Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: "Духовна астрология" - Еккирала Кришнамачария  (Прочетена 1236 пъти)
Kery
Гост
« -: Септември 19, 2010, 14:04:37 »

Духовна астрология
Еккирала Кришнамачария


Предговор

“Духовна Астрология” идва от висшите нива чрез Учителя Е.К. в по мощ на търсачите на истината от всички краища на планетата. Тя е дадена от Тези, които той следва, за тези, които следват него, про карвайки пряк път към практиката на просветлението. Учениците и съратниците, които работеха с него през годините, гледат на тази работа като на синтез на астрологическата мъдрост на Изтока и За пада. Сама по себе си книгата представлява записки, които Учителя Е.К. смирено препредава от висшите кръгове. Книгата разкрива много езотерични тайни, отнасящи се до чове ка и космоса, до антропогенезиса и космогенезиса. Тя разкрива много ключове към дълбоката мъдрост, дадена от великата посветена Е. П. Блаватска и помага за разбирането на Тайната Доктрина, която от своя страна подпомага разбирането на Духовна Астрология. Тя разкрива величествената перспектива на мъдростта на Небе сата, описвайки небесния принцип, функциониращ в творението чрез планетарните тела и съзвездия около планетата Земя. Тя извисява раз бирането на читателя до универсалното познание, а Ученията на мъд ростта на Изтока и Запада са ясно представени пред неговия поглед. Книгата също така борави с духовния символизъм на Изтока и Запада и в много по-голяма степен дава обобщена визия за Мъдростта, откол кото частния подход. “Духовна Астрология” предлага конкретен подход за обучение, който може да бъде следван от търсачите на истината съобразно тяхната специфична планетарна и зодиакална характеристика. Този път, кога то се следва, ще предизвика постепенно вътрешно разкритие на съзна нието, а това изисква високо ниво на концентрация от страна на уче ника. Книгата описва множество практики, отнасящи се до символите, цветовете, звуците, числата и геометричните фигури. Тя също така дава ясен поглед върху техниката на Пранаяма в Раджа Йога, както и детайлна медитация върху разбирането на планетарните и зодиакал ните енергии вътре в човешката сфера. Книгата също така предлага решение за елиминиране на човешките несъвършенства чрез изграж дане на правилни аналогии и асоциации. Описана е медитацията върху луната, наталната луна и асцендента, която подпомага навлизането на търсещия в присъствието на Учителя на Мъдростта. “Духовна Астрология” несъмнено е книга с хиляди измерения, помагаща по хиляди начини на сериозния търсещ, за да може той да прозре и открие своя път към Мъдростта и Истината.

Предговор към българското издание

Астрологията е била най-важният ключ към мъдростта от най древни времена. Ведическата астрология преди всичко отвежда хората на астрологията в Хималайските и Трансхималайското региони. Вяр ва се, че Шамбала, свещеното място, съществува в тайни подземни области в пустинята Гоби, която е основен център на ведическата мъдрост с нейните изходи в Хималаите, наречени “Шравасти” (Шига це) и Калапа. Разклонения на Шамбала са съществували също и в Перу. Планината Меру в Хималая и планината Амеру в Перу били известни като източния и западния полюси. Те са центровете на ведическата мъдрост в Азия и Америка. Мъдростта е съхранявана от Йерархията на Учителите и Адепти те и е била давана периодично, на различни места, през различни време на, на различни езици, но с едни и същи символи, числа, звуци и цветове. В наше време тази мъдрост се екстернализира чрез Е. П.Блаватска, Алис А. Бейли, Учителя С.V.V., Учителя Е.К., Учителя К.П.К. Духовна Астрология идва от Йерархията на Учителите. България, чиито корени са в Централна Азия (мястото на Шамбала) вибрира в унисон с тази древна традиция. Тази книга би помогнала да се построи мостът на България към онези свещени земи, където тази мъдрост процъфтява.
 
К. Парвати Кумар
пряк духовен последовател на Учителя Е. К.
и президент на World Teacher Trust.

* spiritual_astrology_b.pdf (871.91 KB - свалено 203 пъти.)
Активен
Страници: [1]   Нагоре
Отиди на:  Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright