Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Космическо познание  (Прочетена 3446 пъти)
delfin
Гост
« -: Октомври 15, 2009, 21:10:32 »

ОБЗОРНО ПОЗНАВАТЕЛНО СЛОВО


АРКАННИЯТ ТАРО е сътворен от 22 метални (златни плочки) говорещи картинни изображения. За неговото създаване ПАТРИАРХАЛНИТЕ МЪДРЕЦИ, са ползвали предоставените им знания от ПЪРВАТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЗЕМНА ЧОВЕШКА РАСА.

Така на ЗЕМНО КОСМИЧЕСКИЯ ЧОВЕК е предоставено удоволствието да вникне внимателно в АРКАННИЯ ТАРО, подпомогнат от КОРОНАТА и ТЪНКО БИОПЛАЗМЕНО ЕНЕРГИЙНОТО ТЯЛО на ВЕСТИТЕЛЯ СИ и от него да извлече ПОЗНАНИЕТО чрез разкодиране на числовия знак 22.

И ако ЗЕМНО КОСМИЧЕСКИЯТ ЧОВЕК се ерши наистина да стори това, пред него ще се разкрие замисъла на Мъдреците как Той, използвайки КОРОНАТА, самостоятелно да разкрие двойнствеността, заложена в този ЗЕМЕН ХРАМ и чрез нея да овладее първо физическата, а след това и невидимата биофизическа материя, за пълната еволюция на ЗЕМНО ОРГАНИЧЕСКОТО ТЯЛО.

Ноэ, философията на ПАТРИАРХАЛНИТЕ МЪДРЕЦИ поставя пред нас, земните жители, едно твърде сериозно изискване. А то е, че за да се осъществи този творчески акт, ще е необходимо всеки да разкрие самостоятелно ПОЗНАНИЕТО вложено в ТРИАДАТА (3), ПЛАНЕТНИТЕ КРЪГОВЕ (7) и ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ (12). Техният математически земен сбор (3+7+12)=22, който от своя страна фиксира едно от научните значения на трактата ТАРО.

Все пак, ако чрез повторен анализ земният човек вникне по-прецизно в значението на ТАРО, ще установи, че Патриархалните Мъдреци, за да подпомогнат ТЪРСЕЩИТЕ, разделят КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ в 22 големи и 56 малки арканни карти, обгърнати с определена степен тайнственост. (Твърде често по-запознатите се питат  - защо всички автори описват големите арканни карти, а малките остават без коментар?) Тази тайнственост предоставя на всяка земна личност, изхождайки от нейния собствен космически код,едно определено и строго лично магическо влияние...

Познанието в трактата ТАРО е закодирано на йероглифна и символна основа, известна в посветените среди с названието ХИТРОСЛОВИЕ. В него са включени писмовно-говоримата азбука, тънкостта на числото, т.е. земната нумерология и Небесната астрология, отнасяща се към Слънчевата с-ма. Този начин на изложение е нещо характерно за КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ, защото самото ЗНАНИЕ и неговата насоченост се поддават на земна шифровка поради своята абстрактност, която в много степени превишава земната математика.

ХИТРОСЛОВИЕТО, което  ПАРТРИАРХАЛНИТЕ МЪДРЕЦИ така остроумно са използвали, е такъв код, който със своята изразителна образност се доближава до всяка земна личност и е лесно достъпен за широката аудитория, наречена НАРОД. ТО не оперира със строго формални констукции, а изключително и само с образи и картини взети от обикновения земен живот...

Тази картинна образност на ХИТРОСЛОВИЕТО е двояк код, който в голяма степен защитава творчеството, т.е. предимно неговите автори, от преки обвинения в еретични мисли. Защото е широко известно всеобщото земно правило, отбелязано още от късните Атланти, че търсенето на това ПОЗНАНИЕ от ЗЕМНО КОСМИЧЕСКИЯ ЧОВЕК   (затворен в земния биоскафандър) през всичките земни епохи и от всичките народности, населявали и населяващи и днес планетата Земя, се е преценявало от техните ортодоксални представители като опасна и вредна ерес...

След Атлантската епоха и поради неразкритото още ТРЕТО ОКО в съвременния биоскафандър, за да се осъществи системното разпространение на КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ, ТО се е препредавало то мъдрец на мъдрец така както са предавани знанията във фолклорната култура - от уста на уста) чрез ГЪРЛЕНИЯ ЦЕНТЪР.

Вследствие на разпространението си, по-късно това Знание придобива названието КаБа(Ла). В тази дума се влага смисъла и съдържанието на началния практически цикъл на еволюцията. Той се проявява и намира приложение в сътворените национални азбуки, които задължително включват в себе си:

- 3 постоянно действащи букви с указателно и практическо пирложение, наречени МАЙКИ, или т.нар. ТРИАДА (3)
-12 (12) буквени знака на инволюцията и;
-7 (7) знака на еволюцията.


...

Планетните кръгове въздействат върху ЗЕМНО ОРГАНИЧНОТО ТЯЛО чрез УТРОБАТА, където е СМЕСИТЕЛНАТА ЧАША.

...

"Кабала" е известна в почти всички европейски езици и най-общо означава "устно предание". Но по-правилно е тази дума да се възприема като земно СЛОВО, което служи за предаване на космическата мъдрост и което се изцяло от аудиторията НАРОД. Другото предание е космически елемент и то е владение изцяло на ПОСВЕТЕНИТЕ. Тази земна дума е заимствана от глагола "кибен" (получавам, добивам) и в превод означава "Учение" (при)добито по предание. От тази гледна точка смисълът на думата е валиден и до днес.

Изпалзвайки сричковата кабала при подреждането на арканните карти и в изложението на трактата ТАРО са поставени множество загадки от Мъдреците, които и до днес не са разгадани. От една страна това, може би, се дължи на непознаването на богомилското творчество. Като цяло авторите, които тълкуват тази проблематика, са пренебрегвали ТРИАДАТА, като само я споменават, без да я тълкуват), особено Нулевия ("0") нервно импулсен аркан Майка. В средствие на това не се обръща достатъчно внимание на Първия (1) въвеждащ арканен ключ и Тринадесетия (13) заключителен аркан, които са не само основни изпълнители на КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ, но и помощни в целия земен цикъл. Те осъществяват разгъването на земния начин на живот и осигуряват постигането на равенство в земния организъм, за да се осъществи КОСМИЧЕСКАТА БОЖЕСТВЕНОСТ в това тяло още на планетата ЗЕМЯ, като се спазват изискванията на Нулевия и Тринадесетия кръговратни арканни ключа.

Търсейки решения на загадките, в ХИТРОСЛОВИЕТО са извършени множество усъвършенствания, като се изхождало от факта, че Словознанието е и ще бъде в постоянен земен кръговрат, както е видно и до този момент. Взимайки под внимание този важен елемент на развитие на планетата Земя Патриархалните Мъдреци сътворяват ТАРО трактата във вид колода карти с няколко разнопосочни направления. 2 от тях са широко известни - за игра и за гадаене. Третото направление обаче е основно и най-важно, скрито за мнозина и до днес. То е предназначено за изучаване и използване на научния потенциал на КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ отнасящо се до обитателите на планетата Земя, пребиваващи на нея в момента. Тогава подреждането на ТАРО картите е съвсем различно.

Осъществявайки на планетата ЗЕМЯ Богомилския културен поток, космическата мъдрост усъвършенствува земната символика чрез сътворението на КИРИЛИЦАТА И ГОВОРЕЩАТА ГЛАГОЛИЦА.


Следва...
« Последна редакция: Октомври 16, 2009, 18:22:49 от delfin » Активен
delfin
Гост
« Отговор #1 -: Октомври 16, 2009, 18:15:55 »

В ТАЙНАТА НА СЛОВОТО, отразяващо КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ чрез ТАРО картите, са заложени:

- първо, ТРИАДАТА (3), т.е. трите азбучни ключови букви като (постоянно действащи фактори) - майки; една от тах символизира главните (действащи) нервни канали в Земно космическото тяло; оттук и двата енергийни източника, които са необх. за усъвършенствуване на БИОСКАФАНДЪРА при разгъването на земния начин на живот.

- второ, ПЛАНЕТНИТЕ ЗВЕЗДНИ АНГЕЛИ (7), фиксирани от Патриархалните Мъдреци според техните енергийни показатели, които са в помощ на ТРИАДАТА; и,

- трето, ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ (12), определящи годишния цикъл при разгъването на земния начин на живот за всяко едно отделно Земно органическо тяло.

...

За да се пристъпи към разкодиране на ЗНАНИЕТО вложено в трактата ТАРО и БИБЛИЯТА, които най-цялостно изравязат КОСМИЧЕСКОТО СЛОВО, ще е необх. първо да се разкодира тяхната определена и концентрирана енергийна стойност. След това техния морфологичен строеж, който да представи точно ИДЕЯТА вложена в преданието и изразено чрез графичните очертания на буквите. И накрая да се очертаят първообразите на Зодиакалните и Планетните знаци...

За тази цел трябва да се насочим към нач. на ХИТРОСЛОВИЕТО. Но..., да се открие началото му и 22 числени буквени ключа е една твърде трудна задача. Може би това НАЧАЛО е кодирано във ВСЕЛЕНСКАТА АЗБУКА! Или, може би в НАЧАЛОТО на АЗБУКИТЕ на планетата земя, която ни насочва към ПЪРВАТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЗЕМНА ЧОВЕШКА РАСА.

...

ВЪВ ВЕКОВНОТО си развитие КОСМИЧЕСКАТА АЗБУКА е претърпяла редица творчески подобрения, с цел по-точно да се изразява ИДЕЯТА НА КОСМОСА в различните континентални райони. Това подобрение откриваме във ведическите знаци, в санскритските букви, в еврейските буквени знаци, оттук и при арабите, персите, манджурските татари и др. азиатски и африкански народности. Всички тези народности усвояват КОСМИЧЕСКАТА АЗБУКА, съобразно осоленностите на района в който живеят, като се основават на слънчевите, лунните или слънчево-лунните аспекти от космическо значение. Поради тази причина всяка тяхна азбука се конструира по особен начин и може да се използва изключително в района, където живее народа. Същото се отнася за китайската и тибетската народности. Естествено, всички творчески подобрения са съобразени с космическото съотношение на земното СЛОВО..., едно от изключително важните изисквания, защото чрез тази космическа азбука, се излага теоретичната и практична част от КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ.

Константин Кирил Философ и Методий представят чрез глаголицата и кирилицата една нова писменост и графика на планетата Земя като запазват морфологичния строеж на Космич. азбука), която по цифрова стойност и говореща символика изразява (предава) писмено и графично КОСМИЧ. ПОЗНАНИЕ...

Сътворената от Кирил и Методий азбука е с 2 космич. предимства. Те се изразяват в това, че с нея може да се изписват думи от ляво на дясно и отдолу нагоре, т.е. отразяване на научни знания, поезия или КОСМИЧЕСКО СЛОВО) и може да бъде разполагана по такъв начин, че да изразява морфологични и мисловно говорещи картинни изображения. Така сътворената азбука - деванагари - притажава небесно наречие, език, основан върху космич. начало.

В СТАРОБЪЛГАРСКАТА АЗБУКА е запазено основното изискване:

- за трите Майки, определящи своята съзидателна мощ;

- за седемте буквени знака на еволюцията и;

- за 12-те буквени знака, определящи инволюционния период.


Освен това е запазено и езотеричното тайно правило при подреждане на азбуката - в кодовата нумерологична таблица, числовите стойности "6" и "9" да са свободни при едноцифрените числа. Това осигурява правилно дешифриране на всеки текст, независимо от националността на езика.

...

И така, освен сътворените 22 арканни букви, в дешифрирането се използват и 2 буквени ключа, които изпълняват указателни функции и се разполагат така, че да разкриват коя дума или буква да бъде дешифрирана. По правило тяхната писменост с успех изразява невидимите косм. енергии. Чрез тях Космосът се разкрива пред земния човек, използвайки  КОРОНАТА на ТЪНКОТО БИОПЛАЗМЕНО ЕНЕРГИЙНО ТЯЛО. Освен това самият ХИТРОСЛОВЕН  код е предоставил на патриархалните мъдреци едно твърде практично приложение. чрез него, в един образ или в определен графичен знак, се вписват и съкращават цели думи, разкази и книги. и обратно, ако информацията се предава с дума или сбор от букви, то чрез кода ТЯ може да скрие в себе си няколко други, които, за да добият земен мисловен израз, трябва да се откриват било с разделяне и преместване, било чрез разкриване или развитие на буквите. Това действие се осъществява чрез сътворените за тази цел азбучни ключове.

Др. особен момент в ХИТРОСЛОВИЕТО е числовото съотношение на буквите и думите. Числата се разпределят (разполагат) в 3 раздела, като всеки раздел включва 9 буквени знака. В 1-я са включени простите (единичните) числа от 1 до 9, наречени малки числа. Те имат и съответната научна стойност. Във 2-я се включват средните (десетичните) числа от 10 до 90. В 3-я раздел се разполагат единичните и десетичните числа, т.е. стотиците, които представляват само големите числа. И последния раздел на тази числова прогресия хилядите, които при дешифриране винаги се привеждат към единица - 1000=1. В ХИТРОСЛОВНИЯ код ТЯ (1) съответства на буквата "А", т.е на ПЪЛВИ ВЕСТИТЕЛЕН АРКАН.

...

За да се разкрие КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ, вложено в трактата ТАРО и БИБЛИЯТА и да се дешифрира "секретния код" на ХИТРОСЛОВИЕТО, ще е необх. да се разкрие сходството между думата и сумата от числовния сбор чрез НУМЕРОЛОГИЯТА. Защото ТЯ е водеща в ХИТРОСЛОВИЕТО, т.е. числото е секретния "код", ТО е оста при дешифрирането. Казано с др. думи ТЯ (Нумерологията) е пътя, определящ разкриването на видимата и невидима материя...

...


Всяка ТЕМА е ценна само тогава, когато земната личност я разкрива самостоятелно.
РАЗКРИТА ЧРЕЗ ДРУГ ТЯ ЗАГУБВА СВОЯТА ЦЕННОСТ!

...
Следва...
« Последна редакция: Октомври 16, 2009, 18:17:43 от delfin » Активен
delfin
Гост
« Отговор #2 -: Октомври 18, 2009, 14:13:55 »

НЕИЗКАЗВАЕМОТО,т.е. КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ, за всяка земна личност е цел обективна, а ПЪТЯ - субективен. Това състояние се обуславя от интелекта на ЗЕМНО ОРГАНИЧНОТО ТЯЛО и степента на неговия еволюционен път.

...

Да се достигне НЕИЗКАЗВАЕМОТО е необх. овладяването на двата ПЪТЯ. Това може да се постигне чрез възбуждане на ПРИРОДНИЯ ЕЛЕМЕНТ и възприемане на Външнаат енергия на "по-толо". Съгласно земната терминология в случая трябва да усвоим 2 принципни термина. Това са т.нар. ЕДИНСТВО, с "по-толо", е БЛАГО, т.е. възбудената енергия на ПРИРОДНИЯ ЕЛЕМЕНТ.

Ако изходим обаче от позицията на земното тяло, ще установим, че тези термини са най-реални земни форми. С тях ПОСВЕТЕНИЯТ би разделил на етапи възстановяването на  ТЪНКО БИОПЛАЗМЕНОТО ЕНЕРГИЙНО ТЯЛО на ВЕСТИТЕЛЯ  и чрез двойнствеността на ЗЕМНИЯ БИОСКАФАНДЪР би изразилНЕИЗКАЗВАЕМОТО, когато ТО ще се възприема през момента на ЕКСТАЗА - РЕАЛНОСТТА.

Така при правилен ТВОРЧЕСКИ АКТ двойнствеността в ЗЕМНО ОРГАНИЧНАТА ТЯЛО и КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ на СВЕТЛИНАТА придобиват една по-реална и разбираема форма на земния индивид чрез Зодиакалното Съзвездие - РИБИ, (т.е. тишина и пълно мълчание)... Именно в този момент всеки сам, със своя земен ортанизъм, отразява явлението на ЕКСТАЗА...

В потвърждение на казаното ще си позволим малко отклонение и ще предоставим на читателя едно апокрифна творение ан богомила Никита Странник от Х-ти Златен век. Тези слова носят названието: "ДВЕ ПОСВЕТИТЕЛНИ СЛОВА НА КРЕТА". В тях читателят ще разкрие, че авторът е скрил истински съкровища в тази творба. Защото в кратка форма Той създава образи на чистата антична мисъл:

мит,
                                мистика и
                                                           кабала.


На Крета лежат затворени двама ученици, минаващи изпитанията. Лабиринтът е голяма волута, преплетена със 7 малки волути. Минотавърът лежи свит в последния кръг. Дедал и Икар, затворени и измъчени, тръбва да следват през всичките 7 волути (зали на тайната), додето стигнат до естата на Минотавъра.

Там, като един пред Сфинкса, те трябва да разрешат 3 загадки и извършат 4 подвига. И после могат да минат през съкровищницата на Минотавъра, за да получат своята истинска свобода извън лабиринта на другия пробег на Земята. В лабиринта - Великия Храм на Посвещението - живее онази, която е истинската душа на Минотавъра - Мнемозина, Мировата Памет. Но те не могат да я намерят никъде. Суетни са техните дирения. Мнимозина е мъртва, казват залите; Мнемозина е изчезнала, казват водните басейни. И от зала в зала, те я търсят и се изгубват.

На 3-я месец, в една тъмна пещера, пред тях се представят 9-те дъщери на Уран, небето:

КЛИО, държаща книга, перо, лъч и нож;

ТЕРИСИХАРА, жица, сандали, везни, арфа;

ТАЛИЯ, усмихната маска, вино, амхора и катуми;

ЕТАРО, звънче, жинков клон, драперия и пръстен;

МЕЛПОМЕНА, лира, навъсена маска, тире и кедрен стрисил;

КАЛИОПА, изваяние, медна плоча, лаври и стилона;

ЕВТЕРПА, флейта, вретено, гривна и котва;

ПОЛЕМНА, резец, чукче, папирус и перо от кукумявка,

Наредени в 3 кръга, те водят шествие от мисти и епопти към подземните водоеми на Мнемозина, откъдето на среброковани лодки ще заминат в делфийските подводни храмове.Шествието е разказано с конкретни подробности и картината е пълна - Мнемозина може да се види само там - у Делфи.

И ето, двамата неофити влизат м шествието. При минаване на 4-тата волута те биват спрени от черно шествие, водено от 3-ма отмъстители - горгони:

МЕДУЗА, с отрон диск (медно зеленясало огледало), кървава драперия и трънен венец;

ЕБРИЛА, със скорпиони, девствен пояс (девствен пергамент - астрално обеззаразяван материал, специално подготвян от кожи на млади животни), нагръдник от крокодилски люспи и фалус от чернозем;

СТЕНО, със стършели, горчив мед, златна поленица и нелезен тул с отровни стрели.


Те спират неофитите, ослепяват Дедал и му поръчват да изплете от змии егидата на Палас-Атена, а на Икар заповядват да им донесе златното яйце на Келпоса, който се пази в чертозите на Слънцето.

Мъчни са стъпките на подвига. Дедал бива 4 пъти ужилван, той пада немощен, покрит със сини струпеи змийски гнезда; Икар полетял смело нагоре, пада в страшна пропаст, защото восъчните му крила са разтопени от лъчети на ОНОГОВА, когото той сам дири.

И ето, събрани в една тъмна бездна, те плачат: Дедал за своите разбити от фуриите капони, в които беше въплътил първите творчески форми, а Икар за слънчевите птици деви, които биха изплашили и прогонили грозните фурии.

Но, на 3-я ден се появяват Трите грации:

АГЛАЙЯ, със златен огледален диск, гребен от слонова кост, драперия за танц и черна маска;

ТАЛЕЙЯ, с вина за опиване на мъжете, коприна за завиване на бедра на неплодно, повеска от лен и китеиз от жълта глина;

ЕФРАСИНА, с було от паяжина, къдрица от свила, пояс за зряла жена във форма на Т-тау, и ваза за менструална кръв.

Идват трите очарователни на небесния свят, трите (3) посланнички на Венера, и разкриват на стареца и на детето тайните на девствената Палас-Атене и на Хелносовите чертози. Дедал получава шепа прах, а Икар огнен кон. Старецът си натрива ръцете с праха, змиите падат като мъртви, и егидата е уплетена. Екар обуздава коня, възсяда го и стига до златните чертози. Яйцето се пази от трите центавъра на Хелиоса, но момчето им разказва чудесата на Минотавъра, а конят взема в уста пламтящото яйце и слизат на Земята.

Когато предават на горгоните исканото, пътя се освобождава и те стигат до Мнемозина.

Но шествието ги е оставило, та не знаят пътя и нямат среброкованата лодка на Ангоране. Явяват се трите й слугини - фуриите:

АЛЕКТО, носи огърлица от татулови зърна, гетрови зъби и кости от гущер;

МЕГАРА, черна книга, кандилница със сива амбра и черно покривало;

ТИЗОФАНА, питие за нелодство, клещи и кожа от прилеп.

Те задават на двамата по един въпрос. На Дедала: "Кое е най-хубавото?". А на Икара: "Кое е най-мъчно?" И двамата отговарят едновременно - МЪЛЧАНИЕТО. При този отговор те онемяват, но чертозите на Ангероне са разкрити, те намират лодката, минават коридорите с тъмна, гъста вода и стигат Делфи.


Тук спира езотеричната линия на словата и започва наставническата.

Никита Странник говори дълго за тайната, за мълчанието, като пълва и най-важна посветителна добродетел. А после завършва края на езотеричната линия: Дедал и Икар после виждат Мнемозина, получават плочата на тайните, връщат се в лабиринта на Крета и стигат до естата на Минотавъра. Но, там виждат, че Минотавъра е просто изваяние, а не жив змей и свободно минават през царството на страха, за да получат 7-те печата на освобождението и "да видят отново звездите".


Изхождайки от това, че тези слова са еднички запазени, нарочно ги преведохме на читателите, за да получат представа за този вид творчество. Никита Странник сътворява 17 слова и не е трудно да си представим какво богатство се е криело в останалите му посветителни слова.

Ако разгърнем движеща се като апокриф "История" на Богомилството, откриваме останалите СЛОВА, упоменати с два реда:

ДВЕ ПОСВЕТИТЕЛНИ СЛОВА НА МАЛТА - където се разкриват езотеричните тайни на Червенокосите;

ТРИ ПОСВЕТИТЕЛНИ СЛОВА НА ЛЕМНОС - където се говори за първото творчество и за реда, в който са се явили върху архетипното небе пърбвите богове на античното постигане;

ДВЕ ПОСВЕТИТЕЛНИ СЛОВА НА БАЩАТА - произнесени във Византия, където се дават ясно старите кабалистични предания, една малка част от които е стигнала до Елевзис и Делфи. Тези две слова са били много дълги и пълни;

ЧЕТИРИ ПОСВЕТИТЕЛНИ СЛОВА НА ЕГИПЕТ - в които се излага езатеризма на египетския ритуал при погребения;
и
ЧЕТИРИ ПОСВЕТИТЕЛНИ СЛОВА НА МЕМФИС, където се раздиплят магични церемонии на примитивната херметична догма.

В какъвто и да е аспект да се разглеждат тези СЛОВА, тяхната стойност е еднакво бележита. Те са характерни с това, че по тях читателят може да проследява начина на творение на богомилския философ. СЛОВАТА предопределят, че той е притежавал божи дар на ритор, който е подхранвал с тънко обоняние и притчи, заети от обикновения земен живот.

Това говори за една твърде широка, обширна куртура на автора, с тънко познаване на всемирната мистика, с обстойно обхващане на философията на древността, на църковните писания и на обхватното творчество на ВЕДИТЕ.
« Последна редакция: Октомври 18, 2009, 14:15:27 от delfin » Активен
delfin
Гост
« Отговор #3 -: Октомври 18, 2009, 14:44:51 »

Именно в този момент, всеки сам, със своя земен организъм, отразява явлението на ЕКСТАЗА... Анализът на тази непозната за земния човек проява доказва, че човека в ЗЕМНО ОРГАНИЧНОТО ТЯЛО не омже да даде точно земно определение на явлението) за НЕИЗКАЗВАЕМОТО преди ТО да отрази совята реална (космическа) форма за възприемане от земния индивид. От своя страна земния индивид може да го възприеме чрез земната мисъл. По този начин се постига ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЪНКОТО БИОПЛАЗМЕНО ЕНЕРГИЙНО ТЯЛА на ВЕСТИТЕЛЯ, като с помощта на земната мисъл се премества СЪБЕРАТЕЛНО ЕНЕРГИЙНО ЕНФОРМАЦИОННАТА ТОЧКА, с което започва обновлението и усъвършенстването на ЗЕМНО ОРГАНИЧНОТО ТЯЛО т.е. на земната СЪЩНОСТ)...

...

АЗЪТ от КВАДРАТА и ТРИЪГЪЛНИКА от основната ТРИАДА, е с числов показател 7 (4+3=7). с това ПАТРИАРХАЛНИТЕ МЪДРЕЦИ поставят едно основно изискване към личността - да се изучи завълшването и усъвършенстването на ВЕЛИКОТО КОСМИЧЕСКО ЧИСЛО - СЕДЕМ (7) и се отбележи неговото творческо проявление (повторение) в 7-те дни на седмицата, 7-те цвята, 7-те тона на ГАМАТА и 7-те  ПЛАНЕТИ...

...

ТО (Неизказваемото) поражда 2 аспекта на "по-толо" - ПРОЯВЯВАЩОТО СЕ и съответно ПРОЯВЕНОТО. Резултатът от последното показва, че ЕКСТАЗЪТ отразява ВЪЗЛИЗАНЕТО, т.е. стремителното движение на ЗЕМНОКОСМИЧЕСКИЯ ЧОВЕК нагоре. И обратно, за ПРОЯВЯВАЩОТО СЕ "по-толо4 е характерно стремителното изливане на НЕИЗКАЗВАЕМОТО надолу и стремежът му към съединение с ВЪЗКАЧВАЩОТО СЕ. Това единение Патриалхалните Мъдреци определят като ПЪЛНА ХАРМОНИЯ. То, от своя страна отразява равенството между ВИДИМАТА и НЕВИДИМАТА биофизическа материя, затворена в земния БИОСКАФАНДЪР и съответно ДУХА на ВЕСТИТЕЛЯ, който трябва да подтикне земния индивид към действие. По този начин може да се постигне ПЪЛНАТА ХАРМОНИЯ С КОСМОСА...

НЕИЗКАЗВАЕМОТО е НЕИЗЧЕРПАЕМО, т.е. смисъла и съдържанието на "по-толо" е двигател и хранителен продукт на живота в Космоса, или, това е ТВОРЧЕСКИЯ ЕФЕКТ НА КОСМОСА...

В потвърждение на това са думите на Платон за "по-толо":

"Както вятърът духа без да се изчерпят изворите на вездесъщото движение, както Цветето мирише, без да оскъднее откъм мирис, както слънцето свети в мрака, без да помръкне, така и Първото начало си остава в пълнота, макар че еманира."

...

ЕДИНСТВОТО поражда и трите аспекта на ПРОЯВЯВАЩОТО СЕ:

... вертикална хаста - символизира - ОТЕЦ, ВОЛЯ, ХАОС, БИТИЕ;

... хоризонтална хаста - символизира - СИН, ЛЮБОВ, МЪДРОСТ-СЪЩИНА;

... спиралата със 7 намотки - символизира - ДУХ СВЕТИ-ТВОРЧЕСКА МОЩ.

В какъвто и аспект да се разглеждат тези 3 космически елемента, те се явяват трети основни начертания на ПЪТЯ... и пораждат:

ТРИТЕ НАЧАЛНИ ФАКТОРА НА ПРОЯВЕНОТО...
Активен
delfin
Гост
« Отговор #4 -: Октомври 18, 2009, 15:14:40 »

...

Когато попитали Питагор... къде е крайъгълния камък на ВЕЛИКОТО ДЕЛО, той отговорил, че това "Е" и замълчал. Но винаги обичал да споменава две имена, които имали пряко отношение към "Е":

ХЕРМЕС и ЕНОХ.

...

В името ЕНОХ срещаме буквения знак "Н". А в името ЙЕХОВА е поставена ключовата дума "Й". Съгласно азбуката, ползвана от КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ и двете притежават стойност с двояка функция (едната се чете като "Й" и "Н"), което значение не е отпаднало и днес. Тук тези буквени знаци са основен ключ при дешифриране. Когато се изписват в дума те имат голяма научна стойност, или ни съобщават, че в следващия текст има нещо много важно. В някои случаи може да ги прочетем като обикновени букви. Но е възможно да използваме всички тези обозначения при построяване на ИДЕИТЕ. Тогава е необходимо да извършим деграфизация разпадане) на знака, за да се получи друго значение, т.е. друга конструирана графика., изразяваща се чрез буквата "У" с 2 стойностни определения - "Уа" и "Уо". При това стойностно деление ХИТРОСЛОВИЕТО порменя своя ключ и предоставя нов графичен знак и вече с кирилица четем ХОУА и ХОН.

Така представените ни от Питагор имена (Идеи) в превод имат следното смислово земно съдържание, изразено предимно чрез графиката на глаголицата, където всяка хаста изразява БОЖЕСТВЕНАТА КРАСОТА на космическата мисъл. Ето я:

Тези, които решават да общуват с великия разум - ХЕЛМЕС, за еволюцията на ЗЕМНО ОРГАНИЧЕСКОТО ТЯЛО, използвайки ТЪНКОТО БИОПЛАЗМЕНО ЕНЕРГИЙНО ТЯЛО на ВЕСТИТЕЛЯ, ще трябва да развиват гръбначния стълб (ДЪРВОТО НА ЖИВОТА) ЕДНОВРЕМЕННО с всички високо организирани органи - ГРУПАТА ЦЕНТРИ?...

Върховният УЧИТЕЛ - ХОУА, работи над центъра ХОН. Там където е програмната информация на КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ...


И ако успеете да съкратите еволюционния ПЪТ и врезете в ХРАМА чрез УТРОБАТА, ще получите енергията на "по-толо" от ХОУА, която ще се предаде в центъра - ХОН - областта на слънчевия сплит..., и оттам по всички високо организирани органи (чрез преместване на СЪБИРАТЕЛНО ЕНЕРГИЙНО ИНФОРМАЦИОННАТА ТОЧКА) по тялото на ВЕСТИТЕЛЯ и чрез него на ЗЕМНО ОРГАНИЧНОТО ТЯЛО.

И тази творческа ИДЕЯ най-добре се съчетава, когато СЛЪНЦЕТО - МЕРКУРИЙ са оплодени от ЛУНАТА в хармония с ВЕНЕРА - СИРИУС.

Изхождайки от пректическите изисквания при разкриване и усвояване на ГРУПАТА ЦЕНТРИ на КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ Патриархалните Мъдреци го разделят в трактата ТАРО в 22 големи и 52 малки аркана. За по-добра последователност в усвояването на ЗНАНИЕТО те препоръчват да се започва с малките аркани. За тази цел те ги разпределят по 14 аркана в 4 основни цвята! Тази последователност на арканите изразява 4-те ебемента в природата: ОГЪН, ВОДА, ЗЕМЯ и ВЪЗДУХ. Техните цифрови ключа са:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Или, тук са вложени 10-те кодови имена БОЖИИ. В тях всяка буква изразява йероглиф, число и ИДЕЯ. Но тук, всяка буква изразява и СИЛА (прана). Групирана в дума (т.е. група от букви) по правилния код, тя дава началото на АКТИВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ в ТЪНКОТО БИОПЛАЗМЕНО ЕНЕРГИЙНО ТЯЛО на ВЕСТИТЕЛЯ. Приведени в действие от земната човешка ВОЛЯ..., чрез СЪБИРАТЕЛНО ЕНЕРГИЙНО ИНФОРМАЦИОННАТА ТОЧКА..., те оказват чувствително влияние върху еволюционния път на Земния индивид.

4-те ГРУПИ КЛЮЧОВЕ се наричат:

ЖЕЗЪЛ

Ако земният индивид построи анаграма на думата ЖЕЗЛИ, ще установи, че ТЯ носи информация за началния старт...

Носи важна информация за :

- отказване долната част на половите органи чрез

- съблюдаване движението на ПЛАНЕТИТЕ и енергията на "по-толо", за изграждане на

- ЧАШАТА, чрез възбуждане на двата енергийни

- източника: ВЪНШЕН и ВЪТРЕШЕН елемент.

ТЕ СЪОТВЕСТВАТ НА:

МЕЧ

ЧАША

ПЕНТАКЪЛ


В трите думи са вложени букви МАЙКИ. ако разместим или разчленим една част от думата ПЕНТАКЪЛ, ще получим кратката думичка - ЛЪК, която е необходимия код за изпълнение на програмата.

Именно, в това четворно деление на малките ключове, лежат основните закони на четворката.

Следва...
« Последна редакция: Октомври 18, 2009, 15:23:30 от delfin » Активен
delfin
Гост
« Отговор #5 -: Октомври 18, 2009, 19:56:31 »

НЕБЕСНА ЗВЕЗДНА НАУКА


Да търсим начаалната дата на тази "Звездна наука" е просто безмислено. Преданията на древните мъдреци сочат, че тя е предоставена от ПЪРВАТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЗЕМНА ЧОВЕШКА РАСА, че ТЯ тайно е била прехвърлена след това от Атлантида в Египет, Мексико и Месопотамия, чрез картинно образните карти ТАРО и сътворението на Библията.

По-голямата част от земното човечество смята, че то е независимо от Космоса. Това мнение сред земните жители битува от десетки столетия. Така земният индивид постепенно се е отдалечил от Космоса. Все по-рядко е поглеждал към звездите и почти е престанал да се интересува от Слънчевата с-ма и от нейното влияние върху ЗЕМНО ОРГАНИЧНОТО ТЯЛО. Останали са вярванията и обичаите на твърде по-старите поколения, завещани на днешните земни жители, като смътен спомен за едно знание, което трябва да бъде разтълкувано и, може би, усвоено от съвременника. Защото това е не само традицията, но и положителната памет на човечеството, съхранена и закодирана в древните трактати. Когато се докосваме до тях се установява, че Патриархалните Мъдреци, изхождайки от Звездната наука, са отдавали голямо значение на небесните явления. Съгласно указанията на Новия Завет, мъдреците са били "заставяни" системно и последователно да разкриват образа на пулсиращата СЛЪНЧЕВА С-МА и на нейното устройство - Планетите и Зодиакалните Съзвездия.


АСТРОНОМИЯТА  и досега предоставя данни за анатомията на Слънчевата с-ма. Но, това което предлага сега като физиология на небесните тела е било известно още от дълбока древност под наименованието ЕЗОТЕРИЧНА АСТРОЛОГИЯ. В нея Патриархалните мъдреци са вложили Небесното Знание. Използвайки Новия Завет те описват космическото пространство, съзвездията и тяхното съединение.

...

За всеки разумно мислещ индивид е ясно, че земния ни начин на живот е свързан със Слънцето. То изпраща енергия към планетата Земя под формата на светлинни излъчвания с постоянен и променлив 52 годишен цикличен капацитет. Той от своя страна се подразделя на 5 год. периоди, започващи от "0" градуса зодиакален знак ОВЕН, т.е. годишен 6 градуса постоянно действащ цикъл със Зодиакалните домове и техните управители.

...

Тази енергия не може да бъде променена от тикаква поглъщаща я среда и е стабилно регулирана от 7-те планетни кръга и 12-те Зодиакални знака.

Така, волю или неволю, родените и раждащите се на планетата Земя са под влиянието на Слънчевата енергия, която чрез 12-те Зодиакални дома редува загадката ОГЪН, ЗЕМЯ, ВЪЗДУХ  и ВОДА. От своя страна Зодиакалните домове разделят годината на т.нар. екстровертни (положителни) и интровертни (отрицателни) месеци. Оттук Зодиака вече се подразделя на положителни и отрицателни знаци.

За положителни зодиакални знаци са посочени: Овен, Близнаци, Лъв, Везни, Стрелец и Водолей.

А като негативни са отбелязани: Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козираг и Риби.

В товма подреждане и деление на Зодиака се крие една от тайните на Космоса. Това е т.нар. ПРЕЦЕСИЯ, т.е. движението назад по слънчевия път на равноденствените точки.

...

Същността на Астрологията не е и не трябва да бъде съблюдаването на Зодиакалните знаци във всеки техен етап, а преди всичко цикличните Слънчеви излъчвания на "по-толо". Те са основни! Те трябва да бъдат предмет на Астрологията. Предмет на АСТРАЛНАТА АСТРОЛОГИЯ трябва да бъде слънчевата година. Тя е тази, която подразделя индивидите в техния личен разгънат хороскоп на екстровертни и интровертни личности, подвластни на зодиакалния знак, в които се раждат.

Разбира се, това е много труден процес и той изисква да се знае всяко определено ДЕНОНОЩИЕ. Най-добре то е описано в мексиканския "КАЛЕНДАРЕН КАМЪК". Своя принос към развитието на тази наука дават и Богомилите, които превеждат и адаптират за европейските нужди този текст.


ЕТО БОГОМИЛСКОТО "ДЕНОНОЩИЕ" СЪТВОРЕНО И ПРЕВЕДЕНО В ЕЗОТЕРИЧЕН СТИЛ:

І. СЕБЕВЛАСТНИЧЕСТВО, подчинение под своята воля Духовете на Четирите, Седемте и Дванадесетте области на Слънчевата с-ма;

ІІ. РАВНОВЕСИЕ, разбиране (с УМА на ЗЕМНО ОРГАНИЧНОТО ТЯЛО) двойната поляризация на Червения змей външната и вътрешната енергия на "по-толо") и хармонията в обратностите;

ІІІ. ТРОИЧНОСТ, постигане на тройност в пътя, тройните сили и тройната власт чрез проследяване движението на "по-толо" през средния, Левия и Десния нерв на Тънкото биоплазмено енергийно тяло) на Трите Божестевни Първопътища;

ІV. Чрез Творческия Четворичен Огън, властвуващ над Измамниците и разбиване на техните мрежи;

V. Проникване в центъра на Земния Огън и разбиране кръстовидното двойно движение на стихиите;

VІ. Побеждаване отдерността в страха и добиване смелата неустрашимост, изхождаща от увереността, че нищо от твоето (земно) същество не може да бъде унищожено, понеже си едно с ЕДНОТО;

VІІ. Разбиране Творческите, Поддържащите, Разрушаващите и Възраждащите Пътища на Светлината (всичко 16 пътеки);

VІІІ. Преживяване Мировия Закон на Причинност; умение да се създават в личния и обществения живот (такива) последици, като се изхожда от умелото уравновесяване на причините;

ІХ. ТАЙНА - схващане на Висшите 16, догмата на Магията (т.е. овладяване на Гърления Център и разкриване на Третото Око), с което се добива умението да се въздуйствува (справедливо) на всички земни обекти;

Х. Грижливо опознаване на Слънчевата с-ма в нейните вътрешни схеми, начертания, линии, Форми и Идеи от праха (микролептонния газ) до последната звезда, като се изхожда от началото, известно под името ХАРМОНИЯ НА СФЕРИТЕ;

ХІ. По пътя на аналогичното (земно мислене) основателно разбиране Законите на Природниа живот и опознаване началото на Космическия Разум;

ХІІ. По пътеките на Светлината (чрез движението на Съберателно енергийно информационната точка), с проводниците (Средния, Левия и Десния нерв на Тънкото биоплазмено енергийно тяло, използвайки) Светлината на "по-толо" и под лъчите на истинската неотразима Светлина,  създаване (по обратен път) на творенията, така както самата ПРИРОДА ги е създала: пренасяне Макрокосмоса в Микрокосмоса.

Усвояването на тези вътрешни картинно-образни 12 часа са от първа необходимост за всеки разкриващ Космическото Познание... Същността на тези 12 часа са прекрасно вложени в Мексиканския Календарен Камък. Тези, които се интересуват за разширяване и уточняване на Богомилския текст, вогат да ползват и този календар.

ЗА ДА СЕ ПРЕДВИДИ  и осъществи правилно денонощния и месечния цикъл се следи и анализира всеки етап от Слънчевата година. Тя е подвластна и се регулира от т.нар. Слънчеви петна. Това са области поповърхността на Слънцето с по-ниска температура. Те изглеждат по-тъмни, защото другата част е с по-висока температура и съответно по-ярка от тях. Тези петна не са случайни (хаотични) явления. Те притежават определена цикличност от 11,1 год. Когато се проследяват внимателно, се установява, че в началния си стадий ТЕ изглеждат по-близо до полюса и след прогрес постепенно се придвижват до екватора. Когато цикълът започва постепенно да затихва, много от тях се изместват обратно към полюсите. Този енергиен цикъл на "по-толо" е с продължителност 52 год. през този период той подбага ЗЕМНО ОРГАНИЧНИТЕ ТЕЛА на различен интензитет, изхождайки от тяхното земно развитие. Затова се изисква постоянно наблюдение, защото има 52-г. Слънчеви цикъла, без да се появяват никакви петна. И колкото и да е парадоксално, това зависи и от ЗЕМНО ОРГАНИЧНИТЕ ТЕЛА, които в момента обитават планетата Земя.

Разпространението на енергийните лъчения на "по-толо" се осъществява чрез електромагнитния спектър. Те се подразделят на радио лъчи, инфрачервени, видими, ултравиолетови и ренгенови лъчи, плюс микролептонния газ, който се изхвърля в Космоса във вид, познат ни като слънчев вятър. От този "слънчев вятър" (микролептонния газ) се образува разумния флуид на Слънчевата с-ма, наречен АУРА.

Известно е вече, че слънчевите петна са обикновено центрове на магнитни полета, чийто интензитет е с амплитуда от 100 до 4000 гауса. но това е валидно само за определени групи петна. В тези зони се получава явление, наречено ерупции, т.е. зони на моментни изригвания. точно те са източникът на "по-толо" с висока енергия - протони с релативистична скорост. Те достигат до Земната повърхност за секунди, минути или часове в зависимост от ЗЕМНО ОРГАНИЧНИТЕ ТЕЛА.

В необятния Космос на Слънчевата с-ма (т.е. в незащитеното пространство), тези енергии са опасни за земния индивид. Но не и за Космическия човек, обхванат от разумния флуид - АУРА. В тази зона "по-толо" извършва множество взаимодействия в своята вътрешна среда, образувайки химически и физически реакции, които са трудно разгадаеми от земната научна мисъл. Обратно, жителите на планетата Земя са защитени от атмосферата, но до толкова, доколкото тяхното ЗЕМНО ОРГАНИЧЕСКО ТЯЛО е взаимодействало в продължение на 52-год. цикъл с тези енергийни източници. И ако това тяло отговаря на енергийните импулси на програмата, то КОРОНАТА прекъсва Сребърната нишка и следва напускане на Земното тяло.

Поради това земните индивиди притежават различни разгънати хороскопи, които се образуват от вариациите в слънчевия вятър и програмния чип, който носи ВЕСТИТЕЛЯ. тези вариации се отразяват върху земното магнитно пространство. То от своя страна влияе на ФЕТУСА при зачеването на земния индивид. Т.е. програмния чип фиксира програмата, оплодява яйцето и отпечатва мига на енергиите на "по-толо" чрез земната магнитна атмосфера. Тя от своя страна определя Зодиакалния тип на индивидиа, но след 260 земни дни.

Този начин за изработване на хороскопа не е съществен за АСТРОЛОГИЯТА, защото ПРЕЦЕСИЯТА е онзи фактор, който не само може, но изравнява "космическото" време. По този начин се дава възможност плънетите и Зодиакалните знаци да предявят своите изисквания в момента на раждането. Друг е въпроса, че ПОСВЕТЕНИТЕ използват направо и единствено функцията на ФЕТУСА при зачеването. За ЕЗОТЕРИЧНАТА АСТРОЛОГИЯ там е най-правилния и точен хороскоп. Затова ПОСВЕТЕНИТЕ използват и комбинират двете магнитни полета - на Слънцето и на Земята. Магнитното поле на Земята е с диапазон от 87,4545 дни. След като редуцираме първите 2 числа (8+7=15 и 1+5=6), получаваме цифрата 6 - числото на земния човек при зачеване. В този земен период слънчевите полярни и екваторни полета завършват своя работен цикъл и отново заемат изходно положение.


Следва...
Активен
Инил
**
Неактивен Неактивен

Публикации: 186


« Отговор #6 -: Октомври 19, 2009, 11:12:34 »

Ето нещо, което на мен много ми допадна и помогна, да разбера някои неща.
http://www.beinsadouno.com/articles.php?id=385
Активен

delfin
Гост
« Отговор #7 -: Октомври 20, 2009, 13:20:16 »

КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ В КУРТУРНИТЕ ЕПОХИ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ


ПЪРВАТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧОВЕШКА РАСА, населявала в древността планетата Земя, може би ни е оставила в наследство само част от КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ. Защото достигналото до нас (чрез ТАРО и Библията) е разпределено предимно в 3 космически раздела:

- ДОКТРИНА ЗА СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА;

- ДОКТРИНА ЗА ЗЕМНО КОСМИЧЕСКИЯ ЧОВЕК;

- ДОКТРИНА ЗА РАЗГЪВАНЕТО НА ЗЕМНИЯ ЖИВОТ.

...

В ТАРО и Библията изследователят или читателят) трябва да се съобразява с всяка буква, дума или число. В творческата си практика Древните Мъдреци често са използвали символичния смисъл на употребяваните от тях термини. По-голяма част от СЛОВОТО те са прикривали и скривали в определени от тях подтексти. По този начин създавали своеобразно информационно затъмнение, за да запазят ЗНАНИЕТО от НЕПОСВЕТЕНИТЕ.

По-принцип, по-скоро като приоритет, тези специални подтексти се разкривали (и се разкриват) при непосредствен духовен контакт между (ОТЕЦ, ДУХ СВЕТИ, СИН) учител и ученик в практическото ежедневие и по телепатичен път, чрез ГЪРЛЕНИТЕ ЦЕНТРОВЕ. Въпреки това може да се постигне само иманентно докосване до КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ и то по логически път. За пълното му разкриване са необходими допълнителни самостоятелни собствени логико-граматически (земни) форми.

Те са скрити в Старобългарската азбука. Глаголицата и кирилицата позволяват на изследователя да вникне в долбините на всеки един трактат, изхождайки от негоната текстова част. Благодарение на тази възможност е извършен анализа на вложеното ЗНАНИЕ в арканните карти ТАРО. Този анализ предоставя на всеки читател особен елемент от КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ, отнасящ се за постъпателното разгръщане на земния преходен живот на всеки индивид, пребиваващ на планетата Земя...

Закодираната информация в трактата ТАРО е предоставена от ПЪРВАТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧОВЕШКА РАСА (преди атлантите), населявала в древността планетата Земя. Тази информация последователно е обработвана от Патриархалните и следващите Мъдреци, съобразявайки се с променящото се интелектуално земно СЪЗНАНИЕ в ЗЕМНО ОРГАНИЧНОТО ТЯЛО.

Периодът на обработка на космич. информация обхваща 5 културни епохи от развитието на ЗЕМНО ОРГАНИЧНОТО ТЯЛО. Естествено, всички те са променяли (и променят) мирогледа на Земния човек, съобразно изискванията на КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ за въвеждането на нови научни елементи в развитието на живота на планетата Земя.
« Последна редакция: Октомври 20, 2009, 13:31:47 от delfin » Активен
delfin
Гост
« Отговор #8 -: Октомври 20, 2009, 14:01:22 »

ПЪРВАТА КУЛТУРНА ЕПОХА обхваща периода след КЪСНАТА АТЛАНТСКА КУЛТУРА.


Тя намира почва в древно индуска Азия. Периодът се отбелязва предимно като КОСМИЧЕСКА ДУХОВНОСТ. В тази епоха по-големия процент от ЗЕМНО КОСМИЧЕСКИТЕ ЛИЧНОСТИ затворени в земния Храм, в много аспекти са ползвали предимството на ТРЕТОТО ОКО, изразено в космическо ясновидство, което ранните жители на Ранната и късната Атлантска епоха са владеели перфектно. Това предимстов, от своя страна, е предоставяло на земните жители Знания от Космическата библиотека (Логоса). Това е бил период, в който ВЕСТИТЕЛЯТ с КОРОНАТА на ТЪНКОТО БИОПЛАЗМЕНО ЕНЕРГИЙНО ТЯЛО и Земния човек са ползвали заедно предимствата на ТРЕТОТО ОКО. Това е било време на приспособяване на ЗЕМНОТО ОРГАНИЧНО ТЯЛО към околната среда на планетата Земя. Следователно, ЗЕМНО ОРГАНИЧНОТО ТЯЛО е било предмет на експериментиране...

В този период Късните Атланти предоставят ТАРО арканите в следната редакция, коато се е запазила в древно Мексико.22 ГОЛЕМИ МЕКСИКАНСКИ АРКАНА НА ТАРО


І КЛЮЧ - ЮЖНИЯ КРЪСТ

Съзвездието, 4... и 3 корони с двоен звезден пояс.


ІІ КЛЮЧ - КВЕТЦАТЛЬ

Птица със звездна опашка, разперени крила, "носи в уста хляб, а в краката си държи дете".


ІІІ КЛЮЧ - АГХУЕГХУЕТЬ

Дървото на Живота с небесния мъж и небесната жена, с изумрудено перестия змей под ствола.


ІV КЛЮЧ - ВИТУЛИПОХТЛИ

С меч, мълния и чука в ръка.


V КЛЮЧ - ОПИЯНЕНИЯТ

(Кветцалькоатль) седи в съзерцание под една охана.


VІ КЛЮЧ - ЦИГХУАККОАТЛЬ

(Богиня - крилата змия, обсипана с остри шишове).


VІІ КЛЮЧ - ТЕЦКАТЛИПОКА

(Бог с голяма глава, втренчен поглед, държи топуз и отсечена, скалпирана глава).


VІІІ КЛЮЧ - ЗМЕЯТ

(Кветцалькоатль, кръстовиден, разперен змей).


ІХ КЛЮЧ - УСУМАСИНТА

Вечната река с черна и бяла вода.


Х КЛЮЧ - ТЛАПАЛЛАН

Червена змия - четиривръхна пирамида.


ХІ КЛЮЧ - КАЛИБРИ

На клонче с вълни под него.


ХІІ КЛЮЧ - ВЕЛИКО ДЕЛО

Орел върху кактус разкъсва змия.


ХІІІ КЛЮЧ - КОАТЛИКУС

Жевата със змийска дреха.


ХVІ КЛЮЧ - ТОНАКАТЕКУТЛИ

Властник на Битието, с меч, клим, сцептър.


ХV КЛЮЧ - ТЦИЕНТЕТЛЬ

Бог на началото, с жица, чук и сарбахан.


ХVІ КЛЮЧ - КСОЧИКВЕСТЦАЛЬ

Изумрудната розовидна дева, с було и открит ктекс.


ХVІІ КЛЮЧ - ПРОКАЖЕНИЯТ

Нанагхуатцин, върху пламтящ костер - отгоре Слънцето.


ХVІІІ КЛЮЧ - ДЪРВОТО НА МОНТЕСУМА

Царят гол седи под дървото и вие венец.


ХІХ КЛЮЧ - ВЕНЕЦЪТ

Гирлянда от аркас с бодили, носена от три моми с червено, жълто и черно лице.


ХХ КЛЮЧ - СТЪБЛОТО

Хохота разширена широко, с надписан камък под нея.


ХХІ КЛЮЧ - ПРИШЕЛЕЦЪТ

Вотан, с корона от червени пера и пламъкови езици.


ХХІІ КЛЮЧ - КРАЯТ

Море, по вълните трима души плуват - виждат се само 3 глави: старец, младеж и момиче.

Активен
delfin
Гост
« Отговор #9 -: Октомври 20, 2009, 14:08:48 »

ВТОРИЯТ КУЛТУРЕН ПЕРИОД Е ДРЕВНОПЕРСИЙСКАТА ЕПОХА.В нея постепенно е започнало предоставяне на КОСМИЧЕСКИ ЗНАНИЯ на адаптиралото се към планетата Земя ЗЕМНО ОРГАНИЧНО ТЯЛО. Тези знания са имали за задача да притеглят земната личност към околната среда на планетата. С други думи, изискването, или целта, е била планетата Земя да се утвърди като място за разгъване на земния начин на живот, въпреки че погледа на по-голямата част от земните жители все още е бил отправен към Космич. пространство. Този културен период се опредлеля от ПОСВЕТЕНИТЕ като ДУХОВНА ХРОНОЛОГИЯ. Каето означава, че това е период на извличане на знания от Логоса за БОЖЕСТВЕНОТО ТВОРЧЕСКО СЛОВО... Въпреки всичко, това Божествено слово не се разкрива изцяло. От своите недра то е предоставяло знания предимно за 12-те Зодиакални дома и 7-те Планетни кръга. Последните от своя страна са препредавали необходимите енергийни трептения, които в този период са били нужни за правилното разгъване на ЗЕМНО ОРГАНИЧНОТО ТЯЛО от зачатие до смърт, в съчетание с ежедневните циклични промени на ЛУНАТА (от 28 до 31 дена), която пък управлява дните на месечния цикъл на планетата Земя...

В този културен период на развитие арканните карти ТАРО не претърпяват никаква промяна и всички са ползвали мексиканския календарен камък.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #10 -: Октомври 20, 2009, 14:39:49 »

ТРЕТАТА ХАЛДЕО-ВАВИЛОНО-ЕГИПЕТСКА КУЛТУРНА ЕПОХА


е предоставила на земния жител вече обоснована духомна "астрология", т.е. Логоса на звездния ръкопис. Това знание е разкривало тайната на звездната азбука. Та се е предавала на земните жители изключително чрез ИНТУИТИВНОТО МИСЛОВНО СЪЗЕРЦАВАНЕ...

Това е период, който ЗЕМНО ОРГАНИЧНОТО ТЯЛО, развивайки МИСЛОВНОТО СЪЗЕРЦАВАНЕ, се е стремяло да бъде допуснато в разкриването на ТРЕТОТО ОКО...

А кои личности са били допуснати до разкриването му?...

В тази културна епоха АТЛАНТСКОТО ТАРО е имало вече следната редакция:22 АТЛАНТСКИ АРКАНА ТАРО - ЕГИПЕТСКА РЕДАКЦИЯІ КЛЮЧ - РОБЪТ

Прав човек, едната ръка нагоре, другата - надолу, ходещо положение с престилка до коленете.


ІІ КЛЮЧ - АСКЕТЪТ

Ходещ профил, двете ръце вдигнати молитвено, с тънка дреха, очертаваща формите.


ІІІ КЛЮЧ - МИЛОСТИВЕЦЪТ

Обърнат профил, ходещ, с престилка, раздава плодовете на тайното учение.


ІV КЛЮЧ - СМИРЕНИЯТ

Отпуснати ръце.


V КЛЮЧ - ПРОПОВЕДНИКЪТ

Профил, вдигнати от двете страни ръце, с тънка дреха.


VІ КЛЮЧ - ОТСТЪПНИКЪТ

Ръце вдигнати зад тялото, с пръчица.

VІІ КЛЮЧ - ДВОРЯНИНЪТ

Ръцете като в І ключ, краката обети в обувки, тъкани над коленете.


VІІІ КЛЮЧ - ПРОБОДЕНИЯТ

Фас, човек с отпуснати ръце, разделени крака, цял издупчен, с отпуснат фалос.


ІХ КЛЮЧ - ИГРАЧЪТ

Ръце подгънати под прав ъгъл, едната вдигната, другата - напред изпъната, крака - единият изправен, другият - изпънат напред.


Х КЛЮЧ - ПИСАЧЪТ

Широко тяло, с подгънати назад ръце и с шапчица.


ХІ КЛЮЧ - МЪЖЪТ

Изправен, с шапчица, с една отпусната и една напред ръка, с оплодяващ фалос.


ХІІ КЛЮЧ - БЛИЗНАЦИ

Два профила едни срещу друг, по една отпусната ръка, с престилки.


ХІІІ КЛЮЧ - УКРОТИТЕЛЯТ

Човек, стъпил на два жирафа, уловил ги за шиите.


ХІV КЛЮЧ - ХОДЕЩИЯТ ПО ПЪТЯ

Профил с шапчица, държи в двете си прегънати напред ръце води - вълновидни счупени линии.


ХV КЛЮЧ - ЖРЕЦИТЕ

Два профила, както у 12 ключ, държащи два кръстосани светилника.


ХVІ КЛЮЧ - МОРЯКЪТ

Ходещ, носи на рамо, върху тояга, кожа от змия.


ХVІІ КЛЮЧ - ПАЛАЧЪТ

В хоризонталната си ръка държи ваза с кръв, а в кръстосващата - двоен бич.


ХVІІІ КЛЮЧ - ХИЕРОФАНТЪТ

С двойна, двурога, четиривръхна корона, в еднака ръка - змиевиден торс, в другата - тау.


ХІХ КЛЮЧ - ГРОБАРЯТ

Ръцете във фас, крепят над главата светеща лодка.


ХХ КЛЮЧ - УВЕНЧАНИЯТ

Стъпил върху преплетените опашки на двете змии, държи с ръце шиите им.


ХХІ КЛЮЧ - ПЕВЕЦЪТ

С шапчица, свири на шест струнна арфа.


ХХІІ КЛЮЧ - ПРОСИТЕЛЯТ

На едно коляно, другото подгънато, в едната ръка държи свещения скрижал, а в другата - полулък за убиване на жертвите.
...

Чрез своите механизми, КОРОНАТА на ТЪНКОТО БИОПЛАЗМЕНО ЕНЕРГИЙНО ТЯЛО черпи, или по-правилно пре-предава знания заложени в космическата библиотека - Логоса. Така чрез програмния чип, в който е заложен ЗЕМНИЯ ПЛАН на всеки индивид, се активизира едно от основните действия на КОРОНАТА. То трябва да предизвика човека, изграждащ се в ЗЕМНО ОРГАНИЧНОТО ТЯЛО, да извършва едновременно две интелектуални действия - МИСЛЕНЕ и СЪЗЕРЦАНИЕ..., т.е. обучение към интуитивно образование.

Итук Айнщайн е напълно прав, когато сподела: "че нашето на човека в Земно органичното тяло) мислене портича, отминавайки символите и при това несъзнателно". Това е напълно вярно, защото ако съпоставим интуитивното и аналитичното мислене, ще установим, че последното почива на ясно доказани етапни действия, препредадени и създадени преди това от земната човешка дейност. Тези действия са били предварително мотивирани и конструирани за умствено-мисловната структура на земния човек, който може да ги изрази (и изучи) чрез ГОВОР. Така говорът се явява един от основните елементи на земните взаимоотношения, чрез който човекът в ЗЕМНО ОРГАНИЧНОТО ТЯЛО разбира (пречупва) не само съдържанието на това дейстиве, но може да следи и хода на мислите си.Следва...

Активен
delfin
Гост
« Отговор #11 -: Октомври 22, 2009, 15:33:24 »

ЧЕТВЪРТАТА ГРЪКО-РИМСКА КУЛТУРНА ЕПОХА


е обхващала предимно ЛОГОСА  на АТМОСФЕРАТА. Тя обаче няма нищо общо със съвременната метеорология. Нейният дух е бил изключително ангажиран в областта на околната земна атмосфера. Преведено на земен език, това означава обучение в звездния ръкопис, свален на планетата Земя. Това е била културна епоха, която е позволила (и позволява) на земните жители да осъзнаят, че са индивидуални (земни) човешки жители.

...

В периода между 3-та и 4-та културна епоха, възниква един особено важен културен космически феномен - ЕВРЕЙСКАТА МЪДРОСТ. Нейното научно значение е отразено в геологият - в Логоса на Земята. Чрез ЙЕХОВА  тя е отразявала (и отразява) енергийните потоци изпод Земята, чрез ХРИСТОС - СЛЪНЦЕ...


Следва...
Активен
delfin
Гост
« Отговор #12 -: Ноември 05, 2009, 17:42:59 »

ПЕТАТА (ВЪЗКАЧВАЩА) КУЛТУРНА ЕПОХА


е нашата "съвременност". Тя е сродна с 3-я културен поток. Тук през Х век, възниква една обобщаваща Бого(милска) мъдрост. Тя издига на преден план МЪДРОСТТА НА ЗВЕЗДИТЕ, изхождайки от развитието на земния живот през изминалите епохи и от промененото земно съзнание чрез ХРИСТОС-СЛЪНЦЕ.

...

Бого(милската) мъдрост прозря, че бъдещите познания за Слънчевата с-ма ще дадат ясна представа за мястото на планетата Земя в КОСМИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ. И същите Бого(мили) позготвиха през Златния век на бълг. култура нова форма на развитие на Звездния ръкопис, отговарящ на съвременните научни постижения.
В ТАРО-АРКАНИТЕ влага и развитието на предшестващите култерни епохи.22 АРКАНА ТАРО - БОГОМИЛСКА РЕДАКЦИЯ


І КЛЮЧ - МЕЧ

Впит в затворена книга, запечатана със 7 печата.


ІІ КЛЮЧ - ЧАША

С вино, до нея хляб, 2 празни амфори, свитък и женска отрязана ръка.


ІІІ КЛЮЧ - МЪЛНИЯ

Събаря една кула, на нея човек с 3 рога, държащ 2 скрижала.


ІV КЛЮЧ - ВЕЗНИ

4-странен храм, с везни на купола, ограден с ров, лоз край вратите.


V КЛЮЧ - РЪКА

Разгъната, с 5 рани на дланта, из раните - змии, на пръстите има пръстени.


VІ КЛЮЧ - ПЕЧАТ

Лилия, бяла драперия и двама младоженци с венци.


VІІ КЛЮЧ - ТАЙНА

Затворена врата, кипариси, змей пази вратата, двама отиват към нея с ключове в ръка.


VІІІ КЛЮЧ - МОМА

С венец от слънчогледи, държи 4 пентакъла и 2 разтворени книги.


ІХ КЛЮЧ - САТАНАИЛ

С 3 зърна в ръка, с чаша и мълния из нея.


Х КЛЮЧ - РОВ

В него вода, змии, риби и 5 човешки глави.


ХІ КЛЮЧ - БЛИЗНАЦИ

Единият държи триъгълник, другият - квадрат.


ХІІ КЛЮЧ - СЪВЕТ

Трима забулени старци в пещера от сталактити горе и долу.


ХІІІ КЛЮЧ - СМЪРТ

Хубава жева с косер и вдигната туника държи в другата ръка паметен стълб.


ХІV КЛЮЧ - СЪКРОВИЩЕ

В отонор се сгравя лекарство от метали.


ХV КЛЮЧ - ПОБЕДА

2 риби на кръст.


ХVІ КЛЮЧ - СЛЕДИ

Млечният път, звездите и стъпките по Небето.


ХVІІ КЛЮЧ - ДОМ

Затворена къща гори, ангелите сипят цветя.


ХVІІІ КЛЮЧ - ИЗМАМЕНАТА

Жена стои с разкъсана дреха, държи счупена стомна.


ХІХ КЛЮЧ - ПЕТЕЛЪТ

Със 7 златни яйца.


ХХ КЛЮЧ - ДИМ

От 3 комина, над тях бухали.


ХХІ КЛЮЧ - ПРАЗНИК

Езеро с лилии.


ХХІІ КЛЮЧ - МОЛИТВА

3 пламъка с 3 змии и 3 бича.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #13 -: Ноември 05, 2009, 17:58:20 »

ОБЗОРЪТ на културните епохи и развитието на ТАРО АРКАНИТЕ ни показва, че всяка мисъл, сътворена от човека в ЗЕМНО ОРГАНИЧЕСКОТО ТЯЛО, преди да бъде излъчена в пространството, преминава (т.е. обработва се) през Гърления център и се предоставя на РАЗУМА на БИОДСАФАНДЪРА. От него човек получава необх. външна и вътрешна ПРАНА, чрез която се определя (точно) поведението на личността в този земен ХРАМ.

Мисъл-формите са тези, които изграждат поведението на земния човек и създават реалната действителност около него. Когато мисъл-формите се изграждат на база околна среда, те пораждат външната изява на индивида. Но, преди земната реч да се излъчи в околното пространство, от нея трябва да се отстранят всички негативни (отрицателни) елементи, за да бъде тя не само положителна енергия, не само приятна за околните, но и, за да бъде правилно разбрана от всеки индивид.

...
Самата личност през своя земен период никога не се подлага на анализ от Космоса. Но всяко нейно действие се филмира от ЦЕНТЪРА НА МЪДРОСТТА. Когато мисъл-формата е с негативен характер, тя се заличава и заменя от Центъра на Мъдростта с полжителна. Аурата на Слънчевата с-ма със своята разумност задържа всички отправени мисъл-форми от индивида и след период от време ги връща на личността под формата на една или друга полож. или отриц. мисловна форма. Това действие се обработва от ЦЕНТЪРА на МЪДРОСТТА и се поднася на КОРОНАТА за анализ.

КОРОНАТА е притежание на ВЕСТИТЕЛЯ с неговото ТЪНКО БИОПЛАЗМЕНО ЕНЕРГИЙНО ТЯЛО, а не на Биоскафандъра. Затова тези вътрешни, отражателни процеси, които не са характерни за земния човек, не могат да се подложат на научно изследване, без изследователя да "притежава" МИСЛОВНО СЪЗЕРЦАВАНЕ... В този аспект, каквито и опити да се прилагат в научното изследване, те винаги ще бъдат само външната, отражателната страна на опитващия индивид, т.е. мисловното действие на УМА на ЗЕМНО ОРГАНИЧНОТО ТЯЛО.

ИНТУИТИВНОТО МИСЛЕНЕ е най-най-висшата проява на Космическия човек, затворен в земния Храм. Това твърдение се опира най-вече на триединството между Земния човек, Космическия човек и интеректуалното знание."Макар че много звезди сияят,

и те украсяват Земята -

Луната също сияе, все пак

когато Слънцето залезе, настъпва нощ."индийска народна мъдростОт "Космическо познание" на Петър Георгиев
Активен
Страници: [1]   Нагоре
Отиди на:  


Подобни теми:
Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
публикация
Фън Шуей - познание от древността
Енергийни учения
Админ 7 3201 Последна<br />публикация Ноември 12, 2012, 17:55:09
от Ester

Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright