Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Вампиризмът - От "Диагностика на кармата" на С. Н. Лазарев  (Прочетена 3050 пъти)
Еруин
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 417


 • Град: Варна
 • « -: Септември 20, 2010, 23:05:53 »

  Информация е взета от "Диагностика на кармата" (част първа) на С. Н. Лазарев

    Изследвайки проблема за вампиризма, аз се стремях да изясня защо човек става вампир? Вампиризмът съвсем не е безобидно занятие, взаимодействието на хората на фино поле­во равнище е значително по-сложно, отколкото ние си представяме. Вампиризмът не е само отнемане на някакво количество енергия, нарушаване на полевата обвивка и съз­даване на условия за по нататъшна загуба на енергия, но и повреждане на фината полева структура, което може да дове­де до изкривяване на кармичните линии на съдбата, здравето и психиката. Неведнъж съм наблюдавал, че след силно отне­мане на енергия са се появявали силни психични отклонения. Човекът, който започва да черпи чужда енергия, затваря каналите си за връзка с Космоса, той е принуден да взима все повече и повече енергия, в противен случай могат да възник­нат тежки болести и даже да настъпи смърт. Началото на този процес е в силно развитото чувство на егоизъм, което се про­явява в мислите, емоциите или постъпките, в неразбирането на единството на света. Това блокира каналите за връзка с Космоса и предизвиква спадане на енергетиката. Този процес е трудно да се спре, той обрича децата на вампирите на тежки болести, тъй като те вече се раждат със затворени канали за връзка с Космоса, и или тях ще изчерпват и ще разрушават тялото им, или те ще черпят от другите и ще продължават да разрушават душата си. Тъй че вампиризмът е сложна и доста сериозна тема. Ето няколко примера от моята практика.

      Една жена идва за трети път. Дистанционната диагности­ка на дъщеря и показва, че в музикалното училище някой от преподавателите и взима от енергията. Причината е кармична: по бащина линия е имало вампиризъм, защитата на момичето е пробита, затова й отнемат от енергията. Тестувам бащата. Той е взимал енергия, но не е виновен той самият, а неговият баща, който е бил голям егоист по отношение на майката, потискал я, притеснявал я и тя, за да се спаси, му хвърляла енергия.
      Егоизмът, жестокостта водят до изключване от Космоса и тогава човек е принуден да взима енергия от хората. А това разрушава защитата на децата му, те започват тежко да боледуват, могат да започнат нарушения на психиката и други проблеми. В дадения случай егоизмът на дядото частично е "изял" кармата на сина и на внука му.
      Млад мъж разказва:
      -Един наркоман-хулиган, съвсем деградирал човек, из­печен крадец, постоянно идваше в дома ми и се опитваше да изкърти вратата, чупеше лампи, прекъсна телефона и посто­янно демонстрираше агресия. Последния път той дойде и за­почна да се удря във вратата. Застанал зад вратата, аз започ­нах да се моля за него. Отначало хулиганът, както обик­новено, блъскаше вратата, след това притихна и аз чух, че той тихо си отиде. Преди това не бе се случвало. Обикновено на тръгване блъскаше вратите на съседите, чупеше стъкла и крушки. Какво беше станало с него?
      Тестът показа силното благотворно действие на молитва­та върху духовността, психиката, съдбата и поведението на скандалджията.
      Оказва се, че когато човек се моли за .душата на друг човек, той му влияе много по-силно, отколкото професионал­ният екстрасенс, защото молитвата оказва въздействие върху фините структури.
      При тестуването енергетичните параметри на хулигана преди молитвата са: високо ниво на агресия, наличие на пси­хични отклонения, много ниско равнище на връзка с Космоса. От какво се е определяло поведението на този човек? Чув­ствайки подсъзнателно високото ниво на енергетиката на мла­дия мъж, хулиганът е правел скандали, дразнел го и така е получавал чуждата енергия, след скандалите енергетичното ниво при него рязко се повишавало. След молитвата той пак е получил енергия, но вече с друго качество, която започнала да го променя. За него това вероятно е било неочаквано и неразбираемо, затова той тихо си е тръгнал. Станало е нещо необикновено, той не е могъл да оцени състоянието си.
      Тестуване след молитвата: духовността малко се е про­менила, макар че въздействието е било духовно, значи то е било и върху другите параметри, основно върху поведението и психиката. Човекът на практика е станал психически здрав, но параметрите на тялото, неговото физическо състояние слабо са се влошили. Молитвата понякога може да влоши пара­метрите на тялото, ако тялото и духовните структури се нами­рат в противоречие. Когато духът се извисява, тялото може временно да отслабне, но поведението и характерът на този човек са влезли в нормата.
      Главната причина за нарушаване на психиката, за нис­кото ниво на връзка с Космоса и агресивното поведение на човека е било поведението на бащата, неговите нееднократни опити да се самоубие. Програмата за самоунищожение, която е включил бащата, е определила печалната съдба на сина. След корекцията на кармичната структура на бащата връзка­та на сина с Космоса рязко се е увеличила. Молитвата на мла­дия човек е изменила поведението на хулигана, но връзката с Космоса е могла да се подобри едва след по-дълбока корекция.
      Интересно е да се продължат изследванията по-нататък.
      -Кога обикновено идваше този човек?
      -Колкото и да е странно, той винаги идваше в щастливи­те моменти от моя живот, в най-неподходящо време. Това ви­наги беше ужасно и мъчително.
      Случайно ли е това или не? - Не. Той се е появявал в най-щастливите моменти, защото духовният подем изпълва организма на човека с енергия. Вероятно той е чувствал това подсъзнателно и е искал да получи тази енергия.

      Как постъпват хората, които се нуждаят от енергия? Те дразнят, измъчват жертвата си, търсят различни начини да подчинят човека, защото е по-трудно да вземеш от спокойния, а по-лесно да вземеш от този, когото си подчинил. Защо напри­мер човек става садист? Неговите родители са се отричали от единството със света, от висшите чувства, това е предизвикало пълно запушване на каналите, свързващи с Космоса, започ­нало е разпадане и деградация на полевите структури - енер­гия няма откъде да се вземе, освен от другите хора. Ако това е дете, то започва да дразни майка си, да я тормози, тя постоян­но вика, ядосва се - и му дава от енергията си. Детето обижда връстниците си, бие животните и така също получава енергия, присмива се на възрастните и пак достига целта си. Тоест пос­тигането на физически или духовни мъки на друг човек е една от формите на вампиризма.
      Но понякога майката сама може да създава условия за развитие на вампиризъм у детето. Завършила ускорени курсо­ве за безконтактен масаж, тя при най-малко неразположение на детето започва да го лекува с ръце, като му дава груба физическа, а не духовна енергия, или постоянно се дразни и вика на детето, като също му дава груба енергия и го учи да бъде потребител.

      Майката, която се моли детето й да бъде здраво, може да даде енергия, но това е духовна енергия, която и лекува, и помага на детето да се развива правилно.
      Възможен е и преднамерен вампиризъм, т. е. непосредст­вено отнемане на енергия, но за това е необходимо да имаш известни познания в биоенергетиката, да чувстваш какво е енергия.
      На човек с разпадащи се духовни структури му е все по- трудно да контактува с Космоса за попълване на енергията, затова той все по-често използва чужда. Така започва един лавинообразен процес на вампиризъм и изключване от Космоса, който често завършва с тежка болест. Вампирът при­лича на наркоман, който днес получава удоволствие, за което утре трябва тежко да плати. Понякога недостатъчно подготве­ните екстрасенси могат да отнемат енергия, без самите да зна­ят за това, от своите роднини и деца, от което те започват да боледуват.
      Трябва да се лекува духовно, с пожелание за добро, с точна диагностика, а не с напомпване на енергия. Под­съзнанието на болния човек се стреми да отстрани причините за болестта, а енергетичното въздействие пречи на този процес. Малцина знаят колко сериозно е наказанието за вам­пиризъм и колко малко са шансовете да излезеш от това състояние. Когато има биоенергетично въздействие с отнемане на енергия, става деформация на полевите структури на жертвата, която може дълго да се запази и да доведе до болести, за които също ще отговаря агресорът, а също и деца­та и роднините му. Един от най-добрите начини за защита от неетичния човек, който иска да отнеме енергия, е молитвата, тъй като това е едновременно и помощ за него в изменението на неговите деформирани духовни структури. „Молете се за тези, които ни проклинат, и благославяйте тези, които ни ненавиждат..."

      Ето още един случай на вампиризъм.
      Една жена се обърна към мен с молба да помогна на по- малката й дъщеря и на внучката й, дъщерята на по-големия син. Правя тест на жената. Момичето е на четиринадесет го­дини, ученичка е. Тя има силни деформации на структурите на полето около главата, предизвикани от вампиризъм на един мъж.
      - Момичето има ли често главоболие?
      - Да.
      - Тя е бледичка и бързо се изморява, нали?
      - Да, много се изморява, особено по математика.
      - Знаете ли, работата не е в математиката. Някакъв мъж взима енергия от момичето, възможно е да е преподавател. А причината за това е, че нейният баща някога е взимал енер­гия от вас. Затова защитата на момичето е пробита и тя може да стане плячка на вампири.
      Разглеждам полето на внучката. Тя също е жертва на вампиризъм. Виновен е бащата, той черпи енергия от жена си. Но с това веригата не свършва. Бащата трябва да взима енергия, защото бабата, която дойде при мен, през 1962 г. е взимала енергия от някакъв мъж. След пет години нейният мъж е взел енергия от нея, затова нейната защита е пробита. Възникнал е процес, при който жертвата провокира прес­тъпника. Бабата е пробила своята защита и сега става вериж­на реакция, страдат синът, дъщерята, внучката. Те са обрече­ни да взимат или дават енергия, като предизвикват разпадане на фините полеви структури и постепенно физическо разрушаване. Всичко на всичко една неетична постъпка на бабата, а резултатът от това е физическо и духовно разпадане на цялото семейство. Безотговорността на ниво енергетика за­вършва с трагедия.
      Следващата пациентка е младо момиче с многобройни проблеми. Обяснявам й в какво е нарушила висшите закони, показвам как влияе това на нейния характер, съдба и здраве. При нея са запушени каналите за връзка с Космоса и виновен за това е нейният баща, защото се е отрекъл от единството с Вселената, вследствие на което равнището на енергетиката у дъщеря му е понижено. Момичето потвърди, че баща й е атеист, материалист.
      - Работата не е в това вярва ли човек в Бога или не, човекът е клетка от единен организъм и той трябва да живее по законите на този организъм. Ако човек не разбира това, децата му са обречени на израждане, отначало духовно, а пос­ле и телесно. - Разглеждам полевите структури на момичето: тъй като тя има ниско ниво на енергетика и връзката й с Космоса е минимална, тя е вампир и взима от мен енергия. Момичето не го усеща, но е забелязала, че децата не обичат да стоят в ръцете й. Полето на детето е беззащитно, от него може много лесно да се вземе енергия, но интуицията още го защитава. Да си спомним, че в миналото винаги са криели малките деца от чужди очи, да не би някой неетичен човек да им причини вреда.
      Веднъж на лекция стана дума за вампиризма. Аз обясня­вам механизма на това как човек се самоунищожава, ако започне да взима енергия от другите хора. Лекцията я слушат екстрасенси. Един от слушателите, доста уверен в себе си млад човек, казва, че той има прекрасно средство срещу вам­пирите. Моля го да разкаже, това е интересно.
      - Когато вампирът взима енергия, трябва да си предста­вим един цирей, нека забере.
      - Ако постоянно ви атакуват вампири, при такава защи­та вие самият ще се превърнете в цирей. За каквото си се представяме, такива и ставаме. Не ви съветвам да следвате такива препоръки. Когато усетите, че някой ви взима енергията, помолете се на този човек да му бъдат дадени бо­жествена любов и енергия, за да го променят, да очистят ду­шата му и да го свържат с Космоса.
      По-късно подложих на тест съветите на младия човек: духовността, душата, поведението му имат отрицателни значения. Това е пълна деградация на фините духовни структури. Ако се помолим на вампира да бъдат дадени божес­твена любов и енергия, значенията на параметрите на негова­та духовност силно ще се повишат. Съзнателната помощ спа­сява този, който волно или неволно е взимал енергия. Този случай е показателен с това, че техниката на насилие, която сега много често автоматично се пренася от физическия в ду­ховния свят, в света на биоенергетиката, е равна на само­убийство. Човек почти никога не забелязва своето преражда­не. Като извърши няколко пъти насилие на духовно равнище, човек не чувства, че душата му се разпада, защото е свикнал първо да вижда това, което става с тялото му.
      И най-главното е, че в тандема вампир-жертва печели винаги жертвата, защото за нея вампиризмът е сигнал за нис­ко ниво на връзка с Божественото. Вампиризмът принудител­но подтиква жертвата към висшите енергии, към енергиите на духовността. При вампира става обратният процес - прогреси­раща деградация на фините духовни структури, получаващи Божествена енергия.
  « Последна редакция: Декември 01, 2010, 00:48:11 от Еруин » Активен

  I told you
  That we could fly
  'Cause we all have wings
  But some of us don't know why
  Страници: [1]   Нагоре
  Отиди на:    Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
  Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright