Духовно развитие

          

Анкета
Въпрос: Каква кръвна група сте?
А - 19 (32.2%)
Б - 15 (25.4%)
АБ - 10 (16.9%)
0 - 15 (25.4%)
Общ брой гласове: 54

Страници:  1 [2] 3   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Кръвната група  (Прочетена 13662 пъти)
Elea
Гост
« Отговор #15 -: Октомври 28, 2012, 23:19:07 »

КРЪВТА – БИОХИМИЧНАТА СЪЩНОСТ НА ЧОВЕКА
Както всяка земна цивилизация, Япония винаги е придавала на кръвта – жизненият сок на човека – значението, което заслужава. А именно, че тя е носителят на живота.

Науката ни учи на това. Универсалната традиция, от своя страна, винаги е твърдяла, че кръвта е също така носителят на душата.

“Кръвта определя човека...” – пише проф. Жан Бернар, един от най-бележитите и влиятелни съвременни хематолози.

Нека вземем дори многобройните народни афоризми на нашите прадеди и ще разберем цялото скрито съдържание. Ние сме от кръвта на някого – чрез тази мисъл изразяваме безрезервната си почит към нашите деди – смътна или очевидна, добронамерена или зловеща. Това не е примитивно самоопределяне. Дали искаме или не, ние се развиваме, тръгвайки от едно най-далечно минало.

През 30-те години на нашия век един японски учен – Масахито Номи, се впуска в изучаване на кръвта. Биолог, статистик, увличащ се по социологията и практическата психология, той създава извънредно точна система за изучаване и документиране. И това отначало с цел да даде точното съотношение на кръвните групи сред японското население, като по-късно, с течение на годините, разшири своето изследване в останалата част на света.

Проектът на Номи тръгва от една идея колкото проста, толкова и амбициозна. Кръвта е елемент от първостепенно жизненоважно значение. Далеч не знаем всичко за него. Със сигурност можем да твърдим, че той крие значителни биохимични тайни. Но и защо не психо-социологически данни за човека, на когото осигурява живот. Традицията го потвърждава, а науката може ли да го докаже?

Кръвта представлява, грубо казано, 7 % от теглото на човека, което прави около 12 литра средно за мъж и около 9 литра за жена. Чрез артериите, вените и капилярите тя достига до най-малката клетка на нашия организъм. Една невероятна мрежа от 100 000 км дължина, почти два и половина пъти обиколката на Земята. Такава цифра трудно може да се възприеме!

От тази гъста мрежа от каналчета зависят всички наши жизненоважни функции, вдишване, издишване, храносмилане, основна регулация на обмяната на веществата, разпределянето на топлината, имунитет и т. н.

Кръвта е жива тъкан, съставена от специфични клетки, които се движат чрез течността, наречена плазма. Тя съставлява 55 процента от цялото тегло на кръвта и пренася и други хранителни елементи. Останалите 45 процента включват еритроцити (червени кръвни телца), левкоцити – бели кръвни телца, и тромбоцити.

Еритроцитите дължат червения си цвят на белтъка, който ги съставлява – хемоглобина. Той пренася кислорода от белите дробове до клетките и въглеродния двуокис в обратна посока.

Белите кръвни телца осигуряват различни функции, основната от които е да предпазва организма от инфекции.

Тромбоцитите позволяват на кръвта да се съсирва при кръвоизливи.

В края на нашия кратък анализ на кръвта бихме могли да заключим, че дълго време се е смятало, че кръвта на всички хора е еднаква. Първият лекар, направил преливане на кръв – англичанинът Уилям Харви – е мислил по същия начин. След преливането на чужда кръв голям процент от неговите пациенти умирали или се чувствали изключително зле.

Едва през 1900 г. австриецът Карл Ландщайнер открива, че съществуват четири основни кръвни групи, които той нарекъл “0”, “А”, “В” и “АВ”. Някои комбинации между тези типове са несъвместими. Благодарение на Ландщайнер кръвопреливането станало най-сетне възможно. Неговото откритие му донесло Нобеловата награда.

Резус-факторите (Rh) били открити около 40 години по-късно. Нарекли ги така на името на маймуната Резус (Rhesus), върху която са правени опити, тъй като нейната кръв, както и кръвта на шимпанзетата, горилите и други примати, е същата като на човека.

Изследванията са показали, че 85 % от населението на Земята е с положителен резус-фактор (Rh+), а останалата част – с отрицателен (Rh–). Това е позволило да бъдат задълбочени изследванията на Ландщайнер върху кръвопреливането и съвместимостта при зачеването. Учените са открили приблизително 400 различни подфактори. Много от тях са географски локализирани в една или друга част на планетата. Те като че ли нямат голямо значение при кръвопреливането или генетичната съвместимост. Но все още почти нищо не се знае за причината, която ги е породила, и за тяхното влияние. Трябва да признаем, че имаме много още да учим и откриваме за голямата тайна на живителната течност.

Тръгвайки от универсалната класификация на Ландщайнер (“0”, “А”, “В” и “АВ”), японецът Масахито Номи изоставя биологичните изследвания за сметка на статистиките. Той иска да разбере дали съществуват евентуални отношения между кръвните типове и основната психология, индивидуалната и колективната специфичност, кариерата, интелектуалната и социалната промяна, навиците, качествата и недостатъците на човека. Накратко, съвкупността от различни ситуации, включващи най-точно схемата индивид – среда.

За да направи това и изследването му да се базира на научна основа, японецът и неговият екип година след година правят фишове, изчисляват уравнения, чертаят статистически мрежи, криви, диаграми... милион точни наблюдения и всичките извършвани както следва – под строг контрол. И така, на базата на многобройните изследвани случаи, те откриват един истински биохимичен ключ към човешкото поведение чрез специфичната за всеки индивид кръвна група!

Номи умира през 1981 година, след 50-годишен труд върху този проблем. Той оставя след себе си фондация, един истински Университет за изучаване на кръвта – ABO-Society, който непрекъснато следва и задълбочава този гигантски проект. А днес неговият син Тошиката, също хематолог и статистик, продължава изследванията по този проблем.

Според хипотезата на японския учен наистина съществува постоянно отношение между поведението на дадена личност и кръвната група, към която принадлежи. Други учени, без да са се задълбочавали в тези изследвания, са стигнали до същите изводи. По-горе цитирахме проф. Жан Бернар и неговото твърдение, че кръвта е същностната характеристика на човека. В своя труд “Кръвта и хората” той споменава някои етнически особености, които потвърждават тезата на японците!

Ливанците например, обяснява той, са потомци на бедуините от пустинята. Те живеят в страна с малки граници. Всички са под едни и същи влияния на въздуха, почвата и климата. От гледна точка на генетиката и законите на околната среда, те би трябвало да представляват едно равномерно разпределение на кръвните характери. “...Съвсем не е така”, пише ученият. “Кръвните характери варират според религията. Проведените изследвания на Жак Руфие и Негиб Талеб показват, че всяко религиозно семейство има собствен кръвен профил. И така, забелязва се преобладаване на кръвна група “0” у православните гърци, кръвна група “А” – у православните арменци, и разпространението на “В” у мюсюлманите...”. Тук изобщо не става дума за отделни случаи. По-нататък известният хематолог продължава: “Възможно бе да се направят връзки между географията на някои религии, правила, постъпки, културни обичай, от една страна, и географията на кръвните групи, от друга. Нашите баски например, спазват традиционното право на наследство чрез най-възрастния в семейството..., характерно за народите, където около 73 % и повече дори от населението е от кръвна група “0”...”

Англосаксонският изследовател А. Е. Муран (“Blood Relations” – Oxford University Press) по същия начин е посветил сериозно изследване върху особеностите на основните групи народи от нашата планета и преобладаващите сред тях кръвни групи.

Бихме могли да цитираме и други подобни изводи, направени от лекари, социолози, етнолози или специалисти по човешкото поведение. Очевидно кръвният тип на човека е в тясна връзка с неговата същност, с неговия характер. Благодарение на приблизително 60 години наблюдения, анализи, правени от японците, вече се знае точно как някой от дадена кръвна група или намиращ се в среда от хора с преобладаваща кръвна група, би се развил, реагирал, успял или пропаднал, обичал, работил...

Обработена, доведена до специфични резултати благодарение на изследвани и най-малки подробности, развита до степента на най-строг метод, колосалната документация на фондацията АВО-Номи дава възможността да се разкрият тайните на характера на човека. Членовете на фондацията ни уверяват, че потребителите на такава документация на практика могат да четат като в отворена книга най-интимните послания в нашите души. Над 4000 институции, фирми, администрации и т. н. в Япония и САЩ прибягват до техните услуги – за тях вече е ясно, че методът дава резултати.

Разбира се, не става дума за абсолютна зависимост на характера от кръвната група. Нито един учен, най-вече Номи баща и син, не биха се осмелили да лансират тезата, че всичко е програмирано в нашите кръвни телца. Свободното тълкуване, персоналната воля, “отделният случай” очевидно имат собствена роля. Но основните насоки, дълбоките линии, “коловозите” остават. Статистиките на Масахито Номи и изводите, произтичащи от тях, са от решаващо значение. Те могат да бъдат задълбочавани чрез анализ на вторичните характери, на сродните кръвни типове, дори чрез търсене на научна връзка с другите традиционни методи на психологични изследвания (графология, различни тестове и др.).

Читателите на тази книга ще разполагат за първи път със същността на метода. Остава им само да го приложат на специфичния кръвен знак, на човека, когото са избрали за анализ. Обобщаващите таблици за всяка кръвна група спомагат за синтезиране на изводите.

Трябва добре да се разбере, че не е нужно задълбочено изучаване на предложения анализ. Човешкото същество не може да се вмести в обикновен схематичен списък. Това е сложен, променящ се, деликатен феномен, както и практическата психология.

И така, първата стъпка е да научите кръвната група на този, който ви интересува, или на тези, които ви интересуват, ако се впуснете в изследвания с професионална цел или имате работа с колектив, където не всичко е очевидно.

Попитайте някого за неговия астрологичен знак. Той ще ви отговори със скоростта на светлината! Това е в тон с нравите и е толкова модерно. Но попитайте го за кръвната му група. Често ще срещнете колебания, зле прикрит отказ... Има чувството, че си пъхате носа в някакви интимни чувства. Никога не се знае. Това е почти тайна, за която знаят само той и лекарят му. И после съществува тази психоза за СПИН-а (защото това наистина е психоза)... Следователно при бъдещия анализ на типологията на кръвните телца трябва да сте доста ловки и хитри, за да постигнете целта си.

За да ви помогнем, дори да допълним, ако не успеете, в края на книгата ви предлагаме метод, който позволява в 80 % от случаите да отгатнете точно групата на интересуващия ви човек.

В настоящия метод всеки би могъл да намери това, което го интересува – средство за опознаване на себе си и другите, средство, което да използва в професията си, метод за анализиране на съвместимостта между приятели, любовници, както и сексуалното допадане на партньорите, а може би просто и една игра за изучаване на обществото...

Нашите читатели са зрели хора. Става дума за изключително ефективен метод. Както всички големи открития, той може да бъде както от полза, така и във вреда. Излишно е да се казва, че всеки би трябвало да е разбрал, че най-важното е това нечувано революционно познание да се използва за целите на прогреса и просвещението, а не да наранява и нанася вреди. 
Активен
Elea
Гост
« Отговор #16 -: Октомври 28, 2012, 23:20:23 »

КРЪВНА ГРУПА “0”
ОБЩ ХАРАКТЕР НА ХОРАТА ОТ ТИП “0”
Нулевата кръвна група е най-разпространената от четирите основни кръвни групи. Сред народите на Запад тя възлиза на 44 %.

На теория кръвта от нулевата група може да бъде преливана на хора от всички останали кръвни групи. Ето защо човекът с кръвна група “0” е наречен универсален дарител.

Според класифицирането на характерите “0” кръвна група е т. нар. екстравертен тип. Той се интересува no-скоро от другите, от външния свят, отколкото от себе си. Безкрайните анализи на собственото си душевно състояние, идеите, чувствата, състоянието на духа, наистина не го интересуват! Той се вглежда в себе си, само когато си дава сметка за положителните и ползотворните, в най-лошия случай задоволителни отношения между себе си и външния свят. Може също да посърне, ако усилията му са били напразни, но неговото отчаяние е колкото силно, толкова и преходно.

Следователно индивидът от “0” е идеалното социално същество. Той е спойката в човешките взаимоотношения. Би ли могъл да живее сам? В никакъв случай! Трябва да е сред хората. Те са неговият дълбок вътрешен смисъл на съществуване. Неговите приятели, връзки, познанства са десетки. Бележникът му с адреси е претъпкан. При най-малка възможност той прибягва към него. Телевизията дори го отегчава, ако трябва да я гледа сам. Задължително му трябва някой, с когото да обядва или да отиде на кино. На него му е нужно физическото присъствие на другите.

Вярно е, че той или тя обичат да споделят мисли, впечатления, чувства. Любопитно, но точно жените от “0” Rh– в тази област са най-необщителни. Всички останали “0”, без разлика на пол или Rh, имат нужда от събеседници. Не е нужно да се съгласяват с тях. Това, че са там, е вече достатъчно. Не са непременно бъбривци и досадници. Или поне тази склонност се наблюдава ясно само у мъжете “0” Rh+. Да кажем, че “0” се познава и проявява само в погледа и в признанието на останалите. Без хората те не биха могли Да живеят истински и пълноценно. Дори ако човекът срещу тях се задоволява само да слуша, без да отрони нито дума, той трябва да е там. Без него нашият приятел от “0” би заприличал на онзи герой на Хофман, който е изгубил сянката си. Той ще бъде непълен, нереален и в известен смисъл осакатен.

Излишно е да прибавяме, че най-лошият враг за подобен тип е самотата. Когато е принуден да живее в самота, не подбира средства, за да излезе от нея. Тогава “0” става мечтател. Измисля си ситуации, истински театрални роли, които изживява най-пълноценно. При първа възможност започва разговори, които е прехвърлял в главата си. Трябва да отбележим, че в такива моменти жената или младото момиче от “0” Rh+ са истински “фабрики” за мечти. По-нататък ще засегнем чисто сексуалните аспекти на тази група. Но отсега ще посъветваме евентуалния партньор на тази особа да си направи необходимите изводи...

Тази основна психологическа склонност към социалния живот е предимство за хората от кръвна група “0”. Би могла да се прояви естествена или вторична склонност към срамежливост, което се случва на някои “0” Rh–. Дори и тогава те намират сили и енергия да преодолеят тази своя затвореност.

Вписвайки се добре в групите или колективите, които търси, човекът от “0” група е високо ценен. Той вдъхва само доверие. Открит, усмихнат, щедър, много жизнен, мъжът от “0” се харесва, а жената от същата кръвна група знае как да привлече вниманието, да намери своето място. И ако те преминат малко границите, лесно можете да ги вкарате в правия път. Не се засягат много, и най-вече... бързо забравят!

Общителните и открити господин и госпожа “0” спазват най-строго правилата и ограниченията, без които не би съществувало обществото. В този смисъл те имат силно развито чувство за йерархия. И ако я боготворят, то е защото съкровената им мечта, висшата им цел в живота е... да достигнат върха на същата тази йерархия.

Индивидът “0” (по-точно мъжът “0” Rh+ и жената “0” Rh–) са изпълнени с амбиция. Тяхната естествена среда е социалното съревнование. Без хора като тях светът със сигурност нямаше да прогресира. Амбициозен и настъпателен, той не би се поколебал да използва другите, каквито и да са те. Понякога дори ги следва по петите, докато постигне целта си. В същността си “0” не е циничен и безчувствен. Но в социалното съревнование е естествено да се действа по този начин. Ако като малък не е бил възпитан в морално отношение, по-нататък рискува да използва всякакви средства за постигане на целите си.

А това е опасно както за другите, така и за него самия. Ако не изпитва скрупули по отношение на другите, “0” ще си създаде врагове, ще предизвика дори ексцесии, които ще стигнат доста далеч. Добре е в непосредствения му антураж да бъдат предвидени хора, способни да го възпират от неудачните му действия.

Често забравяйки или не съзнавайки, “0” не си дава сметка за отрицателните чувства и неприятелите, които си е създал. Той пръв ще се учуди от рикоширалия бумеранг. И често не знае как да го посрещне. А това е голяма негова слабост – не умее да пази гърба си и не може да предвижда неизбежните рикошети. Трябва да бдим над него, да го предпазваме по време на действие. Самият той, ако познава добре своите слабости, може да ги прикрие или чрез лична дисциплина, или като се обърне към доверено, добре подбрано обкръжение.

Човекът от “0” има нужда от ориентири. Той не би могъл да живее без строго установени рамки – писани и неписани закони, стриктни таблици, строги семейни и професионални структури, точни планове...

Той е проницателен и умен. И тъй като обича всички мисли в главата му да са подредени, гледа да изхвърли подробностите (изключение правят мъжете от “0” Rh–, които могат да бъдат много анализиращи и обстоятелствени). Подтекстовете, съжаленията, колебанията, всичко, което затормозява дейността на мозъка, му пречи. И тогава прибягва към метода на елиминирането. Това може да доведе до неточни преценки и необмислени решения. Ето защо, дори когато разполага с цялата власт, типът “0” не бива да се оставя да действа напълно самостоятелно. В сделките са му абсолютно необходими съветници, а даже и т. нар. “озаптители”. По-нататък ще видим, че дори в семейството, ако единият от съпрузите е от “0”, другият (независимо дали е от същата кръвна група, или от друга) в никакъв случай не трябва да отстъпва правото си на мнение при взимане на общо решение. Типът “0” е податлив на внушения. Достатъчно е да не го нападате фронтално. Малко психология, много такт и вече е убеден.

Авторитарен, понякога груб, типът “0” в повечето случаи се влияе. В това отношение най-малко податливи на влияние са хората от “0” Rh–. Проблемът е, че не си го признават. Доста често последният, с когото са говорили, ги ядосва... Затова трябва да внимава с тази естествена склонност и да си наложи при всички обстоятелства да разсъждава задълбочено и обективно. Дори да се довери на съвета на непознат. Защото има толкова прибързани и понякога съвсем неуместни решения, взети по този начин от хора от “0”, натоварени с непосилни за тях отговорности. (В такива случаи внимавайте най-вече с мъже от “0” Rh+.)

Те знаят какво искат. Тяхната цел е едничкото нещо, което ги интересува. Цялата им физическа и психическа енергия е впрегната да го постигнат. Често целта оправдава средствата... Колкото и голям да е авторитетът на даден “0”, често липсата на реална представа за ситуацията в даден момент е камъчето, което преобръща колата. Достатъчно е пред него да се изправи блестящ оратор със специфичен чар и всичко се преобръща наопаки.

Всички политици, пълководци, индустриалци, останали в историята, са пропадали по този начин. Всеотдайни, енергични, работливи, изключително интелигентни, те са се сгромолясвали заради някаква подробност, която не са взели предвид. Този извод е валиден за всички – от държавния глава, до скромния предприемач.

Вярно е, че “0” е горделив. Има положителна представа за себе си. Знае, че е ценен, необходим, способен да успее. Убеден е, че има свое място в системата. Той се бори, за да го извоюва и запази. Тази негова горделивост може да го подведе. Понякога тя дразни околните. Не че се отнася с пренебрежение към другите, но ние вече казахме, че всичко, което може да го издигне, е добре дошло за него. Случва се понякога да обиди другите, които невинаги са склонни да забравят и да простят лошата дума, неуместната ситуация или обидния жест... Човекът “0” рядко е неоснователно лош. По-скоро не съзнава до каква степен неговите думи и действия могат да засегнат някого. Ако той не таи омраза, хубаво е да не забравя, че не всички са устроени по този начин.

Ще добавим и това, че хората от “0” не обичат много да слушат другите (с изключение на жените от “0” Rh–). Чуждото мнение малко ги интересува. А това им коства необходимите сведения, които хората около тях могат да им дадат, и без които често допускат грешки. Но от друга страна пък това им помага да избегнат капаните, които са им поставили.

Типът “0” са най-добрите лидери. (Без съмнение се имат предвид мъжете, когато става дума за обществен проблем.) Енергични, проницателни, практични, упорити, преследващи целта си, те знаят да командват и това им допада. От тяхната група са преобладаващата част от големите политически лидери, дейните генерални директори, висшите военни, капитаните на спортните отбори, но също и дребните предприемачи, които нищо не може да ги спре.

Не е ли интересна констатацията, че известните държавни глави, както и големите индустриалци, принадлежат към тази група. Съществува интересна статистика за някои фамилии на властта. Например на английския двор. Там преобладава именно нулевата кръвна група. Същата констатация е направена и за големите японски и американски династии. Във Франция такова изследване още не е правено, но си заслужава да се обзаложим, че изводите ще бъдат същите.

Човекът от “0” знае да управлява и е силен в сделките. Той дозира много успешно реализъм и въображение. Съзнаващ недостатъците си, умее да се опира на другите. Уважава законите, но те не могат да го накарат да пренебрегне изцяло себе си, заради тях. Винаги действа в полето, което си е създал – между нормите, социалните задължения и положителния образ, който е изградил за себе си.

Коя е най-добрата основа за превръщането му в добър шеф?

Разбира се, резултатът, до който ще стигне, ще зависи от неговото ниво и структури, от широтата на възгледите и културата му.

При него възпитанието играе решаваща роля. Обикновено той е добър ученик, поддава се на заповеди и обучение, което обаче да не е много абстрактно. Типът “0” обича материалните, осезаемите неща. Големите идеи го изморяват. Във всеки случай той се придържа повече към практиката, отколкото към теорията. Неговата част са фактите и реалността.

С изключение на някои индивиди от женски пол Rh+, всички са податливи на заповеди. Но ако се случи да са по-често от обикновеното палави, недисциплинирани, малко нестабилни, това е заради техния вроден динамизъм. “0” преди всичко живее и затова поначало не обича много да му се поставят прекалено строги ограничения. Но бързо се научава да цени тяхната необходимост и след това им се подчинява дори без неохота. Както отбелязахме no-горе, той става даже техен ревностен защитник.

Изпълнен с добра воля и желание при изпълнение на поставените му задачи като дете и юноша, лесно се “обработва”. Проявява изключително гъвкава мисъл и интелигентност. Очевидно опасността настъпва, ако тези качества бъдат използвани за негативни цели. По-нататък ще се върнем отново на слабите страни на личността от нулевата кръвна група.

Повече от всички други типове, той ще остане белязан от това възпитание. “0” остава верен на себе си и на това, което са направили от него. Разбира се, той се самоанализира понякога, но не и сериозно. Това е no-скоро привидна промяна. По този начин се приспособява към дадена ситуация.

Да вземем един пример: Представител от “0” – разорен, отчаян, отхвърлен, изживява на първо време кратък период на депресия. Тази фаза е нужна. Тя ще му послужи като изход, начин да отхвърли разочарованието и яда си. Неговото душевно състояние се възстановява именно по време на тази криза, от която черпи енергия да се измъкне и да подхване битката. И тъй като не продължава Дълго, дори понякога да изглежда изключително жестока, тя няма Да остави дълбока рана в съзнанието му.

Психическата криза се изразява в това да вика, да бушува, да жестикулира. Ако няма задръжки или ако възпитанието му не го възпира, би прибегнал дори до юмруци. Но тази сцена е кратка. Тя го освобождава от агресивността и омразата за отрицателно време. В момента, в който е излял гнева си, той вече го е забравил.

Но често забравя също, че неговият събеседник може да не е устроен по същия начин. Освен това тази липса на самообладание рискува да го доведе до прибързани решения, чиито последици са непредвидими. И накрая една тъжна констатация – хората от “0” (по-точно мъжете от двата Rh) умират по-често от останалите от инфаркти. Като че ли този факт е оправдан!

Голямото предимство на “0”, както видяхме, е да си поставя цел и да я преследва. Но като всяко нещо и това си има лоша страна. За представителите на “0” (по-често за жените от двата Rh, според статистиците) това може да се превърне в натрапчива мисъл.

Заради едно или друго (грешни съвети, прибързано решение, стечение на обстоятелствата...) те могат да попаднат в задънена улица. Инат и неспособен да се вслуша в тези, които му посочват грешката, той упорства и затова нищо не може да му помогне, и най-вече мненията на неговите близки. В такъв момент е способен да заложи и да изгуби всичко заради една илюзия. Независимо в частния или в професионалния живот, в този случай трябва да се избягва прекия натиск. Трябва да хитрувате, да лавирате, да използвате тактики и стратегии. Индивидът от “0” (с изключение на известен брой жени от “0” Rh+) трудно допуска да бъде убеден, но лесно се оставя да го излъжете. Когато е кривнал от правия път и рискува да му струва скъпо, отдалечете проблема и го накарайте да отстъпи. След това той ще вземе обективно решението, което се налага.

Без съмнение точно тогава ще се прояви друга основна черта от характера му. Решението е ваше, вие сте му го внушили, подсказали... Той няма да пропусне и ще държи упорито, че то е негово и само негово! В този случай няма никакъв зъл умисъл. Дълбоко в себе си е убеден, че именно той, а не някой друг е направил всичко. “0” е неосъзнат крадец. С лекота си присвоява чуждите идеи, проекти и инициативи. Само втълпеното му чувство за морал може да ограничи апетитите му.

Когато остава в рамките на почтеността, това качество му позволява да бъде винаги в търсене на новото. Той непрекъснато се стреми да обновява. Щом се появи някоя идея, тя е за него. И там, където останалите се задоволяват само да чертаят планове, той действа.

А ако у него не съществува чувството за морал? Тогава той е идеалният представител на престъпния свят. Констатирано е, че най-големите престъпници, най-големите мафиози са от “0”. Най-известният между тях е Ал Капоне. 80 % от екзекутираните убийци във Франция, от 1925 до премахването на смъртното наказание в началото на 80-те години, са били от “0” кръвна група. Същото е и с диктаторите, чиито кървави действия са оставили черни петна в историята.

Парадоксален е фактът с големите светци, който доказва, че противоположностите са най-близки. За нещастие, трудно можем да установим кръвната група на тип като Швайцер или Сен Бернар дьо Клерво. По-лесно се допуска лекарска визита за един осъден на смърт, отколкото за духовник. Но специалистите единодушно признават у тях всички характеристики на човешките същества, проявени в най-висока степен. Но типът “0” не е само авантюристичен, дързък, готов да предприеме многобройни рискове. Той обича също така и спокойствието, което важи най-вече за хората от “0” Rh+. И това е относително логично.

Вече отбелязахме, че “0” е изключително социално същество. А едно общество се нуждае от норми и правила. Той ги спазва, най-малкото, за да може на свой ред някой ден сам да ги пише. Едно общество има също така нужда от основи, т. е. от сигурност. За да се върне към евангелските повели, “0” трябва да е стъпил върху здрава скала, а не върху пясък.

Следователно той ще се помъчи първо да си осигури стабилен личен живот. Мъжът “0” е добър глава на семейството, но това не означава непременно, че е верен съпруг. Мъжът (а и жената) “0” не би се поколебал може би да наруши брачния договор, но е малко вероятно да изостави законната си половинка заради някоя преходна история. Обществените норми, спойката на домашното огнище – децата – означават много за него. Не може да се каже, че е истински лицемер. Той no-скоро степенува ценностите: удоволствия, дълг и накрая стабилност. По-нататък ще видим, че както мъжът, така и жената изпитват силна нужда от секс. Но на Запад те са също тези, които най-рядко се развеждат.

Чувствеността на “0” се проявява просто в апетита да се живее. Като се започне от храната – “0” е голям чревоугодник. Основната част от клиентите на гимнастическите клубове за отслабване е от нулевата кръвна група. Този лакомник в същото време държи на вида си.

Има силно развит инстинкт за самосъхранение. От всички други типове той е най-податлив на психози, породени от жестоки болести (рак, сърдечносъдови заболявания, СПИН...). Типът “0” прибягва повече от всички останали към контролни прегледи, лечения и медицината като цяло, на която би могло да се каже, че има абсолютно доверие. Дали пък това не му вдъхва вяра, че ще живее повече от нормалното? Не съвсем, но със сигурност това му помага да живее.

Жената “0” (в по-малка степен жената от “0” Rh+) има почти същото поведение, както и мъжът “0”: стабилно похапване, чревоугодничество, даже прекаляване с храната.

И мъжете, и жените, естествено, са в добро здраве. Те имат тази способност да се натоварват психически най-малко в сравнение с всички останали. Живеят, в пълния смисъл на думата, а това не е зле. Оптимисти, жизнени, чувстващи се в хармония със себе си, успяват да преживеят доста силните си психически изблици.

Какво е отношението му към парите? Доста сложно. Ако се придържаме към типичните качества в характера му, бихме казали, че е логично да бъде прахосник. И разбира се, че е такъв. Ако работи като луд и непрекъснато е в търсене как да осъществи новите си идеи, то е, за да спечели. Защото богатство или поне социално благополучие означават за него успешно интегриране в обществото. А нали точно това мотивира всичките му действия!

Но пак тази им склонност (поне на по-голяма част от “0”) ги възпира да пропилеят всичко, каквото са спечелили, дори напротив. Спечелилите и наследилите огромните богатства (Рокфелер, Дюпон дьо Немур, Ротшилд и т. н.) са от нулевата кръвна група. “0” първо овладяват прахосничеството, а след това се впускат в натрупване, което в крайна сметка е за предпочитане. И ако “0” са най-често богати, те стоят също така и в основата на най-големите фалити и разорявания.

Тяхното спасение (или поне за по-голяма част от тях) е реализмът. Бързо свикват да преценяват, да правят добра инвестиция, да вземат добро финансово решение. Добрите икономисти може би не са от “0”, но добрите банкери – със сигурност. Ще завършим въпроса с отношението на “0” към парите с факта, че от всички жени, жената “0” Rh– се справя най-добре с разпределянето на парите както в семейството, така и в професионалния живот. Няма по-добър мениджър от нея, защото това е нейно естествено призвание.

Активен
Elea
Гост
« Отговор #17 -: Октомври 28, 2012, 23:20:50 »

Но както видяхме, те са в основата на големите фалити, от тях излизат неутолимите играчи. Типът “0”, независимо от пола и от Rh, обича играта. В повечето случаи той се владее. Но когато залитне, става трагично. Готов е да изгуби всичко на рулетка или на хиподрума. Както и при всичко друго, нищо не може да го спре. Той не вижда нищо и не разсъждава. Би заложил и ризата си, ако правилата го позволяваха. И когато вече няма какво да залага, той ще бръкне в касата, независимо дали става дума за семейния бюджет или за касата на шефа си...

Всъщност “0” повече от всички други си остава дете през годините. Способен е както на най-лошото, така и на най-доброто. Той е единство от добро и зло. Неговият гняв е ужасен, а щедростта му няма граници. Ревнив е, но не би могъл да таи злоба в себе си. Невинаги можеш да му се довериш. Случва му се да бъде несправедлив. Но когато е убеден, че е сгрешил, ще направи всичко възможно да поправи грешката си.

ТИПЪТ “0” КАЧЕСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

ПОЛОЖИТЕЛНИ ЧЕРТИ

бистър ум
интелигентност
знаят какво искат
способност да се съсредоточават
умеят да преценяват
проницателност
спазват йерархията
добре се мотивират
добри организатори
добро общо здраве
много секси
не са злобни
реалисти
добри лидери
подхождат с добри чувства
предпазливи с непознати
добри в сделките
играчи
почти нямат комплекси
спортисти
обичат да печелят
романтични
добри съпрузи
неясни
словоохотливи
жизнени
 
ОТРИЦАТЕЛНИ ЧЕРТИ

почти не се интересуват от чуждото мнение
непредпазливи
не виждат надалеч
инати
невнимателни
амбициозни
кариеристи
самохвалко
жадни за власт
презиращи другите
егоисти
много ревниви
не може да се разчита на тях
много припрени
смазват по-слабите
в любовта се лъжат
грубияни
инфантилни
нервни
избухливи
брутални
стоят над всички други
студени с по-низшестоящите
лъжци
ласкатели
неверни

Разбира се, този списък не е пълен и има за цел caмo да посочи най-типичните професии, както в положителен, така и в отрицателен смисъл, за хората от кръвна група “0”. За по-голяма точност се обърнете към съдържанието на главата за тази кръвна група.

Ако има само недостатъци, човекът от “0” би бил чудовище. Ако пък има само достойнства – ще бъде паметник на светостта.

Неслучайно нулевата кръвна група е най-разпространената и представлява основата на човешкия вид. Кръвна група “0” е “по-човешка” от всички останали групи, типичен портрет на двукраките, каквито сме ние – ангел и звяр. Разбира се, и другите групи имат противоречия в себе си, но не в такава степен.

След като ви представихме основния характер на "0", ще разгледаме този тип в професионалната му среда.
Активен
Elea
Гост
« Отговор #18 -: Октомври 28, 2012, 23:23:40 »

ТИПЪТ “0” В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СИ ЖИВОТ

Хората от нулевата кръвна група са основната част от населението на Земята и следователно – “гръбначният мозък”  на цялата наша социална и професионална система. От тук можем да заключим, че организацията на тази система е тясно свързана и зависи от характеристиките на преобладаващата кръвна група, която е на крачка от, така да се каже, истинския тираничен монопол, който се стреми да налага...

Ще направи ли тази крачка? И да, и не...

Вярно е, че от една страна “0” е най-голямата група, която е на всичкото отгоре прекалено волунтаристична, за да не наложи своя начин на живот, на разсъждение и на действие. Ние живеем във вселената “0”.

От друга страна, свят, изцяло доминиран от “0”, би могъл да отиде само към катастрофа. Техните недостатъци са такива, че без останалите кръвни типове те не биха могли да живеят. Неведнъж сме се уверявали в това, че природата е отлично устроена. В случая е интересно да се отбележи, че тя е и демократична!

Преобладаващите “0” налагат безмилостно почерка си върху всички системи, в които живеем. Но те постигат равновесие само благодарение на останалите типове. Нищо не доказва този факт така добре, както професионалният свят.

Изграден на основата и чрез хората от “0”, професионалният живот се подчинява в преобладаващата част на типичните черти в характера му. “0” е наложил своя отпечатък в тази област, но тя няма да съществува без съответния принос на останалите групи.

Всяко създадено човешко множество с професионални цели и изобщо всеки колектив трябва да си дава сметка за тази фундаментална даденост и да дозира действията си така, че да създаде идеалното спояване между четирите кръвни групи, в служба на определени интереси. Що се отнася до “0”, които по силата на обстоятелствата ще бъдат преобладаващи, техните качества и недостатъци, описани в предната глава, очертават вече, поне в най-общи линии, ролите, които ще изпълняват най-добре в работата.

В 80 % от случаите, шефовете на предприятия, лидерите на групировки са от "0", най-често Rh+. В Япония и САЩ са констатирали, че в административната и търговската област има повече “0” Rh+, докато в производствената сфера се срещат най-вече “0” Rh–. Все пак това е груба статистика. Но като цяло “0” Rh+ доминира при лидерите.

Обяснението е просто. “0”, както казахме, невинаги е човек с оригинални идеи. За сметка на това той знае как да си присвои чуждите идеи и да ги използва. В това отношение няма равен на себе си. Той анализира, преценява, проектира, реализира. Той действа! В различните дейности неговата роля се изразява в това да предприема и да води към добро. И тъй като има вродено чувство към преследване на дадена цел и освен това обича да командва, очевидно е призван да бъде шеф, генерален директор, мениджър.

Големите директори на предприятия, генералите в армията, много от държавните глави, но също и мозъчните тръстове на гангстерския свят са от... “0”. Хората от същата тази група заемат и по-скромни постове, където според нивото имат други отговорности.

И така, “0” би бил идеален началник, забележителен ръководител на проект, шеф на предприятие, малък динамичен собственик, неуморим инициатор в търговски колектив, дори един от тези ентусиазирани и неуморни изобретатели, които са надушили добрата сделка и мечтаят с оръжие в ръка да създадат империя по техен вкус.

Може да се каже, че положителният или отрицателният Rh имат значение за отделните професии. Така например японските изследователи са констатирали, че в областта на строителството, натоварените със задачата да подбират кадри предпочитат хора от “0” Rh–, които да ръководят големите строежи (строеж на нива, изливане на основи, външни структури на блоковете). Докато “0” Rh+ били по-подходящи за довършителните работи.

За автомобилната индустрия като че ли най-подходящи са “0” Rh+, а “0” Rh– са търсени кадри в областта на електрониката и информатиката. Същото се отнася и за издателствата. За сметка на това, светът на киното е доминиран от “0” Rh+. Що се отнася до дейностите, свързани с банково дело, застраховки, финансии, при тях разпределението на Rh е 50/50 %.

И така, какво предразполага “0” към мениджмънта и подбора на кадри? Най-напред неговият индивидуализъм и това, че по рождение е последователен. Индивидът “0” има силно развито чувство за достойнство, което може да се прояви, ако му предоставите възможност сам да вземе решение и да поеме отговорности на всякакви нива, което само би поласкало неговия положителен егоцентризъм. Най-съкровеното му чувство е да има сигурност и да бъде господар на съдбата си. Разбира се, подчинява се на заповеди, но му е нужна лична инициатива, сигурност, че държи нещата в свои ръце. Ако не е главният шеф, а обикновен служител от йерархията, има нужда от точно определяне на задълженията, които възприема, едва след като ги е разгледал и установил, че са мотивирани. Веднъж натоварен да изпълнява въпросните поръчения, за предпочитане е да се месите колкото може по-малко в неговата работа.

Човекът от “0” (и от двата Rh) много лошо приема критиките. По-добре е да ги вмъквате като “внушения”. Тъй като най-често е сангвиник по характер, за да го накарате да си промени начина на действие, да омаловажите дадено решение, да поемете път, различен от този, който ви е начертал, се изисква дипломация... За него казват, че бил с характер или по-точно... с избухлив характер. Всъщност това са две страни на медала. Най-често гореспоменатите “внушения” се възприемат с категоричен отказ, гняв, в най-добрия случай – на висок тон. Изкуство ще е, ако неговият съдружник не обръща внимание и продължава да работи.

На пръв поглед “0” може да изглежда много категоричен в решенията си, но всъщност е изключително способен да се приспособява. В момента, в който е отказал категорично, той подсъзнателно мисли как да се възползва от забележката, която сте изразили. Няколко часа или няколко дни по-късно той ще оправи нещата. Ще останете с впечатлението, а и той също (а може и да е сигурен), че идеята, която вие сте му поднесли и която го е вбесила, е негова. Той ще ви каже, че е размишлявал дълго и накрая е стигнал до извода, че... Да му противоречите в такъв момент е просто безсмислено. Като кадърен и интелигентен сътрудник, вие трябва да свиете знамената. За всички ще бъде по-добре. Разбира се, тук става дума за максимално опростена ситуация. Типът “0” невинаги е толкова прозрачен. Но в най-общи линии това е начинът му на действие.

Може да се каже, че е склонен да се влияе. Избухването е типично за неговия характер. Следователно, нужно е да обградите “0” с интелигентни и изключително проницателни сътрудници. Когато разглеждаме другите кръвни групи, ще стане дума кой е идеалният му сътрудник. Очевидно той трябва да е спокоен, трудно да се засяга и да може да анализира нещата в предсрочен план.

Но не е нужно да се безпокоите. Ако “0” е тираничен, груб, на пръв поглед несправедлив към тези, с които работи, това не е от голямо значение. “0” забравя лошите думи толкова бързо, колкото скорострелно ги е изрекъл. Той пази авторитета си като зеницата на окото си. Вдига шум около себе си, за да покаже, че той е господарят. Но всъщност се мъчи в това да убеди себе си...

“0” се увлича в отношенията си с другите, но всъщност – в реализацията на проекти или в мисията, която е предприел. Веднъж захванал се с нещо, нищо не може да го спре. Никакво препятствие не е непреодолимо. В съзнанието си той винаги е прав и е взел вярното решение. Той атакува. И тъй като има рядко срещана енергия, съчетана в повечето случаи с абсолютен инат, ако е избрал грешна посока, той отива към катастрофа. Следователно обкръжението му трябва да бъде доста уравновесено, предвидливо, знаещо и... дипломатично.

“0” има бърз ум. Следователно изобщо не са необходими сложни и мъгляви обяснения. Един ясен план, една добра схема, дори една грубовата и нахвърлена скица (“0” няма нищо против осезаемите неща, дори напротив) и ето ви го убеден, удовлетворен, готов да започне. Така че тези, които работят с него, дали са му подчинени или равни, трябва да избягват да го занимават с подробности. Те за него не съществуват. Той ги пренебрегва, защото те го затормозяват. Него го интересува единствено крайният резултат.

А подробностите имат значение, и то какво! Те са плътта, кръвта, органите, обвивката на скелета на целия проект! Каквато и да е амбицията и успехът на даден проект, всекидневният процес на работа зависи именно от тези подробности. Един “0”, който нехае за подробностите, силно рискува да не види осъществени и най-добрите и най-ангажиращите си проекти. За него трябва да се предвиди "камъчето" и да бъде предупреден, за да приеме неговото съществуване.

Жената-мениджър от нулевата кръвна група има някои особености, които не са характерни за мъжа “0” на същия пост. Тя по същия начин преследва целите си. Непоправима, неумолима. Държи на задачата и е поне също толкова взискателна и към своите сътрудници. Но нейният характер в повечето случаи не е толкова избухлив. Дали е наистина от възпитанието? Може би. Тя отправя на някой подчинен от мъжки род същите крясъци и други прояви на необуздано нетърпение, както и представителите на другия пол от нейната кръвна група...

Обича да има ред около себе си и е още по-организирана от мъжа от “0”. На нея е нужна солидна почва, непоклатима основа, на която би могла да разчита. В това отношение тя е по-сигурна, отколкото мъжа “0”, макар и да си остава също толкова избухлива и непредвидима като него. Това кара някои японски изследователи да твърдят, че идеалният генерален директор на XXI век ще бъде жената “0”, а не мъжът. Тя ще съчетава най-добре енергията, типичния за нейния пол вкус към сигурността и стабилността с възможностите и за новаторство и приспособяване към останалите кръвни групи.

Бъдещето ще покаже.

“0” е не само отличен мениджър, но и най-добрият търговец. Японските статистици отбелязват, че всеки втори продавач на по-високо ниво, принадлежи към тази кръвна група. От гледна точка на характера, типът “0” е общителен. Думи като “отделно”, “самота” не влизат в неговия речник. Той знае по-добре от всеки друг да хвърли мост към другите, как да ги убеди, да ги присъедини към неговите убеждения. Може да продава и да се продава. Фактът, че има вкус към парите и към признателността от другите, с вродената си последователност на борещ се, засилват още повече това му качество. Със способността си да привлича вниманието, с дарбата си да убеждава "0" естествено може да завладее всякакъв пазар.

90-те години във Франция ни дадоха забележителен пример от този тип: Бернар Тапи – типичният “0”. Общителен, любимец на медиите, наистина няма какво повече да се добави. Неговите безбройни атаки и рисковани сделки го представят най-добре. Мениджър, водач, който е способен да събере хората, въпреки техните различия, а понякога и бурни спорове... Често го представяха губещ, свършен и всеки път съумяваше да обърне нещата в своя полза.

Той е типичният “0”, с крясъците си и внезапните пориви на добрина и щедрост или несправедливост, с манията си към лукса и всенародната признателност към него – някогашното малко провинциалистче от периферията на обществото. Това шесто чувство за правене на пари, както се казва често, е типично за нулевата кръвна група.

Бизнесът, но също и по-сериозните професии в банката и финансиите, го привличат. Той прави бързи успехи, ако има добро обкръжение. Впрочем не е ли същото, когато говорим за мениджмънт или висшата степен на търговската дейност? Никога няма да спрем да повтаряме, че “0” има нужда от другите!

Банкери и финансисти, финансови съветници и експерт-чиновници от нулевата кръвна група, според японските изследвания, принадлежат no-скоро към Rh–. Това важи най-вече за жените. Единствената статистика, с която разполагаме на Запад, се отнася до една голяма френска банка, която е направила проучване върху кръвните групи на своите служители. Тя подкрепя японските изследвания. 82 % от финансовите отговорници на това учреждение са от “0” Rh–. А при служителите от женски род цифрата надвишава 90%.

Друга област, в която “0” имат изключителни успехи, е спортът. При големите състезания болшинството от участниците във футбола и ръгбито, минавайки през индивидуалните спортове като бокса, леката атлетика и автомобилизма, са също от “0”. В тази връзка трябва да отбележим, че колкото са отлични състезателите от “0”, толкова са лоши треньорите от същата кръвна група. Освен ако не са Rh–.

Светът на политиката, на каквото и да е ниво – местно, регионално или национално – също изцяло допада на представителите на нулевата кръвна група. И е съвсем нормално – те обичат да командват и организират, искат да бъдат известни, знаят как да накарат хората да ги обичат...

Може би това е областта, където те имат най-много нужда от добре подбран екип, и големите партии, които си оспорват властта, не пренебрегват този факт. Оставен сам, колкото и умел и общителен да бъде, човекът “0” е безкрайно уязвим. За предпочитане е сигурен човек да препрочита речите му.

Обикновено там, където нещо се строи, се организира или излиза на бял свят, ще намерите “0”. От него става посредствен архитект, но страшно добър ръководител на строеж. По-скромните професии като ръководител на обект, началник на група работници или шеф на строеж, му допадат идеално.

Другото поле на изява на неговия талант на “строител” е въображението. Типът “0” (и от двата Rh) е отличен съставител на романи. Нека уточним, че реализмът и абстракцията не го привличат особено. Любовният, приключенският, а защо не и романът с еротични изживявания, го вдъхновяват най-много.

Той няма да бъде добър теоретик по психология и в медицината като цяло. За сметка на това, никой няма да успее по-добре от него в практическата терапия, без съмнение, защото той самият е практичен. Той е идеалният квартален, селски лекар, лекарят от бърза помощ, местният психолог. Той е щедър, алтруист, неуморим, човек както на висшите каузи, така и на малките беди. Трудно можем да си го представим, веднъж трогнат от даден проблем, да остане глух и сляп за нещастията, които го обкръжават.

И така, най-добрите медицински сестри, според статистиките, са от “0” (с лек превес на Rh+). За сметка на това установяваме, че твърде малко са хората от този тип, специализирани в професии, свързани с лечението на деца. Би било интересно да се направи точно изследване в тази област, за да се опитаме да определим същностните характеристики на тази специфична ситуация.

Разглеждайки от друг ъгъл, забелязваме една любопитна особеност в професионалния път на мъжете и жените от тази кръвна група. По време на кариерата и противно на преобладаващата част от другите кръвни групи, “0” сменя много лесно дейността си. Много често е започнал да работи преди края на обучението си, дори ако не се е налагало да го прави. Това като че ли е едновременно “вдишване” по отношение на бремето на изучаване на занаята и на едно относително нетърпение да се освободи от него.

С диплома в джоба, много често “0” работят нещо, което не е по специалността им. Любопитно, но този факт се наблюдава най-често при жената “0” Rh–. Ho се среща достатъчно често, за да се определи като нещо нормално за тяхната група. Дали е желание да се потопят в коренно различна сфера, или вкус към обогатяване на опита, а може би просто любопитство, нестабилност? В интерес на истината, това е всичко, взето заедно.

И така по време на кариерата мъжете и жените от нулевата кръвна група, независимо от Rh, лесно менят работата си. Вярно е, че по характер те са преди всичко авантюристични и лесно приспособяващи се. Интересното в случая е, че те ще успеят в различните области, в които навлязат, което ги отличава от хората от останалите кръвни групи.

Не всички хора от нулевата кръвна група са толкова активни. Но у всички съществува тази тенденция. И както винаги най-трудно се удържат най-талантливите. Тази склонност към промени може да доведе чисто и просто до нестабилност. Когато усилията на “0” са напразни, както е практичен, може да стане нерешителен.

Ето и една добра страна на “0”, по-точно на тези, които са от Rh– – прословутият синдром на 40-те години за тях не е от значение. Тогава, когато много хора на тази възраст съзират заплаха от конюнктурата за професионалния си живот, отпускат ръце и се разболяват, “0” преминава лесно този период.

В първата фаза на този феномен – между 40 и 45 години, когато застава лице с лице срещу проблема, шокът е голям. “0” нито вижда, нито чувства нещата. Настъпило е отчаяние и тревога в най-висша степен. Но кризата е кратка. Той реагира моментално. Ако се е видял обречен без работа, той се бори. Когато изчезне психическата и физическата отпадналост, започва отново. Както установихме, не се плаши да смени дейността си и дори професията си. Понякога се възползва от това – ако преди е бил нает от някого, сега ще направи собствено предприятие.

Но рискува да надцени силите си и да разклати здравето си, което винаги е смятал за непоклатимо. В този случай едно добро лекарско наблюдение не би било излишно.

Жената “0” (независимо от Rh) преживява ситуацията доста по-различно. За нея кризата не е на същата възраст. Тя загубва сигурност, когато стане на 50, тогава, когато жизнеността й не се променя, а за някои даже е по-голяма, отколкото когато са били на 30. Притеснението й идва от външната промяна, белезите на остаряване, които се появяват. Тревогата, че няма да може да разчита вече на младостта и красотата, че няма да се харесва вече...

За разлика от мъжа, жената “0” не се натъжава и отчайва. Напротив, това, което смята, че е загубила завинаги във физическо отношение, се опитва да го компенсира чрез интелектуалния и професионалния си живот, като полага двойно повече усилия. Между 40 и 50 години, жените “0” стават истински делови жени. На по-скромно ниво, те са прекалено активни, независимо от областта, в която се изявяват. Понякога тези прекалени усилия им създават проблеми с хората около тях. Те не ги следват вече. Прекалено често раздават заповеди. Кризите в авторитета им са неприятни за другите.

Неразположението, което изживяват, ги прави трудни за общуване на работните им места. Често са в лошо настроение, непрекъснато негодуват, в най-лошите случаи са несправедливи към усилията на техните колеги.

Същото това неразположение често е причина за груби грешки в преценките на професионалните им намерения. Затова един добър шеф по подбор на кадри трябва отблизо да следи за решенията на жените “0” около 40-те! Като го прави възможно най-дискретно, защото тяхната докачливост е изключително изострена, когато наближават критичната точка на кариерата си.

Това са в общи линии качествата и недостатъците на “0” в професионалния му живот. Каквото и ниво да достигнат в йерархията или упражняваната професия, тези основни черти изграждат портрета на въпросния тип. При дадена обикновена ситуация той ще действа според типичните си характеристики.

Очевидно при основната схема винаги ще повтаряме, че съществуват частни случаи. Жените и мъжете “0” са индивидуални. Нищо в тях не е застинало или предопределено. При задълбочен анализ на всеки трябва да се вземе под строго внимание тяхното възпитание, култура, опит, среда и т. н.

Големите характерологични черти, приложени към професионалното поведение, представляват, ако може така да се каже, “гръбначният стълб” на хората от този тип. Мускулите, лицето, цветът на косите неминуемо са различни у всички хора.
Активен
Elea
Гост
« Отговор #19 -: Октомври 28, 2012, 23:25:11 »

ТИПЪТ “0” – ЛЮБОВ, БРАК, СЕКС

И ние ще повторим едно традиционно схващане – нищо в човека не е така загадъчно, както любовта. Но ще открием ли някога как и защо този странен магнетизъм в сърцата и чувствата един ден кара някого безпричинно да се хвърли към друг? Ще открием ли дълбоката и същностна природа на тази малка искра, провокирана от другия, в едно кътче на душата, където никой никога не може да достигне?

Японската теория за кръвните групи още по-малко претендира, че е намерила окончателния отговор. Всъщност не бихме могли да приведем към няколко чисто психологически данни страстната привързаност на две същества. Да се отнасяш така механично, означава да отречеш главното условие, което различава нас, хората, от останалите животински видове.

И все пак тялото съществува и ние установяваме, че биохимията на индивидите играе основна роля, макар и все още непозната, в привличането на двата пола. Миризми, хормонални съвпадения и други фактори представляват важни параметри в изтънчената математика на любовта.

Логично е характерът на даден мъж или жена от съответната кръвна група да позволи, поне в известна степен, да бъде определено поведението им в любовта.

В този смисъл японската статистика на АВО представя точни портрети на различните типове в емоционално и сексуално отношение. Агенциите за бракове ги използват често. Професионалистките на удоволствието от висшите ешелони на тази страхотна нация на Изгряващото слънце също не пропускат да прибегнат до тези данни.

Жената “0” в любовта
Основните черти от характера й, набелязани в предишните глави, подсказват вече някои от постъпките и в интимната сфера. Тя е активна, волева, жизнена и ще се влюби по-бързо, отколкото можем да предположим. Жената “0” не губи дни и часове да се пита дали изпитва нежно чувство към този привлекателен мъж, когото е срещнала вечерта. Още в първите минути, след размяната на погледи и няколко думи, тя е наясно със себе си.

Тя вече го притежава. Независимо дали е Rh+ или Rh–, не променя сроковете. Веднага и окончателно е избрала! Категорична е! За нея вече нищо друго не съществува, освен този, когото се е заела да омагьосва. Тя дори не се нуждае от някакъв знак, който да й даде надежда. Решила е, че го обича и се чувства способна да го омотае в мрежите си. Оттук нататък ще предприеме невъзможното, за да постигне целите си. Това упорство често има резултати. По характер жената “0” е екстраверт. Дяволски жива, изпълнена с чар, необикновено общителна, тя знае да убеждава както в работата си, така и в любовта си.

Но случва се понякога потенциалният й партньор да не е свобо­ден или да не откликне на нейното предизвикателство. Тогава жената “0” се втурва напразно, неспособна в слепотата си да разбере ситуацията. Тя рискува да загуби ума си, да изгори в невъзможна страст. Дори може да стигне и по-далече – да предизвика бурни скандали, защото се случва в живота на нейния избраник да има някоя друга, която пък има право да бъде ревнива!

Но да оставим настрана този изход, за да разгледаме поведение­то на госпожица или госпожа “0”, след като е успяла да привлече необходимото внимание на мъжа отсреща. Странно, тя изпитва срамежливост пред самата себе си (най-вече ако е “0” Rh–), но не я показва. Но ето че за момент се колебае. То е, защото е загрижена за впечатлението, което прави, както външно, така и като влюбена. Тогава показва свръхсамоувереност. На всичкото отгоре се страхува от преценката на бъдещия си партньор. Точно в такъв момент започва да бърбори. Събеседникът й рядко успява да вмъкне дори дума. Тя говори за себе си, за живота си, за това, с което се занимава. Бъдете спокойни, малките лъжи на такива хора не водят до никакви сериозни последици.

Мъжът трябва да знае да използва този малък недостатък. Този, който умее да ласкае самочувствието на госпожа “0”, увеличава шансовете да си извоюва местенце в нейното сърце. Тя търси някой представителен, някой с когото би се гордяла да се разхожда под ръка когато са заедно.

Когато партньорът е завладян, госпожа “0” вече проявява своята избухливост, ревнивост, чувството си на собственост над него. Съществото, което тя обича, трябва да й отделя максимално време. Горко на този, който не е свикнал час през час да му се обаждат по телефона на работа, за да му изпратят целувки. Тя винаги ще намери време, дори ако е претоварена от работа, да вдигне телефонната слушалка и да му прошепне няколко мили думи.

Както може да се очаква, той ще е от хората, които се отегчават от такова престараване във всеки момент, както и от факта, че госпожица или госпожа “0” (главно от Rh+) държи да покаже навсякъде този, когото обича, и напук на всичко е винаги близо до него. Нейната ревност и избухливият й характер се проявяват навсякъде. Тя не понася друго женско присъствие в непосредствена близост с нейния любим. Дори сестра й, майка й още повече биха я ядосали. Лесно можете да си представите какви водевилни сцени ще последват!

Нейната страст се проявява дори при разделите, независимо дали тя е причината. Истина е, че когато приключва някоя любов, цялата й душа рухва. Добре, че забравя сравнително бързо (а “0” Rh– по-бързо от всички останали). Тя запазва това завоевание в спомените си и в бъдеще ще се задоволи да го припомня, разбира се, представяйки се в благоприятната роля на този романс.

Госпожица или госпожа “0” искат партньорът им в любовта да отговаря на техните представи. Те не са от тези, които приемат различията. Опитват се да “моделират” дадения субект по собствените си критерии за идеалния мъж. Той трябва да бъде реалист, доста жизнен, ентусиаст, със здрав дух. Този, който иска да я убеди да се хвърли в неговите обятия, не трябва да се колебае още повече да преувеличи нещата. Не трябва също да се колебае да изтъква своите качества, професионалните си успехи, дори и социалната среда като цяло. Тя няма да ви сметне за парвеню или самохвалко. Напротив, ще бъде силно поласкана.

Пред жената “0” не се настоява! Нещата или тръгват веднага, или изобщо не тръгват. Ако тя не ви е отговорила веднага, безкрай­ният флирт е безполезен.

Можем ли да кажем, че е влюбчива или лесна жена? Разбира се, че не. При нея има “да” или “не”. А когато е “да”, щастливият избраник е разбрал чувствата на своята “0”. Тогава за тях настъпва неповторима авантюра!

Женена, тя запазва основните качества на своя тип. Енергия в организацията на семейния живот, амбиция за съпруга и децата си, способност да управлява и да подобрява брачната атмосфера...

Пряма и категорична, тя обикновено е вярна. Във всеки случай при “0” Rh– се забелязва невероятно лицемерие, когато предусетят краха на брака си. Тогава те са способни да водят двойствен живот, често отлично съчетан, както за единия, така и за другия партньор. Тогава са единство от две жени – едната, вдъхваща уважение, другата – за любов.

С госпожа “0” трябва добре да разпределите ролите. Вкъщи, що се отнася до домакинството и децата, командва тя. За сметка на това пък, навън тя обича да си дава вид на жена, която се възхищава и уважава съпруга си. Това е чиста маска, но всеки по свой начин възстановява застрашеното равновесие от един понякога прекалено волеви характер...

По-нататък ще разгледаме по-подробно най-подходящите мъжки типове за нея. Но отсега знайте, господа, че тя е способна да даде много, но и изискванията й са безгранични. Иска едновременно другар, любовник, баща на нейните деца. С една дума – идеалния мъж.

Японците класифицират жената “0” пo-скоро като съпруга и домакиня. Тя е идеалната организаторка, с рядко срещани способности да управлява семейното огнище. Като че ли в дарбата си да се справя с финансиите няма равна на себе си.

В японските брачни бюра съветват мъжете, които не могат да се справят с финансиите, да се оженят за жени “0”. Вместо него тя ще изчислява, ще прави икономии и полезни капиталовложения за съвместното им бъдеще. Ще съумее да вложи в най-подходящо място техните печалби. Никога няма да се оплаквате от прекалена разхитителност от нейна страна.

Практична, забележителна реалистка, пресметлива в добрия смисъл на думата, съпругата “0” може да отегчи партньора си, защото понякога е прекалено земна. Жените “0” Rh проявяват една известна склонност – с годините стават прекалено взискателни и старателни, да не кажем направо педантични.

Ако след брака си тя работи, както е в повечето случаи днес, жената “0” по принцип не би трябвало да заема пост, по-висок от този на мъжа си. В действителност има болезнена нужда да споделя всичко с мъжа, но тук отново се проявява чувството за социално положение и чрез този, когото е избрала за другар в живота си! И ако той не отговаря на представата й, тя може да се втурне да парадира в друга област.

У съпругата “0”, както у всички, качествата й прерастват и се израждат в недостатъци. Прекалено практична и организирана, тя рискува да стане педантична и заядлива, особено когато нещата с партньора й не вървят така, както тя би желала. Потънала в свои проекти, случва се да попадне в ситуации, неприятни за всички.

Именно в редовете на тази кръвна група срещаме онези съседски кавги, заради общата стена, както и онези дърти скъпернички, които спят върху дюшеци, пълни с банкноти, а плачат при роднини и в бюрата за социални грижи, за да вземат някоя и друга сума.

Какво е сексуалното поведение на госпожица или госпожа “0”?

Пленяващо, ако се позовем на японските специалисти. Ако вие, господине, търсите “пламенния” секс, трябва да се обърнете към жените от тази кръвна група. Физическите отношения с другите – от обикновеното докосване, до абсолютната сексуална интимност – са им жизненонеобходими. Ако обичат някой мъж, желаят телесен контакт. Пред хората те го целуват, непрекъснато се доближават до него. И тъй като са лишени от всякакви задръжки, останат ли насаме, отиват доста по-далеч... Следователно връзка или още по-добре – брак с жена “0” е сигурен залог за сладострастни и емоционални нощи! Това вулканично същество има нужда от мъж, и то истински, така че дребните души да се въздържат! Големите любовчийки в историята са от “0”, с по-голям превес на Rh–, когато става дума за проститутки.

Жената “0” стига до оргазъм по-лесно, отколкото другите типове жени. Това очевидно се дължи на факта, че е по-естествена и има по-малко задръжки. За нея физическата любов е нещо хубаво и свято. Тя може да бъде дадена за пример в леглото.

Сексуалните фантазии, правещи пикантен живота на двойката, не я плашат изобщо. Тъкмо обратното. През по-голяма част от времето тя изпитва огромно удоволствие, при условие че не са се отнасяли грубо по време на нейната инициатива. Орални упражнения, дръзки пози, “0” (още повече Rh+) нямат нужда от пълното издание на Кама-Сутра. Тяхното въображение им е достатъчно.

Както и в другите области, натрапчивата мисъл дебне жената “0”. Психиатрите отбелязват, че у този кръвен тип най-често се срещат психопатките, прилагащи болезнена фиксация на мъжкия полов член.

Ако се влюби ненавременно, парадоксално, жената “0” увеличава редиците на необратимо фригидните. Достатъчно е на младини да не е достигнала до края или да е имала несръчен любовник или травматизиращ опит, за да се парализира тежко и трайно нейното либидо. Трябва да отбележим, че “0” Rh– са по-крехки в това отношение. Сексуално блокираната жена ще има нужда от дълга терапия, много търпение от мъжа на нейния живот, за да излезе от тази безизходица.

Мъжът “0” в любовта
Поведението на мъжа от тип “0” в любовта е естествено обусловено от главните качества на характера му, които разгледахме досега.

Установихме, че както в професионалния, така и в личния си живот, той е егоцентричен и прекалено вглъбен в своята личност. От друга страна, е по-борбен и по-последователен от всички други типове кръвни групи. И по отношение на женския пол неговите качества се потвърждават. Той иска да воюва. Трябва да успее. Нищо не може да го спре, когато се е хвърлил към момичето, което си е набелязал. Ако не успее в намеренията си, е дълбоко засегнат. Също като жената от този тип, прахосва безкрайно енергия, за да постигне целите си.

“0” има силни сексуални изблици. Даже бихме казали, че е обсебен от тази тема. Физическата любов има за него, както и за неговото женско подобие, огромно значение. Целомъдрието далеч не е негов идеал.

И така, ето го в процес на търсене да задоволи своята природа. Изразът, който най-добре съвпада със състоянието му, е вълк по следите на жертва. С една дума – сваляч. Свободен или решен да си предостави извънбрачна авантюра, той има само една мисъл в главата си – да вземе жена в живота и в леглото си! В тази операция той ще развие същата жизненост, същата упоритост, почти толкова постоянна, колкото и в работата си. Лесно се влюбва. Неговият тип (с изключение на “0” Rh–) са русите и фини жени.

И така, ето го заинтригуван от една красавица. Настъпва голямата игра. Тежко на дамата, ако е приела разговора, само защото си е помислила, че среща просто един приятен събеседник, когото е имала намерение да направи само приятел! Той няма повече да я изпусне и не защото ще й говори за кино, неореализъм или живопис върху коприна. Той я желае. Нека тя тогава не му остави никаква илюзия, освен ако не е смятала да му отстъпи. Иначе атаките ще бъдат непрекъснати и той ще употреби всички средства, за да спечели. А на него не му липсват козове.

Без съмнение, от всички кръвни групи мъже, той е най-вещ в прелъстяването. Най-напред физически – знае как да докара външния си вид, като се представи в най-добра светлина. А какво да кажем за неговата словоохотливост! В професионалния си живот често е роден продавач. В любовта пуска в действие способността си да убеждава.

Очевидно, на този стадий, резултатът зависи от личните възмож­ности на нашия петел в действие. Един добре възпитан “0” с блестящи умствени способности ще направи чудо. Другият – груб, зле възпитан, ще бъде само неприятен, да не кажем шумен натрапник. Начинът на действие на този тип е да шокира своето бъдещо завоевание. Рядко действа с ръкавици. На него се полага да прави екстравагантни и неочаквани подаръци, които изненадват и при­тесняват красавицата – бижута от висока класа (във всяко отношение!), разхитителни уикенди, орхидеи, фантастични изненади. Всичко това – ако има солидна сметка в банката. Ако няма средства – по-скромни изяви, но винаги нетрадиционни.

Когато ухажва, типът “0” (най-вече Rh+) не скъпи лукса. В любовта той е разточителен. Но не се притеснявайте за последствията. Когато достигне целта си, неговата щедрост рядко секва. Дълго време е щедър. Ще продължи да обсипва с внимание тази, която е спечелил. Впрочем бихме се запитали дали това не е първото му удоволствие – да подарява.

Излияния, пищни подаръци, непрекъснат натиск, умела стратегия, “0” ще хване в капана сладкото дете, което омагьосва. И не се доверявайте на мъж “0”, госпожи. Както ни уверяват японските изследователи, хората от този тип, когато наистина се постараят, успяват в 70 % от случаите на прелъстяване!

Опитен ласкател, човек на лесните обещания, добре е да го държите малко в напрежение, преди да отвърнете на желанията му. Наистина ли е толкова искрен? Невинаги. И най-важното е, че се случва да се излъже и самия той. Така че е добре да го държите в неустановено положение, за да бъдете сигурни в намеренията му. Но все пак не прекалено дълго. Той бързо се отегчава. Всичко е въпрос на сръчност, на изкусна преценка на ситуацията.

Не му се сърдете, ако след като сте го отпратили, е започнал да чука на съседката ви, за да изиграе същия сценарий. Това може да бъде част от неговата стратегия, за да ви убеди в чара си, изпробвайки вашето самообладание и ревност. Възможно е също да се върне към вас, защото може би играта му не е вървяла на друго място или може би просто е променил мнението си.

Това е напълно в негов стил. В него няма нищо лошо. Опитва всички варианти. Не мисли, че ще има някакви последствия. Ако вие намирате поведението му шокиращо, той ще бъде искрено изненадан.

Когато сте го накарали да чака достатъчно и сте го проверили от всички страни и по ваша преценка сте убедена в неговите чувства, не се колебайте повече. Този кръвен тип обича изяснените положения. Когато веднъж сте се решили да излезете под ръка, отидете и по-далеч, съгласете се откровено, без обаче да давате вид на лесна жена. Защото той ги презира и ги нарежда сред жените за платена любов. Така че в неговите очи вие трябва да бъдете жена с характер, която знае какво иска и която е успял да убеди. Нищо не може да го направи толкова щастлив, колкото такава победа. В любовта “0” обожава да признава собствените си заслуги.

Той е много чувствителен към обществените норми. Често пръв предлага брак. Рядко ще проточи връзка, без да е узаконил официално фактите. Ако не е така, започва да се налага недоверие. И тогава е възможно “0” да стане... беглец. Не е казал нищо на тази, която е прелъстил, но вече е другаде. И ако е скрил това от вас, то е, защото извънбрачното приключение, което изживява, е по-скоро реванш за успореден провал, отколкото любовна история.

Все пак рядко се случва такъв развой. “0” не обича да лъже, нито да крие. Ще се чувства много неудобно. Да прикрива – не е типично за него. Вярно е – често каца ту на едно, ту на друго цвете. Но когато връзката е трайна, той не се раздвоява.

Жененият “0” иска преди всичко да е с убеждението, че той е господарят в къщи, главата на семейството, скалата, върху която почива домашното огнище. Има силно развито чувство за отговорност и неговата привързаност към жената и децата му се отразява добре.

На неговата съпруга се пада умението да му остави такова убеждение. Ако някога той изпадне в криза заради авторитета си, тя трябва да бъде достатъчно дипломатична, за да не му отговаря направо. Той търси по-скоро одеждите на властта, отколкото самата власт. Тя ще направи от него всичко, каквото иска, и той ще върви по нейните води. Сблъсъкът със съпруг или любовник “0” рискува да бъде ужасен. От словесните потоци при чести конфликти, той ще премине към физически тормоз, особено когато става дума за “0” Rh–, както твърдят японските статистики. Иска да бъде господарят и го показва по всякакъв начин.

Мъжът “0” е чудесен глава на семейството. Съчетава идеално тази си роля, като остава едновременно съпруг и любовник за жената, с която е свързал съдбата си. Но за това тя трябва да даде и от себе си. Мъжете “0” (най-вече Rh+) мразят жени, които се оставят на течението, след като са се установили. Впрочем, кой обича това? Във всеки случай – най-малко те. Тя трябва да продължава и след брака и раждането да показва, че се гордее с него. Забелязва се, че в Япония и САЩ съпругите на “0” са най-добрите клиентки на фитнес-залите и клубовете за възвръщане на формата, както и на клиниките по пластична хирургия. Трябва да има основание за това.

“0” обича децата и най-често той държи да има повече – най-малко две. Ще направи всичко, за да могат те да успеят и да не им липсва нищо. Опасността е винаги с него, защото той е прекалено амбициозен за тях или очаква прекалено от тях. Той дори може да им предостави такава съдба, каквато самият той не е успял да си изгради. Със сигурност ще има търкания между поколенията, когато децата пораснат. Майката трябва да играе ролята на буфер. От тези искрици ще блесне светлината, от тези преходни и в крайна сметка бързо забравящи се, макар и бурни сблъсъци, трябва да се роди положителният ефект за всички членове на семейството. Ако е щастлив в брака си (по-нататък ще видим кои са най-подходящите кръвни групи за съвместен живот), мъжът “0” остава верен. Като казваме това, имаме предвид, че е съвсем малък шансът да живее Дълго едновременно с официалната си роля на съпруг и любовник.


Активен
Elea
Гост
« Отговор #20 -: Октомври 28, 2012, 23:26:50 »

За сметка на това може да му се случи да кривне от брачното ложе за кратко и без последствия. Любовното отклонение при него не води до тежки последствия. Той винаги обича жена си повече, отколкото мъжете от всички кръвни групи. Но може би иска да покаже, че все още е способен да прелъстява или е просто въпрос на здравословен живот...

Впрочем, добър клиент е на проститутките (за щастие на жените – не се отнася за всички “0”) и не обича нищо повече от един забавен спектакъл в компанията на малко стари приятели от ергенските години. Все пак предпочитат шумните компании пред бутилката. Специализираните нощни заведения и салоните за масаж в Токио знаят, че 70 % от мъжката им клиентела е от нулевата кръвна група. Между тях силно преобладават “0” Rh–. Съпругата или любовницата на “0” трябва да разбере тази нужда, която спохожда мъжа на техния живот – непрекъснато да си доказва, че неговата младост не е напълно изчезнала. Ако тя приеме това и се постарае да задоволи силната му сексуалност, неговата вярност е гарантирана.

Ако “0” пропадне в службата си, често пропада и в любовта си. И тогава рискува да тръгне надолу. Именно при тази кръвна група алкохолизмът и други наркотици правят най-много поражения. Нещастният “0”, изнервен от неуспеха, може да падне много ниско. Сексуално мъжът “0” е това, което наричаме “голяма работа”! За него физическото означава много. Той не възприема платоничната любов. А когато ухажва някого нежно и романтично, това означава, че в главата си има други мисли, различни от залезите, прекарани заедно, или носталгичните разходки под лунна светлина. Той трябва да конкретизира.

За да постигне това, може да бъде безкрайно хитър. Неговите стратегии да привлече дамата в спалнята могат да бъдат за пример. Обича секса и не го крие. Констатирано е, че купувачите на еротична литература и зрителите на порнографски филми са в по-голямата си част от тази кръвна група. В това отношение при тях няма порок, нито избиване на комплекс. Те ще са първите, които ще предложат на приятели и евентуално приятелки, да се възползват от частната им филмотека. Впрочем те биха го направили с най-добри чувства, което наистина би учудило някои.

В леглото е чудесен любовник. Но има нужда от въображението на партньорката си и най-вече непрекъснато от нещо ново. Традиционната любов не е типична за него! Ако тя съумява да го изненадва, да споделя неговите нечувани удоволствия, ще направи от него истински роб в секса. Ако не – много вероятно е веднага да си потърси нещо ново.

Ако тя е пасивна или дава вид на такава, това му харесва най-много. Но неговият недостатък е, че той не е достатъчно внимателен към удоволствието, което тя иска да изпита.

От това се разбира, че жената, която живее с мъж “0” и която няма намерение да пренебрегне и личното си удоволствие, ще бъде добра учителка. Той бързо схваща. И нищо не го изпълва с такава гордост, както това, че може да допринесе за удоволствието на партньорката си.


ТИПЪТ “0”
СЪВМЕСТИМОСТ НА КРЪВНИТЕ ХАРАКТЕРИ

Жената от тип “0”
Мъжете от тип “А” я привличат повече от всички други, заради стабилността си.
Мъжете от тип “В” не притежават реализма, който й допада.
Мъжете от тип “АВ” са прекалено спокойни и сложни за нея.
В 9 от 10 случая отношенията с тип “0” водят до катастрофа, но в 10-ия случай връзката наистина може да е добра.

Мъжът от тип “0”
На него му харесват най-вече момичета от тип “А”. Той харесва в тях силата им, тяхната резервираност и факта, че са по-отстъпчиви от другите.
Жените от тип “В” им допадат идеално за временни приключения. Те са прелъстени от страстния им характер.
Наистина мъжете “0” бързо се прехласват пред интелигентността и чувството за хумор на жените “АВ”. Но това бързо ги отегчава. Не се разбират.
Те обичат жените от тяхната кръвна група. Но често последните ги отбягват като чума. И така е по-добре.
Активен
Elea
Гост
« Отговор #21 -: Октомври 28, 2012, 23:27:45 »

КРЪВНА ГРУПА “А”
ОБЩ ХАРАКТЕР НА ХОРАТА ОТ ТИП “А”

По брой хората от кръвна група “А” заемат второ място, след кръвна група “0”, в западното полукълбо. Според последните изследвания, във Франция те възлизат на 41 % от населението.

Вече казахме, че в известен смисъл живеем в свят “0”. Хората от тази кръвна група налагат законите, които структурират нашата социална система, и управляват подбора на кадри в професионалната сфера. Но още в началото на тази глава нека добавим, че светът се крепи благодарение на представителите на кръвна група “А”.

“0” проектират, вървят и тикат хората и събитията напред. “А” ги следват, изпълняват, изработват подробно и осигуряват в известен смисъл това, което за армията е тилът. Техният характер ги прави призвани за подобни задачи. Изпълняват ги безпогрешно.

Първата констатация на японските изследователи е, че колкото “0” е екстраверт (отворен към света), толкова “А” е интраверт (затворен в себе си). Следователно те са абсолютно противоположни и същевременно допълващи се темпераменти, жизненонеобходими едни на други.

Първата, най-очевидна и най-основна характеристика на “А”, е любовта му към реда, хармонията в предметите, явленията и хората. Методичността, ясните и точни ситуации поддържат равновесието му. Обратното – анархията и безредието го влудяват. Ако поне на външен вид не може да вкара ред, няма да го преживее.

“А” има нужда от предварително установени закони, рамки, правила, структури. Самият той е почти неспособен да ги измисля и да ги установява (с изключение на една малка част от “A” Rh– в специфични условия). Но за сметка на това по-добре от всеки може да се адаптира, да ги възприема, да усъвършенства детайлите им и начините за прилагането им.

Наблюдавайте “А” във всекидневния живот. Той живее във функционална къща или апартамент. Ако разполага с градина, алеите са ясно оформени, масивите старателно отделени, моравата е винаги безупречна. Именно неговата сенокосачка събужда в събота целия квартал. Не понася неизяснените неща. Интериорът е по негов вкус. Сериозен и без фантазия, подреден и държащ на респекта, той приема само разумна и нравствена мода.

Обзавеждането е класическо. Ако има средства, ще си осигури старинни мебели. Ако не – имитации. При него няма дизайн и новости. Всичко, което го заобикаля, трябва да му напомня за годините.

В същия стил се и облича. Костюм от три части, безупречна риза, дискретна вратовръзка – това е любимата му униформа. Ако си обуе джинси през уикенда, обезателно трябва да са от известна марка! Това е може би преувеличен портрет, но той отразява точно начина на обличане на “А”. Без или с малко фантазия. Трябва да се слее с масата, но дотолкова, че да е част от елита сред голямото множество.

Той е старателен, внимателен, изпипващ детайлите. Не мислете, че можете да се представите пред “А” (най-вече “A” Rh+) със съмнителни обувки! Веднага ще забележи вашата немарливост. Този ваш недостатък ще го притесни. Каквото и да е продължението на вашата връзка, той винаги ще има едно наум. Вие ще си останете за него човекът, който не познава боята за обувки. А това може да ви коства благоразположението му към вас.

Той толкова уважава правилата и нормите, че бихме казали, че живее само за и чрез тях. Впрочем не се осланяйте много на това. Когато е сред обществото, зачита социалните норми, но щом се отнасят за другите. Когато е сам или не го наблюдават, прави каквото си иска.

И така, рядко един “А” ще бъде въвлечен към емоционални прояви на улицата или в компания. Ако го отдалечим от средата, която посещава, където го познават, той често става друг човек. С учудване можем да констатираме, че мрачният и резервиран човек, когото сме срещали дотогава, е веселяк, който се шегува с всичко, без задръжки...

Бързо си даваме сметка, че в хората от тип “А” живеят две противоположни личности – едната, която прави всичко възможно да се слее с общата всекидневна сивота, и друг – неговият странен и непознат двойник, истински мистър Хайд, с когото впрочем не се колебае да се подиграва скришом.

Тази двойственост е разпространена, според японските статистици, изключително сред жените от кръвна група “A” Rh–. В ежедневието тези дами са почтени майки, типични буржоазни, или изразходващи ежеминутно енергия, за да изглеждат консервативни, изпълнени с принципи.

Констатираме, че от техните редици в Токио и Осака се набират най-дръзките жени за компания на официалните вечери. За същите ли става дума, след като се знае, че в Япония, а и във Франция, множество почтени съпруги периодично посещават шумни компании в интимни салони.

Успокойте се, по-нататък ще стане дума, че не всички момичета и жени от “А” са лицемерки. Напротив!

И все пак е вярно, че мъжът или жената от тип “А” отлично владеят емоциите си. Те не показват нищо от това, което мислят и чувстват. Това правило важи за всички. Първо, защото в повечето случаи те са срамежливи същества, след това, защото смятат, че изявата на личното “Аз” е нещо непочтено, некоректно. И накрая, защото старателно наложената маска на безчувствеността им е жизненонеобходима.

Самообладанието му е такова, че за пример бихме дали големите играчи на покер, които между другото са най-много от тази кръвна група! Той е идеалният представител на всички професии, където способността да запазиш мраморна безизразност при всякакви обстоятелства е най-ценното качество – портиери и прислужници на големи хотели, дипломати на всякакви нива...

На хората от тази кръвна група не им е непознато лицемерието – напротив, заедно с лъжата, те са наистина едни от най-често срещаните недостатъци на “А”. Но същото това самообладание, това отлично владеене на емоциите в най-критични моменти, ги прави способни да поемат отговорности, които другите кръвни групи са неспособни да посрещнат. Едно неотдавнашно европейско изследване е показало, че почти 80 % от пилотите в търговските авиолинии и на изтребителите и изобщо от навигационния персонал на гражданската и военната авиация са от кръвна група “А”.

Лицемерие, прикритие, лъжа – по-голямата част от “А” си позволяват този вид постъпки, само когато сметнат, че са необходими или когато са за предпочитане пред такава истина, която в техните очи изглежда брутална и вредна. В същността си “А” е с вродено чувство за почтеност и морал. Тези две качества са за него наистина основни при поддържането на обществения ред, на който толкова държат.

Хората от “А”, и по-специално от Rh–, са много докачливи (особено жените). Те се чувстват непрекъснато застрашени за съществуването си. Лесно могат да бъдат ядосани от поведението на обкръжаващите ги, което считат за некавалерско.

Протокол, учтивост, понякога маниери... “А” много държи на тези правила, които според него са структурата на обществените отношения, и като типичен консерватор и традиционалист не приема да бъдат пропускани. Малко е да се каже, че нововъведенията и модите го задушават! Миналото, със своите предимства, има първостепенно значение, защото той смята, че в това е сигурността и че бъдещето зависи от него. Тази сигурност, която намира в установените правила, норми и обществени закони, той търси и в семейната, професионалната среда, в приятелските си връзки. Като млад подълго време ще остане при родителите си, защото бъдещето му навява страх. Трябва наистина да се реши да го посрещне. Нужна му е сигурност, за да направи първата крачка. Дали тази липса на решителност не му вреди? Да, казват японските изследователи. Ако “А” се реши да рискува, той ще стигне доста далеч, защото съчетава вродената си предпазливост и придобитите качества на новатор.

“А” е човек на паметта. Неговият мозък е истинска банка с най-различни данни. Той помни всичко, класифицира, повтаря. И най-малката подробност остава запечатана с десетилетия в някой ъгъл на невроните му.

Обратната страна на този медал е, че е много злопаметен. Да речем, че сте срещнали в детството си някое момиче или момче “А” и при дадени обстоятелства сте изтървали някоя обидна дума. Навремето сте го ядосали, но вие отдавна нищо не си спомняте, още повече че това не е имало никакво значение. Но вашият “А” си спомня нещата с дяволска точност. Ще го срещнете след 30 години, а злополучната фраза и раната, останала от детството, е толкова ясна, както и преди... Той или тя все още ви се сърди. Възможно е и да ви поиска сметка!

Прочутото папско муле на Алфонс Доде, което след 7 години ритнало с копитото си, сигурно е принадлежало към тази кръвна група.

Злопаметен и... верен. “А” трудно се сприятелява (най-вече RH–). Но веднъж гласувал доверие на някого, то е завинаги. Той ще направи всичко, каквото е по силите му, за тези, които е приобщил в златния си кръг. Дори неща, противоречащи на неговите прословути принципи. Вечното приятелство, на което се е обрекъл с тези, които е избрал, става негова норма. Всичко останало се засенчва.

В ежедневието, на представителите на тази кръвна група им липсва интуиция и инициатива. Оставени сами, те не могат да реагират навреме и както трябва в безпардонни ситуации. Освен това можете да им поверите или предоставите отговорности само в точно определени рамки, където всичко е предвидено. Тогава те правят чудеса, защото тяхната ефективност е неповторима.

Така например жените “А” са най-добрите чиновнички и ръководители на предприятия, които можете да намерите. Те изцяло владеят този свят на цифри, сметки, където се изисква прецизност, памет, последователност на операциите, това, което е толкова трудно за хората от другите кръвни групи...

За съжаление, жените “А” проявяват твърде малко гъвкавост. Трябва да мине време, преди да ги разберете и да заживеете с тях. Техният най-лош враг е непредвидимостта. Така че внимавайте с впечатленията, които ще направите, ако смятате да се променяте в професионалния или в частния си живот! Трябва им време, за да възприемат новите ви образи. Време, което ще посветят на преценки, наблюдения и представи – невинаги обективни!

Никога не трябва да карате “А” да действа импулсивно или в много кратки срокове. При всички случаи ще направят грешки. Тогава “А” направо полудяват (с изключение може би на една съвсем малка част от “A” Rh–). Изпадат в паника и реагират, както им падне.

Упрекват ги в липса на въображение и слаба способност към новаторство. Наистина, на практика е така. В главата им е цял фестивал от мечти! “А” са големи мечтатели, но обикновено го крият старателно. Дали защото се страхуват, че ще им се присмиват, или защото запазвайки лудите идеи за себе си, чувстват известна вина? Без съмнение и двете.

Тази необикновена способност да си измислят истории като че ли компенсира у тях липсата на интуиция и най-вече дързостта в реалния живот.

Така те съществуват, в известен смисъл, в сянката на другите. Тяхното въображение донякъде допълва трудността им да бъдат самостоятелни, уравновесява затвореността им и служи като средство за отпушване на огромното и постоянно усилие да не пропуснат нещо.

Впрочем те не се колебаят да споделят плодовете на развихреното си въображение, но с някого, на когото имат голямо доверие. Повечето от тях са склонни да отстъпят от своята стеснителност, която понякога е болезнена. Щом всичко потръгне, тогава започват да разказват.

За пред хората, човекът “А” (още повече от Rh+) винаги има уместен анекдот за случая. Голям разказвач на вицове, с вкус към клюките, той е приятен събеседник и на официални вечери. Ако се увлече да разказва нещо преживяно, бъдете сигурни, че ще прибави и от себе си. “А” не се задоволява със сухи факти, които според него са много бедни и съвсем щриховащи. Впрочем, това, че добавя нещо, не означава, че го прави, за да подобри истината, а само защото я смята за прекалено безвкусна.

Бихте се усъмнили в следващия факт, но истината е, че от “А” стават най-добрите романисти, чудесни продуцент-сценаристи в киното или телевизията, талантливи хора на сцената, които знаят как да привлекат вниманието на публиката. Между тях се намират най-изкусните... лъжци!

Стивън Спилбърг – бащата на “Извънземното” и “Индиана Джоунс”, Джордж Лукас – инициаторът за създаването на “Звездни войни”, принадлежат към тази кръвна група. Артър Конан Доил – създателят на Шерлок Холмс, Агата Кристи и цяла плеяда от други творци на литературни митове са също от “А” кръвна група.

И едните, и другите не се отличават с особено шумен живот сред общото множество на простосмъртните. Всичко се е случило или се случва между тяхното въображение и реалността на комуникациите, бялата страница или филмовата лента. Впрочем те не обичат да разказват за себе си, независимо дали са известни, или не. Както казахме вече, те живеят сред и в сянката на другите.

Крайната степен на развитие на тази черта от характера им е... митоманията. Между хората от “А” можете да намерите най-големите измамници. Когато престанат да си вярват на историите, те се катурват. Психиатричните болници са пълни с “А”, които си представят, че са Елвис Пресли или Наполеон I. А затворите са пълни с “А”, специализирани в измами и злоупотреба с доверието.

Италианската полиция скоро публикува статистика, според която повече от 78 % от извършителите на трансалпийските обири са от тази кръвна група – жените от “А” Rh– и мъжете от “A” Rh+.

За щастие, женените “А” правят изключение. Нека запомним, че тяхната естествена склонност към измисляне на истории, често ги прави хора, които обичат да разпространяват слухове. Не се колебаят да се поддадат на злословенето, ако се чувстват засегнати, но и на драго сърце ще разкрият истината. От всички кръвни групи, те най-трудно пазят тайни.

Освен от въображението си, “А” имат нужда периодично да отпускат напрежението, насъбрано в тях, за да поддържат спокойния си вид и да осигурят ред във вселената, в която живеят. Жената или мъжът “А”, които не се разтоварват, рискуват да изживеят стрес, който ще има последствия. Обратно на “0”, който се изправя след провали толкова бързо, колкото бързо е паднал, “А” се задълбочава още повече, когато нещо не върви. Той вече не вижда изход, животът му се струва като задънена улица. Това отчаяние е трайно. Тогава не може да общува. В най-лошия случай, ако няма кой да го подкрепи, да го разбере, той се самоубива. Затова е необходимо за “А”, грозяща го такава опасност, периодично да излиза от черупката си. Той или тя имат нужда, бихме казали жизнена, да се откъсват от семейната среда, да се забавляват. Очевидно всеки трябва да си избере развлечението, което най-много му допада.

Например “A” Rh+ предпочитат да се разтоварят в семейството, да излизат с много близки приятели, пред които биха могли лесно да се отпуснат, особено след една или две чашки алкохол или на хубава вечеря.

“А” Rh– предпочитат бягството. Да скъсат за два или три дни с рутината, ако е възможно да бъдат далеч от къщи и от всекидневния шум. Те няма да се отдадат непременно на разврата. Може би дори по време на профилактичните бягства те няма да направят нищо, което да ги отдалечи от традиционното им поведение. Най-важното е да скъсат с обичайното, да се уравновесят.

Както е верен в приятелството, дали е толкова верен и в любовта? В следващата глава ще разгледаме в детайли тази страна от характера. Но нека отсега отбележим една двупосочност – типична за характера на всички “А” в тази област.

Браковете с мъж или жена “А” са много по-трайни, отколкото между другите кръвни групи. Това е видно от статистиките, И все пак “А”, най-вече жените, имат живот, изпълнен с фантазии. Това важи както за чувствата, така и за секса.

От направените изводи на някои анкети в САЩ и Япония се забелязва, че много от жените и мъжете “А” са изневерявали на съпрузите си. Парадокс и противоречие ли е това? Ни най-малко. Всъщност хората от този тип (в най-малка степен жените “A” Rh+) бързо се поддават на изневери и извънбрачни приключения. Но както подчертахме no-горе, това, което има най-голямо значение за тях, е външната фасада, нормите, какво ще кажат хората...

Така че, ако изневерят на своя партньор, полагат необходимите усилия, за да остане в тайна! Най-вече без вълнения – такава би трябвало да бъде формулата, която квалифицира най-добре тяхната философия! Те оправят нещата така, че съседите нищо да не разберат. Ето защо двойките с “А” са толкова здрави.

Все пак нека да не ги определяме като непоправими лицемери. Често “А” не стига докрай в действията си. Също така се знае, че жените “А” фантазират много. Една анкета показва, че всяка втора американка си е мечтала да бъде звезда от шоубизнеса или от политиката, докато е въздишала в прегръдките на законния си съпруг. Това не им е пречело да бъдат любовници от най-висока класа, а може би и точно заради това са такива – невинни, вдъхващи любов!

Ще завършим с една любопитна констатация. “А” обожават растенията и се справят чудесно с тях, докато с животните не се разбират изобщо. Японските статистики в случая са формални, като отбелязват, че представителите от тази кръвна група имат “златни ръце” за градинарството. Те са гениални градинари! Мнозинството от занимаващите се с растения, икебана, оформяне и поддържане на паркове, са от тази кръвна група.

За сметка на това не изпитват никакви чувства към животните. Ако приемат котка или куче вкъщи, то е, защото съседите им имат, заради децата, или защото един доберман би бил полезен в отдалечени зони. По-голямата част от “А” са безразлични към животните. Именно сред тях най-често се срещат жестоките стопани, изоставили кучетата си на улицата в началото на отпуската си.

Японските специалисти разубеждават родителите на децата “А” да отстъпят на тяхното евентуално желание да притежават животно – куче или котка или дори червена рибка, защото у по-голяма част от тях това е временен каприз. Много бързо ще загубят всякакъв интерес към горкото животно.

В замяна на това едно градинско кътче или само растение би било добре дошло. Това явление на Запад е все още по-малко разпространено, отколкото в Япония. А е за препоръчване.

Както възрастният е сериозен в работата си, така и детето “А” е обикновено добър ученик. Все пак трябва максимално да определите рамките на задълженията му. То знае да се организира, внимателно е, има добра памет, с която си служи перфектно, но всичко това – само когато са му поставени стриктни граници за действие.

Опасно е да го изненадвате. Детето “А” има нужда от сигурност. Много новости или бързи смени го плашат и в такива моменти може да блокира. Инат и лесно засягащо се, ще ви бъде трудно да поправите грешката си спрямо него.

Детето или възрастният, жената или мъжът са извънредно чувствителни към неправдата. Докачливи, те приемат всичко с по-голямо страдание, отколкото хората от другите кръвни групи. Тъй като в по-голямата си част те са злопаметни и се затварят лесно в себе си, раната, оставена от една груба дума, жест или обидна ситуация, може много сериозно да възпрепятства еволюцията в отношенията им с другите.

Като най-подходящ, допълващ кръвен знак на “0”, “А” предлага стабилност и ред в обществената система. Той е нейната памет, отдушник и дискретен покровител. Ако е перверзен или лошо възпитан, може да доведе въпросната система до катастрофа. Да не забравяме, че Адолф Хитлер беше “А”. Ганди, Мартин Лутър Кинг, Антоан дьо Сент-Екзюпери – също!
Активен
Elea
Гост
« Отговор #22 -: Октомври 28, 2012, 23:29:01 »

ТИПЪТ “А” КАЧЕСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

ПОЛОЖИТЕЛНИ ЧЕРТИ
подредени
добри членове на колектив
уважават законите
добри служители, работливи
старателни
умерени
резервирани
отдават значение на дрехите
пресмятат всичко
организатори
с чувство за справедливост
обикновено имат право
перфекционисти
спокойни
привързващи се
чувствителни
методични
грижовни
точни
можеш да им се довериш
верни на приятелството
патриоти, носталгични
добри готвачи
учтиви
добри бащи на семейства
можеш да се сработиш с тях

ОТРИЦАТЕЛНИ ЧЕРТИ

не са много сигурни в себе си
лошо се мотивират
егоисти в семействата
не обичат животните
вулгарни
лоши ръководители
инати
притесняват хората
бавни
скучни в обществото
затворени в себе си
прахосници (само за себе си)
слепи в любовта
не много изтънчени
срамежливи
подозрителни
лъжци (за дребни неща)
изневеряват на партньорите си
често брутални
напрегнати
двусмислени
комплексирани
песимисти
Активен
Elea
Гост
« Отговор #23 -: Октомври 28, 2012, 23:29:39 »

ТИПЪТ “А” В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СИ ЖИВОТ

Северноамериканският специалист по изучаване на характерите според кръвната типология, Александър Бешер, ни разказва следната история:

“Намирах се, пише той, на една генерална асамблея, събрала мениджърите, акционерите и кадрите от голямо отвъдокеанско предприятие, специализирано в производството на най-скъпия медицински материал...”.

Събранието протича добре. Опитът, който демонстрирали преди това пред хората, бил успешен, така че настроението е приповдигнато и участниците се отпуснали.

Малък мъж с очила, облечен в строг костюм, с писклив глас и страдащ от доста напреднала плешивост, се изкачва на трибуната. Представят го на публиката като вицепрезидент на една важна международна фирма за фармацевтично производство, поканен на тази асамблея, за да говори за най-добрите продажби на лекарства през изтеклата година и за бъдещите перспективи на професията.

Малкото сиво старче започва да разказва две истории, които само той намира за смешни (очевидно начин да отпусне публиката) – едната за приемането на медицински посетители в рая, а другата – за пускането в продажба на ортопедичен колан за хлебарки. Учтиви усмивки и най-дискретни аплодисменти...

Със същия равен тон, ораторът продължава с едно безкрайно изреждане на цифри, статистики, вероятности, всичко илюстрирано в диаграми, криви и уголемени диапозитиви на систематизирани компютърни данни. Експозето се разпростира един час, но всички имат чувството, че са там повече от век.

Бешер се обръща към своя съсед, увесил нос.

– Басирам се, че този досадник е от кръвна група “A” Rh+! Съседът му, кореспондент на голямо финансово издание от Ню Йорк, трябва да интервюира този педантик след речта му.

– Как можете да бъдете толкова категоричен? Обзалагам се на 10 долара, че не сте прав.

– Готово! Попитайте го след интервюто. Половин час след този разговор, прогнозата на Бешер е потвърдена. Изследователят на човешки характери е познал съвсем точно – малкото сиво старче наистина се оказало “А” кръвна група – карикатурен портрет на тази кръвна група.

За човека “А” на работа, цялото предприятие, службата, професията се състоят от цифри и строги правила. Първото от тях е да изключи всякакъв вид фантастика и аматьорски подход, както и други неточни методи. Строгост и старание са двете звена на умелото ръководене.

С подобни принципи от “А” може да излязат само добри управители и прецизни счетоводители! Направени са уточнения, че в Япония, но без съмнение и на Запад, хората от “А” кръвна група се изявяват най-добре в областта на застраховането, банките, финансиите, когато са от Rh+, докато от Rh– са най-подходящи за индустриалното управление и тясно свързаните с него служби.

Нека уточним, че става дума за ръководене без власт, която да му дава свобода да взима решения.

В една банка, например, всички други кръвни типове и по-точно хората от “0” се занимават с пласменти, всякакъв вид борсови операции, рискови кредити. Що се отнася до “А”, те бдят над хода на събитията. На тях се падат сметките и изчисленията, дори и предупрежденията, когато при инвестиране е оставено повече място на шанса, отколкото на разума.

Най-общо бихме казали същото за всички останали дейности. Служителят от “А” кръвна група не може, но и не трябва, да взима инициативата. В замяна на това той знае и може да ръководи инициативата на другите. Именно такава е неговата роля – на счетоводител и трезво мислещ, човек на цифровите анализи и внимателните ходове.

Следователно от “А” ще излезе добър икономист, забележителен счетоводител, отличен финансов ревизор. На най-ниско ниво той ще изпълнява с усърдие и безупречно някоя задача на обикновен чиновник и изобщо всякаква административна работа. В нея намира регламентите и статутите, без които не може да живее. Там йерархията е стриктна, а усърдието и точността – необходими в най-висока степен.

Да се обзаложим, че чиновникът на пощенското гише е от “А”. Или касиерката от банковото гише. Има вероятност (или риск) вашият главен събирач на данъци също да е от тази кръвна група. И тъй като тази професия изисква повече от обикновената инициатива, в 2/3 от случаите ще бъде жена, а не мъж от Rh–...

Професиите, свързани с правната система, също толкова привличат хората от “А”, както и тези на цифрите или формулярите.

Повече от половината от адвокатите са от “А” с преобладаващ Rh–, а при нотариусите съотношението между Rh+ и Rh– е равно.

Старателен и прецизен, привързан към всичко, което има отношение към закона, човекът от “А” има успехи в тази област. Неговата памет, както и любовта му към неизменния и сигурен ред, му служат извънредно в тези дейности.

Намираме го също толкова силен и със значително присъствие във всички рангове на полицията. Жената и мъжът се изявяват отлично в професията на пазителя на реда. Противно на другите кръвни групи, той не само проявява голямо внимание и максимална обективност, но и по-трудно загубва самообладание в тежки моменти.

В предната глава отбелязахме, че е аналитичен. Следователно съвсем логично е да го срещнете сред повечето полицейски следователи, инспектори, макар и съвсем рядко – сред комисарите. Добрите детективи са от “А”, с лек превес на Rh–.

Друга професия, изискваща памет, усърдие и вкус към класифицирането, е книжарството. Там в изобилие ще срещнете хора от “А”. Впрочем те могат да бъдат както библиотекари, така и архивари, отговорници по документацията.

Виждаме ги също и в една доста по-различна област, каквато е фармацевтиката, и професиите, имащи допир с химията. Те са отлични лаборанти, сигурни и точни в аптеки и лаборатории.

Срещаме ги доста често и в професиите на красотата. Най-добрите фризьори са от “А”, често Rh+, ако са жени, и Rh–, ако са мъже. Козметичките, маникюристките, парфюмерите и гримьорите в киното и телевизията също в по-голямата си част са жени от “А”. В тези професии съотношението на Rh е почти 50/50 %.

Това ни кара да обърнем внимание на доста специфичното място, което “А” заема в артистичните среди. Според характера си, както видяхме, “А” не е нито творец, нито новатор и следователно е логично да има малко присъствие в сферите, в които по силата на обстоятелствата се изисква постоянно творческо вдъхновение.

Нищо подобно. Парадоксално, но в професиите, свързани с изкуството, спектакъла, аудиовизуалните средства, има повече представители на “А” (най-вече Rh–), отколкото от всички други кръвни групи. Що се отнася до “АВ” и “В”, които са малко на брой сред населението, това е обяснимо. Но защо в тази област творческите, новаторските “0” са по-малко от методичните и консервативни “А”?

Да оставим настрана хората от “А”, които в тази специфична област упражняват дейностите, за които са създадени. Артистичният свят също има нужда от администратори, счетоводители, чиновници, секретарки. Лесно можем да разберем, че от тази група са най-добрите кинематографични и телевизионни сценаристи и съставители на диалози. Това е професия, която изисква внимание, ред, усърдие, както и присъствие на духа и съсредоточеност във всеки един момент – все качества, които имат сериозно присъствие в характера на “А”.

А какво ще кажете за режисьор, музикант, сценарист или специалист по декори? Дали не се изисква поне толкова инициатива, нещо, което сякаш липсва фатално на “А”, колкото точност и спазване на указанията. По-добре е да уточним – на “А” му липсва “спонтанно творчество”.

Ако е ограничен в перфектна система, мотивирана от нужните факти, а не от неясни и мъгляви размишления, добре обграден и осигурен, той може да канализира чудния си имагинерен свят, за който говорихме. Тогава ще използва най-добре този необикновен резерв от картини, истории, чувства, като няма да се задоволява само с мечти. Вече ще знае как да ги въплъти в истинска артистична реалност, като ги приспособи към естетическите структури (наложени му) в служба на изисканата публика.

Защото “А” със сигурност има чувство към тази публика. Подходящо формиран, мотивиран, ориентиран, канализиран, той става отличен събеседник на публиката. Не толкова в журналистиката, а в областта, където чувството му за изкуство е абсолютно необходимо.

Още щом някое дете “А” прояви предразположение в тази област, трябва да му осигурите солидно обучение. По принцип “А” не е самоук. Той научава по-малко от собствения си опит, отколкото от другите и от доказаните педагогически структури. Той е способен да се увлече към всички дисциплини. Упорит и работлив, когато се е захванал с някакъв проблем, той ще стигне далеч.

Впрочем, не е необходимо да има “артистична” професия, за да изразява тази чувствителност, свързана с голямото му въображение. Тя може да му бъде коз във всяка професия, която упражнява, включително и професиите на цифрите или реда, в които това качество не е от първостепенна необходимост.

Именно на тази чувствителност “А” дължи психологическата си проницателност. Способен е да прави дисекция на чуждите характери, да ги разбира, което му е от най-голяма полза. Той ще бъде отличен болничен психиатър, психоаналитик, съветник по дадени въпроси, но също и социален работник, разбиращ хората, и изобщо някой, който знае да изслушва другите.

Хората от “А” са на мястото си – в кабинетите “Труд и работна сила”, личен състав, в институтите за проучване на общественото мнение, в брачните агенции. Японците отбелязват, че в тях жените “А” Rh+ бележат най-големи успехи.

Представете си също как усърдният и внимателен “А” се заема с всеки занаят или задача, които изискват точност. Информатиката е създадена за тях. Те вникват – от набирането на данните, до програмирането. Проявяват се също така във фината електроника. В тази област са изключителни новатори. Без тях най-големите открития ще останат на ниво сурови проекти и мечти.

“А” се срещат също в професии, изискващи много внимание. По-голямата част от добрите шофьори на автобуси и тежкотоварни камиони принадлежат към този кръвен тип. Поне в Япония и САЩ е така, в Европа все още не съществуват подобни статистики.

Една от характеристиките на “А”, да не кажем от страстите му, е ученолюбието. Всички хора от тази кръвна група проявяват това качество, по-развито отколкото у всички други кръвни групи, най-вече при жените и мъжете от “A” Rh+. Следователно в предприятието трябва да се насърчава желанието за знания и усъвършенстване, да им се предлагат периодични курсове за усъвършенстване, да ги караме да се реализират в някаква степен. Защото сами рядко ще вземат инициативата. Ще си останат с прищевките. Но ако ги насочим интелигентно (внимавайте с чувствителността им), ако се почувстват подкрепяни и в известен смисъл независими, бързо напредват и нищо не може да ги спре.

Интересно е да се наблюдава някой представител на кръвна група “А” в политическия свят. Видяхме, че там властват по-скоро хора от тип “0”. Но се намират и голям брой представители на “А”, и то не само на ниски постове или мандати. В политиката най-малко “А” е само изпълнител.

Многобройни ключови постове на местно, регионално или национално равнище са в ръцете на “А”. Във Франция все още много трудно може да се научи кръвната група на хората от властта. Изпречва се непонятно препятствие, неуместна стеснителност... Дали нашите сънародници чувстват, че ще им се разкрие интимното “Аз”, личните им качества и недостатъци?

В Япония, а все повече и в САЩ, нещата не стоят вече така. Почти е задължително да се съобщи кръвната група, така, както биографията и психологическите си обусловки, имащи отношение към отговорностите, които ще му поверят, когато го изберат.

Александър Бешер, когото цитирахме в началото на настоящата глава, се придържал към анализ на представители на “А”, достигнали най-високи постове. Ако Рейгън е “0”, Никсън и Картър са “А”. От “А” първият имаше забележителна компетентност и хладна интелектуална проницателност. Но не беше подбрал обкръжението си, докато хората от този тип непрекъснато трябва да бдят за доверието на човешките структури, с които работят. Катастрофа с името “Уотъргейт”! Никсън показа, че параноята е застинала опасност, която дебне някой “А” на висок пост. Той можеше да предотврати този риск. Но не го направи. Неговото безусловно упорство го погуби.

Друг пример на “А”, анализиран от Александър Бешер, е президентът Джими Картър. Въпреки че е от същия тип като Никсън, неговите недостатъци и качества са други. Той е почтен, отличен човек с дружелюбен характер, работлив, доста организиран, изобщо пълен портрет на тип “А”.

Но му липсва инициатива и налагане на властта. Той не може да тръгне право напред. Много е умерен и обсебен от идеализма. Не пропуснаха да го забележат в международната преса, когато ставаше дума за аферата с американските заложници в Иран, кръвна обида за триумфираща Америка.

Професионално “А” се изправя много трудно след направени грешки. Прекалено много размисля над тях. Противно на “0” който винаги знае как да изкара една или друга полза от това, “А” се оставя да бъде затормозяван от тях. Тогава той загубва стабилност и се подхлъзва. Враговете му лесно могат да го повалят.

Въпреки че обстоятелствата бяха доста различни, накрая резултатът беше еднакъв – както за Никсън, така и за Картър. И единият, и другият представляват отлични примери на “А”, въвлечени във високоотговорни задачи. Те отстъпиха на най-големия си недостатък – прекаленото бездействие и в същото време голямо упорство, много идеализъм, а параноята на първия беше в крайна сметка само едно отклонение на прекалено развихрената фантазия.

Това не им попречи да бъдат по свой начин добри президенти.

От техния извървян път, повече или по-малко шумен, към върховната власт, могат да се извадят добри поуки за всички “А” – дори до най-ниската степен на отговорност. Дали ще са шефове на малки и средни предприятия, или президенти на САЩ, “А”, както впрочем и другите кръвни типове, развиват в растежа си едни и същи качества и недостатъци на характера си.

Трябва да слушат и прилагат съветите на по-гъвкавите и не толкова консервативни хора като тях. Да преминават в действие, без да увъртат, чакайки подходящия момент. Човек от “А”, който е признал своите грешки и ги обръща в своя полза, вече е изхвърлил половината от недостатъците си. Ако освен това периодично се анализира и проверява себе си, не е трудно да стане идеален.
Активен
Elea
Гост
« Отговор #24 -: Октомври 28, 2012, 23:30:34 »

ТИПЪТ “А” – ЛЮБОВ, БРАК И СЕКС


Както всички хора от всички кръвни групи, жената и мъжът от тип “А” проявяват качества в недостатъците си и недостатъци в качествата си.

Тяхната резервираност, стеснителност и консерватизъм невинаги улесняват нещата. Но въображаемият им свят, тази фантастична възможност, която имат – да изживеят в мечтите си най-странни приключения, ги спасява. Колкото и да е минимална частта от фантастиката, въплътена в действителността, любовта с един велик “А” се превръща във фойерверк.

Жената “А” в любовта
– Той е красив, богат! Той е създаден за мен, него именно съм чакала! Ще се омъжа за него! – казва младото момиче “А”.

– Кога? – я пита прозаично нейната приятелка “0”.

– Когато ни запознаят, след няколко месеца опознаване...

Всяка жена “А” се побира в рамките на този диалог. Когато се влюби, тя изпада в мълчание. Всичко изживява в себе си. Щастливият избраник през повечето време не знае за това. Тя е прекалено горда, за да покаже каквото и да било. Мечтае, създава цял свят около своята любов. Платонични мечти ли са това? Невинаги. Жената или младото момиче от тип “А” много често има силна чувствителност. Но и това не показва пред хората. Момчето, което е на хиляди левги от съмнението за страстта, която възбужда, тя го познава или no-скоро си го представя до най-малката подробност в сънищата си.

Този навлязъл изгарящ еротизъм изглежда още по-силен у жената “А” Rh–. Японците и американците са отбелязали, че най-добрите писатели на порнографски романи принадлежат към тази кръвна група! По-нататък ще видим, че това не означава задължително, че всички тези представи се конкретизират, след като връзката стане сериозна.

Често скромна и недоверчива, жената “А” трудно се влюбва истински. Така че свалячите да не си мислят, че ще спечелят такъв залог за кратко време! Едно уиски, приглушена светлина и обещащания за голямо щастие няма да бъдат достатъчни, за да ги убедят. Може би, “А” Rh+ са малко по-бързи в решенията си, но са все още далеч от типа жени, които не се замаят много.

Преди да се увлекат, жените “А” дълго разсъждават, дори и ако това е съвсем невинен флирт. Тя разглежда предложението от всички страни. Първо, дали й харесва човекът. Жената “А” невинаги е чувствителна към обикновения физически чар на мъжа. Той трябва да има нещо повече, в което тя да види бъдещия любовник или съпруг, когото търси. Да бъде въплъщение на нейните детски и юношески мечти, на това, което си е изградила като представа за мъжете. У мъжа трябва да вижда всички положителни качества, които е набелязала от най-ранно детство. Не търси ли всъщност образа на любящия баща? Тя има нужда да бъде сигурна. Любов-приключение? Любов – да, но приключение – не! За нея това ще бъде приятелство, но непредвиденото в създадената връзка да не надвишава някои граници.

Веднъж влюбена, жената или момчето “А” е изпълнена с ентусиазъм. Това е меденият месец на нейния въображаем свят. Тогава изпитва нужда да сподели щастието си с някоя приятелка.

Тя се доверява заради самото доверяване, а не заради мнението на другите. Приятелката й може да си позволи само наблюдения и насърчения, които нямат никакво значение. “А” е глуха за всякакви внушения от вън. Всичко, което я интересува, е да опише на глас своята любовна история. Дори ако понякога нейното въображение се понесе през страниците на Кама-Сутра, жената “А” пак си остава романтичка.

Именно те са по-голямата част от ценителите на розови романи и мелодрами. Това поведение е типично не само за слабо образованите жени или произлизащите от скромни скромни среди. Изключително точни изследвания показват, че много от жените “А”, обитаващи скъпи квартали и с блестящо образование се втурват скришом към този вид литература.

Всъщност, жената “А” (най-вече Rh–) се идентифицира с голяма лекота с героините  от тъжните песни и розовите романи. Не че във всекидневния живот й липсва усет за практичното, но именно това е нейната тайна градина, в която разцъфтяват сантименталните й мечти.

Това означава ли, че е идеалистка? В известна степен – да. Но тя рядко ще попадне в капана на собствените си илюзии. Защото в същото време е много аналитична. Ако дълго наблюдава бъдещия си партньор, това е, за да открие недостатъци и празноти в характера му.

Впрочем това може да доведе до объркано положение, от което тя не може да излезе, и да я обрече на самота, ако не реагира. Прекалено аналитична, прекалено взискателна и склонна да се задълбочава в недостатъците на другите, тя се мъчи да намери идеалното същество, което витае в нейните мечти. Без съмнение затова жените от “А”, и най-вече от Rh–, се омъжват по-късно от всички останали.

Момичето или жената “А” никога не “свалят” открито, каквото и да е увлечението, което изпитват към някой мъж.

Всичко в нейните действия е неизказан и подразбиращ се чар и изтънченост. Тя е модел на финеса и деликатността, когато се приближава до този, когото иска да хване в мрежите си. Няма видимо специално облекло, от класа. Какво би си помислил тайно обичаният субект, ако за да привлече вниманието му, се беше пременила в минипола или направила щръкнали червени коси! Може би отегчен поглед, едва-едва забележимо премигване, покана, отправена с половин уста, и няколко въздишки...

Трябва да бъдете внимателни с любовните послания на “А”. Те не са отправени нито към грубияните, нито към заспалите!

Жената “А” (още по-малко тази от Rh–) никога не прави истинската първа стъпка. Тя смята, че инициативата трябва да бъде взета от мъжа. Във всеки случай наистина опитът показва, че се променя с годините. Въпреки всичко на нея ще й е доста трудно да се представи на някого, ако не й помогнат, освен в случаите, когато не е решила да прелъсти някой по-млад от нея.

След запознаването, първите й разменени думи имат две крайни възможности. При Rh– обикновено настъпват страстни неутолими обещания, тя се превръща в Изолда от момента, в който е започнала да обича и да чувства, че е обичана. Тогава не се колебае да обяви своето щастие пред любимия и пред целия свят. При другата възможност (при Rh+) тя запазва обичайната си резервираност. Може да минат месеци, преди да разберете, че поддържа връзки с този или онзи. По нищо не личи. Нейната страст, също толкова силна, както при Rh–, е изцяло пазена вътрешно. Външният свят няма право да знае за нея. Тя я изживява и това й е достатъчно. Така че не искайте от нея страстни изяви пред хората. Това я притеснява и рискувате да се разделите.

Жените “А” са много лоялни в любовта (както ще видим по-нататък, повече, отколкото мъжете от този тип). Те не поддържат повече от една любовна връзка. Без съмнение тяхното въображение не може да бъде изцяло ангажирано само с един мъж. Може би те са най-верните в биологичен смисъл, така поне са установили японците.

Все пак внимавайте! Жените “А”, и най-вече тези от Rh+, показват страстта си, едва когато са във вихъра си. Случва им се да споделят това с майка си или с много добра приятелка от детството, които по-рано са информирани за зараждането на любовта им. Но никога няма да я признаят на този, когото обичат.

Един ден те си тръгват, както плъховете напускат потъващия кораб. Жените “А” са типичните представителки на домакини, които опразват апартамента, докато той е на работа или на риболов!

Следователно партньорът им трябва да внимава във всеки момент за чувствата на любимата “А”. Все пак има признаци, които не лъжат: повишена резервираност, прекалена замечтаност, нехайство към гардероба, което изобщо не е в характера на хората от тази кръвна група...

Лошото държание може да бъде в основата на това скъсване. Например няколко преувеличени лоши думи, казани на публично място. Както видяхме, жената “А” е много горда. Не си мислете, че можете да я критикувате, а още по-малко да й повишавате тон пред хората. Тя ще продължи да се усмихва и да се прави, че не е чула. Малко вероятно е да направи намек за това, дори когато сте сами. Но в нейната глава фразата, предизвикала гнева й, си прокарва път, става натрапчива мисъл и един ден госпожа “А” е взела решение. Тя си тръгва, без да предупреди, без да остави адрес.

Представителите на двата Rh имат много силна чувствителност. Те се трогват или засягат от нищо. Това е жената, на която трябва да продължавате да подарявате цветя, дори и след като сте я спечелили. Тя от своя страна ще осигури такава хармония в отношенията ви, че да се чувствате щастливи.

Всъщност “А” са еднакво упорити както в любовта, така и в омразата. Както са недостатъчно обективни и в едното, и в другото, те ще направят всичко, за да поддържат всяка ситуация така, че да се чувстват силни.

Техните сълзи изискват по-особено тълкуване. По принцип жената “А” плаче рядко. Това би означавало да разруши резервираността и криенето на чувствата. Ако го направи, това ще е по-скоро от яд, отколкото от болка. Това е може би един от признаците, че не е щастлива и че я глождят съмнения.

Те търсят стабилни взаимоотношения в живота. Така че не ги търсете за авантюри за една нощ. Припреният Дон Жуан рискува да се намери пред майка й или пред цялата фамилия на младата дама, в момент, когато се питат, колко деца би искал и на колко ще възлиза застраховката “Живот”, която смята да направи на бъдещата си съпруга...

Обикновено жените “А” са отлични съпруги, привързани, верни, загрижени за съпрузите си. Но имат два недостатъка, които трябва да знаете, преди да ги откарате пред олтара.

Противно на домакините от тип “0”, те нямат никакво определено чувство към парите. Лесно харчат и ако съпругът сам не предвиди бъдещето, не може да се задели и една стотинка настрани. “Имаме един живот и трябва да го изживеем”, си казва жената “А”, особено ако е от Rh–. Във въображението си, което никога не й липсва, винаги има хиляди разрешения и всичките едно от друго по-невероятни. Те я убеждават, че ще може да се справи по някакъв начин, че парите ще паднат едва ли не от небето. На работа жената “А” управлява строго финансиите на другите. Вкъщи като че ли се развихря и се отдава на удоволствието да харчи.

Вторият недостатък на съпругата “А” е, че мрази всичко, което наподобява домакинска работа. Поддържане на къщата, гладене, домакински задължения, всичко това тя не може да понася. Смилява се само над кухнята. Така че добрият съпруг трябва да си намери работа, която му осигурява достатъчно пари, за да вземе на своята скъпа съпруга... прислужница.

Могат да настъпят някои промени у жената “А” между периода, който предхожда женитбата, медения месец, първите месеци на съвместния живот и раждането на детето. Случва се това събитие да я потопи в съвсем друга атмосфера, ако мъжът не внимава и не се намеси. Тогава майката взема връх над съпругата. Детето поглъща всичките й грижи и цялата й любов. Съпругът в известна степен си е изиграл ролята. Той вече не съществува. Без съмнение това е необявена, несъзнателна постъпка. Жената “А” не се замисля над поведението си, иначе тя би се борила срещу него. Тя го “изживява” и това е всичко.

Ако при такива обстоятелства мъжът знае как да покаже присъствие и да й помогне, да подели с нея грижите около новороденото и привлече вниманието й с преднамереното си поведение, всичко ще се върне, както преди, Обратно, ако той се дистанцира, ако реагира с безразличие или още по-зле – чрез отсъствие, нещата ще стават все по-безизходни. Много семейства на жени “А” започват да се разпадат в подобни ситуации. Тя може да стане язвителна по негов адрес, педантична към неща без някакво значение, а в някои моменти дори агресивна.

Какъв е начинът да спасите мебелите? Жената “А” обожава всичко, което я потапя в любовта – странноприемници с асми, селски камини и топъл прием, малки ресторантчета, топло гнезденце в някое непредвидено място за уикенда. При обикновени обстоятелства тя самата дори взема инициативата за подобни малки удоволствия. Защо тогава да не предвидим желанията й, за да избегнем критичната ситуация. Това може само да помогне.

Обикновено съпругата “А” е вярна. Ако изневерява на мъжа си, това е по-скоро в мислите, отколкото в чуждо легло. Тя държи преди всичко на външните впечатления. Ако пък нейният съпруг й изневерява, тя със сигурност няма да го приеме и ще направи живота му черен при всяко връщане. Но ще му прости по-бързо от всяка друга жена от друга кръвна група, ако се отнася до временни приключения. Жената „А" не би понесла продължителна връзка. Тя дори би могла да стигне до престъпление, ако виновният мъж не й върне свободата.

Не можете да скриете нищо от нея. Както във всичко останало, така и в любовта тя проявява дяволска проницателност. Нищо не й убягва. Впрочем понякога подозира нещо напразно. Горкият съпруг в такива случаи трябва веднага да докаже своята невинност, иначе рискува да му направят живота ад.

Трябва да изслушвате жените “А”, независимо дали е Rh+, или Rh–. В отношенията си имат огромна нужда от внимание. Добрият съпруг на жената “А” трябва да взима присърце и най-малките проблеми на жена си. Това е другото условие бракът им да бъде щастлив.

Нещастната съпруга “А” остарява по-бързо от всяка друга, ни уверяват японските изследователи. Тя страда по-често от другите жени от хронични мигрени и бъбречни кризи. Яде много и нездравословно, пие повече от разумното. Все пак нали всички са малко или много устроени по същия начин, когато имат душевни проблеми...

Сред японците жената “А” няма добра репутация в секса. Тя като че ли държи прекалено на условностите и целомъдрието до вратата на спалнята. Все пак има известни нюанси. Жената “А” не си поставя за непосредствена цел сексуални подвизи. Като че ли въображението й в тази област е напълно достатъчно. Тя е по-скоро пасивна. Но в края на краищата всичко зависи от партньора.

За да изрази чувствата си, тя има нужда от нежен, внимателен мъж, загрижен за щастието й, и въпреки всичко настъпателен. Жената “А” бавно стига до оргазъм. Следователно трябва да имате търпение и умение! И нека любовникът или съпругът не очакват от нея неконтролируеми реакции от удоволствие. В леглото, както и на друго място, царят въздържаност и стеснителност.

С риск да ви се стори неморално, ще добавим, че е за предпочитане да имате любовница “А”, отколкото съпруга “А”. Тази негласна срамежливост се стопява като сняг на слънце, когато върши нещо забранено. Тогава като че ли жените “А” стават истински вакханки! Те дори предпочитат непривични места за любовните си игри: телефонни кабини, паркинги, бани, обществени гардероби. Винаги можете да опитате със законната си “А”. Може би това ще отпусне нейното прекалено целомъдрие и ще отключи и най-смелите й мечти!

Мъжът “А” в любовта
В любовта мъжът “А” е колкото сложен, толкова и противоречив. Със сигурност, от всички кръвни типове, това е най-трудният тип мъже за анализиране. Толкова е непредвидим и променлив!

На пръв поглед “А” е най-големият срамежливец. Както видяхме, той е интраверт и много резервиран както в социално, така и в професионално отношение. В любовта не е по-различно. Застане ли пред жена, губи всичките си качества. Колкото и да я обича и да си мечтае като всички “А” в мъжки или в женски род, не е готов да си го признае. Той най-много се страхува да не му откажат. Може да прекара месеци, дори години с една връзка или до някоя колежка, която обича, без да й го признае. Ако този тих влюбен не е безразличен към някоя красавица, тя има интерес да направи първата крачка.

Както жените, така и мъжете от тази кръвна група, са дискретни в любовните послания. Мъжете “A” Rh– все пак проявяват повече дързост, но все още не са достатъчно сигурни в себе си. Често любовните послания се крият в най-безобидни изречения. Част от изречение, дума не на място или специфична интонация – така мъжът “А” се опитва да хвърли мост към тази, която омайва.

Той използва умело очите си. Погледът на “А”, най-вече когато става дума за любовна страст, е по-красноречив от погледа на всички други. Понякога и жест – дискретна милувка, без видим намек, учтив жест, като подаване на палтото.

Случва се на “А” да бъде и решителен. Тогава прави признание наведнъж, изплашен от толкова голямата си дързост и от възможния и отрицателен отговор. Но тази луда дързост не се повтаря два пъти. “А” не настоява в любовта, докато в другите области е доста упорит.

Неговото въображение, що се отнася до любовта, е доста по-бедно от това на жената “А”. Все пак той е активен. А дали е романтичен? Най-вече Rh+, но не до степен да потъне в четене на романи от издателство “Арлекин” или да гледа цяла нощ “Отнесени от вихъра” по видеото! Все пак обича да чете приключенски романи, с известна доза страст в тях, които завършват добре. Във всеки случай “А” изпитва ужас от всякаква история, която има нещастен край.

Сексуалното му въображение е също много по-опростено от това на младото момиче или жената от същата кръвна група. Все пак в Япония той остава голям консуматор на порнографски списания и филми. С течение на годините и с натрупване на опит, ако не е имал възможност да изрази сексуалните си желания в брака си, той се пристрастява към баровете и специализираните салони за масажи.

Въпреки стеснителността си, мъжът “А” не е идеалният съпруг. Първо, в къщи той е непредвидим. Един ден е във форма, внимателен във всяко отношение към съпругата си, на следващия ден е друг човек – кисел, заядлив за най-дребното нещо, заплахи по всякакъв повод (мъжът “А” много рядко е брутален в действията си).

Честно казано, мъжът “А” не е верен съпруг. Рядко ще се задоволи цял живот с една-единствена жена. Много често обръща глава след другите жени. Но за щастие на неговата партньорка, стеснителността му пречи в най-висока степен да реализира намеренията си. Ако все пак се случи да преодолее този свой недостатък, и да кръшне, както се казва, няма да е нещо сериозно. Не е в характера на “А” да прави две “работи” наведнъж. Извънбрачните му отклонения са преходни. Много бързо се уморява от новите си завоевания. И най-малкото сексуално разочарование ще го върне бързо в семейното гнездо.


Активен
Elea
Гост
« Отговор #25 -: Октомври 28, 2012, 23:31:02 »

В главата за професионалния живот на “А” дадохме за пример американския президент Джими Картър. Нали той самият обяви, и то в присъствието на жена си, че му се е случвало да обръща глава след други жени? И добави, че му се е случвало един или два пъти да наруши брачния договор. Той – южнякът пуританин, и то в страна, където много по-малко, отколкото във Франция, се толерират емоционалните отклонения на ръководителите!

Противно на другите, мъжете от “A” Rh– се оказват в някои случаи способни на двубрачие. Японските изследователи са констатирали, че в тяхната страна 95 % от осъдените в такова престъпление мъже, са от “A” Rh–. Всъщност тези “А”, според японските статистици, се намират в капан, поставен от неочакваната поява на дете у любовницата си. Знае се, че хората от този тип понякога са с хронична нерешителност и се оставят все повече на течението на събитията, без да ги овладеят.

Въпреки някои емоционални авантюри, мъжът “А” е добър съпруг и отличен баща. Но за да бъде такъв, неговата партньорка трябва да му посвети изцяло вниманието си и да го задоволява сексуално. Ако съпругата му е безразлична или най-малкото – не показва чувствата си, той може да кривне встрани.

Да не забравяме, че самият той е доста стеснителен във физическата любов. Но това не означава, че е лош любовник. Има само трудности при поемане на инициативата. Все този страх да не бъде съден от хората. За нищо на света мъжът “А” (а още по-малко Rh+) не би искал да разправят зад гърба му, че е обзет от мисълта за онова нещо...

Мъжът “А” търпи силно влияние, както положително, така и отрицателно, на професионалния живот върху личния. Ако работата му върви добре и поддържа добри отношения с началниците си, ще бъде приятен и любящ съпруг, загрижен баща за децата си. Но ако има неприятности навън, ако му направят една неуместна забележка на работа, тогава той става чудовище.

Добре би било съпругата на “А” да бъде загрижена за отношенията на съпруга си в професионалната му среда. С помощта на една разбираща го партньорка, той ще може да понася всичко.

Мъжът “А” крие своите неуспехи. Най-лошите му неприятности са от финансов характер. Техните отражения върху душевния му мир са пагубни. Разореният “А” е загубен за тази, която го обича, ако тя не е предвидила шока, който ще предизвика този фалит. Тогава той е в състояние да направи всичко. При подобни драматични обстоятелства, мъжът “А” може да се самоубие.

Но първото нещо, което ще погуби, това е връзката с приятелката си. Заради друга жена, заради алкохол, заради някаква лудост, неговите действия ще го доведат до самоунищожение. Тогава ще му трябват последователни, даже строги лечебни процедури.

Сложен и неуравновесен, “А” се подчинява в любовта на строго специфични подходи, сравнително лесни за анализиране. Той иска майка, съпруга и любовница. В света има повече жени, отколкото предполагате, които желаят да бъдат всичко това едновременно. Дали защото са толкова много, или просто защото “А” е страхотно чаровен!
Активен
Elea
Гост
« Отговор #26 -: Октомври 28, 2012, 23:32:04 »

ТИПЪТ “А” СЪВМЕСТИМОСТ НА КРЪВНИТЕ ХАРАКТЕРИ

Жената от тип “А”
Тя предпочита мъже от тип “АВ”.
Мъжете от тип “В” я привличат също толкова силно. Често става нещо между тях, за нещастие – не за дълго.
Мъжете “0” я привличат със силата и сигурността, която излъчват. Тези качества вдъхват увереност на жените “А”. Като че ли са създадени един за друг.
Към мъжете от тяхната кръвна група най-често остават безразлични. Образът на “спокойния баща” ги кара да ги избягват, освен ако не са много млади.

Мъжът от тип “A”

Младите мъже от кръвна група “А” са привлечени от жените “0”, най-често по-възрастни от тях. Те обичат тяхната смесица от жизненост и романтизъм.
Когато се постараят да се увлекат по жени на тяхната възраст, най-често те са от кръвна група “В”. Това, което ги привлича, е тяхната прямота и почтеност, което е абсолютната им противоположност. Те мислят, с основание, че тези жени ги разбират.
Той гледа отдалеч на жените “АВ”. Те ги привличат силно, но ги считат за недостъпни. Много рядко смеят да ги доближат и да ги ухажват.
Обикновено не обичат жени от техния тип, които им го връщат. Те му се струват прекалено взискателни, много сериозни и безчувствени.
Активен
Elea
Гост
« Отговор #27 -: Октомври 28, 2012, 23:33:17 »

КРЪВНА ГРУПА “В”
ОБЩ ХАРАКТЕР НА ХОРАТА ОТ ТИП “В”

Хората от тип “В” представляват приблизително 10 % от общото население на Земята. Дали малкият им брой, или някои толкова специфични, индивидуални, странни, а понякога и невероятни качества на характера им ги правят толкова универсални?

Мъжът и жената “В” са всичко това, което другите не са.

Първата им характеристика е, че те като че ли не са създадени да живеят в общество. Различават се от другите с тотален антиконформизъм – не обичат законите, правилата, нормите, всичко, което държи човешката система изправена. Те живеят извън нея. Това обаче не означава, че са отритнати от обществото. Приспособяват се към хората по друг начин. Чрез чара си, със силната си любов към живота, дори и с фантазията си, осигуряват на другите кръвни групи кислорода, необходим за живота им.

Жената или мъжът “В” не понасят ограниченията. Нужна им е лична свобода. Дали ще я използва за добро или за зло, зависи от много неща. Случва се да страдат или да пропаднат именно заради категоричното отхвърляне на дисциплината. В повечето случаи другите се нагаждат към това качество. Тогава умело можете да използвате тайните възможности на този нежен анархист, какъвто е типът “В”.

Лесно можете да го познаете, защото жената и мъжът са изключителни индивидуалисти. Не казваме егоисти – напротив! “В” е много внимателен към хората, които го обкръжават.

Проблемът е, че той или тя, не са на едно и също мнение с останалите. Така водят живота си (за по-голямата част от тях доста бурен) – без да се интересуват какво става наоколо. Целта, която са си поставили, дали важна или незначителна, за тях е от най-голямо значение. Те се стремят към нея.

В този смисъл хората от тип “В” могат да минат за ужасни. Когато техните близки се превиват под тежестта на проблемите, когато е станало нещо сериозно, вместо да се притекат на помощ, единственото нещо, с което се занимават и има значение за тях в този критичен момент, и с което досаждат на околните, това е последната книга за предколумбовото изкуство, която току-що са прочели, или тяхната нова колекция от фонокарти.

Но “В” е изключителен наблюдател. Единственото условие е нещата и събитията да са в рамките на неговите занимания и интереси, които най-често са маниакални, но за съвсем кратко време. Защото всеки ден, да не кажем всяка минута, той може да ги смени по-лесно, отколкото сменя тениска или шорти!

Да няма закони, нито норми, нито правила! Малко е да се каже, че “В” отказва да се подчини на всякакви заповеди. Детето от този тип често е проблем за родителите си или за тези, които са натоварени с неговото възпитание. Не че се държи като хванато от гората. Напротив, то като че ли полага огромни усилия, за да се държи възможно най-добре. Но все излиза нещо нередно. Иска да решава задачи, когато е в час по френски, разтоварва се бурно, точно когато трябва да довърши домашните си и размишлява върху средната си оценка за срока, когато бие звънецът за междучасието.

Очевидно инструкциите минават от едното му ухо през другото. Не успява да се включи във футболния отбор. То винаги е с една крачка напред или с два дни назад от останалите. Когато трябва да мобилизира вниманието си за даден курс или групова дейност, е разсеяно. Остава безразлично към упреците, дори и към наказанията.

Разрешението е да го оставите да се развива по свой начин, като едновременно с това възможно най-дискретно да го вкарвате в съответните рамки. Не можете да промените някой “В”. Ето защо ние го описваме още от детството му. През целия си живот той ще остане такъв. Това няма да му попречи да успее, дори напротив, можe и да задмине всеки друг.

Въпреки че са индивидуалисти, жената и мъжът “В” са изключително приспособими. Но за тази цел, сферата, в която се развиват, трябва да отговаря на техните персонални виждания. Човекът от тип “В” никога не се приспособява истински поради нужда. Ако средата го притеснява, ако се измъчва, той ще отиде другаде.

Мъжът и жената “В”, на пръв поглед, изглеждат повърхностни и непостоянни. Но това е само на пръв поглед. Дълбоко в себе си те преследват собствените си интереси. И тъй като последните са в повечето случаи доста по-различни от околните, на тях им се приписва лековатост и непредсказуемост. Преди да анализираме някой мъж или жена “В” чрез непосредствените им постъпки, бихме имали по-голям успех, особено ако работим или живеем с тях, ако разкрием истинските им цели и техните подбуди.

Мъжът и жената “В” опознават света, който ги заобикаля, по-бързо от всеки друг. Те често са надарени със зашеметяваща интуиция и със способности за безпогрешен анализ. Но разбират и затова действат винаги по неприемлив за другите начин. На практика “В” никога не следва логичния път за постигане на целите си. Спира се на детайли, които убягват на другите. Успява да ги използва и да ги насочи в своя полза. За всеобщо учудване постига целта си по нетрадиционен и нелегален път.

Най-добра илюстрация на това явление, според японските специалисти, са великите детективи от литературата. Разбира се, не знаем кръвната група на Шерлок Холмс, на инспектор Мегре, на Еркюл Поаро или на Елиът Нес, но ни уверяват, че те трябва да са били от кръвна група “В”.

Това е кръвната група на най-блестящите японски следователи: те принадлежат към кръвна група “В” с лек превес на Rh+... Традиционният полицай, който действа методично, е обикновено от тип “А”. В замяна на това “В” е независим, самотен, този, който души извън пътеките от направените следи и според общоприетите критерии използва мъгляви и неефективни методи. Но успява – намира, доказва. Той слага ръка на разрешението, колкото и невероятно да е то, преди всички и най-добре от всички...

Японците добавят една интересна забележка: у тях (както и във Франция) в полицейските служби жените стават все повече. Оказва се, че най-ярките светила в тази област в Япония са от кръвна група “А”. Впрочем това започва да става истински критерий за подбор в участъците на криминалната полиция, особено в Токио и Осака.

Като цяло типът “В” е блестящ, съзидателен, изпълнен с многобройни таланти. Може да се изяви във всякакви области, при условие че му се предостави известна широчина на действие. Най-добрият начин да блокирате подобен тип е винаги да сте надвесени над него. Той не го понася. Става алергичен към околните. Тогава или затръшва вратата завинаги след себе си с малък скандал, или се затваря в себе си (последното се отнася най-вече за жените от “В” Rh–).

Неговият вътрешен живот, въображението му, базирани най-често на страстите, са толкова богати, че изобщо не му е трудно да се абстрахира от това, което не му харесва. Понякога “В” може с месеци да работи нещо, което не му допада или му е напълно безразлично. Изпълнява задълженията си машинално, а в себе си изживява друг, свой живот.

Ето защо, когато се намираме пред младо момиче или момче от този тип, готови да се впуснат в професионалния живот, за предпочитане е да му се дадат веднага шансове за изява и самостоятелност.

Още по-добре, ако става дума за работа, имаща допирни точки с артистичния свят. Много от великите творци са от тази кръвна група. Впрочем те проявяват таланта си доста рано. В музиката са истински деца-чудо. Моцарт и много други големи композитори и изпълнители, които са омагьосвали публиката от най-ранна детска възраст, са били от “В” кръвна група.

Пак заради неповторимата си индивидуалност, “В” трябва да бъде в много добра среда, ако се занимава с изкуство. Показателен пример за това е историята с велик американски скулптор, известен с хиперреалистичните си творби, които излага в престижни галерии от единия до другия край на света. Отдавали са му заслужена почит в Ню Йорк, Лондон, Париж, Токио. Най-търсените списания за изкуство не преставаха да сипят похвали за него. Отвсякъде пристигаха поръчки, които той не удостояваше с внимание. Мислеха, че е заради претовареност в работата. Не, той вече не твореше. Това продължи с години. Спечелените пари в началните славни години се бяха стопили. Многобройните неизпълнени поръчки му струваха скъпо. Геният умрял разорен – бяхме шокирани да го узнаем!

Това не означава, че “В” са неприспособими, напротив! Проницателни, аналитични, обхванати от стратегията, бързи в действията, атакуващи там, където най-малко ги очакват, те могат да бъдат изключително добри в безмилостната борба в живота.

Тяхното “Аз” е свръхразвито, както успяхме да видим от гореизложените данни. Сигурни в себе си, уверени в инициативите, които предприемат, дяволски интуитивни, те са отлично подготвени за живота. Волеви и упорити са, дори когато областта, в която работят, не им е позната напълно. Имат изключителни възможности да се съсредоточават. Когато някой тип “В” има идея в главата си, той е обсебен само от нея, анализира я с шокираща точност, често с голяма бързина. Обикновено намира нелогични решения, които прилага. Има нужда от близки, но няма да отиде да ги потърси. Съществуват ли те наистина, откакто той живее в своята кула от слонова кост? Дълбоко в себе си “В” има проблем с общуването.

Това обаче не се проявява в ежедневието. Напротив, всички хора от тип “В” се чувстват изключително добре сред хората. Те блестят както с мислите си, така и с думите си. Очарователни прелъстители, способни да направят изтънчен комплимент, свободни в общуването си както с подчинените си, така и с шефовете си, привличат вниманието на околните.

Проблемът е, че тази свръхадаптация към света е без никакво усилие! Когато “В” започне да говори оживено с някого, който би могъл да му бъде от голяма полза и на когото е направил впечатление, той ще му говори за всичко друго, но не и това, което трябва. Например, той има нужда от капитали, за да внедри едно от гениалните си открития, и финансист, пленен от неговата култура и чара му, изглежда напълно предразположен да направи нещо за него. Вместо да го въведе изкусно в темата, нашият “В” се впуска в една безкрайна дисертация за влиянието на сибирските митологии върху американските автори на научна фантастика от 50-те години!

Човекът “В” е прототип на разсеяния учен, изгубен в един свят, който не е негов. Впрочем много от изследователите, учените и авторите на научна фантастика са от тази кръвна група.

Всекидневният живот не го интересува. Вкъщи той е най-неорганизираният от всички типове мъже. Жената “В” трудно може да си представи, че подреждането, семейният ред или точните часове за хранене могат да съществуват. Господин “В”, който е винаги в търсене на невероятни колекции, трупа в хола най-различни неща, събрани от всякъде, а госпожа “В” мие чиниите “на едро”, един път в седмицата (но това е крайност, що се отнася до жените от Rh–). Понякога може и по-рано, ако вече не са останали чисти съдове на разположение, или мивката е препълнена и не може да побере повече...

Но както и жените, така и мъжете се смиляват над кухнята. Не че са лакомници или обичат много да ядат. Това, което предпочитат, е алхимията на съставките, които влизат в храната – с удоволствие внасят нови елементи, подобряват. На техния вкус може да се разчита, те са най-добрите готвачи.

В Токио съществува справочник на най-добрите ресторанти, в който е взета под внимание кръвната група на главните готвачи. Лесно можем да установим, че най-посещаваните заведения от този сорт се държат от готвачи тип “В”.

Това качество е толкова разпространено и типично за почти всички представители от кръвната група, че когато чревоугодници искат да се оженят, японските брачни агенции търсят за тях специално жени от кръвна група “В”!

Както вече отбелязахме, “В” няма никакъв усет за времето. Той рядко е точен на срещите си. Понякога е объркал дори деня! Човек от този тип, който би искал да стане пример за точност, ще има голям проблем. Според японските и северноамериканските изследователи на характери, това качество на “В” е знак, който няма да ви измами при разпознаването му.

Роб на фантазията си, винаги готов да се впусне в нещо ново, той не страда от дълги депресии. Ако се е провалил в нещо, загубил пари или е пропаднал проектът му, на който много е държал, той е силно шокиран. Но съвсем за кратко. Моментално друга идея, друга страст или нова тема поемат щафетата. Проблемът е, че повтаря грешките си. “В” (с изключение на жените, които са малко по-предпазливи) не извлича никакъв урок от собствения си жизнен опит, особено що се касае до него.

Какво представлява този тип в приятелството? Без съмнение с очарованието си привлича тълпи от хора около себе си. Но той е толкова блуждаещ, изгубен в собствените си мисли и намерения. Дали не забравя бързо тези, към които е протегнал ръка?

Намираме се пред много сложна тема, определяща характера на “В”. Той обича всички. За него няма значение дали някой стои по-високо или по-ниско от него в социално отношение. Снизходителен е. Способен е да се свърже с човека, за когото преди няколко минути са му разправяли най-лоши неща или просто са му препоръчали да не му се доверява. “В” се харесва на хората и те го търсят.

Оттук нататък всичко зависи от другия. Ако той или тя разберат ексцентричността на неговия характер, приятелството може да се роди още на самата среща. В бъдеще ще е достатъчно да привлечете вниманието на “В” в подходящия момент. Защото той не забравя това, за което е говорено. За него е нормално да отиде от едно нещо към друго. Но това не означава, че за него важат само последните събития, за които са говорили. “В” има едновременно селективна и слонска памет.

Ако искате да сте член на неговия златен кръг, трябва да бъдете постоянно край него, но присъствието ви да бъде много дискретно. “В” изпитва ужас от натрапниците. Намесвайте се само в подходящ момент и само когато има отношение към неговите интереси. Изслушвайте го и го насърчавайте. Той е до такава степен егоцентрик, че няма да пропусне да ви включи сред тези, които го разбират. Не се опитвайте да го купите! Той е неподкупен. В краен случай можете само чрез духовни блага. Луксът също не го впечатлява, но интелигентността го очарова!

Когато сте успели да създадете истински приятел от “В”, неговата привързаност е много силна. Той не се интересува какво е мнението на хората за вас. Вие може да сте направили най-лошите неща – да сте убили майка си, баща си, да сте ограбили абат Пиер, вашият “В” ще ви поддържа пред всички за всичко. Той ще прекоси океани, за да ви помогне. Той ще се изправи срещу много по-силни от него, за да ви е полезен с риск да изгуби собствения си авторитет пред хората.

Във всеки случай разсъжденията за морала не го потискат. Без съмнение той непрекъснато се мъчи да възпрепятства действието на правилата. Те не го интересуват! Ако сред близките му няма някой, който да го вкарва в рамките на общоприетите норми, той рискува да направи грешки, за които след това ще си гризе ноктите от яд. Японците са забелязали, че голяма част от дребните престъпления, но също и от големите кражби и измами, са извършени от безотговорни “В”.

Хората от този тип нямат никакво отношение към собствеността. Разбира се, те обичат парите, но не като средство, което може да им донесе нещо. Един “В” не вижда нищо нередно в това да бръкне в касата на фирмата, чийто собственик е той самият, за да купи електрическо влакче на сина си или визоново палто на любовницата си, а защо не и да плати ипотеката на вилата на свой приятел в нужда. Щедро, но не винаги законно.

Той се радва на голяма чувствителност и често благодарение на нея се измъква. Правото, светът на логиката не са му познати. Напротив, системно ги пренебрегва чрез своите изблици и чувства. Това е предимство и няма съмнение, че неговата способност да твори се дължи именно на вече споменатото качество.

Това, че при “В” интуицията стои преди разума, може да има погубващ ефект, както и поддаването му на неизмеримия гняв и насилие, породени от най-малката подробност. Нищо и никакъв факт може да го изкара извън релсите от гняв. Но най-лошо е поведението на жените от “В” Rh–. Те са способни да изпотрошат всичко около тях, да се ядосат на всеки, да се нахвърлят върху хора, с размери два пъти по-големи от нейните.

И заради какво? Повечето пъти заради нищо! Някоя може би малко обидна забележка, но без лош умисъл, нещо леко неуместно, проблем, който няма да остави последствие. След четвърт час или дори 10 минути нещата са минали и заминали!

Тя дори не съжалява за това. При всички от “В” Rh– кризите минават като мартенско време. Най-стъписващото за тези, които са изпитали на гърба си този род ексцесии, е, че тези “В” ще бъдат много по-изненадани от вас, когато им припомните подвизите! Впрочем както видяхме, те не са злопаметни, нито са обсебени от миналото.

Хората от “В” имат едно качество, от което другите типове кръвни групи са склонни да се възползват. Те вдъхват доверие. Понякога лъжата за тях е оръжие, но това е рядко и във всеки случай са прекалено естествени, за да го използват. Също така лесно се оставят да бъдат излъгани – както в работата, така и в любовта. Но това като че ли не ги притеснява много. Случва им се да поизлъжат, но това не е метод, с който си служат редовно.

Доверчивостта, която им е присъща и отговаря на голямата им чувствителност, както и на развихреното им въображение, ги прави лесно податливи на суеверия. Японските статистики констатират, че хората от “В”, които вярват във фантоми, вампири и летящи чинии, са три пъти по-многобройни от хората в останалите кръвни групи. Срещаме ги в редиците на медиумите, гледащите на карти и т. н., опитомители на питони, сред магьосниците. Сред психиатрите също има голям брой хора от “В”. Но в областта на психоанализата, само жените от “В” Rh+ представляват значителна част и този факт ще повдигне доста въпроси...

По принцип “В” се радват на отлично здраве. Те са жизнени и динамични. Мъжете “В” Rh+ имат склонност да се уморяват бързо, но и също толкова бързо се възстановяват. В областта на спорта предпочитат дисциплините, в които не са задължени да бъдат пасивни участници. Лека атлетика, тенис, голф, бойни изкуства, но също и конни надбягвания или ски-бягане. “В” обича природата толкова силно, че често го срещаме като активен еколог.

Японските застрахователни компании са установили, че “В” живеят по-дълго от обикновеното. Дали тази кръвна група не отделя вещество, което влиза в състава на еликсира на безсмъртието?

Преди да завършим, ето още един любопитен факт. Знае се, че понякога в процеса на еволюция на най-тежките ракови заболявания, някои хора сменят кръвната си група. Японските учени се питат дали кръвна група “В”, която в такива случаи се оказва вторично придобита, не е последен имунизационен агент на организма, преди фаталния край.

Хипотеза, която без съмнение трябва да бъде проучена по-задълбочено.
Активен
Elea
Гост
« Отговор #28 -: Октомври 28, 2012, 23:35:19 »

ТИПЪТ “В” – КАЧЕСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

ПОЛОЖИТЕЛНИ ЧЕРТИ

независими
гъвкави
нетрадиционни
открити
практични
оригинални
способни да реагират
откриватели
искрени
достойни за доверие
увличащи се
интуитивно вземат решения
секси
добре общуват с публика
лоялни
талантливи
способни на съсредоточаване
добро здраве
блестящи тактици
чувствителни
човечни
пълни с идеи
новатори
работливи
менят интересите си
почтени
логични
убедителни

ОТРИЦАТЕЛНИ ЧЕРТИ

непредвидими
безотговорни
неорганизирани
недискретни
склонни към разсеяност
трудно поносими
цинични
презират останалите
склонни към насилия
не преотстъпват властта си
прекалено емоционални
недисциплинирани
често неверни
не винаги можеш да им се довериш
мързеливи в леглото
неконтролируеми
забравят
дават празни обещания
самотници
нестабилни
хора на настроението
не са търпеливи
не могат да извлекат поуки от грешките си
небрежни (във всяко отношение)
Активен
Elea
Гост
« Отговор #29 -: Октомври 28, 2012, 23:35:54 »

ТИПЪТ “В” В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СИ ЖИВОТ


Основните черти от характера на мъжа и жената от тип “В” вече ви дават сравнително точна представа за поведението на тези индивиди в професионалната среда. Няма нужда да сте голям психолог или да заемате ръководна роля в подбора на кадрите на дадено предприятие, за да знаете, че изобщо не може да става и дума да поверите на един “В” поста на главен счетоводител или коректор в печатница!

В първия случай той ще доведе фирмата до фалит, предизвикан по всяка вероятност от злоупотреби. А във втория случай книгите и статиите ще излизат с повече правописни грешки, отколкото е броят на думите.

Професиите, изискващи прекалено внимание, старание във всеки един момент, непрекъснато следене на детайлите, привидно лишени от голямо значение, или пък изискващи определено отношение към парите, не са за него. По принцип всички дейности, свързани с работно време и строги норми, не му допадат.

Изгубени в тези води, те правят грешка след грешка и са дезор ганизиращият фактор на колегите си. Самите те се отегчават. Ако нямат друг изход, ако шефът им не ги разбира, ще ги намерите потънали в унилост да мечтаят в близкото бистро за далечни острови или впуснали се в дейности, съвсем различни от тези, за които са ги наели.

“Гастон” на Франкен е един неоспорим “В” с всичките си типични черти.

От този тип той има неконформизма в най-висша степен. И най-вече страстта към изобретяването и изнамирането на нещо ново. Първата констатация, която можем да направим за “В”, е, че те имат много сръчни ръце. От тях излизат най-добрите занаятчии Впрочем и самият “В” се чувства добре, когато се занимава с подобни дейности.

Първо, той е свободен. Сам е господар на себе си и това естествоно му допада. Никой не му казва кога и как да работи. Той може да бъде чудесен дърводелец, тъкач, кожухар, или майстор при обработка на благородни метали! Всичко в него му помага да успее – сръчността на ръцете, непресъхващият усет към изкуството, така характерни за хората от този кръвен тип.

Ще го срещнете също сред каменоделците, които подновяват историческите паметници, духачите на стъкло, майстори на музикални инструменти, на рамки, стъклари. Жените “В” са отлични майсторки при изработката на кожени подвързии, керамични съдове, златарство и изобщо всички видове занаяти, изискващи както творчество, така и сръчност.

Както споменахме в предната глава, жената и мъжът “В” трябва от най-ранна възраст да бъдат независими или да заемат пост, който не се базира на йерархични отношения. В същото време им трябва някой, който да се занимава изключително с всичко, що е маркетинг и финансии (но да бъде дискретно). При вземането на тези мерки, “В” може да се изяви пълноценно.

В професиите, които споменахме no-горе, очевидно се изисква да бъдат големи перфекционисти. “В” (и най-вече жените от Rh–) притежават в най-висока степен това качество.

Ето защо, освен че не обичат заповеди и нареждания, това е другата причина, поради която не се разбират със своите колеги. Защото, според тях, другите никога не изпипват докрай нещата. Оплакват се, критикуват наляво и надясно и накрая изтръгват работата от ръцете на другите, за да я направят самите те. С това изморяват и изкарват извън релсите и най-малко докачливите си колеги!

Човекът от тип “В” не е неспособен да работи върху колективна задача. Но тогава трябва да го управлявате. Той ненавижда нарежданията и другите съвети, ако не проумее смисъла в тях. Няколко свързани с работата обяснения и насоки биха предотвратили големи конфликти и биха подобрили производителността. На жената “В” трябва да предоставите максимално поле за лична инициатива.

Другият проблем е, че “В” не успява да разпредели задачите. По-бърз и по-проницателен, той вече вижда нещата в завършен вид, още преди други да са ги предприели. Нетърпелив е, потрепва на едно място от нетърпение. Отчайващата леност на другите го изкарва извън кожата му. Защо те не разбират това, което е очевидно, тази схема на работа, която избожда очите, този блестящ план?

“В” предизвиква съмнения в колегите си с това очевидно противоречие между тяхната леност и неговия ентусиазъм. Той ги смята за неспособни или още по-зле – за мързеливи. Ще спечели време, казва си той, ако се захване сам. Тъй като не винаги може да се справи сам, често се проваля.

На този стадий “В” трябва да бъде изключително наблюдаван.

Наистина, доста често го виждаме в научните звена, където е отличен работник. Но когато трябва да се реализира негов проект, твърде малко ще са съдружниците му, които да притежават човешки качества, позволяващи им да го изтърпят.

Освен в художествените занаяти, “В” бележи успехи също и като дребен търговец, но при условие че има някой, който да се занимава със сметките му.

Действително в преките си контакти с клиентите, “В” са безупречни. Техният чар, техните изкусни думи, с които хвалят стоката, много по-дискретно от един “0” например, привързаността, която проявяват към тези, които ги посещават често, способността им да убеждават... Всички тези качества им помагат да успеят пред купувачите. Те успяват да си създадат връзки, да продават прясна юфка, например, докато питат за новините около последното дете или пък да продадат четки за обувки, докато приказват за последния хит на модата.

Както казахме, колкото и незначителен да е фактът, всичко ще върви още по-добре, ако има някой, който “да връща рестото”. “В” влага артистично чувство при аранжирането на витрината или вътрешното оформление на магазина. Той има способността да създаде красота от най-прозаичните неща. У тях вие се чувствате добре. Отивате в неговия магазин, дори и да е вдигнал цените или да предлага по-малък избор, отколкото големите магазини.

Във всеки случай на него му допадат най-вече художествените занаяти или тези, които позволяват в по-голяма степен лично творчество. В общия преглед на кръвната група “В” казахме, че от тях излизат най-добрите майстори готвачи. Така че и по-голяма част от кулинарните занаяти също им допадат. Най-добрите сладкари в Япония са в по-голямата си част от кръвна група “В” Rh+. Същото се отнася и за добрите гостилничари, колбасари, и за най-блестящите бармани, способни да направят нечувани коктейли.

Много добри художествени фотографи са от същата кръвна група. Андре Кертес – един от най-гениалните майстори на филмовата лента на XX век, който почина преди няколко години, като че ли интуитивно е разбрал тайната на своята кръвна група, възкликвайки: “Техниката е в кръвта ми!”.

Американският специалист по кръвни характери Александър Бешер посочва Кертес като един от най-ярките примери за “В”, губещ ориентация, когато попадне в непривичен за него свят. Докато Кертес е бил независим и скитащ, геният го е носил на крилете си. Но след пристигането си в Ню Йорк, където животът го принуждава да се захване с работа, осигуряваща прехраната му, както и с безинтересни реклами за магазини, той се превръща в жалък квартален фотограф. Преживява трудно, беден в духовния и в материалния живот, неспособен да намери отново фантастичното си вдъхновение от началото на кариерата си.

Хората от “В” като цяло, с изключение на мъжете от Rh–, са най-добрите скулптори. Към този род хора трябва да се подхожда с извънредно внимание, защото те лесно се затварят в себе си.

Любопитно е, но в музиката жените успяват повече, отколкото мъжете. Независимо от Rh, те са отлични изпълнители, особено на струнните инструменти. Що се отнася до мъжете от “В” (и по-специално от Rh+), правят блестяща кариера в изкуствата: абстрактната живопис, композирането на симфонии, рокендрола, класическия балет (в балета се налагат жените от “В” Rh–).

Друга област, в която този кръвен тип проявява творчество и фантазия, е модният дизайн. Често жените “В” намират своя път в тази област, но не и мъжете, които пък се изявяват в мебелния дизайн – най-вече от “В” Rh–.

Архитекти и оформители на пейзажи, от тип “В”, също добре се представят чрез най-добрите съвременни елементи в областта на градоустройството и естествените декори.

Защо “В” успяват също така добре и в журналистиката? Бихме помислили, че тази професия изисква качества, които те нямат – усърдие, търсене и коментиране на информацията, безусловната обективност, усет за времето. Но така или иначе, редакциите на вестниците и аудиовизуалните медии са пълни с хора от “В”.

Бихме помислили, че са превъзмогнали основните си недостатъци. Бихме предположили също, че са в добро обкръжение, освободени от проблемите, които тяхната личност не може да овладее изцяло и че така могат да дадат пълна свобода на творчеството си. И една парадоксална изненада – сред великите генерали срещаме много “В”. Подчертаваме, че казахме “генерали”, а не общото понятие “военни”. Човекът от тип “В” очевидно не е милитарист и още по-малко му допада каквато и да било казарма. Впрочем съвсем рядко се среща някой, заблуден в редиците на обикновените войници и на низшите кадри в армията.

В замяна на това ролята на ръководител-стратег му подхожда идеално. Защото няма някой над него. “В” е гений на планирането. Той умее да синтезира. Все пак трябва да признаем, че е нужно да се научи да използва опита от миналото – качество, което не му е присъщо. Но ако веднъж включи в разсъжденията си и това умение, неговото творчество и усещането му за бъдещото развитие на нещата, могат свободно да се проявят.

Той буквално предварително вижда развитието на битките, които трябва да предприеме. Винаги е с един ход пред врага. Неговите инициативи и реакции са най-често непредвидими и страшно ефикасни. Но това, което трябва да бъде предотвратено от неговите равни или от съветниците му е, че той не жали човешкия живот. Без съмнение от “В” излизат най-добрите генерали, но и най-големите палачи в историята.

Във всеки случай едно по-оптимистично призвание за “В”, решен да се хвърли в трудния свят на артистичните професии, е професията на режисьора в киното и в телевизията. Велики майстори и в миналото, и сега са от тази кръвна група. И тук се проявяват неговото усещане за картината, вродената му естетика, чувството му за план и развитие – все качества, необходими както за успеха в седмото изкуство, така и в много други области. За нещастие, “В” и тук ще се сблъска с вечния проблем – на общуването.

Не всички “В” мечтаят да бъдат истински артисти, при това известни. Но всички, в една или друга степен, имат нужда да работят нещо, което да им ангажира вроденото чувство да създават.

Когато това не е възможно, те трябва да поддържат равновесието си с хоби, чрез което могат да се изразяват, без да престават да мислят как да попаднат в сфера, чиято работа би им допаднала повече. Ако нямат и тази възможност, жената и мъжът “В” биха били крайно нещастни.

Ще ги видим отдали се на живописта в неделя, аниматори или актьори в местни трупи, увличащи се от барокова музика, или поправящи грамофони, любители реставратори на старинни музикални инструменти или обикновени колекционери на пеперуди! Няма нищо смешно в това. Човекът “В” трябва непременно да има възможност да даде воля на чувствата и творческите си наклонности, в каквато и област да са те.

Във всеки случай нищо не може да го отклони от пътя, щом той го е избрал. Парите, славата и всеобщото признание не го интересуват. За него от единствено значение са личното удовлетворение и хармонията с вътрешния му свят.
Активен
Страници:  1 [2] 3   Нагоре
Отиди на:  Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright