното и тогава да се присмивам на бедняците,които (преди са били богати) позволиха да загине България! Усмивчица
Активен
Страници: [1]   Нагоре
Отиди на:  Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright