Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Монтесори  (Прочетена 3747 пъти)
Eona Lightholder
Global moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 2519


NEVERENDING STORY

« -: Декември 05, 2010, 04:15:10 »

Мария Монтесори
предишна следваща
Мария МонтесориМария Монтесори (1870-1952) е известно име в областта на педагогиката. Тя възпитава с помощта на своеобразни задачи и умело приемане на принципа за саморазвитие, т. е детето се занимава само. Тази практика влияе успешно на всички деца, дори тези, с които се е занимавала при постъпване в училище са умствено по-развити от останалите нормални деца.

Възпитание по методите на Монтесори
Монтесори-педагогиката представлява един нов подход в разбирането за възпитанието и обучението на детето. За разлика от "класическите" педагогически системи, тази на италианската лекарка Мария Монтесори се съобразява с особеностите във възрастовото развитие на детето, неговите потребности във всеки един отделен етап и с това по какъв най-адекватен начин децата да бъдат обучавани така, че да учат с минимално усилие и с много радост.
Тя често обича да казва: "Аз обучавам децата, а те мен ме учат как да бъдат обучавани"
На базата на дългогодишни наблюдения и на изследвания в областта на развитието на детето, Монтесори разработва система от материали, които стават база за нова педагогична система. Те предоставят на детето неповторимата възможност да се почувства личност, уважавана от възрастните и от връстниците си. Децата се развиват съобразно естествения си вътрешен план, като с помощта на гореспоменатите материали натрупва така необходимия му практически опит, който ги прави независими и самостоятелни.
Изучават се упражнения от ежедневието – как да пресипваме, как да боравим с лъжица, как да гладим, как да почистваме масата, пода и т. н. Тези основополагащи упражнения поставят основата за усъвършенстване на грубата и фината моторика, създават алгоритъма на прости логически операции.
Следват материали за обучение на сетивата, при които чрез сетивния опит се усвояват редица абстрактни понятия – цветове, форми, големини, свойства и качества на предметите.
На базата на натрупания вече от предходните две области опит започва обучението за писане и четене, както и по математика.

Монтесори-терапия
Поради нагледния си и достъпен начин на представяне, Монтесори-педагогиката се оказва много подходяща за терапия на проблемни в развитието си деца.
С помощта на вече споменатите Монтесори-материали и на базата на основните постановки на обучението по метода Монтесори се провежда една съвсем нова по същността и целите си терапевтична форма – Монтесори-терапията.
Като такава тя възниква през 60-те години в Германия и вече 30 години в различни страни по света доказва своята функционалност.

В Монтесори-терапията увреденото дете се чувства сигурно и защитено, защото се намира в една обстановка, в която има строго установени правила, които винаги се спазват, както от детето, така и от възрастния. Децата имат право сами да избират материалите, с които ще работят, сами определят продължителността на заниманието си, както и партньорите си.
Поради факта, че Монтесори-материалите са адекватно съобразени с особеностите във възрастовото развитие на детето, те се оказват особено полезни и при работата с увредени деца. Основният принцип на тази терапия е "От хващане към схващане", а девизът и е "Помогни ми сам да го направя!"
Монтесори-терапията се прилага поединично и в групи.
От 1907 до средата на 1930 доктор Монтесори отдава всичката си енергия за развитието и възпитанието на децата в Европа и Северна Африка. Пътува до Индия и Шри Ланка до 1947 г., за да обучава учители по Монтесори-педагогиката и Монтесори-терапията.
Активен

"weird " is indication for creative force ♥
Eona Lightholder
Global moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 2519


NEVERENDING STORY

« Отговор #1 -: Декември 05, 2010, 04:16:52 »

Фондация
  “Д-р Мария Монтесори”
   
   За Фондацията

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов Цонев

    ЗА КОНТАКТИ: 957-86-85

    АДРЕС: гр. София- 1614, кв."Горна баня", ул. Вечерница" №21

    

    Фондация "Д-р Мария Монтесори" е създадена през 1997 година. Цел на Фондацията е да съдейства за разработване и внедряване на нови методики на обучение и възпитание, в духа на идеите и педагогическото наследство на италианската педагожка д-р Мария Монтесори.

    За реализиране на целта си, Фондацията извършва следните дейности:

    1. Организира и популяризира дарителската дейност в полза на Националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура;

    2. Подпомага изграждането, поддържането и модернизирането на материалната база в Учебния комплекс;

    3. Подпомага финансирането на ведомствения автотранспорт и отоплителната система на Учебния комплекс;

    4. Предоставя средства за

        - стимулиране на изявени ученици;

        - повишаване квалификацията на преподавателите;

        - развитие на художественото творчество на учениците;

        - провеждане на професионално-практическо обучение в духа на идеите и методиката на д-р Мария Монтесори;

    5. Създава и организира детски градини и училища, работещи по методиката на д-р Мария Монтесори.

    Фондацията е собственик и основател на ЧДГ "Д-р Мария Монтесори", Частно основно училище "Д-р Мария Монтесори" и Частна профилирана гимназия "Д-р Мария Монтесори".
http://www.montessori-bg.org/foundation/index.php?!=0.2&lang=bg
    
Активен

"weird " is indication for creative force ♥
Eona Lightholder
Global moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 2519


NEVERENDING STORY

« Отговор #2 -: Декември 05, 2010, 04:20:40 »

Монтесори педагогика

„Помогни ми да се справя сам“


Мария Монтесори е родена през 1870 г. в Италия. На 26 години тя става първата жена-лекар в страната си. След медицината, тя изучава още антропология, педагогика и психология. Създава център за работа с деца с умствена недостатъчност и открива, че за да се развиват, на тях им е нужна не толкова медицинска, колкото педагогическа помощ. Постепенно започва да развива своето учение и популяризира своята методика. Нейното дело започва бързо да печели последователи, спонсори и привърженици от цял свят, от методиката й се интересуват учени от различни академични среди. До края на живота си (1952 г.) тя създава училища в Европа и по света, участва в много конгреси, пише книги и статии.

Същност на педагогиката Монтесори
Това е един революционен метод, изследващ и поддържащ естественото развитие на децата (надарени, слепи, умствено изостанали, бедни, богати). Децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, развиват критическо мислене и умения за оптимално разпределение на времето, за да могат след това като пълноценни личности да внесат своя принос към обществото и околната среда.
Основният принцип на системата Монтесори е свободата и личният избор на детето. То само изгражда своето собствено „аз“, самостоятелно решава в кой етап от живота си кой „прозорец“ за познания да отвори и да направи възможно възприемането на определени умения и знания. Възпитанието на детето е умение да се балансират свободата и дисциплината, като същевременно детето развива своите вродени способности. „Дисциплина в свободата“ - детето владее и се разпорежда с живота си, само трябва да открие какво му е приятно. Родителите се намесват, за да подпомогнат неговото развитие. Така детето израства със самосъзнанието, че може да се справи с всичко, което развива самочувствието му и увереността му, които са важни за развитието му в пълноценна личност.
Възпитанието се осъществява без опити за манипулация на поведението чрез награди или наказания.

Обучението:
Възпитанието на децата в духа на идеите на Мария Монтесори трябва да започнат преди детето да навърши 3 години. От 0 до 6 години децата се учат от директния контакт с обкръжаващата среда, чрез всичките си сетива и чрез движението. Играчките и училищните материали трябва да бъдат от най-добро качество (и от естествени материали), за да предизвикват самоуважение, уважение към останалите и грижа спрямо околната среда.
Телевизията и компютрите в ранна възраст оказват по-скоро негативно, отколкото позитивно влияние. Според д-р Силвана Монтанаро, психиатър, педиатър и последовател на системата на Монтесори, телевизорът е машина, която възпрепятства развитието и придобиването на нови познания, защото отделя личността от околната среда и създава нереална представа на децата, че живеят, докато те само пасивно наблюдават какво някой друг е решил да им предложи за гледане.
Според д-р Петер Гебхарт-Сийл, педагогиката на Монтесори се фокусира не толкова върху пълненето на съзнанието с информация, а по-скоро върху конструирането му така, че да е насочено към реализирането на собствените убеждения и ценности.
Практическото приложение на системата на Монтесори се основава на човешките заложби – човек изследва, изучава, движи се, споделя с групата, човекът е независим и взема самостоятелни решения, създава ред, развива самоконтрол, прави разлика между идеи и опит, използва креативно въображение, работи усилено, повтаря, концентрира се, перфекционизира постиженията си.
Детето винаги научава нещо, което индиректно го подготвя да научи нещо друго, като обучението се превръща в забавно откритие, вместо тежка и скучна работа.

Учебният процес:
Съществуват 3 етапа на учене:
1.Запознаване с материята чрез лекция, урок, книга и др.;
2.Обработване на получената информация, развиване на разбирането за нея чрез работа, експериментиране, креативност;
3.Придобито познание – умения да се премине изпитание (тест, изпит) с увереност, да предадеш познанието на някой друг, да се изразиш без затруднение.

В учебните стаи не се поставят ограничения за изпълнението на писмените и други задачи, децата са свободни да се движат из помещението. Няма учебници във формата, в която ги познаваме. Учи се директно от природата, околната среда и от другите деца (по-рядко от самия учител). Учебните групи са малки, понякога дори от единични деца. Почти не се случва да се преподава урок на цял един клас.
Учебната програма е гъвкава и концентрирана върху математика, езици, изкуство, науки и подпомагане на детето да открива само, чрез проучване и изследване. Науките не се изучават изолирано една от друга. Ученикът има възможност да избира сам последователността и нивото им на изучаване. Освен науките, изкуството, спорта, на учениците се предоставя възможност да развиват и други умения – грижа към околната среда, грижа за човека до теб, градинарство, готвене, грациозно движение, учтиво изразяване, извършване на социална дейност в общността и др.
Учебните групи се състоят от около 30-35 деца, с един учител и един не-преподаващ асистент. Учениците се учат един от друг, усвояват различни методи на обучение и възприемане на материала, предоставя им се възможност да контактуват с много и различни персоналности.

Преподавателят обикновено не се разделя с класа от 3 до 6 години. Той записва наблюденията си върху всяко едно дете – ниво на концентрираност, социално развитие и поведение, физическо здраве. Негово задължение е да подготвя индивидуална програма за всеки ученик за всеки ден и да помогне на детето да организира самó своята дейност и да реализира колкото може повече от своя потенциал.

Оценяване: както няма награди и наказания, така няма и оценки в цифрова форма. Оценяването на всеки ученик е чрез изготвено портфолио (с наблюденията на всеки индивидуално) от преподавателя. За разлика от конвенционалните училища тук се отчитат и имат значение категории като постижения и поведение на детето, щастливо ли е, степента му на зрялост, вежливостта, любовта към ученето, концентрацията и работата му. 
http://www.moetodete.bg/maichinstvo/p3_770_0.html
Активен

"weird " is indication for creative force ♥
Eona Lightholder
Global moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 2519


NEVERENDING STORY

« Отговор #3 -: Декември 05, 2010, 04:34:31 »

Още учебни заведения работещи по метода Монтесори.

Детски Център Камелини Монтесори
Контакти

Камелини Монтесори
Детски Център - Младост 1
София, Младост 1, бл.24 офис 2
тел: 02 483 7007
моб: 088 619 7000

Камелини Монтесори
Детски Център - Лозенец
София, Лозенец, ул. Горски Пътник 48  офис 2
тел:   02 483 7000
моб: 088 511 7000

Камелини Монтесори
Детски Център - Богатица
София, Лозенец, ул. Богатица 24
тел:   02 483 3139
моб: 088 416 5975

http://www.kamelini-montessori.eu/pagebg.php?P=8

1. Монтесори Клуб - гр. Сандански
Адрес: ул.Пере Тошев, 2А
(до хотел “Свети Георги”)
тел. 0895 468770 Даниела
http://montessori-club.com/

 

2.Къща на детето Мария Монтесори - гр. Бургас
адрес: гр. Бургас, ул. "Драма" № 11, ет. 1 /зад х-л ДРАМА/
телефони: 056 842 687; 0879 400 194  0879 400 194 0884511449           0884 511 449     
e-mail: montessoriburgas@mail.bg


Активен

"weird " is indication for creative force ♥
Eona Lightholder
Global moderator
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 2519


NEVERENDING STORY

« Отговор #4 -: Декември 05, 2010, 04:36:16 »

Монтесори-терапия

Монтесори-терапията предствалява педагогическа и терапевтична система, създадена и разработена от италианската лекарка Мария Монтесори в началото на ХХ век.

Онова, което я отличава от познатите ни психолого-педагогически методи, е предварително подготвеният набор от материали, начинът и правилата на работа с тях, различното отношение на възрастния към детето, неговият подход към малкия пациент, различната филисофия за развитието на детето и неговите потребности.
Основните цели на работа, заложени и в системата от специфични материали, са:

    * развиване на грубата и фината моторика;
    * подобряване концентрацията и устойчивостта на вниманието;
    * развиване на самостоятелност, чувство за отговорност, а вследствие на това и подобряване самочувствието на увреденото дете, така че по-късно то да може максимално безболезнено да се интегрира в една по-широка социална среда като напр. детска градина, училище и т.н.

За да се развива нормално едно дете, то трябва да трупа сетивен опит, който след това преработва като полезна за него информация. Според Мария Монтесори ръката се явява основен орган на интелегентността на човека. Ето защо тя разработва специалната система от материали, чрез които детето да може хващайки, да учи, или както тя самата казва: обучителният процес да върви от хващане към схващане (разбиране). Така много по-лесно и трайно се научават абстрактни понятия, взаимовръзки и свойства на предметите и явленията от заобикалящата ни действителност. При увреденото дете процесът на натрупване на сетивен опит е нарушен в различните му етапи, в зависимост от характера и степента на заболяването. Например при деца с двигателни проблеми (като ДЦП и други невро-мускулни заболявания) невъзможността те да хващат или достигат до определени предмети от заобикалящата ги среда, води до ограничаване и забавяне в интелектуалното развитие, на говора и на речта. Това е така защото процесът от хващане към схващане е възпрепятстван. Чрез Монтесори-терапията на детето се дава възможност то да натрупа липсващия му сетивен опит, да усвои различни умения от областта на всекидневния живот, а чрез това и да постигне самостоятелност, сигурност в себе си, да се научи да концентрира вниманието си.

Децата с двигателно изостване имат повече или по-малко проблеми и в езиковото и говорното си развитие. Това води до трудности в комуникацията, а понякога и до невъэзможност за пълноценно общуване. Последствията са: самоизолация, пасивност, провокативно поведение, дори и агресивност. В такива случаи Монтесори-терапевтът дава възможност на детето да се изразява по свой начин, като стимулира развитието на активен говор, колкото и трудно да е това. Монтесори-материалът от своя страна дава много възможности за обогатяване пасивния и активния речник на детето, развитието на абстрактното мислене и интелекта.

Друг съществен проблем при множествено увредените деца е умственото изоставане. Поради ограничените си възможносит за контакт с околния свят те не могат да натрупат необходимия им сетивен опит, което се отразява върху развитието на различните психични дейности. Ето защо чрез системата от специално раразаботените си материали, Монтесори-терапията предлага на детето един “ключ към света”. В процеса на работа малкият пациент не бива подценяван, като същевременно от него не се и очаква прекалено много, т.е. то не се пресилва. При такива деца, с много търпение и работа се изграждат понятия и мисловни връзки, развива се паметта.

В много от случаите при хората с увреждания се наблюдава изоставане на календарната възраст от възрастта на развитие В такива случаи чрез методите на Монтесори-терапията на детето се дава възможност то да развие потенциалните си възможности и да се научи да бъде полезно на себе си, така че да може да се вгради в някаква социална структура.

Монтесори-терапията е педагогическа система на свободата, при която детето се развива според вътрешните си потребности, подпомагано и деликатно насочвано от възрастния (терапевт или родител). Същевременно това е педагогическа система се изисква също толкова отговорност и дисциплина, колкото свободата, която тя предлага.

http://www.cpcentresof-bg.com/bg/CognitiveBehaviour/montesori.html
Активен

"weird " is indication for creative force ♥
Страници: [1]   Нагоре
Отиди на:  


Подобни теми:
Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
публикация
Мария Монтесори
Всичко относно индиготата
chitta 4 2455 Последна<br />публикация Април 19, 2010, 21:03:16
от giti

Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright