Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Значението на битието  (Прочетена 2677 пъти)
delfin
Гост
« -: Юли 28, 2009, 20:38:34 »

ПЪРВИЯТ ДЕН


"В началото Бог сътвори небето и земята. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата. Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина. Видя Бог, че светлината е добро нещо, и отдели Бог светлината от тъмнината. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината - нощ. Биде вечер, биде утро - ден един."

Едно - това е числото на Първосъздателя. То е началото, импулсът, основната вибрация. Във всичките ви древни писания, йероглихи и свещени ритуали на туземните народи двуизмерното представяне на Вселената се появява последователно като кръг, чиято "граница" е равноотдалечена от централната точка - основното съзнание, от което същият този кръг или Вселена са били създадени или определени. От трансцеденталните мандали на източните религии, индианците и др. туземни народи до стерилната механика на компаса, централната точка е онзи необходим първи опит за това, което може да се определи като периферия. Тя е семето на разширяващото се познание. Божествената глава на греещата светлина.

Помислете над специфичните елементи на скритото или заложено значение в този пасаж, 1-ят ден на Битието, които изобразяват вибрационните качества на квантовата физика, броят и формата:

"В началото Бог съгвори небето и земята. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната."

Разбираме, че Бог (съзнанието) създава и прониква във всички неща, включително и в "мрака", от който винаги са ви учили да се страхувате и отричате.

"И Дух Божий се носеше над водата."

Съзнанието, създателят на всяка действителност, е изобраззено носещо се над водата - изражение на енергията, която в океаните се вижда главно на повърхността. Следователно се разбира, че мисълта, еманацията на съзнанието, се носи на вълни и това е отпратка към квантовата теория за вибрационната механика.

"И рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина. Видя Бог, че светлината е добро нещо, и отдели Бог светлината от тъмнината. Светлината бог нарече ден, а тъмнината - нощ."

С тези  фрази се въвеждат звуковите и светлинните вълни. Тъй като са "произнесени" от Бог, също са еманации на съзнанието. Следователно звуковите и светлинните вълни са проекции на съзнанието... градивният двигател на всичко, което съставлява Вселената.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #1 -: Юли 28, 2009, 21:04:48 »

ВТОРИЯТ ДЕН


Чрез графичните елементи на кръга виждате как Бог може да се изобрази като съзнание, излъчвано от центъра навън. И ако Бог винаги се е възприемал от религията ви и Тайната Мъдрост като "мъж", това се дължи на факта, че подобна насочена навън сила на движение е активен, ян-процес. Внимавайте да не обърквате тези енергии с разделението на родовете, защото мъжкото и женското са пълни архетипи на всичко съществуващо. Добре е да постигнете мир в тази постоянна война на половете, която е белязала опита ви като човешки същества още от времето на засяването ви. Никъде в Тайната мъдрост не е отбелязано, че "мъжкото" превъзхожда "женското", което се появява при разделянето на Бог или Първосъзнанието на две.

"И рече Бог: да има твърд посред водата, и тя да дели вода от вода. И създаде Бог твърдта, и отдели водата, що беше под твърдта, от водата над твърдтта. Тъй и стана.
Биде вечер, биде утро - ден втори!"

Вторият ден на Битието описва разцепването на цялото, разделянето на Всичко-Което-Е на две равни части; съзнание, разделено на допълнителни аспекти. От момента на разцепването, разделянето на цялото, противоположните полюси се стремят да се съберат отново и да се върнат към Единното, и това е динамичното напрежение, характерно за всяка материална действителност. Тук ви се представя отражението, огледалото и разделението. Чрез делението, основната градивна сила на всичко съществуващо, съзнанието създава полярността: привличането и отблъскването - съществени за проявлението. То бележи електромагнитната динамика; символът на полярността мъжко-женско.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #2 -: Юли 28, 2009, 21:16:00 »

ТРЕТИЯТ ДЕН


"И рече Бог: да се събере водата, що е под небето, на едно място, и да се яви суша. Тъй и стана. Сушата Бог нарече земя, а събраните води - морета. И видя Бог, че това е добро.
Биде вечер, биде утро - ден трети."

3-ят ден от Битието донася разгръщането на третия елемент - "сушата", така че сега аспектите на съществуването са "небето", "водите" и "сушата". Познавате тази конфигурация в геометричния й символ триъгълника, който е основата на Евклидовата геометрия - защото едва след появата на трите елемента възприемате геометричната фигура в тази математическа система. съставено от небе, вода и земя, числото 3 присъства във всичките ви духовни учения като основната единица - Светата Троица. Тройката е бащата, майката и детето; сперматозоидът, яйцеклетката и ебрионът: най-забележителният израз на съединителните сили на житейския опит. Нещо повече, тя  е аспектът, който възниква от полярността и освен това се стреми да възстанови разделеното цяло.

Помислете над повторението на Троицата в религията, изобразителното изкуство и науките за човешко поведение; и въздействието на това динамично взаимоотношение. като изучавате фигурите в модела, "състава", можете да свържете смисъл на третия ден с архетипния триъгълник.

Щом схванете взаимосвързаността на тези вибрации, привличането на електричеството (активното съзнание) към неговия полюсен аспект - магнетизма (позсъзнателната възприемчивост), ще добиете пълна представа за езотерично значение на Троицата - динамиката на взаимодействащите сили и съзидателната експлозия на техния съюз. "Сушата" символизира изкристализирането на това взаимодействие в материя: това е вид появяване... новият живот.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #3 -: Юли 28, 2009, 22:02:19 »

ЧЕТВЪРТИЯТ ДЕН


"И рече Бог: да бъдат светила на небесната твърд, да отделят ден от нощ и да бъдат знакове и за времена, и за дни, и за години; да бъдат те светила на небесната твърд, за да светят на земята. тъй и стана. И създаде Бог двете големи светила: по-голямото светило да управлява нощта, създаде и звездите; и ги постави Бог на небесната твърд, за да светят на земята, да управляват деня и нощта и да отделят светлината от тъмнината. И видя Бог, че това е добро.
Биде вечер, биде утро - дев четвърти."

4-ят ден от мита за Битието предоставя богатство от информация за цикличния характер на живота във физическата реалност, изобразена чрез раждането на нова форма: сушата. Този текст е богат  по значение, като се има впредвид колко е важна вибрацията на числото 4 за всяка езотерична мъдрост и за собствения ви опит като физически същества на Земята.

Цикличният характер на живота на Земята се определя от взаимозависимостта между Слънцето и Луната, описани в пасажа като "две големи светила". Слънцето, по-голямото светило, се превръща в централната точка, около която се върти Земята, Луната, по-малкото светило, обикаля около Земята и отбелязва още една вселена. Ако последваме по-раншния модер на точката и кръга - Бог и Вселената, можем да заключим, че Слънцето става божество на Земята. Луната, която се върти около Земята, отбелязва още една вселена и нейното божествое Гея - Богинята. Това става навсякъде в небесата, както се отразява и от податомните частицина съществото ви във всяка клетка и в цялото ви тяло.

Текстът описва отбелязването на слънчевата и лунната светлина, които владеят деня и нощта и които, в съчетание, бележат времевата рамка на един ден - пълното завъртане на Земята около оста й. Четирите сезона бележат пълното завъртане на земята около Слънцето: цикличната мярка за една календарна година.

Числото 4 добавя обем в математическата фигура, внася в Евклидовата геометрия елемента дълбочина. От простиа двуизмерен триъгълник сега можете да построите 3-измерната фигура на 4-стенника, признат от вашата наука за основната структура, върху която се изграждат атомите, молекулите и другите форми на живот.

4 са елементите (въздух-огън-вода-земя) на Земята; 4 са посоките (на хоризонталната равнина); 4 сезона бележат завъртането ви около Слънцето и има 4 лунни фази. Навсякъде устойчивостта и редът на вибрацията на числоот 4 отразяват самия характер на физ. живот на вашата планета и изначалните енергии, които съставляват материята. Така чрез разказа за "двете светила" (Слънцето и Луната), 4-ят ден на Битието разкрива силите зад цикличния характер на живота, ритмите на Гея, моделите на раждане и регенерация като аспекти на Слънцето и Луната - физически въплъщения като аспекти на Слънцето и Луната - физ. въплъщения на изначалното подразделение на Божието съзнание.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #4 -: Юли 28, 2009, 22:11:05 »

ПЕТИЯТ ДЕН


"И рече Бог: да произведе водата влечуги, живи души; и птици да полетят над земята по небесната твърд. И сътвори бог големи риби и всякакъв вид животни-влечуги, които произведе водата, според рода им, и всякакви пернати птици според рода им. И видя Бог, че това е добро. След това Бог ги благослови и рече: плодете се и множете се и пълнете водите в моретата, и птиците да се множат на земята.
Биде вечер, биде утро - ден пети."

5, нумерологичният символ на пентагона и неговата вътрешна пентаграма (звездата с 5 лъча) е преобладаваща геометрична фигура, която може да се открие във всички живи същества, проявена в телята на повечето животни и в човешката фигура. Представлява жизнената сила, възстановителната способност на съзнанието, вдъхващо живот в елементите, които съставят живите неща. Разказват ви как съзнанието, основният двигател, активира елементите, за да създаде живот. Отново гласът на Бог (съзнателната воля) задейства процеса.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #5 -: Юли 28, 2009, 22:43:33 »

ШЕСТИЯТ ДЕН


"След това рече Бог: да сътворим човек по Наш образ, по Наше подобие; и да господарува над морските риби, и над небесните птици, и над добитъка, и над цялата земя, и над всички гадини, които пълзят по земята. И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори. И благослови ги Бог, като им рече: плодете се и множете се, пълнете земята и обладавайте я и господарувайте над морските риби, над небесните птици и над всякакви животни, които пълзят по тревата. И рече Бог: ето, давам ви всякаква трева, що дава семе, каквато има по цялата земя, и всякакво дърво, чийто плод е дървесен и дава семе - това ще ви бъде за храна; а на всички земни зверове, на всички небесни птици и на всяка гадина, която пълзи по земята и има жива душа, дадох за храна всичкия злак тревист. Тъй и стана. И видя Бог всичко, що създаде, и ето, беше твърде добро. Биде вечер, биде утро - ден шести. Така бидоха създадени свършени небето и земята и цялото им войнство."

Толкова много ключове към Мъдростта има тук, в разказа за 6-я ден от Битието, че може да му се посвети цяла книга. В опит да извадим най-ярките нишки, ви предлагаме да поразсъждаваме над началната фраза:

"И рече Бог: да сътворим човек по Наш образ, по Наше подобие; и да господарува над морските риби, и над небесните птици, и над добитъка, и над цялата земя, и над всички гадини, които пълзят по земята."

Не ви ли се струва странно, че никой никога не се е замислял над противоречивото използване на езика в това Божие изявление, където той нарича себе си "нас", а човека "тях"? според нас изп олзването на местоименията за множественото число във всички случаи са кодирани лингвистични символи, които целят да подбудят разбирането ви, че всяко съзнание е мисловна вълна, която прекосява цялото - и че цялото, Всичко-което-Е, се усеща като безкрайно море от безкрайни вибрации и честоти.

Дълго сте вярвали в божествения отец в човешка форма, тъй като панятието "по наш образ" е било неправилно тълкувано от първия прочит на свещените тесктове. В много култури и от незапомнени времена, адептите на Тайната Мъдрост са ви учили на значението на аксиомата: "Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе.", която се изобразява символично в 6-лъчната звезда. Показахме ви Бог като изначално съзнание, което се излъчва от центъра; ще наричаме тази концепция"макрокосмос". Твърдим, че микрокосмосът, онази искра светлина, която е вашият център, също излъчва из цялото ви същество, което е също толкова вселена, колкото и макрокосмическото цяло - това отражение се има предвид като съществувание "по Божи образ" в думите от текста.

"И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори."

Четете отвъд очевидния смисъл: че Бог създал мъжа и жената. Езотеричното значение на тази фраза е далеч по-задълбочено в обхват и смисъл, защото описва Всичко-Което-Е, цялото, което съдържа и двата елемента ин и ян, също както човекът (проявеното съзнание). Когато изучавате Мъдростта, ви съветват да премахнете категорията род от разбирането си на терминологията мъжко/женско и да я приемете като лингвистичен модел за всички полярни противоположности, които съставляват реалността. Тогава всяко човешко същество е ин/ян, мъж/жена, електромагнитна единица съзнание.

"И благослови ги Бог, като им рече: плодете се и множете се, пълнете земята и обладавайте я и господарувайте над морските риби, над небесните птици и над всякакви животни, които пълзят по тревата."

Следвайки сравнението на макрокосмоса с микрокосмоса и на Бог с мъжа (жената), смятаме, че концепцията за пълненето на Земята означава смесването на материята със светилната на съзнанието, за да бъде тя "обладана", и че тлябва да озарите плътното или нисшия си аз, ако човешкият микрокосмос на Бога иска да се завърне към Източника. Господството над животинското аз е задачата, която Бог (макрокосмосът) възлага на човека (микрокосмоса).

Алюзията за господаруването на човека над животинския архетип на морето, въздуха и земята ("водите, небесната твърд и сушата") е двупосочна. Първо, задачата на човека като съ-творец е да се издигне над животинското аз; и второ, като внася светлина в елементите на материята на клетъчно ниво, той постига тази задача.

"И рече Бог: ето, давам ви всякаква трева, що дава семе, каквато има по цялата земя, и всякакво дърво, чийто плод е дървесен и дава семе - това ще ви бъде за храна."

Тук, в 6-я ден на Битието, ви се дава ключът към постигането на тази задача, пробуждането на светлинното тяло - възходът от плътността на материята ("заземеността" на физ. тяло) към светлината. Този процес изисква привличане на светлина в клетките на телата ви, защото всяка клетка е цяла вселена, пълноправна частица от Бога. Както и семето, Божията сила и центърът на плода, греещият център на неговете вселена. Тук е скрита голямата тайна на жизнената сила и съзидателния огън, които са заложени в семето и трябва да ви разкрият могъществото си като хранителен източник:

"... това ще ви бъде за храна."

Растителната храна привлича светлина в клетките, докато животинското месо увеличава плътността и мрака.
Активен
delfin
Гост
« Отговор #6 -: Юли 28, 2009, 23:11:13 »

СЕДМИЯТ ДЕН


"И свърши Бог до седмия ден Своите дела, що прави, и в седмия ден си почина от всичките Си дела, що извърши. Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всички Свои дела, що беше сътворил и създал."

Числото 7 не подлежи на определение и убягва на формата: геометрична особеност, която не следва естествената прогресия на фигурата и формата, които съставляват геометрията на материята, както видяхме в числото 6. Въпреки това 7 от незапомнени времена се смята за най-мистичното от всички числа, защото съответства на 7-те посоки, на 7-те дни от седмицата, на 7-те чакри, лъчите на безброй други системи, които неизбежно отразяват фино-материалният аспект на числото. То е спектър, призма и тон: нива, пластове и аспекти. 7 е денят на Сабат за почивка и свещен размисъл... най-святата нумерологична цифра в много от свещените ви книги и традиции. Дали има връзка между тази ексцетричност, това изключение на формата, и неговото мистично значение?

Геометричната седмица, седмоъгълникът, просто не изглежда естествено в света на плътната материя. Няма го н структурата на листото, нито на клетката, на кристала или на капката роса. Въпреки това, 7 са цветовете на дъгата; нотите в музикалната стълбица; енергийните центрове в системата на чакрите. Дали 7-ят ден на почивката не символизира съзнанието, което проявява висшите си измерения... може би времето за мечтаене на Бог?

7-яг ден на Битието описва как Бог "си почина от всичките Си дела, що извърши". Думата "извърши4 е нарочно използвана, тъй като иска да разграничи работата на съзнателното проявяване на материята, която достига завършеност в 6-я ден от такста. Дали тук, в 7-ят ден, не ви показват как Бог (съзнанието) изразява "своето" разнообразие и неизмерима мъдрост в изследването на собствения си възвишен аз? числото 7 наистина принадлежи на света на цвета, музиката и духовността, понеже е мярката на дъгата, на диатоничната стълбица и на чакрите - отражение на божествената съзидателност, която притегля материята нагоре.

Подобно боговете на Олимп, приспивани от подръпването на 7-те струни на лира, Бог си почива като забавя честотата си. Когато го прави, се появява видимият спектър (дъгата). Музиката, хармоничното отражение на звука, танцува по 7-те ноти на стълбицата и във вселената отеква музиката на Сферите. На 7-я ден Бог, художникът, полага основата за вашата еволюция от материята - чакрите на светлината, енергията и вибрацията: божественото се устремява към идеала, вдъхновението на душата.

Спомняте ли си седмата посока? Представете си, Бог влиза навътре в себе си - Първосъздателят изучава "себе си" - и сигурно ще откриете по-дълбокото значение на благословения и осветен седми ден.

Тогава ще проумеете магията на 7-я ден.
Патриша Кори - "Космосът на душата"
Активен
Страници: [1]   Нагоре
Отиди на:  


Подобни теми:
Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
публикация
Значението на мантрата ОМ
Йога
Админ 0 6064 Последна<br />публикация Януари 09, 2010, 19:26:23
от Админ
Постулати на битието
Духовни учения
The One 0 714 Последна<br />публикация Февруари 05, 2012, 23:49:49
от The One
Единството на битието
Въпроси и отговори
mamagaya 4 724 Последна<br />публикация Май 15, 2012, 23:16:02
от mamagaya
Какво е значението на портала 21.12.2012 г.?
Въпроси и отговори
Аscension 9 3785 Последна<br />публикация Юни 21, 2012, 22:35:48
от The One

Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright