Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Алиса в огледалния свят  (Прочетена 968 пъти)
mamagaya
Гост
« -: Април 23, 2011, 23:37:26 »Алиса в огледалния свят
Душата
Дзън-дзън, дзън-дзън!
Разумът
Престани да дзънкаш със звънчето си - ушите ми писнаха.
Душата
Ще дзънкам пък! Дзън-дзън, дзън-дзън! Имам си и кречетало. БУМ!
Разумът
По-тихо, пакостнице, ще събудиш сънуващите!
Душата
Надзирателят казва, че те не ни виждат и не ни чуват.
Надзирателят
Те не усещат присъствието ни, защото ние с тях сме от две­те страни на дуалното огледало. Хората живеят във физи­ческия свят, а ние - в метафизичното пространство.
Разумът
Какво представлява дуалното огледало?
Надзирателят
В известен смисъл светът представлява безкрайно дуално огледало, от едната страна на което е материалната вселе­на, а от другата се простира метафизичното пространство на варианти - информационна структура, където се нами­рат сценариите на всички възможни събития. Броят на ва­риантите е безкраен, както е безкрайно множеството допу­стими положения на точката върху координатната плоскост. Там е записано всичко, което е било, е и ще бъде, пак оттам идват сънищата, ясновидството, интуитивните знания и оза­ренията.
Душата
Какво излиза - че ние сме нереални персонажи от сънища­та ли? Но това съм аз! Ето ме - жива съм!
Надзирателят
Метафизичният свят е също толкова реален като физичес­кия. Хората не могат да пипнат с ръка пространството на варианти, но същевременно отиват там всяка нощ. Съни­щата не са илюзии в обикновения смисъл на думата. Човек безгрижно отнася сънищата си към областта на фантазии­те, без да подозира, че те отразяват реални събития, които биха могли да се случат в миналото или в бъдещето.
Ако условно включим всичко съзнателно в човешката психика към разума, а подсъзнателното - към душата, мо­жем да кажем, че сънищата са полет на душата в простран­ството на варианти. Душата има непосредствен достъп до информационното поле, където всички „сценарии и деко­ри" се намират стационарно, също като кадрите на филмо­ва лента. Разумът не си въобразява сънищата - той дейст­вително ги вижда. И това съвсем не е илюзия, а реално кино за онова, което би могло да се случи в миналото или в бъде­щето.
В сънищата стават всякакви събития, но тъй като съще­ствуват безкрайно множество потенциални варианти, няма никаква гаранция, че сънят има някакво отношение към действителността. Всяко събитие в реалния свят представ­лява материална реализация на един от множеството варианти. Материалният свят се движи в безкрайното прост­ранство на варианти също като кадър на филмова лента, вследствие на което се проявява феноменът движение на материята във времето.
Разумът
А защо ги наричаме сънуващи? Нали сега не спят?
Надзирателят
В обикновения сън събитията се развиват независимо от волята на разума. Докато сънуващият не осъзнае, че спи, той не е в състояние да контролира ставащото. Човек напълно се намира във властта на несъзнавания сън - той „се случва" с него.
Но щом човек разбере, че това е само сън, му се откри­ват удивителни способности. В осъзнатия сън няма нищо неизпълнимо - можеш да управляваш събитията със сила­та на намерението си и да правиш невероятни неща, напри­мер да летиш.
Способността за управляване на съня се появява, когато човек осъзнае самия себе си в съня спрямо реалната дейст­вителност. На даденото стъпало на осъзнаване той има опорна точка - реалността, в която може да се върне, след като се събуди.
На свой ред реалността прилича на несъзнаван сън на­яве - човек се намира във властта на обстоятелствата и животът „се случва" с него. Той не помни миналите си жи­воти и няма опорна точка, спрямо която може да се изкачи на следващото стъпало на осъзнаване. В този смисъл на­яве той пак е сънуващ, както и насън.
Разумът
Може ли реалният живот да се управлява като осъзнатия сън?
Надзирателят
Естествено. Материалната действителност е отражение в дуалното огледало. Образът са мислите - те не изчезват безследно. Мислената енергия „осветява" един или друг сектор от пространството на варианти и го материализира. Изобщо всяко живо същество с непосредствените си дей­ствия, от една страна, и с мислите си, от друга, създава слоя на своя свят. Всички слоеве се наслагват един върху друг и така всяко същество внася своята лепта във формирането на реалността.
Само че за разлика от съня реалността е инертна като смола. Само насън събитията се развиват стремително, пластично следвайки хода на мислите на сънуващия, него­вите опасения и очаквани». В действителността материа­лизирането на мислите става къде-къде по-бавно.
Представете си следната необичайна ситуация. Застава­те пред огледалото, а там не се вижда нищо - пустота. И едва след известно време постепенно започва да изпъква изображение, също като при проявяване на снимка. В оп­ределен момент започвате да се усмихвате, но в отражени­ето виждате все същото сериозно изражение.
По същия начин действа дуалното огледало. Само че пе­риодът на забавяне там е несравнимо по-дълъг, затова про­мените не могат да се възприемат. Материалната реализа­ция е инертна, но ако се изпълнят определени условия, от­ражението все пак ще се прояви, а това означава, че мечта­та може да стане реалност.
Душата
Какво е нужно за това?
Надзирателят
Да се събудиш. Както насън, така и наяве човек действа предимно неосъзнато, като автомат. Разумът му е зомбиран от ставащото, а вниманието му изцяло е погълнато от отражението. Сънуващият не се разграничава от околната действителност и затова, вместо целенасочено да променя начина си на мислене, се опитва да улови и да измени отра­жението. Човек прилича на коте, което не разбира, че в от­ражението вижда самото себе си. Щом вниманието е погълнато от огледалото, започва несъзнаваният сън - чо­век се оказва във властта на илюзията, че отражението, т.е. реалността, съществува сама за себе си, независимо от мисления образ. На сънуващия му се струва, че образ изоб­що не съществува. Така в буквалния смисъл на думата по­пада в огледалото. За да се избави от илюзията и да започ­не да управлява съня си наяве, му е необходимо да излезе от огледалото - да прехвърли вниманието си от отражени­ето върху начина си на мислене.
Разумът
Но нали и самият човек е част от реалността. Той няма пълна свобода, за да излезе от тялото си и да се отдели от матери­алната действителност.
Надзирателят
Това съвсем не е задължително. Разделя се вниманието: това съм аз, а това е отражението в огледалото - реалността. Самото огледало не се вижда, но няма значение, главното е да се разбере, че реалността пряко зависи от образа, който е в ума ми. Ако съм успял да го осъзная, аз се събуждам в съня си наяве и започвам да формирам своята реалност, управлявайки мислите си. Вниманието - то е свободното.
Душата
Излиза, че ние сме на границата между реалностите, на са­мата повърхност на огледалото. Виждаме сънуващите, но те не ни виждат, значи можем да ги наблюдаваме като на кино. Чудесно! Нека ги погледаме как живеят.
Разумът
Не е хубаво да се надзърта.
Душата
Но нали те долитат при нас всяка нощ - да гледат нашите сънища, защо ние да не можем да погледаме техните съни­ща наяве?
Разумът
Добре де, убеди ме. Ако Надзирателят няма нищо против.
И така...


Откъс от книгата Форум на сънуващите
 Усмивчица Усмивчица Усмивчица Усмивчица Усмивчица Усмивчица
http://www.pe-bg.com/?cid=3&pid=21863

« Последна редакция: Април 24, 2011, 00:02:17 от Транс » Активен
Страници: [1]   Нагоре
Отиди на:  


Подобни теми:
Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
публикация
Живеем в дуалистичен свят
Обща тематика
Spirit 8 1692 Последна<br />публикация Март 07, 2010, 18:12:13
от pdd
Астрален свят!
Езотерика
The One 0 1737 Последна<br />публикация Октомври 12, 2010, 01:55:31
от The One
Символите на новия свят « 1 2 »
Великият преход
Аэ съм 19 8835 Последна<br />публикация Октомври 29, 2010, 12:08:41
от wolfspirit
Закон за "огледалния свят"
Вселенски закони
Reiki 0 2005 Последна<br />публикация Февруари 18, 2011, 11:41:27
от Reiki
Друг свят. Познат ли ви е?
Въпроси и отговори
incorrigi 6 769 Последна<br />публикация Юли 01, 2012, 22:44:21
от incorrigi

Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright