Духовно развитие

          

Страници:  [1] 2   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Какво се крие в името ти?-числова азбука  (Прочетена 32198 пъти)
giti
Гост
« -: Юни 28, 2009, 15:47:54 »

Впрочем, нумeрологията предлага много различни съвпа¬дения между букви и цифри. Тук е дадена числова азбука, с помощта на която вместо букви могат да се поставят направо числа, както е показано по-долу:

А - 1
Б - 2
В - 3
Г - 4
Д - 5
Е - 6
Ж - 7
З - 8
И - 9
К - 10
Л - 20
М - 30
Н - 40
О - 50
П - 60
Р - 70
С-80
Т - 90
У - 100
Ф - 200
X - 300
Ц - 400
Ч - 500
Ш - 600
Щ - 700
Э - 800
Ю - 900
Я - 1000

При практическа работа тези цифри се запомнят много бързо.

Значения на числата

1 честолюбие, алчност, грубост;

2 разрушение, пагубно последствие;

3 религиозност, стремеж към по-добро;

4 власт, небрежност, ум;

5 храброст, честност, благополучие;

6 труд, свободолюбив, успех;

7 бедност, престъпление, ограниченост;

8 величие, кротост, справедливост;

9 мъдрост, свободомислие, почит;

10 добродушие, справедливост, душевна красота;

11 престъпление, противозаконност, заядливост;

12 неверие, волност;

13 благост, победа на тъмнината, безсмъртие;

14 жертва, порок;

15 проницателност, вяра;

16 благополучие, любов, семейство;

17 нещастие, порочност, злина;

18 сила на волята;

19 безхарактерност, нерешителност, плахост;

20 печал, строгост, разочарование;

21 любов към хората, симпатичност;

22 мъдрост, задълбоченост, гениалност;

23 престъпление, наказание;

24 добри стремежи, добродетел;

25 знатност, слава;

26 полезен труд, доброта, душевност;

27 мъжество, сила на волята;

28 сполука в любовта, щастие, богатство;

29 лош замисъл, нищожество, самолюбие;

30 сполучлив брак, успех и известност;

31 добродетел, справедливост;

32 вярност, душевна чистота;

33 величие, красота;

34 душевно заболяване, страдание, немощ;

35 стремеж към висшето;

36 изключителни способности, душевно величие;

37 кротост, семейно щастие;

38 неизпълнение, душевно несъвършенство;

39 бедност, умствена слабост;

40 удовлетвореност, настойчивост;

41 душевна мъка, печал, неуспех;

42 пътешествие, трудоспособност;

43 обредност, ограниченост;

44 енергичност, величие, успех;

45 заточение, загуба на здравето;

46 богатство, обществено положение;

47 дълголетие, благополучие;

48 съд, присъда, наказание;

49 нищожност, користност;

50 освобождение, забвение, свобода; 60 самота, загуба на най-хубавото; 70 наука, величие, светъл ум;

73 дарба, стремеж към науките;

75 способност;

77 разкаяние, прошка;

80 огромно нещастие, война;

87 вяра;

90 заблуждение, заслепяване, неуспех;

100 политическа дейност, стремеж към изгода;

120 патриотизъм, религиозност;

150 похвала, победа;

200 хладнокръвие, слабохарактерност;

300 философия, задълбочено мислене;

315 злина, грубиянство, вреда;

318 добродетел, миролюбие;

350 справедливост, здравина;

360 обществена дейност;

365 пътешествие, умора, неуспех;

400 висша наука, проницателност;

409 богословие, начетеност, църковност;

500 любвеобилност, простота, знатност;

600 успех, победа;

666 убийство, злина, вражда;

700 владичество, гордост;

800 катастрофа, държава, измяна;

900 война, бедствие, жертви;

1000 поезия, любов, самостоятелност;

1095 скромност, кротост;

1260 изпитание, гнет, мъчение;

1390 опасност.

Това се прави много просто.

Напишете на лист хартия което и да е име и презиме, под всяка буква запишете съответната цифра, след това сумирай¬те тези цифри или ги изчислете поотделно за името и прези¬мето, а след това ги съберете. Полученото число ще даде пъл¬на представа да дадената личност. За да изясним по-добре същността на този вид гадаене, ще дадем пример Александър Суворов.

А Л Е К С А Н Д Ъ Р
1 20 6 10 80 1 40 5 – 70
= 233

В А С И Л Ь Е В И Ч
3 1 80 9 20 - 6 3 9 500
= 631

Обща сума 233 + 631 = 864.

Следва да постъпим по същия начин, както и в първия слу¬чай, т.е. да разложим сумата на съставните: 800+60+4, където

800 катастрофа, държава, измяна;

60 неуспехи, самота;

4 ум, власт.

Сега ще съберем цифрите от общата сума 8+6+4=18 -сила на волята.

Намираме сумата от името и презимето. Ако в дадената таб¬лица има цялото това число, трябва да прочетем срещу него съответното му значение. А ако в таблицата няма такова чис¬ло, както беше в посочените по-горе примери, трябва да раз¬бием получената сума на хиляди, стотици, десетици и еди-ници.

Например общата сума от името и презимето 1343 е равна на 1000+300+40+3, не бива да се дели произволно.

Като доказателство ще разгледаме името на гениалния по¬ет А. С. Пушкин.

А Л Е К С А Н Д Ъ Р
1 20 6 10 80 1 40 5 - 70
= 233

С Е Р Г Е Е В И Ч
80 6 70 4 6 6 3 9 500
= 684

Общата сума при събиране на името и презимето е 917. Се¬га да отворим таблицата и да видим, какво означава това чис¬ло при разделянето си:

900 бедствие, жертва;

10 добродушие, справедливост, душевна красота;

7 бедност, престъпление.

Всичко това заедно е любов към прекрасното, свобода на мислите.

Сумата от името и презимето е 9+1+7=17 -нещастие, зли-на, гибелно последствие, смърт.

Можем да приведем хиляди факти и примери, но най-добре е самите вие да опитате да направите това.

8 резултат от анализа на получените данни стигнахме до извода, че съществува закономерна връзка между името и пси¬хологическата информационна структура на личността.

Ето как изглежда разшифровката на името на великия рус¬ки поет А. С. Пушкин от гледна точка на мистичното учение на"кабала".

А Л Е К С А Н Д Ъ Р
1 20 6 10 80 1 40 5 – 70
= 233

П У Ш К И Н
60 100 600 10 9 40
=819 233+819=1052, където

1000 поезия, любов, самостоятелност;

50 освобождение, забрава, свобода;

2 разрушение, гибелно последствие.

1+5+2=8

8 - величие, кротост, справедливост.

Поразява изключителната правдоподобност на връзката между името и фамилията на човека и неговите психоло¬гични особености.

Въпреки че научаваме все повече за обкръжаващите ни пред¬мети, ние за съжаление бавно се придвижваме напред в зна¬нията за самите себе си. Как да разберем и опознаем себе си?

По постъпките и думите ли?

Става дума за такива качества, които се само и не толкова отличават един човек от друг по външност, но и определят маниера му на общуване, комуникативността, начина на ре¬агиране на събитията, както и редица други качества. Възмож¬но е тези знания да ни приближат до разбирането на това как¬во е човекът
Активен
giti
Гост
« Отговор #1 -: Юни 28, 2009, 15:49:59 »

„Всички неща могат да бъдат представени във вид на числа" с тази проста формула гръцкият философ Питагор е определил същността на дългогодишните си изследвания. Зад всяко число се крие тайна, с помощта на числа може да се зашифрова мъдростта на всичко, което съществува в света. Като числа може да се представи всеки предмет или явление. И всяка буква (във всеки един език, във всяка една азбука) има своя числов код. Да се опитаме да го разгадаем и с негова помощ да разберем числовото значение на своето име.

Пред вас има таблица. В нея на всяка буква съответства определено число. За да определите числото на дадено име, трябва просто да съберете цифровите еквиваленти на буквите, които съставят името и фамилията на съответния човек. Чрез събиране на цифрите от получената сума тя се свежда до елементарно число от 1 до 9, което в нумeрологията се нарича вибриращо число на името. Неговото значение помага да се разкрият по-пълно загадките на човешката психика.

Числото на името е израз на развитата човешка личност и ключ към нейните стремежи или постижения. То трябва или да се съчетава с числото на рождената дата, или да се приспособява към него. Когато знае числото на името си, човек може самостоятелно да прецени собствените си природни наклонности и външните влияния, което в крайна сметка ще му позволи възможно най-пълно да използва силните си страни и да отслаби въздействието на негативните.

Руски език

1 – А И С Ъ
2 – Б Й Т ы
3 – В К У Ь
4 – Г Л Ф Э
5 – Д М Х Ю
6 – Е Н Ц Я
7 – Е О Ч
8 – Ж П Ш
9 – З Р Щ

Български език

1 – А Й Т Ъ
2 – Б К У Ю
3 – В Л Ф Я
4 – Г М Х
5 – Д Н Ц
6 – Е О Ч
7 – Ж П Ш
8 – З Р Щ
9 – И С Ь

Пример: име и фамилия Иван Петров (от руски език). Събираме

1+3+1+6+8+6+2+9+7+3=46, 4+6=10, 1+0=1

Така че числовото значение на пълното име Иван Петров (от руски език) е равно на 1.

Внимание! За българските имена да се използва нумерологичната таблица на българският език!

Тази проста сметка дава възможност да опознаете самия себе си, да сравните какви хора си подхождат, а кои влизат в противоречие един с друг. По възприетата в нумeрологията традиция на всяко число съответства вибрацията на определена планета, чието влияние се разкрива от магията на числата.

1 - Слънце;
2 - Луна;
3 - Марс;
4 - Меркурий;
5 - Юпитер;
6 - Венера;
7 - Сатурн; 8-Уран;
9 - Нептун;
11 - Прозерпина;
22 – Вулкан.

Число на името 1

Числото 1 символизира началото на всички начала, на него се опира единството на Вселената.

Хората на Слънцето са лидери, силни личности, които никога не остават в сянка. Това е числото на човек, който е пълен с енергия и желание да действа, на човек увличащ се, импулсивен, делови. Успехът го съпътства в ситуации, които изискват незабавно да се вземе решение. Присъщи са му великодушие, стремеж към новото, физическа и духовна сила, стремеж към власт, инициативност, практичност, чувство за отговорност и справедливост. Рискованите мероприятия и заниманията с бизнес не са най-добрият начин да се реализира богатият вътрешен потенциал на хората, които имат число на името 1. С „единицата" се асоциират смелост и настойчивост, увереност в собствените сили и възможности. Но натурата на тези хора е по-скоро подражателна, отколкото творческа. Те лесно печелят пари и също толкова лесно ги харчат. Би трябвало да избягват прибързаните решения.

Число на името 2

Символизира променлив емоционален характер, творческа надареност и вътрешно безпокойство, което може да пресне в неувереност в самия себе си или във фанатична преданост на дадена идея.

Хората на Луната се приспособяват лесно към обстоятелствата и заобикалящите ги хора. Те постигат целите си, като заобикалят препятствията и интуитивно избират линията на най-малко съпротивление. За тях са свойствени резки промени в настроенията. Те са къщовници, настроени за семеен живот, верни, чувствителни, никога не рискуват. Независимо от дружелюбието си, често се стараят да се скрият от суровата действителност в света на фантазиите си. Именно затова сред тях често се срещат хора с творчески професии. Хората, които имат число на името 2, се характеризират с чувство за отговорност, стремеж към независимост. Когато осъществяват замислите си, те винаги действат дипломатично и премерено, без Да позволяват на околните да ги „притискат" и да ги принуждават да правят нещо, което не им допада. Такива хора трябва да престанат да се тревожат за дреболии, да избягват конфликти и караници, да не си създават врагове. Съвместната работа с приятелите и колегите ще им донесе успех.

Число на името 3

Символизира разностранна, весела и непосредствена натура, способност да се отдаде изцяло на занимания с наука, изкуство, спорт с една дума, на всичко, което служи за отдушник на човека във всекидневния му живот.

Хората на Юпитер като цяло са оптимисти, те са настроени положително към себе си и околните, познават отлично силните и слабите си страни и умеят да правят благоприятно впечатление. Дарявайки околните с любовта си, те очакват в отговор уважение. Не хабят сили за дреболии, избягват сложните ситуации и конфликтите, обичат да покровителстват слабите, да дават съвети. Изпълнени са чувство за отговорност, със стремеж към самоусъвършенстване, но понякога не им достига решителност. В стремежа си към набелязаната цел винаги действат открито, избягват интригите и заобиколните пътища. Често намират мястото си в медицината, в сферата на киното и театъра.

Число на името 4

Символизира надеждност и стабилност, добросъвестност и твърдост при отстояване на собственото мнение.

Хората на Уран се стремят да получат признание от приятелите и колегите си. Успехът несъмнено ще ги съпътства, ако си изберат професия в областта на науката и техниката. Това са хора своенравни, вътрешно независими, упорити, с нестандартно мислене, които не живеят по общоприетите правила. При тях е ярко изразен стремежът към социални реформи. Те рядко са самотни, за тях е важно винаги да са заобиколени с много приятели, с които да могат да обсъдят някакъв проблем, да поспорят или просто да си поговорят. В компанията се ползват с авторитет, проявяват интерес към духовния живот, обичат природата. Хората с число на името 4 са подвижни, много добросъвестни в работата си, малко са нервозни, притежават отлична памети добри организаторски способности.

Не губят самообладание в екстремални ситуации, в трудни условия, когато качествата на техния характер и личност се разкриват от най-добрата им страна.

Число на името 5

Показва духовна свобода и независимост в действията. Меркурий дарява хората с жив и находчив ум. Те ценят много повече придобития и натрупан опит, отколкото съветите, дадени отстрани. Проявяват инициатива във всичко, във всяко нещо намират рационално зърно, стремят се да опитат силите си в редки професии. Стремителни и мобилни са: мислят бързо, бързо вземат решения, бързо преминават от думи към дела. Обзети са от жажда за знания, притежават остър критичен ум, находчивост, но не са способни на рутинен, еднообразен труд, от неуспехите бързо изпадат в униние. Вроденото им обаяние ги прави душа на компанията, а ярката им индивидуалност може да ги издигне до върховете на популярността.

Най-много обичат пътешествията и приключенията. Не са много къщовни и практични. Числото 5 често говори за философска нагласа на ума, а понякога и за лекомисленост и безразборност във връзките.

Число на името 6

Символизира развито чувство за прекрасното, предприемчивост, доброта, отзивчивост.

Хората на Венера излъчват чувственост, всички те са увлечени и увличащи се натури, за всички тях е изключително важно да обичат и да бъдат обичани. Впрочем, неподражаемото им очарование и откритост им позволяват да заобикалят всички подводни камъни в живота. Работят с успех в тези сфери, където се налага да общуват с хора. Природните дадености им дават възможност да станат политически дейци или високопоставени държавни служители, но при условие, че думите им не се разминават с делата. Те бързо усвояват истината, че честността е по-плодотворна от честолюбието, че благородните постъпки по-сигурно помагат за постигане на целите, отколкото радикалните методи.

Те трябва да бъдат внимателни при боравенето с пари, в противен случай рискуват да претърпят големи загуби. За щастие рядко изпитват финансови затруднения. Външно това са много привлекателни, живи и непосредствени хора. Понякога им е свойствено известно високомерие и прекалена загриженост за външния им вид.

Число на името 7

Символизира впечатлителност, съзерцателност, фина душевна структура. Хората, които се намират под покровителството на Сатурн, трябва да насочат таланта си към сферата на точните науки, философията, психологията, педагогиката. Ако са решили да се занимават с комерсиална дейност, трябва да си осигурят подкрепата на надеждни и грамотни партньори. Но с каквото и да се занимават, успехът им във всяка една дейност зависи в голяма степен от задълбочения анализ на резултатите от вече постигнатото и от реалното планиране на бъдещето. Свойственото им философско отношение към живота може да се изрази в религиозност или увлечение по езотеричните науки. Те се отличават с отстъпчив характер, никога не отказват на хората помощ, ако нещо за от тях. Често страдат от нестабилното си финансово положение, парите буквално се топят в ръцете им, на всичко отгоре склонността им към хазартни игри не е съчетана с късмет на игралната маса.

Често дават великолепни идеи, но рядко довеждат замисленото докрай. Трудно вземат решения. Това са изтънчени, чувствителни натури, милосърдни и отзивчиви реагиращи на настроението на околните. Не приемат конфликтите и скандалите.

Число на името 8

Символизира предприемчивост, педантичност, постоянство в навиците и увлеченията, уважение към законите и реда, установен в обществото. Уран благоприятства дейността в сферата на голямата политика и едрия бизнес, предвещавайки обществено признание и материални блага. Тези хора не обичат нищо повърхностно и временно, като предпочитат ред и стабилност във всичко. Те не обичат да зависят от други хора, постигат всичко със собствени сили. Стремежът към материално благополучие често става основна движеща сила в живота им. След като завършат успешно една работа, тези хора веднага се заемат със следващата. За тях са характерни инат, трезв поглед за нещата, рационален ум. Те са благоразумни, предпазливи, точни и методични. Много са трудолюбиви и настойчиви при постигане на целите си. След като се научат да разпределят правилно работата между подчинените и сътрудниците си, оставяйки за себе си само въпросите на общото ръководство, те са способни да достигнат големи висоти.

Число на името 9

Символизира безкористност, наивност, откритост. Хората, намиращи се под покровителството на Нептун, са способни се отдадат напълно на високата цел, която са си поставили. Жизненото им призвание е да бъдат духовни лидери, опора и подкрепа за онези, които не са в състояние сами да противостоят на ударите на съдбата. Тези, за които число на името е станала „девятката", винаги се притичат на помощ при първото повикване. Те се ползват със заслужен авторитет, но след като станат общопризнати лидери, трябва да се ръководят от справедливостта и да не отстъпват от провъзгласените си идеи. Не бива да стават дребнави, да прибягват към непочтени действия или несвойствено за тях поведение, за да не загубят предаността и уважението, които са си извоювали. Не бива да искат за себе си повече от това, което им се полага, и да изискват от другите неща, на които те не са способни. След като се избавят от горделивостта, егоизма, самочувствието и високомерието си и се научат да признават достойнството и правата на другите хора, те ще постигнат много.

Число на името 11

Придава решителност, сила и оптимизъм, здрав смисъл, обстоятелност, което помага на човека да се издигне наистина до вдъхновени висоти. Но съществува опасност прекомерната предпазливост или самолюбуване на числото 2 отново да разруши активността на числото 11 и тогава ще се наложи всичко да се започне отначало.

Число на името 22

Поради сили колебания между ексцентричността и гениалността. Притежавайки талант на изобретател или изследовател, даденият човек ще се обръща и към сферата на тайното, непознатото, към още неизследваното и необяснимото.
Активен
giti
Гост
« Отговор #2 -: Юни 28, 2009, 15:52:18 »

Обкръжаващият ни свят е едновременно единен и много¬образен в проявите си и всеки ден внася нещо ново в неговото опознаване.

Антропонимиката е раздел от науката ономасиология, кой¬то изучава собствените имена на хората; съвкупност от собст¬вените имена на хората в даден език.

Не много отдавна за нейна задача се смяташе само етимологията на личните имена: техният произход, изясняването на значенията на думите, от които са образувани личните имена.

Етимологията не само не е единствената, но и не е най-глав¬ната задача на антропонимиката.
Ние предлагаме качестве¬но нова трактовка на името и фамилията от гледна точка на психологическата характеристика на човека, носещ опреде¬лено име, и на съчетанието между неговото име и презиме (бащино).

Наблюденията ми над хората понякога ме довеждат до па¬радоксални изводи, справедливостта на които изглежда на пръв поглед спорна. Аз например установих, че хората, чии¬то имена започват с буквата „В", по-често са предразположе¬ни към алкохолизъм, отколкото онези, които са били нарече¬ни с имена, започващи с буквата "Б".

Има имена, които могат да бъдат чути практически във всич¬ки кътчета на света и те навсякъде звучат естествено. Напри¬мер Анна, Александър, Михаил, Ева... Като правило тези име¬на по произход са старогръцки или библейски. Същевременно не е трудно да се забележи, че на славянска почва, където звучи привично името Владимир или Ярослав, трудно се асимилират имената с древногермански или келтски произход: Арнолд, Хералд или Ателстан. Момичето с име Женевиева най-вероятно ще се окаже французойка, а момчето на име Ангел българин. Едва ли на майка-рускиня ще й хрумне да нарече сина си Махмуд. Но колко често, стремейки се да на¬мерят рядко и благозвучно име за детето си, родителите правят непоправима грешка.

Например Лиза и Луиза. Разликата е малка, но Лиза, неза¬висимо от отделни трудности и капризи, израства като здра¬во, силно, макар и малко щуро и небрежно момиче. А пък Луиза, за която близките й като правило се грижат повече от необходимото, е по-несамостоятелна, нищо не й спори. Труд¬но й е да намира общ език с околните, изпитва нужда посто¬янно да й се обръща внимание. Оттук идват трудностите в личния живот, учението, кариерата.

Мария е интернационално име. И въпреки че жената с то¬ва име е малко праволинейна и инатеста, навсякъде, в която и част на света да живее, тя остава образец за женска преданост и добра майка.

Много родители дават имена на децата си не случайно, а в чест на баба, дядо, баща, майка и т.н. В европейските кралс¬ките семейства и в дворянските семейства в царска Русия то¬ва е било правило (в руската история има двама царе Николай, трима Александър и четирима Иван). Дали е просто „лип¬са на изобретателност"? Момчето, което носи името на дядо си, сякаш наследява силата на своя род. В семействата, където тази традиция е жива, чувството за единство е силно.

Впрочем, това не означава, че трябва да се откажем от екзотичните и необичайни имена. Още повече, че по-голямата част от имената, които смятаме за руски, навремето са били заим¬ствани. В Киевска Рус са назовавали нашите предци с имена като Неупокой, Забава, Добриня или Вълк. Имената Олга, Олег, Игор са дошли при нас от варязите. А такива привични имена като Иван, Мария, Анна, Дмитрий (Димитър) са започ¬нали да се дават на децата в Русия чак след приемането на християнството през 988 година, когато православната църк¬ва забранила „езическите" имена, а при кръщаването са из¬бирали за детето име от църковния календар.

Същото е било положението в повечето езици. Практичес¬ки всички народи са заимствали имена отвън, така че не винаги е просто да се определи изконната принадлежност на даденото име. Например такива обичайни имена като Юлия, Марк, Феликс, Валерий са достигнали до нас отдревните римляни, а латинската антропонимика е изобилствала с етруски имена.

Французите почти нямат лични имена с френски корени: имената са донесени от Рим с католичеството.

Много е важно на детето да се даде благозвучно име, като се помисли и за това то да се съчетава хармонично с прези¬мето. Неудачно избраното име може да се отрази неблагоп¬риятно върху психиката на детето.

Между другото, това обстоятелство е забелязано и от чуж¬дестранни специалисти, които твърдят, че името оказва вли¬яние на формирането на личността и дори на здравето на човека. Английският медик Тревор Уестън, например, е нап¬равил изследване, което показва, че пациентите, чиито име¬на започват с буква от последната една трета на азбуката, боледуват от сърдечно-съдови заболявания три пъти по-често. На свой ред американски изследователи са стигнали до извода, че предразположението към различни психич¬ни комплекси е четири пъти по-високо при хората със за¬бавни или непривично звучащи имена. Ето какво казва док¬тор Робърт Николей от Чикаго: "Ако детето бъде наречено с име, което може да предизвика насмешки, това от първите му крачки го поставя в отбранителна позиция спрямо връстниците му".

Специалисти от университетите в Сан Диего и Джорджия са анализирали оценките на няколко хиляди ученици от аме¬рикански средни училища и са отбелязали, че учителите по-често Поставят риски оценки момчетата с имена Елмер и Хуберт, отколкото на тези с имена Майкъл и Дейвид. Но какво да говорим за американците! Представете си как бихте реагирали вие на име Регина, Едвин, Алфред в съчетание с фамилия Хрюкина* (*Фамилията Хрюкина идва от звукоподражанието "хрю-хрю" (грух-грух) и навява асоциация със свиня. Останалите три фамилии са украински по произход и имат конкретни значения (първата бук¬вално означава "закови портата"), които също са натоварени със съответните асоциации.) Забейворота, Рунко, Коровяк? А как ви се харесва такова съчетание: Елвира Дормидонтова?

"Какво се крие в името ти?" съвсем не е безсмислен въп¬рос. Името, характерът на човека, неговата съдба се нами¬рат в тясна взаимна зависимост.

Сред интересните наблюдения на Айс, които той е напра¬вил, изучавайки имената в 300 съвременни криминални ро¬мана, особено интересни са данните за литературната връзка между името и характера.

Например в Германия името Маргарита се асоциира с об¬раза на сантиментално, седящо си вкъщи, беззащитно моми¬че, а във Франция, според представите на читателите, Мар¬гарита е безсрамна, печена, алчна. Още по-интересна е ситуацията в американската литература, където авторите на кри¬минални романи не си правят труда да създават обемен ха-рактер, а често вземат име с готова литературна репутация, която заменя образа.

Талантливите писатели усещат интуитивно, че имената на реалните хора не са случайни и се съотнасят с техните харак¬тери и съдби. Когато авторът дава име на героя от своето про¬изведение, той волно или неволно влага в него зародиша на характера на притежателя му. Каквото и да говорим, "по име¬то посрещат".

Степента на сходство на характерите при хората с еднакви имена е доста голяма. Като потвърждение на това служат съб¬раните от мене сведения за имената и презимената на повече от 10000 души. Откъде идва и как се появява това сходство?

Законите на психологията са едни и същи за всички. Ако разглеждаме сходството по много показатели като стереотип, детето попива този стереотип от най-ранното си детство.

Името се съотнася пряко със самосъзнанието на човека. Когато чува името си, човекът се отъждествява с него, като се прониква от осъзнаване на своето "аз". На това осъзнаване се базират някои индийски тантрически системи, например "ра-джа-йогата" на Рамачараки.

Във физически аспект произнесеното име представлява така нареченото "нехармонично колебание" с определена често¬та и амплитуда. Физиологичното въздействие на името върху психологичната структура на личността се състои в следното.

Когато произнасяме някакво име, се получава вибрация, която зависи от нашето настроение. Да речем, че говорим за човек, който с нещо не ни харесва, а трябва да го наречем на име: това се усеща в гласа ни. Ние не го забелязваме, но човекът, към когото се обръщаме, чувства това и реагира съответно.

Всеки човек се отъждествява с името си само тогава, кога¬то към него се обръща друг човек. Имената могат да се ха¬ресват или да не се харесват на хората. Когато ги произнася¬ме, ние влагаме различни чувства. Например: Александър, Сашенце топло, от душа.

Още щом се появи на белия свят и се научи на ходи и раз¬личава предметите, човек прибягваме към името. Минава вре¬ме, и той свързва с името на човека определен образ, стерео¬тип на мислене и може би дори съвкупност от социални, пси¬хологически и други отношения.

Името, фамилията това е нашето лице и колко често, по¬някога просто несъзнателно, само по името и фамилията на човека ние започваме да съдим за самия него.

Името е дума, следователно се подчинява на законите на езика, но собствените имена образуват в езика особена под¬система, диктуваща свои закономерности, които липсват в ези¬ка извън нея.

Името на човек, който въплъщава в себе си определени качества, често става нарицателно, започва да се употребя¬ва като средство за характеристика на други хора. В по-го¬лямата си част тези нарицателни значения са известни само на тесен кръг хора, които познават дадения човек. Обикнове¬но те са нетрайни и само в редки случаи името в нарицател¬ния си смисъл може да стане достояние на националния език (Марко Тотев). Много по-често в нарицателни се превръщат имената на литературни персонажи (Бай Ганьо).

За функционирането на името по-често е безразлично неговото етимологично значение, животът на което е несравни¬мо по-кратък от живота на името
Активен
giti
Гост
« Отговор #3 -: Юни 28, 2009, 15:54:05 »

Съотношението между мъжки и женски лични имена ви¬наги е било непропорционално на броя мъже и жени. Разнообразието на мъжки имена в европейските народи най-често превишава няколко пъти женските имена. Това е напъл¬но обяснимо: в продължение на хилядолетия за жената била отредена ролята на пазител на на домашното огнище, така че не е имало социална необходимост от по-голям брой женски имена.

Мъжът пък е бил глава на семейството и негов представи¬тел пред общината, сключвал е търговски и други сделки, участвал е във военните походи.

През последните сто години положението на жените в об¬ществото се е променило. Жените стават космонавти, учени, министри, ръководители на големи компании и т.н. Особено забележимо е еднообразието на имената в големите колекти¬ви. Сега вече не е необходимо да убеждаваш никого, че жени¬те се нуждаят от много повече имена, отколкото могат да пред¬ложат съвременните печатни издания.

Основен източник за попълване на колекцията от женски имена е възможността те да бъдат образувани от мъжките имена: Александра, Анастасия, Антонина, Благойка, Дорофея (Доротея), Евгения, Евсевия, Ефросиния, Исайка, Илария, Исидора, Кира, Кирила, Клавдия, Крискентия, Лукина, Мавра, Павла, Руфина, Санда, Серафима, Соломония, Трифена, Фавста (Тавста), Феоктиста (Теоктиста), Феофания (Теофана), Феофила (Теофила), Адриана, Аполония, Аркадия, Валерия, Виктория, Виталия, Виталина, Хермина, Зенона, Ива, Ираклия, Леонида, Леонтия и Леонтина, Нила, Павлина, Руслана, Северина.

От всички категории новообразувани имена тези са ни най-близки и се възприемат като обичайни и отдавна познати. Съответните им мъжки имена се използват не един век и са влез¬ли органично в езика ни. Може да се очаква появата на поред¬ната доза женски имена, образувани от мъжки: Анатолия, Антония, Арсения, Артемия, Благойка, Благоя, Викентия, Вечеслава, Гордия, Дионисия, Драгийка, Илийка, Исайка, Игнатия, Изяслава, Илиона, Ипатия, Ириния, Киприана, Илиодора и Лиодора, Инокентия, Йоила, Клима и Климентия, Кип¬риана и Куприяна, Койка, Кириана, Левкия, Санда, Устиния, Юстиния други.

Но в този случай трябва да се има предвид, че женските имена, които са произлезли от мъжки, програмират у момичетата сложен характер. Те са настойчиви и упорити при постигане на целите си, но често са лишени от чисто женска¬та проницателност и интуиция. Излишната им принципност, липсата на гъвкавост им пречат и в личния живот, и при из-дигането в кариерата. Може да се проследи интересна зако¬номерност, доказана убедително от самия живот: ако мъжът на име Евгений е ласкав, спокоен, отстъпчив, то неговата адашка Евгения се отличава с инат и малко свадлив нрав.

Мъжки имена дават често в семействата, които са очак¬вали момче, а се е родило момиче. Ами че защо да отива нахалост "измисленото" с толкова труд име мислят си роди¬телите. Така възникват многобройните Витални, Бронислави. "Мъжкият“ характер с всичките му плюсове и минуси задължително ще се прояви у Александра, Виктория, Хенриета. Не по-добро решение за мъжете е името, което е традици¬онно присъщо за представителките на слабия пол: Анастас, Людмил, Ина. Изобщо въпросът за половата принадлежност на имената е много сложен. Струва ми се, че е нежелателно на момичетата да се дават мъжки имена: та нали има толкова красиви женски имена, носещи в себе си гигантски заряд от женственост, който впоследствие ще помогне на притежателките си да решават своите проблеми с чисто женски средства: с ласка и нежност. Нали не напразно се казва, че силата на жените е в тяхната слабост.

Вторият начин за увеличаване на масива от женски име¬на е съхраняването на старинните имена, които се срещат сред населението, но не са попаднали в различните справочници. Така например в списъците липсват доста разпространените и досега имена Акулина (Акилина), Белуна, Благуна, Благия, Евдокия, Джута, Драгия, Афанасия (Атанасия), Евстолия, Ефимия (Евтимия), Маруша, Павла, Параскева, Пенда, Радил а, Федора (Тодора).

Третият път за попълване на списъка от женски имена е привличането на имена от други народи. Много чужди име¬на се вливат доста добре в нашият език, съчетават се добре с презимената и фамилиите. Най-подходящи за интегриране са имената с привични за нашия слух ударения и окончания на „а" и „ия", с обичайната последователност на гласни и съг¬ласни, като например:

- Ани, Кети, Лили, Нели, Фани, Стефани, Хриси, Жанет, Ивет, Ингеборг, Мадлен, Алиа, Алиса, Алма, Алфна, Амалия, Амида, Берта, Бригита, Галия, Халда, Херта, Гертруда, Дамира, Данара, Дарима, Даяна, Дилара, Залима, Замира, Зарема, Зарина, Земфира, Изета, Изолда, Йована, Илона, Илгиза, Ирма, Кара, Карима, Каролина, Касима, Керта, Лаура, Лейла, Линда, Луиза, Лудвига, Людгарта, Мадина, Мариама, Матил-да, Мина, Розалия, Сабира, Саида, Сания, Сардана, Саяна, Селима, Тагира, Таира, Тамила, Тереза, Устиния, Урания, Фарида, Фатима, Хелма, Хилия, Елина, Елвира, Елза, Емилия, Ема, Ержена, Ерна, Ядвига.

Ако някои от тези имена се възприемат като малко необичайни, следва да напомним, че съвсем неотдавна Жана, Инеса, Клара, Яна, Анжела бяха също толкова редки, както днес някой стари български имена като Зепка (от Зепа), Буша (от Ламбуша) и Мика. Мисля, че читателите вече не се учудват твърде, когато се запознаят с момиче на име Августина, Алберта, Божена, Бронислава, Банда, Бацлава, Вилхелмина, Владислава, Габриела, Даглара или Доминика. Много от тях „пуснаха корени" и ста¬наха любими и популярни в нашата страна.

Един от най-богатите потенциални източници за създаване на нови имена е народното творчество в най-широкия смисъл на тази дума: Адреана - от Андрей и Адриана, Добрилия - от Добра и Емилия или Лилия, Иглида - от Иглика и Аглида, Златолина - от Злата и Лина, Теомира от Тео и Мира, Златислава и др.

Популярно също така в България е практиката за съвместяването на две или повече имена на роднини и близки: Цветозара - от баба Цветелина и дядо Зарко или Лазар, Владислава - от Владимир (Владо) и Станислав (Слави).

Общоизвестно е, че в периода след Октомврийската рево¬люция в Русия, се е появил огромен брой имена, свързани с новите реалии в живота. Днес много от тези имена са станали анахронизъм, но до известно време модата на „революцион¬ните имена" е довела до появата на многобройни Владленовци и Аврори. Ето някои от тези имена, станали своебразни паметници на това време: Агита, Вилора (Владимир, Илич, Ленин, Октомврийска революция), Воля, Героида, Интерна, Искра, Лениана, Ленина, Нинел („Ленин", прочетено обрат¬но), Ноябрина (в превод Ноемврина бел. пр.), Ревмира ("революция" и „мир"). Впрочем, новите имена не са неп¬ременно свързани с политическите убеждения на родите¬лите това може да бъде и отговор на най-разнообразни съ-бития, явления, сериали: Изаура, Астрела, Аелита, Хелия, Касандра, Каралайн, Корасон, Кама, Карина, Лима. Между другото, когато се занимаваш с творчество от подобен род, би трябвало да бъдеш поне елементарно грамотен човек, в противен случай е напълно възможно за име на детето, ко¬ето няма никаква вина за нищо, да бъдат използвани таки¬ва явно неподходящи думи, като Грамофонка, Телефонка, Салфетка, Идея, Алтернатива, Руина, Интеграла или пък нес¬копосани производни от нарицателни имена (Антена, Ради-олина, Енергина). Доста често се появяват имена, които съв¬падат с общоприетите умалителни: Аля, Ася, Геля, Зоя, Иля, Лена, Лиля, Люся, Мила, Ната, Рита, Света, Таня. Според мен тези имена не могат да се препоръчват в качеството на пълни женски имена по вече изказаните съображения.

Откриването, обработването и утвърждаването на ново-образуваните имена е четвъртият начин за обогатяване на женския, както и на мъжкия именник. Можем да се надява¬ме, че в близко бъдеще някое печатно издание ще публикува всяка година списъци на новите имена, утвърдени от специ¬ална комисия.

Остава да споменем още един източник за попълване на списъка с женски имена това са имената на героите от гръц¬ката и римската митология.

Част от имената, създадени от фантазията на древните, са достигнали до нас през X век заедно с християнската рели¬гия: Ариадна, Астерия, Хермиона, Ефросиния, Елена, Илия, Клеопатра, Конкордия, Лариса, Муза, Ника, Поликсена, Фелицата. В постоянна употреба са влезли и някои други имена от митологията: Аглая, Арета, Виктория, Диана, Инга, Ире¬на, Рема. Срещат се също имената Хера, Афродита, Венера, Деянира, Евридика, Изида, Камила, Лаодика, Ливия, Луцина, Медея, Мира, Флора, Юнона, Електра.

Но това далеч не са всички древногръцки и римски имена, които могат да се използват като прекрасни имена за люби¬мите дъщери. Ето някои от тях, които по звучене са близки славянските езици: Амата, Антея, Астрея, Венилия, Виргилия, Хела, Гея, Даная, Диона, Идалия, Йола, Иполита, Ирирда, Ка¬мена, Кирена, Клипия, Климена, Лавиния, Либера, Макария, Палада, Прима, Селена, Егина, Елада, Енеида, Ерегия.

Сполучливото съчетаване на такова име с презимето и фа¬милията съвсем няма да прави странно впечатление, а в оп¬ределени случаи ще звучи по-естествено, отколкото много дру¬ги разпространени у нас превзети, „изкилиферчени" чужди имена.
Активен
giti
Гост
« Отговор #4 -: Юни 28, 2009, 15:55:34 »

Гласът на човека има звукова вибрация. Вибрацията на гла¬са се променя в зависимост от състоянието и настроението на човека. По гласа може да се определи в какво състояние се на¬мира човекът в дадения момент, какво става с него.

Дългогодишните наблюдения позволяват да се формулира и обоснове хипотезата, че за човека долната граница на виб¬рацията е 35 000, а горната граница 130 000 колебания в се¬кунда. С други думи, всички възможни форми на взаимно разбиране, на взаимодействие между хората, включително и с помощта на звуковата вибрация, се намират в границите на 95000 колебания в секунда.
Човек, който е болен, има пони¬жена вибрация на гласа. Температурата, отпуснатите гласни струни, отслабването на организма се отразяват на вибраци¬ята. Това е особено забележимо в случаите на заболяване от фоликулярна ангина, бронхит, пневмония и т.н.

Ще обясним с пример. Девойка, на която енергетичният ко¬ефициент на вибрация обикновено е 75000 колебания в се¬кунда, се е разболяла тежко, в резултат от което вибрацията на гласа й се е понижила до 55000 колебания в секунда. Тя заминава на лечение в планината и среща там младеж. Него¬вият коефициент на вибрация е 45000 колебания в секунда, но под въздействие на лечебния планински въздух се е пови¬шил до 55000 колебания в секунда. По този начин двамата са на една и съща дължина на вълните. Приповдигнатото наст¬роение на младежа, бодрият му глас с повишена звукова вибрация въздейства благоприятно на момичето. Тя бързо се оп¬равя. След завръщането си в града младежът очаква с нетър-пение пристигането на своята любима, която все още е на ле¬чение. Тя също предчувства тържество от срещата и коефи¬циентът й на вибрация се повишава значително, за което бла¬гоприятства и целебната обстановка. Най-накрая влакът прис¬тига, от него излиза загорялата, напълно оздравяла девойка, чийто коефициент на вибрация се е върнал в обичайния си диапазон и отново е 75000 колебания в секунда. На перона я очаква нейният любим, който в шумния и прашен град се е върнал към своя коефициент на вибрация, гласът му е вър¬нал първоначалната си форма и обичайния си коефициент на вибрация. Сега двамата са разделени от разлика 30000 ко¬лебания в секунда и момичето, като гледа младежа, когото съв¬сем неотдавна е обичала толкова много, се чуди: „Какво съм намирала в него?"

Както виждаме, много неща в живота ни зависят от на¬шия коефициент на вибрация, от вибрацията на нашия глас. По време на депресия звуковата вибрация се понижава, гла¬сът спада, става слаб, настроението е потиснато, в гласа се усе¬ща раздразнение, неудовлетвореност, силата на звука в гласа изчезва. Тъй като името най-често съответства на характера на човека, то отговаря и за нивото на вибрация, а различ¬ните имена с близки параметри влизат в добър контакт, пасват си, имената сякаш се „познават" едно друго. Аз нап¬ример съм много възприемчив към името Анна, въпреки че то не е свързано със спомени за някакви конкретни личности. Просто това име докосва тънките струни на душата. Зная, че името Наталия привлича младежите на име Николай, Алек¬сандър, които се ползват с взаимност при момичетата с това име; името Елена е привлекателно за Павел, Леонид, Игор; Олга за Иван, Евгени, Максим; Ирина за Николай, Анатоли, Димитър и т.н. Даже по това, от какъв музикален жанр се увлича даден човек, могат да се разберат много неща за ха¬рактера и темперамента му: едни обичат класическата музи¬ка, тя ги успокоява, въвежда в ред мислите им, умиротворява ги; други обичат джаза, което говори за повишен темперамент; трети обичат симфоничната или популярната музика, което ги характеризира като романтични, сантиментални хора.

Но не бива да се мисли, че едно име е по-ценно от друго, само защото неговата вибрация е по-висока. Някои имена, като линия за високо напрежение, са способни да поддържат сто хиляди волта, дори ако възможностите им са два пъти по-малки. Но хората с по-нисък коефициент на вибрация боле¬дуват от респираторни заболявания пет пъти по-често. Зато¬ва пък хората с висок коефициент на вибрация са устойчиви на инфекции, затова могат без страх и опасения да се приб¬лижават до болни, което им позволява да избират професии¬те на лекар, биолог, химик, установено е, че коефициентът се повишава при високо ниво на моралните нагласи и нао¬паки, намалява при егоистичните, страхливи хора, които употребяват наркотици, алкохол и водят безразборен по¬лов живот. Ако звуковият коефициент на вибрация се пони¬жава, хората по-често боледуват от фарингит, фоликулярна ангина.

Хората с много високо ниво на вибрация не само не се заразяват от болните, но и могат да им предават излишъка си от вибрации, помагат им да преодолеят болестта.

Така постъпва майката по време на бременността и през пър¬вите години от живота на детето. Тя притежава по-висок коефициент на вибрация от обикновено и гази тайнствена връзка й позволява да предава на дете го собствените си вибрации и по този начин да го предпазва от болести. Ето защо на дете¬то му е необходима майка, докато липсата на баща в много семейства не се отразява толкова силно на състоянието на де¬тето. Майчината любов е най-доброто лекарство, затова май¬ката не бива да се отделя от детето, поне в ранното детство, въпреки че късната майчина любов също е необходима за де¬тето. Вибрационната връзка между тях, тази духовна пъпна връв, никога не се прекъсва окончателно и майката винаги си остава майка за своето дете, възможно е дори след края на жи¬вота.

Ние често се замисляме защо нашето дете е толкова разд-разнително, често боледува, в зряла възраст постоянно го преследват несполуки, но съвсем не мислим за това, когато му даваме име. Съществува взаимовръзка между името, не¬говата вибрация и съдбата, здравето и благополучието на човека. Това не бива да се пренебрегва.
Активен
LaMariposa
**
Неактивен Неактивен

Публикации: 22


 • Град: Търговище
 • Пеперудите се нуждаят от любов!

  « Отговор #5 -: Януари 25, 2010, 15:52:12 »

  Гити, едно въпросче от лаик, към първата ти статия от тази тема: И трите имена ли трябва да се пресметнат, само Името и Фамилията ли или Името и Презимето? И как стои въпросът с промяната на фамилията на жената, когато се омъжи? Там нещо не ми стана ясно, а ми е много интересно  Мисли
  Благодаря  
  « Последна редакция: Януари 25, 2010, 15:54:23 от LaMariposa » Активен

  ЩАСТИЕТО Е ЛЮБОВ! НЕКА БЪДЕМ ЩАСТЛИВИ!
  zaharisa
  Човек, обикновен.
  **
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 120


  « Отговор #6 -: Февруари 13, 2010, 18:32:42 »

  Излиза така: 54. 5+4=9.

  Хептун.


  Число на името 9

  Символизира безкористност, наивност, откритост. Хората, намиращи се под покровителството на Нептун, са способни се отдадат напълно на високата цел, която са си поставили. Жизненото им призвание е да бъдат духовни лидери, опора и подкрепа за онези, които не са в състояние сами да противостоят на ударите на съдбата. Тези, за които число на името е станала „девятката", винаги се притичат на помощ при първото повикване. Те се ползват със заслужен авторитет, но след като станат общопризнати лидери, трябва да се ръководят от справедливостта и да не отстъпват от провъзгласените си идеи. Не бива да стават дребнави, да прибягват към непочтени действия или несвойствено за тях поведение, за да не загубят предаността и уважението, които са си извоювали. Не бива да искат за себе си повече от това, което им се полага, и да изискват от другите неща, на които те не са способни. След като се избавят от горделивостта, егоизма, самочувствието и високомерието си и се научат да признават достойнството и правата на другите хора, те ще постигнат много.  Кои имена имат високи вибрации?


  Видях за внасянето на имена с християнската религия като Илия -> Илияна, но за моето име нищо не пишеше.  П.С. Доста странно, че е Нептун, защото Сатурн е планетата, която ме ръководи и веднъж ми казаха, че имам Луна в Марс и още нещо си там.
  Всичко започва да става много сложно, наистина.

  П.С. Доста странно, че е
  Активен

  "Бъди самият ти промяната, която искаш да видиш в света. "- Ганди
  Хера
  **
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 52


 • Град: Everywhere
 • Fortuna Favet Fortibus!

  « Отговор #7 -: Февруари 23, 2010, 18:06:09 »

  100 политическа дейност, стремеж към изгода;
  80 огромно нещастие, война;
   Безмълвие
  Активен

  You see things as they are and ask, Why? I dream things as they never were and ask, Why not?!
  OnlyGodCanJudgeMe
  *
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 11


  « Отговор #8 -: Февруари 23, 2010, 19:33:55 »

  1000 поезия, любов, самостоятелност;
  75 способност;
  Активен
  Isis
  Немезида
  **
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 226


 • Град: Едно малко вълшебно място...
 • Огън и вода...

  « Отговор #9 -: Август 22, 2010, 11:07:03 »

  1000- поезия, любов, самостоятелност
  200- хладнокръвие, слабохарактерност
  70- наука, величие, светъл ум
  6- труд, свободолюбие, успех
  1+2+7+6=16 благополучие, любов, семейство

  Число на името 11
  Придава решителност, сила и оптимизъм, здрав смисъл, обстоятелност, което помага на човека да се издигне наистина до вдъхновени висоти. Но съществува опасност прекомерната предпазливост или самолюбуване на числото 2 отново да разруши активността на числото 11 и тогава ще се наложи всичко да се започне отначало.

  Число на името 2
  Символизира променлив емоционален характер, творческа надареност и вътрешно безпокойство, което може да пресне в неувереност в самия себе си или във фанатична преданост на дадена идея.

  Хората на Луната се приспособяват лесно към обстоятелствата и заобикалящите ги хора. Те постигат целите си, като заобикалят препятствията и интуитивно избират линията на най-малко съпротивление. За тях са свойствени резки промени в настроенията. Те са къщовници, настроени за семеен живот, верни, чувствителни, никога не рискуват. Независимо от дружелюбието си, често се стараят да се скрият от суровата действителност в света на фантазиите си. Именно затова сред тях често се срещат хора с творчески професии. Хората, които имат число на името 2, се характеризират с чувство за отговорност, стремеж към независимост. Когато осъществяват замислите си, те винаги действат дипломатично и премерено, без Да позволяват на околните да ги „притискат" и да ги принуждават да правят нещо, което не им допада. Такива хора трябва да престанат да се тревожат за дреболии, да избягват конфликти и караници, да не си създават врагове. Съвместната работа с приятелите и колегите ще им донесе успех.
  « Последна редакция: Август 22, 2010, 11:16:09 от zuzi7o » Активен

  My own Fear creates within me the Courage.
  pufi
  Hide from the Sun
  ***
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 355


 • Град: извън реалността
 • Севернячка

  « Отговор #10 -: Януари 01, 2011, 02:05:37 »

   60 самота, загуба на най-хубавото Усмивчица
  Активен

  Аз съм си аз,независимо какво си мислите за
  мен : )
  Amaranth
  ***
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 349


 • Град: Варна
 • Love is the Аnswer !

  WWW
  « Отговор #11 -: Януари 01, 2011, 12:14:25 »

  1000 поезия, любов, самостоятелност;
  200 хладнокръвие, слабохарактерност;
  70 наука, величие, светъл ум;
  9 мъдрост, свободомислие, почит;
  1+2+7+9 = 19 безхарактерност, нерешителност, плахост;

  Число на името 7

  Символизира впечатлителност, съзерцателност, фина душевна структура. Хората, които се намират под покровителството на Сатурн, трябва да насочат таланта си към сферата на точните науки, философията, психологията, педагогиката. Ако са решили да се занимават с комерсиална дейност, трябва да си осигурят подкрепата на надеждни и грамотни партньори. Но с каквото и да се занимават, успехът им във всяка една дейност зависи в голяма степен от задълбочения анализ на резултатите от вече постигнатото и от реалното планиране на бъдещето. Свойственото им философско отношение към живота може да се изрази в религиозност или увлечение по езотеричните науки. Те се отличават с отстъпчив характер, никога не отказват на хората помощ, ако нещо за от тях. Често страдат от нестабилното си финансово положение, парите буквално се топят в ръцете им....

  Често дават великолепни идеи, но рядко довеждат замисленото докрай. Трудно вземат решения. Това са изтънчени, чувствителни натури, милосърдни и отзивчиви реагиращи на настроението на околните. Не приемат конфликтите и скандалите.
  Активен

  Всичко е Любов!И Любов е всичко!
  Турист
  почиващ на стари лаври
  ****
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 598

 • Град: с. Дворище, Ст Загора
 • velko.hristo
  « Отговор #12 -: Януари 01, 2011, 13:21:18 »

  Aз не можах да се справя с едната част, ако може някой да ми помогне!
  710
  700 - владичество, гордост
  10 - добродушие, справедливост; душевна красота

  7+1=8 - величие, кротост, справедливост
  « Последна редакция: Януари 01, 2011, 13:29:31 от turist » Активен

  Зрей, зрей форумче,
  бавно ти узрей,
  За да родиш вкусен плод!


  Защо ни куца
  Комуникацията?!
  Mira_X
  *
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 29


  « Отговор #13 -: Януари 27, 2011, 05:19:46 »

  Числото на името ми е:
  759

  700-владичество, гордост;
  50-освобождение, забвение, свобода;
  9-мъдрост, свободомислие, почит;

  и сумирано 7+5+9:
  21-любов към хората, симпатичност;
  Активен
  pluton
  ***
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 687


 • Град: Невинаги знам...
 • WWW
  « Отговор #14 -: Януари 27, 2011, 12:02:48 »

  Число на името 11
  Придава решителност, сила и оптимизъм, здрав смисъл, обстоятелност, което помага на човека да се издигне наистина до вдъхновени висоти. Но съществува опасност прекомерната предпазливост или самолюбуване на числото 2 отново да разруши активността на числото 11 и тогава ще се наложи всичко да се започне отначало.

  Много интересно се получава при мен... Пътят на живота ми също е 11, родена съм на 9 ноември ( т.е. пак 11), кръстена съм на 11-годишна възраст, а докато сумирах цифрите от името и фамалията си, видях отново много деветки... Когато намирам пари ( а това се случва почти всеки ден, вече съм говорила за това в друга тема), докато ги броя, отново се натъквам на тези  - 8, 9, но най-вече 11...
  Активен

  Страници:  [1] 2   Нагоре
  Отиди на:    Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
  Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright