Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Програма за изтребване на българския народ!!!  (Прочетена 1329 пъти)
Аэ съм
Слава ввишних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 2396


Hello! I am Andy!

« -: Ноември 23, 2010, 17:39:53 »

I. Удържане на властта:
 


1. Заграбване на средствата за масова информация.
2. Всички, които участват пряко във властта трябва да имат местни имена и външност.
3. Директорът може да бъде гой, но поне един от неговите заместници трябва да бъде от нашите.
4. Да не се допускат до властта трудещите се.
5. Да се поддържа репресивен апарат за пълен контрол.
6. Масон, който е оставил следи при провеждане на акция или използване на специални средства, завършва живота си със самоубийство или го ликвидират.
7. Да бъдат създадени и поддържани структури за чистка в оществото; обезглавяването на гоите да се провежда по план, независимо от степента на активност.
II. Идеология:

1. Средствата за Масова Информация, литературата и изкуството да се използват за демонстриране преимуществата на капитализма пред социализма.
2. За репресиране на гоите (неевреите) може да се използва митът за антисемитизма.
3. Да се разоръжи езичеството и да се внедрява религия, промиваща мозъците, на робски принципи. Поробването и асимилацията на българите трябва да продължава с нарастващи темпове.
4. Да се действа само от името на народа и за народа, само с добри намерения - може да се говори всичко.
5. Да не се допуска разпространение на антиеврейски лозунги сред обществото.
6. Да не се допуска разпространение на листовки, обръщения, вьзвания и заявления на гоите, нито призиви за справедливост и възмездие.


III. Денационализация:
 


1. Да продължи смесването на расите под вида на интернационализъм.
2. Да се използват всякакви средства за пълно национално обезличаване на българите.
3. Под претекст за борба с национализма и шовинизма да се унищожава всичко национално.
4. Да се осигури повсеместно организация и управление на българофобията (да се унищожава всичко българско с всички възможни средства).
5. Да не се допуска разпространение на българската предхристианска религия, тази религия да бъде обявена за фашистка.
6. Да се приобщят българите към робските религии, а в православието да не се допускат никакви инициативи и свободомислие.
7. Да не се допуска в паспортите на гоите графа “расова принадлежност” и да се ликвидира графата “националност”.
8. Да не се допуска статут на коренно българското население и други подобни ереси, които позволяват възраждане на нацията и културата.
9. Да не се допуска създаването на Центрове на българска национална култура.
 
 

 


IV. Отнемане на свободите и възможностите за инициатива на българите:
 


1. Своевременно да се попълват психиатричните лечебници, местата за лишаване от свобода, болниците, трудововъзпитателните училища, дисциплинарните батальони и др.
2. Да не се допуска гоите да създават свои разузнавателни школи; стадото трябва да бъде под пълен наш контрол, да не се допускат никакви организирани съвместни действия, които биха им осигурили непобедимо положение и идейно оръжие; науките за управление да се създават само от юдеи; никакви координационни и консултативни съвети, начини за бърз обмен на информация и оповестяване; да не се допускат национални организации, фашизъм или национализъм в каквато и да е форма; да не се позволява на гоите да събират адреси и телефони на юдеи, нито да създават методи за борба с ционизма.
3. Да се отвлича вниманието на гоите с каквото и да е, да се използват разнообразни средства за борба. Всички наши действия трябва да бъдат гъвкави и неотразими. Противниците трябва да бъдат дискредитирани и разединени, да бъдат принудени да се съобразяват с нас и да търсят съюз с нас, да бъдат обезглавени, да се атакуват щабовете им, а нашите хора да ги дезорганизират.
4. Да се пречи на издаването на трудове, насочени срещу нас - “Какво да се прави”, “Как да действаме”, “Схеми за действия по направления”, “Славянски лидери”, “Методи за привличане на хората и борба за аудитория”.
5. Прокуратурата не трябва да отчита дейността на членовете на тайни общества – нито ционисти, нито юдеи, нито полуевреи, нищо, което е свързано с нас. Да не се търсят причините за самоубийствата.


V. Забавяне развитието на гоите:

1. Необходимо е гойското стадо да се държи в нищета и безправие.
2. Нашето обкръжение трябва да осигурява забавеното развитие на гоите и управление насоките на тяхното развитие.
3. По-често да се пуска музика с наркотично действие, да се промиват мозъците, да се използват труднооткриваеми музикални тонове, които изтриват паметта в дълбочина.
4. У гоите всичко трябва да бъде робско - храната, религията, идеологията, науката, отношението им към нас, оръжията и средствата за защита, начинът на живот, средствата за информация, образованието, професиите, положението в обществото, жилището, културата.
5. Посредством вредни и непълноценни храни гоите да бъдат превърнати в безпросветно стадо, в безинициативни, бездейни и .затлъстели свини. Кръвта им трябва да бъде кисела, а не алкална.
6. Да създадем и да удържим превъзходство над гойското стадо, да бием постоянно по слабите точки и ключовите центрове на гоите, по-бьрзо да преминем към решаващия стадий в овладяването на света и пълното подчиняване на гоите на нашето международно правителство.


VI. Да унищожаваме противника чрез асимилация, като хуманна форма на геноцид:

1. Юдаизмьт, ционизмът, всемирната еврейска нация и Международното правителство органически не могат да приемат създаването и съществуването на български семейства. Затова е необходимо да се погрижим в най-кратки срокове да асимилираме максимален брой български момичета сред другите народи.
2. Разбира се, не бива да се използват сексуалните контакти по предназначение и за създаване на семейства, а само за развращаване на младежта, за насаждане на полови извращения, за увеличаване броя на конфликтите и разводите, а в крайна сметка за намаляване числеността на българите.
3. В никакъв случай да не се допускат насърчения или помощи за създаване на деца от български съпружески двойки с висока степен на национална чистота.
4. За засилване на асимилацията не бива да се отказваме и от старата идея за кастрация на гоите.
 VII. Създаване и поддържане на условия на нищета и безправие:
 


1. Българите винаги трябва да бъдат бедни и безправни, навсякъде да изпитват неудобства и неволи и ежедневни бюрократически спънки.
2. Масовата бедност трябва да поражда масова безпросветност и глупост, а те на свой ред - масова престъпност.
3. Да не се допуска българите да си възвърнат равенството, независимоспа, свободата и националните богатства.


VIII. Масова дебилизация на гоите:
 

 
1. Врагът в максимална степен се деморализира, когато вижда, че всичко, което става около него, е лъжа, разруха и грабеж. (!!!)
2. Образованието за гоите трябва да създава морални уроди.
3. Схемата за действия трябва да бъде съгласувана с Единния план, разработен от Световното правителство.
4. Засега няма по-разрушително нещо от алкохолизма. Да не се допуска намаляване градуса на спиртните напитки.
 
 

 


IX. Употреба на бойни психотропни вещества, променящи човешката психика:
 


1. Предизвикващи отслабване на паметта за продължително време.
2. С чисто наркотично действие.
3. Убиващи интереса към определени видове занимания и умствена дейност.
4. Увеличаващи влечението към спиртни напитки.
5. Програмиращи личността за убийство или самоубийство.
6. Възбудители на половата дейност у мъжете и жените, което води до полови извращения.


Х. Методи за масово отравяне на гоите:
 


1. По пода да се разлива живак, например когато се напуска жилище.
2. Средства за масово поразяване да се прилагат в общите кухни, столове или на обществени места, където се събират гои.
3. Да се превърне България в технологична боклукчийница на развитите страни.
 
XI. Съкращаване числеността на гоите до разумни граници чрез скрити форми на геноцид в нашата тайна едностранна война:
 


1. Да продължи изтребването на гоите по метода на “своеобразното демографско съкращаване”.
2. Да се продължи демографското съкращаване на българите до 3 пъти за едно поколение чрез юдомасонския похват “помощи за самотни майки”.
3. В обществото зле се възприема идеята за “остаряване на нацията”, като се оставят да живеят само неспособните на съпротива.
4. Ако се работи умно, с българите можем да приключим бързо.


XII. Съкращаване числеността на гоите чрез други форми на геноцид:
 


1. Да се направи невъзможно създаването на многодетни български семейства.
2. Да се поддържа високо равнище на детска смъртност у българите и да не се допуска такава при юдеите.
3. Да се поддържа висока смъртност сред българската младеж.
4. Да се завишава възрастта, при която се разрешава встъпване в брак.
5. По всякакви начини да се влошават отношенията между гойските мъже и жени и да се разрушават семействата им.
6. Да се разработват нови закони (екодемографски войни) за ликвидиране на гойските маси без военни действия, без материални загуби, чрез глад и обедняване.
7. Да се предизвикват безпорядъци и масови вълнения и да се използва армията, силите на закона и правосъдието за възстановяване на реда, което да води до съкращения на гоите в ограничени количества.


XIII. Унищожаване на противника със средствата на медицината:
 


1. Да се увеличат забременяванията и абортите сред малолетните момичета, водещи до стерилност, “случайни” помятания, преждевременни раждания, мъртвородени деца и усложнения след раждането.
2. Необходимо е да се саботират грижите за бременните, новородените и родилките и да не се допускат реални мерки за защита на майчинството.
3. Да се спъва профилактиката и да се прави всичко за намаляване средната продължителност на живота на гоите.
4. По време на лечение или зъболечение, в раната да се поставят зарази или отровни вещества.
5. При всяка операция да се присаждат на пациента ракови клетки от онкологично болни.
6. Да се употребяват лекарства с променен химичен състав и лекарства, лишени от лечебни свойства, чрез предварително облъчване, замразяване и т. н. от лекарите.
7. Класическо бавно отравяне с малки дози отрова.
8. При рентгенови снимки и прегледи да се увеличава силата и продължителността на облъчването.


XIV. Действия чрез контролираните средства за масова информация:
 


1. Да се поддържа стабилна тенденция към българофобия и национален нихилизъм.
2. Да се обявяват всички патриотични и национални движения на гоите за фашистки, националистически, шовинистки, терористични и консервативни, да бъдат оклеветени, очернени и да им се лепват етикети.


XV. Повсеместна и постоянна гавра с врага:
 


1. Над българите може да издевателства който си иска и както пожелае. При изкуствено създадената пълна безотговорност имената на нашите ще бъдат винаги засекретени.
2. Гоите да бъдат доведени до самоубийства, инфаркти, инсулти, припадъци и други тежки състояния посредством хулиганщина, наглост, издевателства, унижения, оскърбления и пълна безнаказаност на извършителите юдеи, членове на други тайни общества и шабес-гои (“колаборационисти”).
3. Необходимо е с българският народ да се разправим по-бързо, защото после ще бъде късно. Хилядолетният ни враг е още жив.
 
Програма за изтребване на българския народ - Приета на московския ционистки конгрес 1988 г.
Активен
Amazon
Гост
« Отговор #1 -: Ноември 23, 2010, 17:52:11 »

Раби, стига си се концентрирал върху негативното. Повечето го знаят,а тези ,които не го знаят го усещат Усмивчица Пишейки го ти не правиш услуга,а подпомагаш хората да се вкарат в една илюзия и да започнат да търсят конспирации навсякъде. Говорейки за проблема не го премахваме,а го развиваме. Я сега ми кажи как мислиш,какво трябва да се направи за да се премахне този Геноцид? Смяташ ли,че преживявайки толкова много ние сме станали слаби? Не мисля Усмивчица Ние израстваме Усмивчица
Активен
Аэ съм
Слава ввишних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 2396


Hello! I am Andy!

« Отговор #2 -: Ноември 23, 2010, 17:57:39 »

Смятам,че враговете на Светлината трябва да бъдат пратени обратно на Онзи свят да отговарят за грешките си пред Бог,за да се върне Баланса!И понеже и в нас има искрица Божественост-ние също имаме право да съдим!
Активен
Amazon
Гост
« Отговор #3 -: Ноември 23, 2010, 18:21:54 »

Рабено и най-лошият човек има тази искрица:) Не мисля,че ние трябва да взимаме чужди решения или да вътворяваме ред.Всеки е дошъл с неговата си мисия. Законите и въобще вселенския морал нямат нищо общо с понятията с които си служим ние. Убивайки нещо тук,в това измерение, може да бъде пагубно за измерението в което ще отиде след тази насилствена смърт. Всичко е с причина,а тук е мястото всеки да работи върху себе си....Ние не се сърдим на първокласника че срича,нали? Така и ти не се сърди на лошите хора... Те нямат твоят мироглед и усет Усмивчица
Активен
Аэ съм
Слава ввишних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 2396


Hello! I am Andy!

« Отговор #4 -: Ноември 23, 2010, 18:34:27 »

И най-лошия човек има тази искрица,но защо да го виждаме как я погубва?

Неее...ако е бил лош в това измерение той ще си научи уроците в друго!Бог не е създал системата като тотална анархия! Усмивчица

Има ред!Правиш ли лошо,след време ти се връща!Ако един човек е мъчил бедните и ги е грабил в друг живот ще е бедняк,ако пък е осакатявал хора-ще бъде сакат!

Има си закони,по които трябва да се научим и живеем!
Права си,че е забранена намесата в нечие развитие...трябва да бъде насочен човек...

Но все пак мислиш ли,че е по-добре да се оставят хората да бъдат пометени от собственити си злини и грехове!?Вярно,че има малко време до този ден,но аз вярвам,че след елиминацията на злото...може и да се разминем!Защо мислиш се появяват пратеници небесни?!

За да опитат за последен път да вразумят тези,които са изгубили пътя към Рая!

Твоето мислене сочи хората да се учат от грешките си!Съгласен съм,но не мисля,че е редно да чакаме до Деня на Страшния съд(чиято заключителна част вече идва) и да видим как ще бъем пометени,за да се осъзнаем!

Нямаме време за друго освен за бързо действие!За възвръщането на позициите на България,а оттам и на славянския народ,който ще избави човешката раса от Ционисткият(рептилски,сатанински или какъвто там е) режим!

Няма време!Да смятате,че има време е Илюзия!Време не съществува...и ако мислите,че поколението след вас ще преживее "Потопа"...лъжете се-ще го преживеете!Надявам се да го преживеете,за да се пречистите!!!Това е Божи дар!!!


Помнете ми думата,че един ден ще разберете,че съм прав!...че съм бил прав,но тогава ще е късно!Не се изявявам като никакъв,просто виждам нещата без да слагам никакви розови очила и т.н глупости!Не искам да оптимист,нито песимист или реалист,а да виждам  посоката на света и да предугаждам ходовете му!
Активен
praiseyou
Гост
« Отговор #5 -: Ноември 23, 2010, 19:55:01 »

 Братле, пак нещо си се "напушил" с тия божи дарове. Стегни малко и Твори в реалността. Стига си се оправдавал с тоя бог, хитлер и "другите".
Активен
nani
**
Неактивен Неактивен

Публикации: 41


 • Град: София
 • « Отговор #6 -: Ноември 23, 2010, 22:40:33 »

  Това е най-гнусното нещо,което съм чела някога.... Направо ми се догади,докато четях..

  Рабено,от къде намери тази информация ?
  Активен
  Еруин
  *****
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 417


 • Град: Варна
 • « Отговор #7 -: Ноември 23, 2010, 23:42:09 »

  И най-лошия човек има тази искрица,но защо да го виждаме как я погубва?

  Викаш по-добре ти да погубиш тази частица и в себе си и в него, само и само защото не можеш да преживееш глупостите на околните ( или по-точно, нашите общи човешки глупости).
  Според теб по-добре да имаме един убиец и един убит, отколкото двама мъчещи се да си вземат от живота уроците?  Згреших  Смятам,че враговете на Светлината трябва да бъдат пратени обратно на Онзи свят да отговарят за грешките си пред Бог,за да се върне Баланса!И понеже и в нас има искрица Божественост-ние също имаме право да съдим!

  Пропускаш, че и във "враговете" се крие бог. Значи те също имат право да съдят и да те пратят, където според тях бог е решил, а?
  Всеки си тълкува както му е удобно, добре, че бог има здрави нерви и не е толкова лабилен като човешките му творения. Бог е любов. Ти можеш да разбереш, че си Бог, когато си носител на тази любов. Всичко друго провокирано не от любовта са си чисти човешки объркани емоции и мисли. Но разбира се, всеки с "истината" си.   


  Активен

  I told you
  That we could fly
  'Cause we all have wings
  But some of us don't know why
  Аэ съм
  Слава ввишних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.
  *****
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 2396


  Hello! I am Andy!

  « Отговор #8 -: Ноември 24, 2010, 19:03:22 »

  Айде стига сте правили на много умни!Философи дървени.... Ухилен

  Като ви чета постовете направо умирам от срам,че съм сънародник с теквиз...тикви(хаха)...

  Вземете се в ръце и стига сте показвали колко жалки можете да бъдете,дървени глави!хахаха Усмивчица Ухилен Усмивчица
  Активен
  ЕМИЛИЯН :)
  **
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 68


  Любовта е по силна от всичко

  « Отговор #9 -: Ноември 24, 2010, 22:12:33 »

  Каква е тази безсмислена ТЕМА
  Не се сърди моля но е така
   Щастливко
  Активен

  Познах добро и зло, грях и добродетел, правда и неправда;съдих и ме съдиха;минах през рождение и смърт, радост и мъка, рай и ад; и накрая разбрах, че аз съм във всичко и всичко е в мен.
  Страници: [1]   Нагоре
  Отиди на:  


  Подобни теми:
  Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
  публикация
  Програма за детските градини работещи с индигови деца
  За родителите
  LK 6 3221 Последна<br />публикация Октомври 25, 2010, 16:33:27
  от @di
  Програма за Шестата раса
  Езотерика
  Инил 1 1936 Последна<br />публикация Октомври 02, 2009, 20:58:24
  от Инил
  Програма за Светлинното Тяло от Архангел Метатрон Чрез К.С.Феникс
  Великият преход
  Eona Lightholder 1 1945 Последна<br />публикация Септември 02, 2010, 17:32:58
  от Eona Lightholder

  Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
  Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright