Духовно развитие

          

Страници:  1 [2]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Лечение на Трудно уриниране (простатата)  (Прочетена 52568 пъти)
viosta
Гост
« Отговор #15 -: Декември 02, 2011, 23:54:31 »

Първо е да разберете защо хората има проблем с простатата.

ето малко полезна информация -

*Проблеми на простатата

   Увеличената простата е широко разпространен проблем в зрялата мъжка възраст. Чрез постепенно уголемяване обхващащата пикочния канал простатна жлеза пречи на изтичането на урината, което съответно намалява и почти спира. По този начин мехурът оказва съпротива и може да бъде изпразнен само чрез прилагане на силен натиск. Самото изпразване става с усилие, а мехурът не се изпразва напълно. От една страна, това принуждава към често уриниране и пречи на съня, от друга, силната струя, с която толкова много се гордеят малките момченца, се превръща в мудно ручейче. Голямата дъга жално се прибира, обществените писоари гузно се избягват, защото слабостта на струята се усеща угнетяващо.
   Гордата струя, с която момчетата се съревновават кой ще стигне най-далеч (в живота?), служи в този ранен стадий за особено подчертано разграничаване от решително по-слабия в това отношение противоположен пол. Към това се прибавя и властната позиция на мъжката поза при уриниране. Немското понятие за простатата - Vorsteherdruse или „стояща начело” - се натрапва веднага. При момчешката игра членът се превръща в спортен уред. Още Библията употребява подбрания от Лутер и образно крещящ израз „пикая” като символ на мъжката сила. Съответстващата женска поза въздейства по-скоро покорно. Жената кляка и в това превито положение изпуска водата си.
   Ако този белег за различаване отслабне с възрастта, тялото намеква, че започва да се приближава към по-слабия пол. То вече не може спокойно и с мощна струя да се освободи от водата си -ситуация, с която жените живеят вечно. Организмът ясно посочва, че се извършва доближаване към женския пол на телесно ниво. Поражда се съмнението, че недостатъчно е поета същинската задача - приближаването до собствения женски полюс, анима, че тялото е длъжно да изживее онова, което душата отбягва.
   Симптомът показва задачата: става дума за раздяла с мъжката мания за величие. Тялото е откровено и принуждава засегнатия да приеме истината, че неговата мъжка дъга и свързаното с нея излъчване вече не стигат толкова далеч. Едновременно с това задачата се конкретизира в приближаване към женския полюс в конкретен смисъл.
   Едно удобно терапевтично указание ще хвърли допълнителна светлина върху заболяването. Задачата на простатата е да произвежда течност, за да може при половото сношение всичко да протича гладко и сперматозоидите да бъдат обезпечени в своето пътешествие. Следователно размерът на простатата се намалява при изпразването. В този смисъл съвсем подходящ е уро-логичният съвет към редовна сексуална изява и утвърждаване. Ако пациентът няма желание или способност в това отношение, урологът е принуден да прибегне към действие. Вкараният в ануса пръст може да окаже натиск върху увеличената простата и да я изпразни с помощта на този анален масаж. При всички случаи за предпочитане е собствената сексуална изява, защото самото изхвърляне на спермата действа облекчително.
   Болестният симптом иска да принуди пациента да се остави повече на своята сексуалност. В този смисъл е интересно, че в арабските култури, където честата сексуална изява до преклонна възраст е правило за всеки състоятелен шейх, не се срещат подобни проблеми на простатата. От друга страна, простатната хиперплазия често е резултат на импотентност. Жлезата произвежда течности, които после не се употребяват. Те се натрупват и се налага прочистване на задръстеното пространство.
   Болестният симптом изисква повече сексуалност и по този начин признаване и разработване на темата „полярност". Очевидно пациентът е пропуснал да се занимае с нея достатъчно. Следователно трябва да му се препоръча повече контакти с женския пол и по-силна душевна връзка със собствената женска половина. С напредването на възрастта центърът на тежестта се измества от сексуалността към връзката с анима. При този симптом телесното ниво ще остане важно в същата степен, в каквато дотогава е било занемарявано. Освен това и мъжкият полюс може да бъде подложен на допълнителна обработка. Набъбналата простатна жлеза намеква и за необходимостта от допълнително нарастване на мъжествеността. Като главна цел остава осъществяването на противоположния полюс в собствения организъм, но не на нивото на уринната струя, а на духовното и душевно излъчване.*

Болестта като език на душата
Рюдигер Далке
* Пикочен мехур
Пикочният мехур е събирателният резервоар, в кой¬то всички вещества, отделяни от бъбрека под фор¬мата на урина, чакат, докато могат да напуснат тялото. Натискът, който създава количеството урина, след известно време налага тя да се изпусне, което води до облекчение. Всички обаче от опит знаем, че напънът на урината доста често е в очебийна взаимна зависимост с определени ситуации. Въпросът винаги опира до моментите, в които човек е под психическо напрежение - изпит, терапия или подобни условия, свързани с очакван страх или стрес. Първоначално психически изживяното при¬теснение се изтласква надолу в пикочния мехур и тук вече се усеща като физически натиск.
Натискът винаги ни подтиква да изпускаме и да се облекчаваме. Щом това не може да стане психи¬чески, трябва да го допуснем физически през пикоч¬ния мехур. По този околен път ясно се долавя кол¬ко голям е натискът на дадена ситуация в действи¬телност, колко болезнен може да стане, ако не се изпусне, и колко облекчаващо, от друга страна, е из¬пускането. Освен това, соматизирането дава възможност пасивно изпитваният натиск да се пре¬върне в активен, когато под претекст, че трябва да иде до тоалетната, човек може да прекъсне и да манипулира почти всяка ситуация. Комуто се нала¬га да иде до тоалетната, той усеща натиск и съ¬щевременно упражнява натиск - нещо, присъщо как¬то на ученика (който иска да се измъкне от клас), така и на пациента, който изтъква този симптом неосъзнато, но винаги целенасочено.
Особено ясната взаимна зависимост между симп¬том и упражняване на власт, както при всички дру¬ги симптоми и тук играе роля, която не е за подце¬няване. Всеки болен е склонен да използва своите симптоми и като средство за властване. Тук опираме до едно от най-силните табута на събремието ни. Упражняването на власт е основен проблем на човека. Докато човекът има аз, той се стреми да доминира и да разгръща своята власт. Всяко „... но аз искам" е израз на този стремеж към егодоминиране. Тъй като, от друга страна, власт стана поня¬тие с твърде негативен оттенък хората се врждат принудени все по-умело да прикриват своите игри за надмощие. Сравнително малко хора имат смелостта открито да обявяват и да изживяват своята претенция за власт. Мнозинството се опитват по околни пътища да прокарват потисна¬тите си стремежи за властване. Затова в наши дни човек използва преди всичко плоскостите на болест¬та и на социалната слабост. Тези плоскости са срав¬нително подсигурени срещу разобличаване, понеже проекцията на вината върху функционалните проце¬си и окръжаващата среда, като модел за обяснение, е общоприета и легализирана.
Тъй като почти всички хора повече или по-малко участват в използването на тези плоскости за сво¬ите властолюбиви стратегии, никой не е заинтере¬сован от развенчаването им и всеки опит се отх¬върля с дълбоко възмущение. С болест и смърт на¬шият свят може да бъде изнудван. С болест човек почти винаги може да постигне онова, което без симптоми никога не би получил: материална подкре¬па, съчувствие, пари, свободно време, помощ и кон¬трол върху другите. Вторичната изгода от болест¬та, в резултат на използван симптом като инстру¬мент за властване, нерядко затруднява лечението.
Темата „симптом, като изява на стремежа за власт", може добре да се проследи и при нощното напикаване. Ако през целия ден едно дете е подложе¬но на силен натиск (родители, училище), така че да не може нито да се отпусне, нито да предяви своите собствени изисквания, с нощното напикаване в леглото то решава едновременно няколко проблема наведнъж: изпуска се в отговор на изживения натиск и същевременно се възползва от възможността да докара иначе толкова авторитетните си родители до безпомощност. Покрай симптома детето, сигур¬но прикрито, може да върне всичкия натиск, който е изпитало през деня. Същевременно не бива да забравяме и съотношението между нощното напикава¬не и плача. И двете служат за освобождаване и об¬лекчаване от вътрешен натиск чрез изпускане. За¬това нощното напикаване може да се характеризи¬ра като „долен плач".
При всички други симптоми на пикочния мехур също участват разгледаните дотук тематични об¬ласти. При възпаление на пикочния мехур паренето при уриниране много ясно показва колко болезнено пациентът изживява изпускането. Честият напън за уриниране, при който обаче не се отделя никаква или само незначително количество урина, изразява абсолютната неспособност, въпреки натиска, да се изпуска. При всички тези симптоми би трябвало да се има предвид, че веществата, съответно теми¬те, от които човек следва да се освободи, взети за¬едно, са отживелица и представляват само баласт.
Заболявания на пикочния мехур
Заболяванията на пикочния мехур навеждат на след¬ните въпроси:
1. В кои сфери се вкопчвам упорито, макар да са отживели и чакат да бъдат отделени и изхвърлени?
2.  Къде сам се подлагам на натиск и го проектирам върху други (изпит, шеф)?
3.  От кои изчерпани теми би трябвало да се освободя?
4.  Какво ме кара да плача?*

БОЛЕСТТА КАТО ПЪТ  Торвалд Детлефсен, Д-р Рюдигер Далке

 
Активен
Страници:  1 [2]   Нагоре
Отиди на:  


Подобни теми:
Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
публикация
Лечение на Ишияс
Изцеление от природата
Админ 1 3783 Последна<br />публикация Февруари 23, 2011, 12:28:25
от Administrator
Лечение на Лечение на Нарушено кръвосъсирване
Изцеление от природата
Админ 0 5039 Последна<br />публикация Февруари 08, 2011, 21:10:32
от Админ
Рак на простатата
Изцеление от природата
Админ 0 4848 Последна<br />публикация Февруари 08, 2011, 22:22:49
от Админ
Лечение на Холецистит
Изцеление от природата
Админ 0 2495 Последна<br />публикация Февруари 08, 2011, 23:29:37
от Админ
Лечение на Често уриниране
Изцеление от природата
Админ 0 4936 Последна<br />публикация Февруари 08, 2011, 23:33:22
от Админ

Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright