Духовно развитие

          

Страници:  1 [2]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Природното време и чувството за вечност-07 Април 1969  (Прочетена 4581 пъти)
~Schwarze_Sonne~
***
Неактивен Неактивен

Публикации: 187


 • Град: София
 • "Очите са огледалото на Душата!"

  « Отговор #15 -: Юни 28, 2012, 18:43:33 »

  Кин 191  - Аз пулсирам, за да играя Осъществявайки илюзия. Аз представям обработването на магия. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на постижението.

  Кин 192  - Аз усъвършенствам, за да влияя Произвеждайки мъдрост. Аз представям обработването на свободна воля. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на вселенския огън.
  Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен.

  Кин 193  - Аз разтварям, за да изследвам Освобождавайки пробуждане. Аз представям изливащата енергия пространството. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила.

  Кин 194  - Аз се отдавам, за да омагьосвам Разпръсквайки приемственост. Аз представям изливащата енергия на безвремието. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на смъртта.

  Кин 195  - Аз устоявам, за да създавам Отвъд съзнанието. Аз представям изливащата енергия на погледа. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на самосъздаването.

  Кин 196  - Аз обединявам, за да изпитвам Привличайки безстрашие. Аз представям изливащата енергия на интелигентността. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила.

  Кин 197  - Аз поляризирам с цел еволюция Стабилизирайки синхронност. Аз представям матрицата на навигацията. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на вселенската вода.
  Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен.

  Кин 198  - Аз активирам, за да отразявам Свързвайки ред. Аз представям матрицата на безкрайността. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на духа.

  Кин 199  - Аз определям, за да катализирам Измервайки енергия. Аз представям матрицата на самосъздаването. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на погледа.

  Кин 200  - Аз давам сила за просветление Владеейки живот. Аз представям матрицата на вселенския огън. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на елегантността.

  Кин 201  - Аз организирам, за да подхранвам Балансирайки съществуване. Аз представям вливащата енергия на рождението. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила.

  Кин 202  - Аз канализирам, за да общувам Вдъхвайки дихание. Аз представям вливащата енергия на духа. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на безвремието.

  Кин 203  - Аз хармонизирам, за да сънувам Моделирайки интуиция. Аз представям вливащата енергия на изобилието. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на постижението.
  Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен.

  Кин 204  - Аз пулсирам, за да се прицелвам Осъществявайки осъзнаване. Аз представям вливащата енергия на разцъфването. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на вселенския огън.

  Кин 205  - Аз усъвършенствам, за да оцелявам Произвеждайки инстинкт. Аз представям складирането на живителна сила. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на пространството.
  Аз съм полярен кин, разширявам червения галактически спектър.

  Кин 206  - Аз разтварям, за да изравнявам Освобождавайки възможност. Аз представям складирането на смърт. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила.

  Кин 207  - Аз се отдавам с цел познание Разпръсквайки вселенско изцеление. Аз представям складирането на постижение. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на самосъздаването.

  Кин 208  - Аз устоявам с цел красота Отвъд изкуството. Аз представям складирането на елегантност. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на свободната воля.

  Кин 209  - Аз обединявам, за да прочиствам Привличайки течение. Аз представям обработването на вселенска вода. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила.

  Кин 210  - Аз поляризирам, за да обичам Стабилизирайки лоялност. Аз представям обработването на енергията на сърцето. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на духа.
  Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен.

  Кин 211  - Аз активирам, за да играя Свързвайки илюзия. Аз представям обработването на магия. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на погледа.
  Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен.

  Кин 212  - Аз определям, за да влияя Измервайки мъдрост. Аз представям обработването на свободна воля. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на елегантността.

  Кин 213  - Аз давам сила за изследване Владеейки пробуждане. Аз представям изливащата енергия на пространството. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на рождението.

  Кин 214  - Аз организирам, за да омагьосвам Балансирайки приемственост. Аз представям изливащата енергия на безвремието. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила.

  Кин 215  - Аз канализирам, за да изследвам Вдъхвайки съзнание. Аз представям изливащата енергия на погледа. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на постижението.

  Кин 216  - Аз хармонизирам, за да изпитвам Моделирайки безстрашие. Аз представям изливащата енергия на интелигентността. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на вселенския огън.

  Кин 217  - Аз пулсирам с цел еволюция Осъществявайки синхрнонност. Аз представям матрицата на навигацията. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на пространството.

  Кин 218  - Аз усъвършенствам, за да отразявам Произвеждайки ред. Аз представям матрицата на безкрайността. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на смъртта.
  Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен.

  Кин 219  - Аз разтварям, за да катализирам Освобождавайки енергия. Аз представям матрицата на самосъздаването. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила.

  Кин 220  - Аз се отдавам с цел просветление Разпръсквайки живот. Аз представям матрицата на вселенския огън. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на свободната воля.

  Кин 221  - Аз устоявам, за да подхранвам Отвъд съществуването. Аз представям вливащата енергия на раждането. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от живителната сила.

  Кин 222  - Аз обединявам, за да общувам Привличайки дихание. Аз представям вливащата енергия на духа. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила.
  Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен.

  Кин 223  - Аз поляризирам, за да сънувам Стабилизирайки интуиция. Аз представям вливащата енергия на изобилието. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на погледа.

  Кин 224  - Аз активирам, за да се прицелвам Свързвайки осъзнаване. Аз представям вливащата енергия на разцъфването. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на елегантността.

  Кин 225  - Аз определям, за да оцелявам Измервайки инстинкт. Аз представям складирането на живителна сила. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на рождението.
  Аз съм полярен кин, преработвам червения галактически спектър.

  Кин 226  - Аз давам сила, за да изравнявам Владеейки възможност. Аз представям складирането на смърт. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на безвремието.

  Кин 227  - Аз организирам с цел познание Балансирайки изцеление. Аз представям складирането на постижение. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила.

  Кин 228  - Аз канализирам с цел красота Вдъхвайки изкуство. Аз представям складирането на елегантност. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на вселенския огън.

  Кин 229  - Аз хармонизирам, за да пречиствам Моделирайки течение. Аз представям обработването на вселенска вода. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на пространството.

  Кин 230  - Аз пулсирам, за да обичам Осъществявайки лоялност. Аз представям обработването на енергията на сърцето. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на смъртта.

  Кин 231  - Аз усъвършенствам, за да играя Произвеждайки илюзия. Аз представям обработването на магия. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на самосъздаването.

  Кин 232  - Аз разтварям, за да влияя Освобождавайки мъдрост. Аз представям обработването на свободна воля. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила.

  Кин 233  - Аз се отдавам, за да изследвам Разпръсквайки пробуждане. Аз представям изливащата енергия на пространството. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от живителната сила.

  Кин 234  - Аз устоявам, за да омагьосвам Отвъд приемствеността. Аз представям изливащата енергия на безвремието. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на безкрайността.

  Кин 235  - Аз обединявам, за да създавам Привличайки съзнание. Аз представям изливащата енергия на погледа. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила.

  Кин 236  - Аз поляризирам, за да изпитвам Стабилизирайки безстрашие. Аз представям изливащата енергия на интелигентността. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на елегантността.

  Кин 237  - Аз активирам с цел еволюция Свързвайки синхрнност. Аз представям матрицата на навигацията. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на рождението.

  Кин 238  - Аз определям, за да отразявам Измервайки ред. Аз представям матрицата на безкрайността. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на безвремието.

  Кин 239  - Аз давам сила, за да катализирам Владеейки енергията. Аз представям матрицата на самосъздаването. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на постижението. 
  Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен.

  Кин 240  - Аз организирам с цел просветление Балансирайки живот. Аз представям матрицата на вселенския огън. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила.

  Кин 241  - Аз канализирам, за да подхранвам Вдъхвайки съществуване. Аз представям вливащата енергия на раждането. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на пространството.
  Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен.

  Кин 242  - Аз хармонизирам, за да общувам Моделирайки дихание. Аз представям вливащата енергия на духа. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на смъртта.

  Кин 243 - Аз пулсирам, за да сънувам Осъществявайки интуиция. Аз представям вливащата енергия на изобилието. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на самосъздаването.

  Кин 244  - Аз усъвършенствам, за да се прицелвам Произвеждайки осъзнаване. Аз представям вливащата енергия на разцъфването. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от силата на свободната воля.

  Кин 245  - Аз разтварям, за да оцелявам Освобождавайки инстинкт. Аз представям складирането на живителна сила. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила.
  Аз съм полярен кин, транспортирам червения галактически спектър.

  Кин 246  - Аз се отдавам, за да изравнявам Разпръсквайки възможност. Аз представям складирането на смърт. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на безкрайността.

  Кин 247  - Аз устоявам с цел познание Отвъд изцелението. Аз представям складирането на постижение. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на магията.

  Кин 248  - Аз обединявам с цел красота Привличайки изкуство. Аз представям складирането на елегантност. С магнитния тон на целта. Аз съм воден от удвоената си сила.

  Кин 249  - Аз поляризирам, за да пречиствам Стабилизирайки течение. Аз представям обработването на вселенска вода. С лунния тон на предизвикателството. Аз съм воден от силата на рождението.

  Кин 250  - Аз активирам, за да обичам Свързвайки лоялност. Аз представям обработването на енергията на сърцето. С електрическия тон на служенето. Аз съм воден от силата на безвремието.
  Аз съм полярен кин, установявам белия галактически спектър.


  Кин 251  - Аз определям, за да играя Измервайки илюзия. Аз представям обработването на магия. Със самостоятелния тон на формата. Аз съм воден от силата на постижението.

  Кин 252  - Аз давам сила, за да влияя Владеейки мъдрост. Аз представям обработването на свободна воля. С полутоновия тон на сиянието. Аз съм воден от силата на вселенския огън.

  Кин 253  - Аз организирам, за да изследвам Балансирайки пробуждане. Аз представям изливащата енергия на пространството. С ритмичния тон на равенството. Аз съм воден от удвоената си сила.

  Кин 254  - Аз канализирам, за да омагьосвам Вдъхвайки приемственост. Аз представям изливащата енергия на безвремието. С резонантния тон на настройването. Аз съм воден от силата на смъртта.

  Кин 255  - Аз хармонизирам, за да създавам Моделирайки съзнание. Аз представям изливащата енергия на погледа. С галаткическия тон на целостността. Аз съм воден от силата на самосъздаването.

  Кин 256  - Аз пулсирам, за да изпитвам Осъществявайки безстрашие. Аз представям изливащата енергия на интелигентността. Със слънчевия тон на намерението. Аз съм воден от силата на свободната воля.

  Кин 257  - Аз усъвършенствам с цел еволюция Произвеждайки синхронност. Аз представям матрицата на навигацията. С планетарния тон на изявата. Аз съм воден от живителната сила.

  Кин 258  - Аз разтварям, за да отразявам Освобождавайки ред. Аз представям матрицата на безкрайността. Със спектралния тон на освобождението. Аз съм воден от удвоената си сила.

  Кин 259  - Аз се отдавам, за да катализирам Разпръсквайки вселенска енергия. Аз представям матрицата на самосъздаването. С кристалния тон на сътрудничеството. Аз съм воден от силата на магията.

  Кин 260  - Аз устоявам с цел просветление Отвъд живота. Аз представям матрицата на вселенския огън. С космическия тон на присъствието. Аз съм воден от силата на разцъфването.
  Аз съм галактически активиращ портал, влез в мен.


  ~ 3 ~
  Активен

  "Oculi porta anima ... vide si non audes mihi tunc animi... "
  ~Schwarze_Sonne~
  ***
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 187


 • Град: София
 • "Очите са огледалото на Душата!"

  « Отговор #16 -: Юли 09, 2012, 09:42:23 »

  СЛЪНЧЕВИ ПЕЧАТИ

  ( описание )

  01 Червен Дракон - ИМИШ (IMIX)
  (кин 1, 21, 41, 61, 81, 101, 121, 141, 161, 181, 201, 221 и 241)

  Възпитава и подчертава силата на рождението
  [/b]


  Посока: Изток
  Действие: Захранване
  Сила: Раждане
  Същност: Съществуване/Битие
  Времева клетка: Приемане/Вход
  Енергийна система: Инициация
  Цветно семейство /Хроматика/: Жьлто
  Земно семейство: Кардинално
  Чакра: Гърлена
  Човешки Холон: Показалец на дясна ръка
  Планета: Нептун, 9 орбита
  Раса: Червена Коренна Раса
  Клан: Жълт Клан на огъня  

  Характеристика: Източник на живота, Памет, Първична вода, Кръв, Захранване, Енергия на майчинството, Силата на раждането, Закрила и подкрепа от Божественото, Прамайка, Неразделени първични води, Първично упование и първична храна, Възприемчивост

  Мъдроста на сянката: Зависимост, Съ - зависимост, Депресия, Липса на грижа за себе си, Липса на подкрепа, Липса на упование, Прекомерна подкрепа за другите, Самостойност, Проблеми, свързани с дълбокото, първично доверие и оцеляването, Чувствате се неподкрепяни от Божественото или недостойни да получавате

  Трансформация на сянката: Вярвайте, че в един по-широк смисъл ще ви бъде дадено онова, от което се нуждаете. Бъдете отворени да получавате. Споделяйте чувствата, желанията и мечтите си.

  Мъдроста на хармонията: Честота

  Мудра: Дланите са една върху друга и се люлеят леко на нивото на коремната област.

  Медитация: „Първопричина на мистерията, спираловиден енергиен вихър, разпали -пробуди в мен- първично упование в твоята любов."

  Основно значение на знака: Драконът е съществото на първичните елементи. Той ни подканва да се слеем със земните енергии, да се върнем към извора и да си спомним общите ни корени като същества от Земята: Голямата Майка, хранителка, грижеща се за всички ни. Ако влезем в състояние на само-изхранване и на доверие, че всичките ни реални нужди ще бъдат задоволени, Вселената ще ни достави всичката енергия, която ни е нужна за живот. Благодари за основните нужди, които поддържат съществуването ни и ни позволяват да бъдем! Намери мястото вътре в себе си, което е в мир с простотата на съществуването и почитай всеки настъпващ момент. Наслаждавай се на откриването на своя личен процес на творческо раждане, празнувайки всяко творение като вдъхновен израз на живот.

  Девиз: Аз храня раждането на съществото ми с първично доверие

  Утвърждение: „Аз се уповавам безрезервно на Извора на божествена закрила."

  02 Бял Вятър - ИК (IK)
  (кин 2, 22, 42, 62, 82, 102, 122, 142, 162, 182, 202, 222 и 242)

  Общува и подчертава силата на духът


  Посока: Север
  Действие: Комуникация
  Сила: Дух
  Същност: Дихание
  Времева клетка: Приемане /Вход/
  Енергийна система: Рафиниране / Пречистване
  Цветно семейство/Хроматика/: Жьлто
  Земно семейство: Сърцевинно/ Централно/
  Чакра: Сърдечна
  Човешки Холон: Среден пръст на дясна ръка
  Планета: Уран, 8 орбита
  Раса: Бяла Коренна Раса
  Клан: Жълт Клан на огъня

  Характеристика: Дух, Дъх, Вятър, Вдъхновение, Присъствие, Истина, Съ-творец на реалността, Простота, Невидими сили, Интегриране на противоположности, Дишане, Космическа енергия, Комуникация и връзка, Дихателна система

  Мъдроста на сянката: Разделение, Алиенация, Осъждане на религиите, Отделност от Духа, Съмнявате се във връзката си с Божественото, Проблеми, свързани с разделението/отделността.

  Трансформация на сянката: Научете се да усещате и изживявате връзката си с Божественото като действате, водени от вдъхновението си.

  Мъдроста на хармонията: Интервал

  Мудра: Дланите са отворени и се държат под устните, които издухват дъха на Духа-вятър, после ръцете се вдигат и се отделят една от друга, правейки кръг, за да се съединят отново като за молитва.

  Медитация: „Аз съм оплождащата земна сила на космическия вятър."

  Основно значение на знака: Вятърът е дъхът на живота, единния въздух, който всички ние делим като планетарно семейство, пътуващите течения в атмосферата ни, които носят семена през разстояния, за да могат те да достигнат плодородна земя.Той е невидимата сила, която носи живот и движение. Дъх плюс вибрация е равно на звук. Когато гласът артикулира тази вибрация, се формират думи и се ражда комуникация. По същия начин, вятърът, дали шумолящ в дърветата, виещ нощем или тихо нашепващ, се превръща във вестоносец на Духа. Върни се към собственото си дихаине и погледни какви прозрения те очакват във вътрешната ти неподвижност. Нека с всеки дъх се рафинира връзката ти с Духа. Успокой се, освободи, остави да тече – позволи на вятъра да понесе духът ти високо, докато разперваш криле и политаш.

  Девиз: Дишайки вдъхновение, Аз се движа по спиралата на сътворението

  Утвърждение: „Аз съм цялостното присъствие на Духа."

  03 Синя Нощ - АКБАЛ (AKBAL)
  (кин 3, 23, 43, 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203, 223 и 243)  

  Мечтае и подчертава силата на изоставянето


  Посока: Запад
  Действие: Сънуване, Мечти, Ясновиждане
  Сила: Изобилие
  Същност: Интуиция
  Времева клетка: Приемане / Вход
  Енергийна система: Трансформация, Преобразуване
  Цветно семейство /Хроматика/: Жьлто
  Земно семейство: Сигнално
  Чакра: Слънчев сплит
  Човешки Холон: Безименен пръст на дясна ръка
  Планета: Сатурн, 7 орбита
  Раса: Синя Коренна Раса
  Клан: Жълт Клан на огъня

  Характеристика: Бездна, Мистерия, Убежище/Светилище, Спокойствие, Място на вглеждане навътре, Всеобхватен мрак, Вътрешно пътуване, Неподвижност, Матрица на съновното поле, Изследване на съня, Дом, Мрак, Тяло, Мечти и ясновидство, Изобилие, Сърце и вътрешни органи

  Мъдроста на сянката: Самоосъждане, Депресия, Поле на Съня, Свръхсубективност, Гледна точка, прекалено вътрешна и субективна, Страх от промяна

  Трансформация на сянката: Бъдете готови да наблюдавате как съдите и оценявате себе си. Приемете движенията на вътрешната си сянка и ги следвайте, за да се учите от техните дарове.

  Мъдроста на хармонията: Единение

  Мудра: Затворете очи, задръжте ръцете си с длани нагоре на височината на талията, наведете се до хоризонтално положение на торса, после се изправете и кръстосайте ръце пред гърдите.

  Медитация: „Аз съм мракът, който е светлината, и неподвижността, която е танцът." (Т. С. Елиът)

  Основно значение на знака: Нощта е тъмната, защитена утроба вътре в нас, където сънищата и интуицията имат предимство. Това е кладенецът на водещата ни сила, която ни говори чрез чувствата, чрез сетивата ни, а може дори да се появи като фантастични проблясъци. Това е царството на Голямата Мистерия, която информира нашите прозрения и вдъхновеното ни време на сънища. От там, където на въображението юздите са пуснати и на сънищата ни е дадена пълна власт, идва освобождаването на изобилие. Стани пазител на планетарния сън, чиято черга се тъче с надеждите и желанията на всички деца на Земята, минали, настоящи и бъдещи поколения. Сънувай, мечтай и вярвай – довери се на интуицията ти да те води по твоя път.

  Девиз: Аз интуитивно се сънувам в светилището на изобилието

  Утвърждение: „Навлизам дълбоко в себе си, в светилището на Същността, за да събера даровете, които ме очакват там."

  04 Жълто Семе - КАН (KAN)
  (кин 4, 24, 44, 64, 84, 104, 124, 144, 164, 184, 204, 224 и 244)

  Набелязва и подчертава силата на разцъфтяването


  Посока: Юг
  Действие: Целенасоченост
  Сила: Процъфтяване
  Същност: Будност, осъзнаване
  Времева клетка: Приемане / Вход
  Енергийна система: Съззряване
  Цветно семейство /Хроматика/: Жьлто
  Земно семейство: Портално / Входящо
  Чакра: Коренна
  Човешки Холон: Кутре на дясна ръка
  Планета: Юпитер, 6 орбита
  Раса: Жълта Коренна Раса
  Клан: Жълт Клан на огъня

  Характеристика: Идея, Цъвтеж, Осъзнатост, Целеустременост, Организираща сила на властта, Пораждащ принцип, Размножаване, Зародиш, Покълване на зародиша, Израстване, Създаване, Плодородна почва, Оплождане, Отваряне, Изникваща възможност

  Мъдроста на сянката: Несигурност, Сигурност, Рестрикция, Ограничения, Бездействие, Защита, Неувереност, Чувство на несигурност, Ограничаване на новите възможности, Избиране на сигурното за сметка на пробуждането и развитието, Ограничено разбиране за самия себе си.

  Трансформация на сянката: Осъзнайте, че вие и вашият живот сте плодородната почва, че вие сами пробуждате собствените си мечти и възможности. Освободете се от илюзията за сигурност, докато напредвате в проявяването на набелязващите се възможности.

  Мъдроста на хармонията: Напредване

  Мудра: Дланите ви са една в друга пред слънчевия сплит, сякаш държите семе, разтворете ги, пускайки семето в живота си.

  Медитация: „Аз съм бодхи-мандала, поникващото семе на възможността."

  Основно значение на знака: Семето носи в своята същност осъзнатост за собствения си потенциал. То търси идеалните условия за растеж, процъфтяване и узряване. Настрой се на вълните на осъзнаването на собствения си потенциал и на всички елементи, които поддържат процеса на растеж и така ще можеш да се прицелиш в онова, което искаш да култивираш в живота си. Посади творческите си проекти в най-плодородната земя, която можеш да намериш. Позволи им да процъфтяват като се грижиш за тях. Почитай свещената градина както себе си. Помни, че семето съдържа холографния модел на цялата реколта. Без значение колко си малък, ти имаш семето, от което да израсте най-висшият ти потенциал. Набележи целите си внимателно, предприемай действия, които  спомагат за растежа и ти също ще процъфтиш.

  Девиз: Моята осъзнатост разцъфва, за да посее творчество

  Утвърждение: „Аз съм плодородната почва и самопокълващото семе на възможността."


  05 Червена Змия - ЧИК ЧАН (CHIC CHAN)
  (кин 5, 25, 45, 65, 85, 105, 125, 145, 165, 185, 205, 225 и 245)

  Оцелява и подчертава силата на живота


  Посока: Изток
  Действие: Преживяване, оцеляване
  Сила: Инстинкт
  Същност: Сила за живот
  Времева клетка: Съхранение, запазване
  Енергийна система: Инициация
  Цветно семейство /Хроматика/: Червено
  Земно семейство: Полярно
  Чакра: Коронна
  Човешки Холон: Палец на десен крак
  Планета: Малдек / Астероиден Пояс, 5 орбита
  Раса: Червена Коренна Раса
  Клан: Червен Клан на Кръвта

  Характеристика: Жизнена сила, Нервна система, Инстинкт, Сексуалност, Оцеляване, Виталност, Страст, Усет/ензитивност, Мъдрост на тялото, Мотивация, Желание, Инстинкт, Креативност, Змия, Кундалини, Единение, Пречистване, Интимност

  Мъдроста на сянката: Мъдрости проблеми на тялото, Интимност, Тантра, Несигурност, Пречистване, Свръхсензитивност, Свръхпредсказуемост, Сигурност. Вземане на решения с предсказуем резултат, основани по-скоро на навика и на потребността от сигурност вместо на интуитивна мъдрост. Прекалено идентифициране с тялото и неговите сетивни желания

  Трансформация на сянката: Гледайте на тялото си като на инструмент за трансформация. Научете се да използвате страстта и сетивата си, за да постигнете по-високо ниво на съзнание и да се хармонизирате с него. Оставете решенията си на проявяващата се в съответния момент интуиция и на инстинктите си.

  Мъдроста на хармонията: Темпо

  Мудра: Ръцете се докосват пред корема и се придвижват нагоре по продължението на чакрите със змиеподобни движения, като накрая се събират над главата.

  Медитация: „Аз съм кремъкът и съчката на свещеното време."

  Основно значение на знака: Змията се движи вълнообразно, с корем, залепен до земята, по флуидни пътеки към своята цел. Ако се настроим на вълните на инстинктивната ни връзка със Земята, ние събуждаме змията в себе си. Издигайки Кундалини, силата за живота в нас, и пускайки спираловидната енергия да се движи от връзката ни със земята (коренната чакра), нагоре по гръбнака, пробуждаме първичните си инстинки и сетива. С така повишена чувствителност и пробуден инстинктивен импулс, ние се даряваме със силата да отсяваме и да даваме най-бързите отговори, нужни за оцеляването ни. Именно постоянната циркулация на тази живителна сила ни дава способността да удържим пътя си, въпреки препятствията и предизвикателствата, и да осъществим житейската си мисия.
  Нека змията се съживи в танц!
  Празнувай живителната сила във всички форми на живот; празнувай духа на сексуалното и свещеното в интимен обмен. Почитай тялото като храм, който духът ти обитава и змията със своята сексуална мощ ще ти достави всичката нужна сила за живот.

  Девиз: Аз оцелявам в инстинкта на страстта

  Утвърждение: „С радост достигам и изживявам мъдростта и виталността, които се крият в тялото ми."


  06 Бяла Смърт (Връзка между световете) - КИМИ (CIMI)
  (кин 6, 26, 46, 66, 86, 106, 126, 146, 166, 186, 206, 226 и 246)

  Изравнява и подчертава силата на смърта


  Посока: Север
  Действие: Балансиране, уравновесяване
  Сила: Смърт
  Същност: Благоприятна възможност
  Времева клетка: Съхранение, запазване
  Енергийна система: Рафиниране, пречистване
  Цветно семейство /Хроматика/: Червено
  Земно семейство: Кардинално
  Чакра: Гърлена
  Човешки Холон: Показалец на десен крак
  Планета: Марс, 4 орбита
  Раса: Бяла Коренна Раса
  Клан: Червен Клан на Кръвта

  Характеристика: Отдаване, Освобождаване, Превръщане/Преобразяване, Опрощение, Смирение, Разкриване, Смърт, Благоприятна възможност, Изравняване, Откровение, Реализация на смъртта на физическото тяло

  Мъдроста на сянката: Контрол, Загуба на контрол, Страх от смъртта, Депресия, Борба, Съпротива, Критика, Отдаване, Проблеми на егото, Нужда от властване

  Трансформация на сянката: Отдайте се на модела на съвършенството. Вслушайте се в онази част от себе си, която иска смърт и трансформация. Приемете мъдростта й.

  Мъдроста на хармонията: Спокойствие

  Мудра: Сложете ръцете си под дясната буза, сякаш спите. След това ги кръстосайте на гърдите, докато се навеждате напред. Накрая изправете глава с кръстосани пред очите ръце.

  Медитация: „Аз съм горивото, торът и фуражът, нужни за разрушаването на всички пречки пред сливането с Бог."

  Основно значение на знака: Белият Съединител на Световете държи воала между реалностите на живота и смъртта, предоставяйки възможности, които са далеч над настоящото ни съществуване, каквото ни е познато. Сърфирайки между световете - минали, настоящи и бъдещи – можем да зърнем частица от това, което е възможно, когато се направят нужните връзки между отделните платформи на реалност (светове). Когато се отдадем на смъртта на една определена форма на съществувание, на стари концепции и модели, ние даваме път на пре-създаването на самите нас, както и на света, който ни заобикаля, в чисто нова, вдъхновена форма. Има естествен цикъл на смърт и прераждане, който съществува на нашата планета с цел постигане на глобален баланс. Това поддържа съзнанието ни будно и осъзнаващо наличните ресурси, нужни за поддържане на живота. Позволявайки на онова, което вече не ни служи, да си отиде, ние даваме възможност на енергията да се освободи и поднови, и така да допринесе за баланса в живота ни и да предостави нови възможности.

  Девиз: Аз се отдавам на благоприятната възможност

  Утвърждение: „Аз освобождавам. Аз се пускам от всичко. Аз се отдавам. Аз прощавам."


  ~ 1 ~
  Активен

  "Oculi porta anima ... vide si non audes mihi tunc animi... "
  ~Schwarze_Sonne~
  ***
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 187


 • Град: София
 • "Очите са огледалото на Душата!"

  « Отговор #17 -: Юли 09, 2012, 10:07:08 »

  07 Синя Ръка - МАНИК (MANIK)
  (кин 7, 27, 47, 67, 87, 107, 127, 147, 167, 187, 207, 227 и 247)

  Познава и подчертава силата на постигането


  Посока: Запад
  Действие: Знание
  Сила: Изцеление
  Същност: Постижение
  Времева клетка: Съхранение, запазване
  Енергийна система: Трансформация, преобразуване
  Цветно семейство: Червено
  Земно семейство: Сърцевинно/ Централно
  Чакра: Сърдечна
  Човешки Холон: Среден пръст на десен крак
  Планета: Земя, 3 орбита
  Раса: Синя Коренна Раса
  Клан: Червен Клан на Кръвта

  Характеристика: Уплатняване, Изцеление, Знание, Завършване, Познаване на мощността на проекта, Осъзнаване крайността на физическато съществуване, Портал, Отвор, Красота, Идентификация, Танц, Мудри, Пророкуване, „Да правиш така, сякаш...", Духовни инструменти, Жрец/Жрица

  Мъдроста на сянката: Неспособност, Дисциплина, Завършеност, Незавършеност, Идентификация, Объркване, Отлагане, Привързаности. Проблеми, свързани с довършването на нещата. Залавяне с твърде много дейности. Чувствате се неспособни, разсеяни, под натиск. Проблеми, свързани с набавянето на средства. Мислите, че силата е в средството

  Трансформация на сянката: Осъзнайте своите вътрешни съпротиви и разсеяност. Научете се да довършвате започнатото и изпитвайте удоволствие от всяка стъпка по пътя към целта. Гледайте на отдадеността, ясното намерение и готовността като средства, подпомагащи всяко приключване. Изживявайте себе си като инструмент на светлината.

  Мъдроста на хармонията: (Раз)Решаване/Развръзка

  Мудра: Ръцете са на нивото на ушите с дланите навън, лактите образуват прав ъгъл, палците и показалците - кръг.

  Медитация: „Аз съм праг към други измерения но силата на скрит замисъл."

  Основно значение на знака: Чрез ръцете ние създаваме, те са средството за превръщане на мечтите в реалност. Когато търсим постижение в област, която служи на планетата и на всички живи същества, всяко действие се превръща в акт на изцеление. Този динамичен процес на изцеление е същинска медитативна трансформация – започва с Аз и се разпростира навън, давайки изцеление на тези около нас и накрая – на цялата планета. Ръката „знае“ посредством чувствителността си към енергията, къде и кога е нужно изцеление в живота. Тя прави това като навигира вниманието ти към онези аспекти от живота, които имат нужда от внимание, грижа, или освобождение, за да действаш в пълната си форма.

  Девиз: Аз знам, че съм тук, за да постигна планетарно изцеление

  Утвърждение: „Аз завършвам. Аз отварям. Аз съм едно цяло със светлината."

  08 Жълта Звезда - ЛАМАТ (LAMAT)
  (кин 8, 28, 48, 68, 88, 108, 128, 148, 168, 188, 208, 228 и 248)

  Разкрасява и подчертава силата на елегантността  Посока: Юг
  Действие: Красота и изящество
  Сила: Изкуство
  Същност: Елегантност
  Времева клетка: Съхранение, запазване
  Енергийна система: Съзряване
  Цветно семейство: Червено
  Земно семейство /Хроматика/: Сигнално
  Чакра: Слънчев сплит
  Човешки Холон: Безименен пръст на десен крак
  Планета: Венера, 2 орбита
  Раса: Жълта Коренна Раса
  Клан: Червен Клан на Кръвта

  Характеристика: Хармония, Изящество, Изкуство, Създаване на красота, Интуитивно осъзнаване на модела на върховия живот, Звездно семе, Благотворни комбинации, Пътепоказател, Октава, Разширяваща се любов, Ясна перспектива

  Мъдроста на сянката: Самостойност, Дисонанс, Дисхармония, Неувереност, Липса на чувство за самостойност, Чувство на откъснатост от разширяващото се присъствие на Висшата същност, Усвояване уроците на дисхармонията

  Трансформация на сянката: Послужете си с любовта, за да отстраните дисхармонията в живота си. Установете хармония. Достигнете до своята същност на звездно семе; отпуснете се в хармонията на пълното си присъствие.

  Мъдроста на хармонията: Основна вибрация, Успешни комбинации

  Мудра: Същата позиция като при Маник - показалците и палците образуват „О" на нивото на ушите, ръцете са под прав ъгъл и се придвижват нагоре и навън, пръстите се разтварят с рязко движение, все едно изтласкват „0"-то.

  Медитация: „Аз съм възпламеняване, космическа млечна експлозия на вибриращи искри по гоблена на Бог."

  Основно значение на знака: Звезда демонстрира излъчването на красота в цялата си същност. Изкуство, в най-широкия смисъл на думата, означва съзнателно изразяване на циклите и процесите на съзидание – било то дърво, цвете, паяжина, танц, песен. Звездата показва вродения си блясък с елегантност и лекота. Позволи си да грееш, а изкуството ти да бъде автентичен израз на онова, което е в сърцето. Това ще вдъхнови много, които ще бъдат способни да възприемат твоята светлина, дори и през големи разстояния. Помни, че самият ти си произведение на изкуството! Бъди елегантен и изразителен и ще бъдеш способен да танциваш с живота, както Звездата танцува с галактиката.

  Девиз: Аз се пробуждам за красотата, живея в елегантност и ставам изкуство

  Утвърждение: „Аз съм моето пълно присъствие в този момент. Аз съм хармонията на звездите."


  09 Червена Луна - МУЛУК (MULUC)
  (кин 9, 29, 49, 69, 89, 109, 129, 149, 169, 189, 209, 229 и 249)

  Пречиства и подчертава силата на водната вселена  Посока: Изток
  Действие: Пречистване, изчистване
  Сила: Вселенска Вода
  Същност: Течение, поток
  Времева клетка: Обработка
  Енергийна система: Инициация
  Цветно семейство /Хроматика/: Червено
  Земно семейство: Портално / Входящо
  Чакра: Коренна
  Човешки Холон: Кутре на десен крак
  Планета: Меркурий, 1 орбита
  Раса: Червена Коренна Раса
  Клан: Червен Клан на Кръвта

  Характеристика: Сигнали, Знаци, Будно внимание, Осъзнаване, Разбиране, Спомняне, Божествено напътствие, Божествено семе, Космическа комуникация, Фар, Дъждовна капка - първоначална вода, Поток, Изчистване, Космическо семе пред вратата на пробуденото съзнание, Принцип на взаимното свързване и разпространение на върховния живот

  Мъдроста на сянката: Знаци, Символи, Безчувственост, Липса на чувство за самостойност, Негативни самовнушения, Неувереност, Проблеми на егото, Самостойност, Липса на спомен за това, кои сте, Неосъзнаване знаците на космическото общуване, Непоказване на цялата собствена светлина

  Мъдроста на хармонията: Модулация

  Мудра: Поставете дясната си ръка на челото си с пръсти, образуващи „О" върху третото око, лявата ръка е под прав ъгъл, пръстите и дланта й сочат напред.

  Медитация: „Лотос на спомнянето, съживи свещеното семе."

  Основно значение на знака:  Луната управлява многото цикли, отливите и течението на вода, плодовитостта и емоцията на нашата планета. Тя регулира и приливите, начинът, по който растенията растат и черпят хранителни вещества, както и женският месечен цикъл. При всички тези цикли има процес на инциация/започване/, пречистване и завършване, който се повтаря отново и отново. Вълните обливат брега, а отливът го оставя чист и искрящ, също както пълнолунието донася прилив на емоция и енергия, така че тя да може да бъде изчистена и освободена. Луната зове да празнуваме всички процеси на Изначалната Вселенска Вода. Отдай се на течението, позволи на себе си да бъдеш понесен и подкрепян от водите на живота.
  Ти ще бъдеш напълнен.
  Ти ще бъдеш изпразнен.
  Ти ще бъдеш пречистен.

  Девиз: Аз съм пречистващото течение, отново обединен с многоизмеренното ми Аз

  Утвърждение: „Аз съм галактически фар и приемник и имам пряк достъп до Божественото."

  10 Бяло Куче - ОК (OC)
  (кин 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230 и 250)

  Обича и подчертава силата на сърцето  Посока: Север
  Действие: Обич, Любов
  Сила: Сърце
  Същност: Лоялност, Преданост
  Времева клетка: Обработка
  Енергийна система: Рафиниране, пречистване
  Цветно семейство/Хроматика/: Бяло
  Земно семейство: Полярно
  Чакра: Коронна
  Човешки Холон: Палец на лява ръка
  Планета: Меркурий, 1 орбита
  Раса: Бяла Коренна Раса
  Клан: Бял Клан на Истината

  Характеристика: Сърце, Преданост, Любов, Емоции, Вяра в духовното развитие, Пробив, Нови начала, Взаимоотношения, Духовни спътници, Проблеми на емоционалното тяло, Реформиране на миналото, Духовна сила, Пазители и Водачи

  Мъдроста на сянката: Привързване, Емоционална драма, Гняв, Емоционални реакции, Проблеми на егото, Проблеми на емоционалното тяло, Собственическо чувство, Страх, Страх от близост, Ревност, Потъване в житейската драма, Чувство, че сте изоставени сами по пътя, Привидно изолирани от своите духовни спътници.

  Трансформация на сянката: Достигнете до състоянието на обективен „свидетел", който безпристрастно наблюдава емоционалната драма и освобождава това, което изживявате. Оттеглете емоциите си от драмата и ги пренесете на избрано от вас място, като приемете техните уроци и излекувате първоначалната причина. Отворете се за връзката и подкрепата на вашите духовни спътници.

  Мъдроста на хармонията: Афинитет

  Мудра: Поставете лявата ръка на сърцето си, дясната ръка е сгъната в лакътя под прав ъгъл с длан напред и събрани пръсти.

  Медитация: „Аз съм преданата стрела, която полита към зората на моето предопределение."

  Основно значение на знака:
  Кучето е създание, което обича с отворено сърце. Дай му своята грижа и обич и то ще бъде верен спътник до живот. Кучето обича без ограничения и очаквания. То ни напомня, че любовта започва в нашите собствени сърца със само-любов и само-приемане и след това естествено се разпростира навън, към другите. Когато сме доволни от съществуването си и уверени в себе си, ние ставаме жив пример на въплъщение на безусловна любов. Любов, която обхваща всички живи същества, без дискриминация.
  Практикувай състрадание и лоялност към принципите си.
  Отвори сърцето си. Прегърни сърцата на всички и всичко. Виж ги като един цялостен организъм, който резонира с кристалната сърцевина на нашата планета.
  Там, където твоето Сърце среща моето Сърце, има само едно Сърце.

  Девиз: Едно сърце, една любов,една лоялност, другари по съдба

  Утвърждение: „Аз се отварям за нови начала. Аз приемам пазители и водачи."


  11 Синя Маймуна - ЧУЕН (CHUEN)
  (кин 11, 31, 51, 71, 91, 111, 131, 151, 171, 191, 211, 231 и 251)

  Играе и подчертава силата на магията  Посока: Запад
  Действие: Игра
  Сила: Магия
  Същност: Илюзия
  Времева клетка: Обработка
  Енергийна система: Трансформация, преобразуване
  Цветно семейство /Хроматика/: Бяло
  Земно семейство: Кардинално
  Чакра: Гърлена
  Човешки Холон: Показалец на лява ръка
  Планета: Венера, 2 орбита
  Раса: Синя Коренна Раса
  Клан: Бял Клан на Истината

  Характеристика: Невинност, Спонтанност, Вътрешно дете, Хумор, Аристичност, Маймуна, Измамник, Разрив, Прозрачност, Художник, Магия, Илюзия, Игра, Ловкост, Принцип на разумното сътворение на върховния живот

  Мъдроста на сянката: Отглеждане и възпитаване на божественото дете, Да се правиш на глупак, Безчувственост, Борба, Дезинтеграция, Дисонанс, Загуба на радостта от живота, Защита, Злоупотреба с хумора, Липса на състрадание, Липса на упование, Пренасищане, Проекция, Съпротива, Прекалена сериозност, Проблем е изричането на собствената истина, Нечувствителност, Сарказъм

  Трансформация на сянката: Отпуснете се! Казвайте истината директно. Не се бойте да сте раними, чувствителни и с отворено сърце. Приемайте всички „смущения" в живота с чувство за хумор. Възстановете чувствителността си, като излекувате вътрешното си дете.

  Мъдроста на хармонията: Хумор

  Мудра: С двете ръце на сърцето и невинна усмивка пъхнете непринудено палците си в ушите и започнете да мърдате и махате с пръсти.

  Медитация: „Аз съм изкристализиралата в смях слънчевата светлина."

  Основно значение на знака: Маймуната обича да играе. Тя е фокусник, илюзионист, жокерът в тестето. Маймуната ни учи да не вземаме живота твърде на сериозно и да намираме хумора във всяка ситуация и космическата шега такава, каквато е. Ако ти се струва, че хуморът е жесток, не се хващай на илюзията. Смехът е изцеляващ. Магията на Маймуната е много повече, отколкото вижда праволинейното съзнание в живота. Нужна е смелост, за да се смееш в лицето на бедата. Но да видиш светлината в ситуацията, често носи просветление. Когато забравите да играете в живота, бъдете сигурни, че Маймуната ще ви напомни. Ако правите планове на дни / Кинове/ с печат „Маймуна”, бъдете подготвени да се посмеете хубаво, когато се разпаднат. Намери Маймуната в себе си, която те гъделичка и ти напомня колко забавен може да бъде животът!

  Девиз: Аз играя в магията на моята собствена невинност

  Утвърждение: „Аз съм едно невинно, отворено, прозрачно божествено дете."


  12 Жълт Човек - ЕБ (EB)
  (кин 12, 32, 52, 72, 92, 112, 132, 152, 172, 192, 212, 232 и 252)

  Повлиява и подчертава силата на свободната воля  Посока: Юг
  Действие: Влияние
  Сила: Свободна воля
  Същност: Мъдрост
  Времева клетка: Обработка
  Енергийна система: Съзряване
  Цветно семейство /Хроматика/: Бяло
  Земно семейство: Сърцевинно, Централно
  Чакра: Сърдечна
  Човешки Холон: Среден пръст на лява ръка
  Планета: Земя, 3 орбита
  Раса: Жълта Коренна Раса
  Клан: Бял Клан на Истината

  Характеристика: Изобилие, Жътва, Бокал, Празнота, Отворен съд, Оживление, Човека като проводник на проникване на Висшия разум, Свободна воля, Мъдрост, Влияние

  Мъдроста на сянката: Проблеми със задоволеността, Изобилието и недоимъка, Проблеми с разума, надценяване или подценяване на интелекта, Проявление, Депресия, Зависимост, Липса на грижа за себе си, Липса на чувство за самостойност, Недостатъчност, Отчужденост от битието на човек, Претоварване на ума, Пречистване, Самостойност, Свръхинтелектуализиране

  Трансформация на сянката: Отглеждайте сами себе си, като откриете какво ви носи радост и удовлетворение. Бъдете готови „да не знаете", да сте празни, за да бъдете изпълнени с разширено съзнание. Сприятелете се с разума си. Използвайте тялото си като рецептор за по-висши честоти.

  Мъдроста на хармонията: Резонанс

  Мудра: Ръцете са протегнати нагоре, след това се събират над главата, така че да формират буквата V, отворена към небесата.

  Медитация: „Аз съм космическият рог на изобилието, вечно изливащ през теб даровете на спираловидните галактики."

  Основно значение на знака: Човекът е преди всичко избор. Нашата свободна воля ни позволява да се изразяваме, както изберем. Така Човекът учи. Чрез опит и грешка. Чрез експеримент. Не всички експерименти са успешни или приятни, обаче. Някои могат да бъдат и болезнени. Важно е да избираме мъдро. Именно мъдростта е уникалния дар на човека на житейската въртележка. Нашите избори влияят на нашия собствен живот и на живота на другите повече, отколкото осъзнаваме. Свободната воля е есенцията на човешкия живот и въпреки това, парадоксът е, че ако не упражняваме мъдрост в тази свобода, с времето може да се окаже, че сме правили губещи избори. Помоли мъдростта на Човека да повлияе на твоя избор за доброто на всички и всичко. Мъдростта понякога трудно се печели, но бихме могли да се учим от грешките на другите, за да стане пътят на всички нас  по-лесен. В края на краищата, ние сме просто Човеци.

  Девиз: Аз жъна мъдростта на свободната си воля

  Утвърждение: „Аз съм отворен бокал. Аз съм радостното изражение на изобилието на Вселената."


  13 Червен Звездоходец - БЕН (BEN)
  (кин 13, 33, 53, 73, 93, 113, 133, 153, 173, 193, 213, 233 и 253)

  Проучва и подчертава силата на космосът  Посока: Изток
  Действие: Изследване
  Сила: Будност
  Същност: Пророчество
  Времева клетка: Изпращане, изход
  Енергийна система: Инициация
  Цветно семейство /Хроматика/: Бяло
  Земно семейство: Сигнално
  Чакра: Слънчев сплит
  Човешки Холон: Безименен пръст на лява ръка
  Планета: Марс, 4 орбита
  Раса: Червена Коренна Раса
  Клан: Бял Клан на Истината

  Характеристика: Флуидни отправни точки, Пътешественик във време-пространството, Небесен странник, Ангелски посланик, Колони на небесата, Решителност, Нови посоки, Мистично пътешествие, Състрадание, Пространство, Пробуждане, Изследване и Пророчество, Опора на Небесата и Земята, Стремеж към съединение на Небесата и Земята, Принцип на ръста на висшия разум, Тръстика

  Мъдроста на сянката: Изолиране, Страх от неизвестното, Проблеми в развитието, Неспособност за справяне, Оттегляне, Отчужденост от битието на човек, Ограничени отправни точки

  Трансформация на сянката: Изследвайте границите на своето израстване, като се изправите пред предизвикателствата. Привлечете в себе си светлината на смелостта и състраданието и я излъчете към околните. Гледайте на живота като на свещено пътуване.

  Мъдроста на хармонията: Равновесие

  Мудра: Разперете ръце встрани под ъгъл 45 градуса, после ги вдигнете право нагоре като колони, отдалечени на десетина сантиметра една от друга, после, сгъвайки ги в лактите, започнете да ги движите надолу-нагоре между главата и сърцето, сякаш изграждате колона от енергия.

  Медитация: „Аз съм зазвъняла камбана. Веднъж ударена, не мога да замлъкна. Нека светлината на любовта, която Аз Съм, се пролее в живота на всички, които докосна, и нека те бъдат осенени от нея вовеки."

  Основно значение на знака: Звездоходецът е изследовател. Той е вечният пътешественик, чиито съюзници са четирите посоки. Свързвайки Небето и Земята посредством самия себе си, Звездоходецът е канал за Космическото, изразено на Земята. Той е проводник на енергия, връзка в божествения кръговрат, който предизвиква пробуждане в съзнанието. Пробудата се излъчва от Звездоходеца. Точно тук и точно сега. Практикувайки пробуждане в търсенията си в живота, можем да станем живо въплъщение на пророчеството. Пророчеството е биологично активна информация. Звездоходецът в нас може да активира тези около нас, заземявайки небесното течение. Изживей своето предначертание и активирай биологията си. Събуди се!

  Девиз: Аз изследвам непознатото с будно съзнание

  Утвърждение: „Аз съм колона на невидимия храм, който ще доведе рая на Земята."  ~ 2 ~
  Активен

  "Oculi porta anima ... vide si non audes mihi tunc animi... "
  ~Schwarze_Sonne~
  ***
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 187


 • Град: София
 • "Очите са огледалото на Душата!"

  « Отговор #18 -: Юли 09, 2012, 10:19:15 »

  14 Бял Вълшебник - ИШ (IX)
  (кин 14, 34, 54, 74, 94, 114, 134, 154, 174, 194, 214, 234 и 254)

  Омайва и подчертава силата на безвремието  Посока: Север
  Действие: Омагьосване, Вълшебство
  Сила: Безвремие, Вечност
  Същност: Приемственост, Възприемчивост
  Времева клетка: Изпращане, изход
  Енергийна система: Рафиниране, пречистване
  Цветно семейство: Бяло
  Земно семейство: Входящо, Портално
  Чакра: Коренна
  Човешки Холон: Кутре на лява ръка
  Планета: Малдек - Астероиден Пояс, 5 орбита
  Раса: Бяла Коренна Раса
  Клан: Бял Клан на Истината

  Характеристика: Честност/Искреност, Да знаеш със сърцето, Синхронизиране с божествената воля, Шаман, Пророк на нощта, Жрец, Факлоносец, Магия, Мъдрец, Безвремие, Вечност, Възприемчивост, Вълшебство, Магьосник, Ягуар, Котешка енергия, Виждащия в тъмнината, Печеливши магически сили, Върховното ниво на еволюцията на индивидуалното осъзнаване

  Мъдроста на сянката: Проблеми с властта, Контрол, Липса на Честност/Искреност, Злоупотреба с Волята, Манипулиране, Надценяване на интелекта, Ограничаване, Претоварване на ума, Приемане, Признаване, Проблеми на егото, Проблеми с личната сила, Свръхинтелектуализиране, Воля, несинхронизирана с божествената воля, Нужда от одобрение и приемане, Индивидуално съзнание, несинхронизирано със знанието на сърцето

  Трансформация на сянката: Установете ясна връзка с божествената воля и вашата Висша същност. Бъдете прозрачни, като невинно позволите на магията да премине през вас, вместо да си мислите, че можете да я създадете сами. Отворете се за знанието на сърцето и за безграничните възможности.

  Мъдроста на хармонията: Мелодия

  Мудра: Лявата ръка е свита под сърцето, дясната е изпъната право нагоре, а после се спуска полека надолу и се среща с другата пред сърцето, като така се постига синхрон с божествената воля.

  Медитация: „Магьосническо наметало на съня, превърнато в платно на Духа, ела да полетиш с мен в галактическото море. Изпълни се със слънчеви ветрове: ти винаги ще си свободен!"

  Основно значение на знака: Магьосникът, бидейки неподвижен, е научил тайната на безвремието. В непрестанната медитация на времето, ако можем да намерим центъра, можем да достигнем мястото на очарованието. Това е мястото на истинската магия, от където можем да омагьосаме всеки аспект от живота си. Всичко, което се случва в света ни е свещено, когато сме отворени и възприемчиви за многото форми, под които може да се изрази божественото. Медитацията на Магьосника е състояние на буден транс, от което може да види всички тези форми и да омагьоса онези, които служат на най-висшите цели. За да живеем в тази магия всеки ден, ние трябва да сме стъпили здраво на пътеката си, да се отдадем на истината и да бъдем отворени и възприемчиви във всеки един момент. Магьосникът говори истината, а думите му имат голяма сила. Използвай думите си мъдро и ти също ще можеш да бъдеш потопен в омайно съществувание. Влез в транса на безвремието и намери вътрешния си магьосник.

  Девиз: Вечна омая тече през отвореното ми сърце

  Утвърждение: „Благодарение на вътрешното знание аз се намирам в синхрон с божествената воля."


  15 Син Орел - МЕН (MEN)
  (кин 15, 35, 55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235 и 255)

  Създава и подчертава силата на визията  Посока: Запад
  Действие: Създаване, творчество
  Сила: Визия
  Същност: Съзнание, Разум
  Времева клетка: Изпращане, изход
  Енергийна система: Трансформация, преобразуване
  Цветно семейство /Хроматика/: Синьо
  Земно семейство: Полярно
  Чакра: Коронна
  Човешки Холон: Палец на ляв крак
  Планета: Юпитер, 6 орбита
  Раса: Синя Коренна Раса
  Клан: Син Клан на Небесата

  Характеристика: Надежда, Отдаденост, Милосърдна служба, Глобално съзнание, Сънища и видения, Вяра в себе си, Върховен колективен разум, Планетарно съзнание и разум, Изразяване, Виждане, Творчество

  Мъдроста на сянката: Отчаяние, Безнадеждност, Вманиачаване в служенето, Загуба на радостта от живота, Ненамиране на смисъл, Обсебване, Отчаяние, Отчужденост от битието на човек, Отъждествяване с ролята на спасител, Поемане на твърде много ангажименти, Разграничаване, Синдром на помагача, на спасителя, „спасяващият" другите. Неспособност да казваш „не". Загуба на надежда и ненамиране на смисъл. Чувство за безполезност

  Трансформация на сянката: Научете се да уравновесявате своята отдаденост на служенето, като се грижите за себе си и си почивате. Вярвайте в себе си! Следвайте мечтите и визиите си. Спомнете си своята цел и поетите от самите вас задължения в рамките на цялостната картина.

  Мъдроста на хармонията: Поток

  Мудра: Задръжте дланите си една върху друга пред сърцето си, след това ги преместете нагоре до над очите и после ги разтворете встрани от тялото, сякаш политате като орел.

  Медитация: „Почувствай как силата на моите мощни криле те придърпва към себе си. Последвай ме до единното сърце в кристалинното ядро."

  Основно значение на знака: Орелът се рее високо в небето, възприемайки всичко от разстояние и по този начин има обективна перспектива. Използвай силата на своя орлов поглед/гледна точка/, за да намериш чистота на съзнанието, като преразгледаш сегашната си ситуация. Виждайки всички части, които съставляват „голямата картина“, ще разбираш по-добре какво е нужно, за да придобиеш глобална визия. Когато си настроен на вълните на колективното съзнание, твоята креативност е подсилена от глобалната ти перспектива и твоите творения придобиват нова тънкост и значение. Полети! Издигни се на крилете на Орела и няма да се намериш заплетен в материалната реалност на 3-измерния свят. Позволи си да бъдеш мечтател! Не спирай да бъдеш творец! Извиси съзнанието си!

  Девиз: Аз отдавам моята визия в служене на планетарното съзнание

  Утвърждение: „С проникновение и надежда аз танцувам и пея в името на единното сърце!"


  16 Жълт Воин - КИБ (CIB)
  (кин 16, 36, 56, 76, 96, 116, 136, 156, 176, 196, 216, 236 и 256)  

  Оспорва и подчертава силата на разумът  Посока: Юг
  Действие: Изпитание
  Сила: Интелект
  Същност: Безстрашие, смелост
  Времева клетка: Изпращане, изход
  Енергийна система: Съзряване
  Цветно семейство /Хроматика/: Синьо
  Земно семейство: Кардинално
  Чакра: Гърлена
  Човешки Холон: Показалец на ляв крак
  Планета: Сатурн, 7 орбита
  Раса: Жълта Коренна Раса
  Клан: Син Клан на Небесата

  Характеристика: Милост, Упование, Вътрешен глас, Галактически водач, Възприемане, Мистично предаване на послания, Божествена комуникация, Космическо съзнание, Златна колона, Прът на лодкар, Интелект, Безстрашие, Космическа сила, Способност за връзка и общуване с галактическото съзнание

  Мъдроста на сянката: Напътствия, Милост, Липса на упование, Ограничаване, Липса на упование в своето вътрешно знание, в способността да чувстваш и да действаш, насочван от Духа

  Трансформация на сянката: Установете връзка с Божественото. Превърнете се в директен проводник на Духа. Уповавайте се във вашата мистична интелигентност. Настройте се към ясните сигнали, излъчвани от вашия вътрешен водач.

  Мъдроста на хармонията: Милост

  Мудра: Вдигнете ръце над главата си под формата на буквата V, готови за галактическа комуникация; съберете пръстите си така, че да докоснат третото ви око; след това отдръпнете ръце встрани с дланите навън, така че да образуват колибка.

  Медитация: „Аз съм трансцендентното великолепие на разцъфнал през нощта лотос на върха на твоя златен, сияещ жезъл.“

  Основно значение на знака: Същността на воина е интелекта. Духовният воин не е войник, а човек, който използва интелекта си, за да отсее полезното в живота. Неговият меч на истината е съзнанието му. Воинът има дисциплината да разреже воала на илюзията и на страха (false evidence appearing real – f.e.a.r.). Да си безстрашен не означава да нямаш страх, а да действаш въпреки страха. Страхът е гориво за свещения воин. Воинът трябва да използва тази способност, за да изпълни мисията си. Като рицарите на кръглата маса, той търси свещения граал на истината. Но това може да бъде постигнато единствено чрез безстрашно изследване на всеки аспект от реалността. Никакъв принцип, идея, вяра или догма не може да остане неизследвана. Започни да задаваш правилните въпроси в живота и вътрешният ти воин ще те отведе до правилните отговори.

  Девиз: Аз съм безстрашният воин, милостта на божествения интелект

  Утвърждение: „Аз грабвам жезъла на моята мощ.“


  17 Червена Земя - КАБАН (CABAN)
  (кин 17, 37, 57, 77, 97, 117, 137, 157, 177, 197, 217, 237 и 257)

  Развива се и подчертава силата на направлението  Посока: Изток
  Действие: Еволюиране
  Сила: Навигация
  Същност: Синхронност
  Времева клетка: Матрица
  Енергийна система: Инициация
  Цветно семейство /Хроматика/: Синьо
  Земно семейство: Сърцевинно, Централно
  Чакра: Сърдечна
  Човешки Холон: Среден пръст на ляв крак
  Планета: Уран, 8 орбита
  Раса: Червена Коренна Раса
  Клан: Син Клан на Небесата

  Характеристика: Навигация, Еволюция, Саморегулация, Сила на Земята, Синхронност, Сила на разумната синхронизация, Центрираност, Синергия, Синхроничност, Галактическо синхронизиране, Пазители на Земята, Световен приливен резонанс, Търсене на следи, Лечение с кристали, Щит

  Мъдроста на сянката: Интелект, Живеене в миналото или бъдещето, Ненамиране на смисъл, Отчужденост от битието на човек, Пренебрегване на знаците, Прибързани заключения, Разграничаване, Отдаване на твърде голямо значение на знаци, символи, сънища и видения. Прибързани заключения, Неидентифициране със земното съществуване

  Трансформация на сянката: Центрирайте се в настоящия момент. Наблюдавайте, без да си правите заключения. Позволете на цялостната картина да се прояви. Помнете, че сте избрали да дойдете на Земята в този уникален момент на трансформация.

  Мъдрост на хармонията: звук

  Мудра: Пръстите и палците на двете ръце се докосват, образувайки триъгълник, и сключени по този начин, минават от най-долните чакри до коронната над главата и после обратно до сърдечната (повторете три пъти).

  Медитация: „Дар на свещения unis mundi, око на кентавър, свещена примка на уроборос, кръг на петте, бъди цялостен в мен.

  Основно значение на знака: Земята е живо същество. Цялостна система. Ние не само съществуваме върху нея, но сме и  нейни проявления. Като такива, ние сме нищо повече от аспекти на нейното същество. Всеки аспект е част от голямото ? цяло. Тя ни организира чрез фини похвати. Ако излезем от илюзията на ограничението и разделението, ще намерим смисъл в синхронността. Всички синхронности/закономерности се случват в нейното щедро тяло. Тя ни ражда чрез сънуване. Ние сме нейната еволюция. Ние можем да навигираме нейната матрица, ако знаем добре това. Всеки знак ще придобие смисъл, ако се отърсим от  разделението си от нея и осъзнаем божествения й план. Нашата еволюция не е различна от нейната. Ние сме едно. Отдай се на нейната синхронност и ще можеш да навигираш Земята с лекота. Слушай нейните послания – сърцето на Земята, нейната кристална същност ни призовава всеки ден.

  Девиз: Аз навигирам своята Земна сила, синхронизирайки галактическата еволюция

  Утвърждение: „Аз съм в синхрон със своя център, силата на Земята е в синхрон с космическата сила.“


  18 Бяло Огледало - ЕЦНАБ (ETZ`NAB)
  (кин 18, 38, 58, 78, 98, 118, 138, 158, 178, 198, 218, 238 и 258)

  Отразява и подчертава силата на безкрайността  Посока: Север
  Действие: Отражение и медитация
  Сила: Безкрайност
  Същност: Подреденост
  Времева клетка: Матрица
  Енергийна система: Рафиниране, пречистване
  Цветно семейство /Хроматика/: Синьо
  Земно семейство: Сигнално
  Чакра: Слънчев сплит
  Човешки Холон: Безименен пръст на ляв крак
  Планета: Нептун, 9 орбита
  Раса: Бяла Коренна Раса
  Клан: Син Клан на Небесата

  Характеристика: Безкрайност, Подреденост, Зала на огледалата, Отражение и медитация, Ритуален модел на безвремието, Ритуално посвещение, Ритуален нож, Меч на мъдростта и изчистването, Безвремие, Различителна способност, Яснота, Духовно войнство, Меч на истината, Да се изправиш лице в лице със сянката, Интегриране на парадокса, Илюзия/Заблуда

  Мъдроста на сянката: Илюзия, Критика, Неувереност, Сянка, Попадане в капана на Илюзията, Безизходица, Дисонанс, Емоционални реакции, Идентификация, Недовършена работа, Непълнота във възприятията, Осъждане, Отделност от Духа, Претоварване на ума, Проблеми на егото, Проблеми на емоционалното тяло, Проекция, Решаване на проблеми, Свръхреактивност, Страх, Страх от близост, Хората като огледала. Изолираност, „Затворени" в една проблематична огледална зала, Убеденост, че илюзията има власт над способността ни да променяме преживяванията си.

  Трансформация на сянката: Гледайте на огледалата, предоставени ви от другите хора и от ситуациите, като на подаръци. Вижте по какъв начин поддържате илюзията в живота си. Разчитайте на различителната си способност. Изправете се срещу сянката си. Погледнете в огледалото. Владейте меча на истината в живота си, за да можете да освобождавате и да прощавате.

  Мъдроста на хармонията: Дисонанс

  Мудра: Вдигнете едната, а после и другата ръка над главата си, след това ги кръстосайте по диагонал и ги спуснете надолу, сякаш са мечове, прорязващи илюзията.

  Медитация: „Аз съм мечът, който не е меч, и може да изреже онова, което всъщност никога не е било; само едно огледално отражение на истината отвъд огледалата."

  Основно значение на знака: Огледалото е повече от просто статично отражение. То е коридор от огледала, отразяващи се едно в друго в безкрайността. Както безбройните галактики, разпръснати във видимия космос, редът се простира докъдето стига погледът и отвъд. Огледалото отразява безкраен ред. Естественият ред на Вселената. Изобилстващ във всички посоки. Излъчващ се навън от всеки център в неспирно съвършенство. Ако се фокусираме върху това многоизмеренно отражение, можем да видим всичките си аспекти. Можем да станем собствените си отражения. Можем да отразяваме вместо другите. Заедно можем да отразяваме безкрайно. Заедно можем да се превърнем в огледало на вселенската безкрайност. Не се страхувай да погледнеш в огледалото, в отражението няма мнение. Това е огледалото на безкрайните възможности. Ако не ти харесва онова, което виждаш, погледни отново.

  Девиз: Аз медитирам върху безкрайните отражения на божественото

  Утвърждение: „Аз съм истината отвъд огледалата. Сега пристъпвам през огледалото в по-голямата реалност."

  19 Синя Буря - КАУАК (CAUAC)
  (кин 19, 39, 59, 79, 99, 119, 139, 159, 179, 199, 219, 239 и 259)

  Ускорява и подчертава силата на самосъзиданието  Посока: Запад
  Действие: Катализиране
  Сила: Само-генериране
  Същност: Енергия
  Времева клетка: Матрица
  Енергийна система: Трансформация, преобразуване
  Цветно семейство/ Хроматика/: Синьо
  Земно семейство: Входящо, портално
  Чакра: Коренна
  Човешки Холон: Кутре на ляв крак
  Планета: Плутон – 10 орбита
  Раса: Синя Коренна Раса
  Клан: Син Клан на Небесата

  Характеристика: Самопораждане, Катализиране и енергетизиране на всички процеси, Облаците на гръмотевична буря и грамотевици, Трансформиране преди пълното претворяване, Пречистване, Трансформация, Единение, Светлинно тяло, Подготовка за извисяване, Гръмотевично същество, Път на светкавицата, Посвещение чрез огън, Екстаз от свободата

  Мъдроста на сянката: Разделение, Страх от близост, Страх от загуба, Безнадеждност, Дезинтеграция, Загуба на радостта от живота, Отдаване, Отделност от Духа, Отричане, Отчаяние, Пречистване, Разсейващи се структури, Ревност/Завист, Страх от неизвестното. Силно чувство на отчаяние или на отделеност от Извора, Отхвърляне на собствения физически процес на трансформация.

  Трансформация на сянката: Освободете се от отричането и осъждането на живота си. Помолете своята Висша същност да ви помогне да преминете през интензивните чувства, съпътстващи всяко израстване. Предайте собствената си трансформация на Духа, изоставяйки всичко, което поддържа заблудата на разделението.

  Мъдроста на хармонията: Свобода

  Мудра: Съберете длани пред сърцето си като за молитва, после притиснати една в друга ги вдигнете над главата си и ги пуснете изведнъж, като издадете звук на пречистване.

  Медитация: „Гмурнете се във вълната на екстаза отвъд сетния танц на въртящите се була. Фрагментите на Висшата същност се събират, поемат към дома. Извисете се и свалете булото. Хоризонтите ви очакват."

  Основно значение на знака: Бурята е едно от най-чистите енергийни проявления на природата. Силата на бурята достига до всички, вдъхвайки респект и смиреност. При все това, корените на бурята са скромни: Малките капки вода се събират над морето, за да се обединят със силата на вятъра и да се превърнат в нещо огромно и трансформиращо. Това е един урок за нас, ако желаем да обуздаем енергията на бурята. Търси центъра на бурята! Остани спокоен, докато всичко около теб се променя; остани неподвижен, докато всичко наоколо се преобразява. Колкото по-силна е енергията на бурята, толкова по-важно е да останем центрирани. Когато оставаш центриран, без привидно действие, ще бъдеш способен да катализираш големи промени. И както бурята се завръща в морето, бъди само-генериращ. Бъди отговорен за собствената си енергия и големи неща са възможни с Бурята. Ако изгубиш центъра обаче, може да се окажеш изтощен.

  Девиз: Аз само-генерирам свобода от енергия/енергия от свобода

  Утвърждение: „Аз се пречиствам и трансформирам, като разпалвам светлинното си тяло и изцелявам всяко разделение."

  ~ 3 ~
  Активен

  "Oculi porta anima ... vide si non audes mihi tunc animi... "
  ~Schwarze_Sonne~
  ***
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 187


 • Град: София
 • "Очите са огледалото на Душата!"

  « Отговор #19 -: Юли 09, 2012, 10:26:37 »

  20 Жълто Слънце - АХАУ (AHAU)
  (кин 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 и 260)

  Осветлява и подчертава силата на огнената вселена  Посока: Юг
  Действие: Просветляване, саморегулиране
  Сила: Вселенски огън
  Същност: Живот
  Времева клетка: Матрица
  Енергийна система: Съзряване
  Цветно семейство /Хроматика/: Жьлто
  Земно семейство: Полярно
  Чакра: Коронна
  Човешки Холон: Показалец на дясна ръка
  Планета: Плутон, 10 орбита
  Раса: Жълта Коренна Раса
  Клан: Жълт Клан на огъня

  Характеристика: Вселенски огън, Слънчев разум, Слънчев владетел, Господство, Просветление, Осъзнаване на слънчевото тяло, Мъдрост, Разбиране, Способност да се постига и поражда пълен цикъл, Единение, Цялостност, Извисяване, Безусловна любов, Слънчево майсторство, Христово съзнание, Език на светлината, Екстаз, Безгранично блаженство, Корона

  Мъдроста на сянката: Идеята за Аз-а, Идеята за Бог, Безусловност, Ограничаване, Поставяне на условия, Да ограничаваш себе си и Бог/Богинята, Да обичаш, поставяйки условия, Натоварен с очаквания и преценки, Проблеми, свързани с идеалите и идентификацията

  Трансформация на сянката: Бъдете присъствието на любовта, което ви прави свободни. Подложете на проверка своето разбиране за себе си и Божественото. Упражнявайте изкуството на приемането и позволяването, за да се превърнете във въплъщение на безусловната любов.

  Мъдроста на хармонията: Хармонични обертонове

  Мудра: Дръжте ръцете си - докато не изтръпнат - изпънати напред на ширината на раменете, с длани, обърнати към лицето на нивото на очите, после обърнете дланите навън и разтворете ръцете си като за прегръдка, за да излъчват слънчевото съзнание.

  Медитация: „Златната птица, която живее в човешкото сърце, живее и в Слънцето."

  Основно значение на знака: Като най-близката звезда до планетата и централно за нашата слънчева система, Слънцето е основният източник на топлина, светлина и живот. В безкрайно въртене около тази огромна огнена топка, докато се движим спираловидно през пространството, ние разбираме смисъла на това, че Слънцето е ключово за нашата еволюция на тази планета – неговите светлинни лъчи съдържат галактическа информация, за да донесат просветление. Почитай слънцето, както и вътрешния си пламък, който е постоянен извор на яснота, надежда и вдъхновение, осветяващ златната пътека и определящ пътя.
  Празнувай Вселенския огън, който гори непрестанно и живее в сърцата на всичко живо!

  Девиз: Аз съм вселенският огън, който подхранва планетарното възнесение

  Утвърждение: „Аз съм дете на светлината, короновано със собствената си сила и с прозрачността на божествено дете, каквото знам, че съм."


  Източник : http://www.pan-bg.com
  Активен

  "Oculi porta anima ... vide si non audes mihi tunc animi... "
  Страници:  1 [2]   Нагоре
  Отиди на:    Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
  Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright