Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: ПРЕД НОВАТА ЕПОХА  (Прочетена 4304 пъти)
11WOLF11
**
Неактивен Неактивен

Публикации: 301


 • Град: София
 • « -: Юни 30, 2009, 12:43:07 »

  Мисля, че тази тема може да я възприемем като въведение към темата "ИДЕОЛОГИЯТА НА НОВИЯТ СВЯТ"  Пред новата епоха. Развитието на народите. Идването на шестата раса  Ръководителите на съвременните народи наново трябва да се позанимаят със законите, по които се ръководи и направлява живота на човечеството, за да не се влияят от случайни настроения и временни интереси при насочване на своята обществена дейност. Те трябва да се позамислят и да си зададат задача да проникнат дълбоко в тия биологически закони и да се съобразяват с тях, следвайки ги неотклонно в нареждането на социалния и културен живот на всички народи. Днес виждаме всички европейски народи да се лутат в разни направления и да изразходват своята материална и духовна енергия в безполезни постижения. Казано на друг език, местността, в която живеят всички народи в Европа, е станала много нездравословна, пълна с отрови, заразителни миязми. И методите на живота са станали нецелесъобразни, поради което приложението на тия методи не дава никакъв практически резултат. В това отношение съвременните европейски народи приличат на ония отделни личности, които отлагат постоянно изплащането на своите дългове, и последните от година на година се увеличават все повече и повече. Постига ли се целта с това отлагане? – Не! Защото така дълговете стават непосилни и неизплатими.

  Единственият образец, по който трябва да се ръководят всички, и народите, и управниците им, и отделните индивиди, е образецът, който ни е дала природата. Трябва да наблюдаваме най-внимателно как тя прилага законите на органическото развитие и методите, с които си служи за постигането на известни цели. Как тя дава място, условия и съдействието си да се проявяват всички разумни същества, които имат стремеж да работят за постигането на общото добро. За тази цел тя изисква от всекиго следните условия: 1) Семето или зародишът на живота трябва да има сила в себе си, за да се прояви. 2) На това семе природата дава почвата, влагата и другите два необходими елемента – топлината и светлината. Лесно е да се разбере, че ако семето или зародишът няма сила и разумност в себе си, т.е. ако един народ или индивид няма интелигентност в себе си, той не може да се прояви. След това първо условие трябват му материални условия: земя и пространство, за да прояви своята дейност. Светлината за организма представлява ония принципи, от които всеки човек и народ се нуждае, за да се дава правилна насока на неговия ум, а топлината – това са ония благородни чувства и възвишени стремежи на неговото сърце, които чувства, подкрепени от волята, го подтикват към осъществяването на великите цели на живота му.

  До сега всички народи са се стремели да прилагат, според знанията и силата си, тези изисквания на природата. Но в своя напредък те са пренебрегнали външните условия и не са могли да постигнат целите си във всичката им пълнота. Така при обстоятелствата, в които са се намирали, те са изпаднали в положението на онова семе, което расте в мочурлива почва, и не са давали резултати. Или пък влагата им изчезвала съвършено и тогава са живеели в обратния процес – на изсъхването. Най-сетне, липсвали са им и светлина, и топлина; тогава е ставало общо смразяване, всяко растене е преставало. Тялото или организмът на човека или на един народ – това е почвата, в която се сее семето. Влагата – това представлява материалния му живот, а светлината и топлината – това е в широк смисъл обшият духовен живот. Ако отнемете на кой и да е организъм едно от тези условия, които са му абсолютно необходими и които трябва да използва в своята дейност, развитието му ще престане. С други думи казано, развитието е създаване на редица форми, в които животът се проявява. Всички тези форми, които съществуват в природата, са все опити, за да се подобри животът на всеки организъм. И тяхното видоизменение не се е спряло, а продължава. Следователно, ако самата природа прави своите опити в образуването и усъвършенстването на формите, същевременно и човек трябва да следва нейния пример. Ако една форма не даде най-добрия резултат, трябва да се измени, за да се получи исканият резултат. Така постъпват и всички изобретатели: те правят постоянни опити, докато стигнат желания резултат. По същия начин се приготовляват и жилищата – като се започне с известна форма, съгражда се зданието – основите, стените и покривът, а след това се захваща вътрешният процес: измазва се зданието, мебелира се и едва тогава неговият собственик влиза да живее в него.

  И съвременните народи от бялата раса са достигнали вече върха на своето външно физическо развитие. Сега вече иде вторият процес: вътрешното развитие. Никой народ не може вече да расте. Сегашните народи могат да се смаляват, но не и да растат. Всичкият стремеж трябва да бъде насочен към тяхното вътрешно развитие; да се създадат по възможност условия за всички индивиди, за да могат да работят.

  Най-първо, съвременните народи трябва да определят какви трябва да бъдат техните идеали, тяхното верую, техният мироглед и към каква цел да се стремят. Защото те са опитали вече материалната сила, опитали са богатството, опитали са удоволствията – с една реч всичко, което може да се вкуси на физическото поле, те са го опитали. Няма храна, от която да не са вкусили, няма плод, от който да не са яли, няма удоволствие, което да не са преживели. А законът в природата е, че тя не търпи еднообразие, повторение. Тя обича разнообразието в прогресивна и възходяща степен. Единственото, прочее, което остава сега, то е чисто духовното развитие, проявяването силата на човешката душа. Най-възвишените и благородни чувства, върху които се изгражда духовната култура на хората, се намират още в латентно състояние, а те трябва да се проявят във всичката си сила, за да донесат великото благо, което е скрито в тях. Всички народи, общества и индивиди, всички системи, каквито и да са те, трябва да се насочат само към тая област. Ако съвременните народи не вземат в най-скоро време тая насока, те ще бъдат заставени за това от природата чрез изтощаване на тяхната нервна система; ще станат всички неврастеници и така, дали го желаят или не, ще бъдат принудени да напуснат старите понятия, разбирания и стремежи и да тръгнат по новия път. Вземете за пример един богат човек, който е научен да яде все пищна храна – неговата нервна система скоро отслабва, стомахът му се изтощава, почва да повръща и не е в състояние да приема повече такава храна. Тогава този човек се съгласява да се храни с най-простата храна – с мляко. А с мляко се хранят само децата.

  Казал е Великият Учител на човечеството: „Ако не станете като малките деца, няма да влезете в Царството Божие“. А това значи да възприемем новото, което иде в живота така, както малките деца възприемат всичко ново. Всеки знае, че когато дойдат малките деца в един дом, те носят радост на родителите и на всички околни, и затова са обичани от всички. Те носят в себе си новия живот, новия стремеж, носят в себе си чистота и невинна любов, още неопетнена с лъжата, подозрението, насилието и други процеси. Децата носят духа на смирението и помирението.

  Следователно и съвременните народи трябва да станат като децата, т.е. да се помирят с новите наредби, които природата внася сега. Хората с обикновени ежедневни стремежи не съзират още тия нови наредби; само високо развитите и чувствителни души, които са се издигнали с необикновени усилия над уровена на обикновеното схващане и разбиране, само те могат да съзират това ново, което влиза в живота, както ранобудните птички и нежните цветенца схващат приближаването на пролетта или изгрева на Слънцето и оповестяват това, едните със своите мелодични песни, а другите със своето израстване и цъфтене. Новото време ни налага по необходимост да променим своите стари възгледи, да се съобразим с настъпващото ново и да започнем да прилагаме новите методи, които животът изисква в настоящето време. Едно сравнение ще поясни мисълта ни: когато богатият осиромашее, трябва да започне да работи; когато младежът се лиши от удоволствия, трябва да започне да се учи; когато болният оздравее, трябва да напусне болницата; когато затворникът излежи наказанието си, трябва да излезе из затвора и да не се тревожи как ще се справи с новите условия, които го чакат; затворническите и външните условия са диаметрално противоположни. Съвременните народи са вече освободени от затвора, но още не знаят как да се приспособят към външните условия. Проблемата, следователно, е не да поддържаме нашите затвори и да ги реформираме, а да се съобразим с външните нови условия на живота, защото затворите се създават от неуредбата на живота. Всички обществени системи трябва да бъдат само помагала, упътвания на човечеството, а не ограничения, понеже с последните не се постига нищо положително. Затворите и всички съвременни институти, създадени да ограничават свободата на известни индивиди, които не следват установени обществени порядки, не само не намаляват злото, а напротив, увеличават го, защото при ограниченията се разрастват известни енергии, които не се оползотворяват, вследствие на което те рушат формите, които ги ограничават. С други думи казано: когато течението на една река се подпуши на едно място и не се даде друга насока на това течение с цел да се оползотворява в напояване на градини и други подобни, това подпушване ще ни причини големи пакости, когато бентът се разруши под напора на постоянно увеличаващата се сила от прииждането на водата. Хората остаряват и умират, защото подпушват в себе си известни сили, които остават неоползотворени. Тези сили разрушават формите, които са ги подпушили. Това разрушение на формите ние наричаме смърт. Това се отнася не само за човека, а за всички същества: те минават през същия процес и учат тоя велик закон, че трябва да се приспособяват към новите условия, които природата създава.

  И на днешното човечество е дадена една велика обществена задача за разрешение и то трябва да я разреши съобразно законите на живата математика и геометрия. Съвременните негови математици трябва да им хвърлят светлина върху тези закони. В това отношение тяхната социална наука ще им даде упътвания в тая насока. Трябва на всички водачи на човечеството Великото да им даде вдъхновение за разрешението на тая благородна задача.

  Ако това стане, съвременните народи ще стигнат в своето развитие оная стадия, при която ще бъдат годни за предтечи на новата раса. При черната раса са се развивали низшите чувства в човека, при жълтата раса се развивали неговите органически сили, а при бялата раса получават развитието си умствените му сили. Новата раса обаче, която сега иде, има за цел да развива силата на неговия дух в реализирането на заветните идеали, за да може той да стане господар и да използува всички придобити сили не за зло, а за добро. Следователно бялата раса ще стане майка на шестата раса, която ще бъде носителка на всички ония възвишени идеи, за които всички поети, философи, учени и проповедници са говорили в миналото, говорят и сега. Културните народи могат да се приготвят за идването на шестата раса.

  Латинската раса създаде инквизицията – и тя не постигна целта си. Само културните народи от англо-саксонската и тевтонската раси са сравнително по-свободолюбиви и затова имат по-силна вътрешна връзка. Там се схваща, че народите, които искат да имат бъдеще, трябва да се въодушевяват от най-възвишени идеали, но не отвлечени, а такива, които изразяват вътрешната връзка между материалното и духовното, като подчиняват материалните условия на духовните. Тук се говори само за по-напредналите представители на английската и тевтонската раси. Народите не трябва да спъват новото, което иде, не трябва да спъват идейните течения, които се явяват носители на Любовта, братството, равенството, свободата и мира. Бъдещето принадлежи, именно, само на онези благородни народи, които се въодушевляват от онези възвишени идеали. Още в старото българско царство тогавашните водачи изгониха богомилите, които бяха носители на едно велико учение за реформирането на живота и социалния строй по най-идеалния начин, но за това изгонване българите платиха с пет вековно робство под турците, защото когато един народ не приеме Великото, Божественото Слово, което му се праща от провидението, и не приложи това Велико Слово в живота си, бива изоставен да понесе последствията на своята неразумност и тогава го постига най-голямото зло. Изгонените от България богомили занесоха своите идеи и културата си на Запад. Народите, които разбраха и приложиха на практика идеите им за социални реформи, процъфтяха. А сега, ако българите разберат грешките на своето минало и не повторят същите грешки спрямо сегашните идейни течения, ще имат много по-добри резултати в обществения си живот.

  Повторенията на грешките не носят никаква поука, а само разочарования. Ние виждаме, че между всички обществени дейци има допирни точки, идеите им не се различават съществено и следователно могат да намерят един общ модус, в който идеите им да се схождат и хармонират, за да се постигне общо благо за всички ни. Трябва да се разбере, че всеки, който има зрение, може да възприеме светлината, но не всеки разбира смисъла и ползата от светлината. Всеки, който има уши, може да чува музиката, но не всеки разбира красотата, която се крие в тази музика и в словото на един човек, и да схване дълбокия смисъл на живота, който се изразява в музиката и словото. Всеки, който има сърце, може да чувства любовта и обичта, но не всеки може да разбере нейния вътрешен стремеж и великото благо, което тя носи в себе си за онези души, които са готови да приложат нейната жива сила в живота си.

  Вследствие на това, малцина има в света, които живеят в пълния смисъл на думата. Едни живеят, но животът им е само страдания; други живеят и вегетират; трети живеят и умират; четвърти живеят и възкръсват.

  Следователно, когато дойде туй четвъртото състояние в съзнанието на обществото, тогава ние ще бъдем на границите на новата епоха, която носи истинска свобода на цялото човечество. А тя вече хлопа на всеки ум, на всяко сърце и на всяка душа. Който може да мисли, да чувствува и да се стреми, ще я разбере и ще я посрещне.


  С благодарства към Библиотека „Триъгълник“.
  « Последна редакция: Юни 30, 2009, 12:46:44 от 11WOLF11 » Активен
  Емилиян
  **
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 28

  « Отговор #1 -: Август 23, 2010, 03:17:26 »

  Самата мисъл ме изпълва с вълнение.
  Активен
  Чиста енергия
  **
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 118


 • Град: Варна
 • « Отговор #2 -: Март 20, 2011, 15:48:32 »

  Докато чета това и усещам как нещо което бошува във мен се оспукоява, намирам до голяма степен покои, или по скоро надежда,че и други мислят така. Това за природата, че трябва да се учим от нея, винаги съм го чувствал, преди няколко години го осъзна и от известно време го разпространявам. Сетих се кога за пръв път се замислих за законите които движат човечеството, гледах Час Пик(1) и 'лошия' каза за САЩ: 'това е страна с много закони, но са писани от хора'. Тогава се замислих. Сетих се и една вечер, в която постоянно виках: РЕВОЛЮЦИЯЯЯЯ. Приятелте ми се забвляваха, но аз бях повече от сериозен. Обясних им, че става въпрос за революция във съзнанието, която после се проявява навсякъде. Още помня аления залез над езерото, към пристанището, енергията
  Активен
  Sobercho
  **
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 96


  « Отговор #3 -: Март 23, 2011, 08:30:31 »

  Докато чета това и усещам как нещо което бошува във мен се оспукоява, намирам до голяма степен покои, или по скоро надежда,че и други мислят така. Това за природата, че трябва да се учим от нея, винаги съм го чувствал, преди няколко години го осъзна и от известно време го разпространявам. Сетих се кога за пръв път се замислих за законите които движат човечеството, гледах Час Пик(1) и 'лошия' каза за САЩ: 'това е страна с много закони, но са писани от хора'. Тогава се замислих. Сетих се и една вечер, в която постоянно виках: РЕВОЛЮЦИЯЯЯЯ. Приятелте ми се забвляваха, но аз бях повече от сериозен. Обясних им, че става въпрос за революция във съзнанието, която после се проявява навсякъде. Още помня аления залез над езерото, към пристанището, енергията

  Ето това ме пази да полудея ! Искам само да ти кажа,че човек е създал законите за да има контрол над обществото (за да е по лесно управляемо),но законите дават власт.А властта ако не се използва със здрав разум разваля...Време е ! Революция е меко казано !
  Активен

  В Природата няма нищо абсолютно равно,но все пак има перфектна хармония !
  Чиста енергия
  **
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 118


 • Град: Варна
 • « Отговор #4 -: Март 23, 2011, 16:41:55 »

  Мн бавно тромаво действа системата. Като цяло, законите са създадени да ни служат. Съгласен съм, че когато ти свти червен светофар, трябва да спреш, за да няма жертви, за да се движи потока. Навън, в западна Европа, хората имат (повечето) изградената морална основа, възпитание, цености. 1 депутат в Швейцария взима малко над средната работна заплата (бях чел някъде). Хората им гласуват доверие, и те дават всичко, за да го оправдаят. Имат власт, но (аз така мисля) подхождат много отговорно, и работят за хората. Тук при нас е: оо, вие се излъгахте да ме изберете, глей ся за 4 години как ще се насмучаа, ох котио.... Имах възможноста да ми преподава Николай Слатински, бивш президентски съветник. Ами, аз съм потресен, обиден, наранен от отношението на Първанов към народа. Никога не съм го харесвал (интуитивно), но всичко бе подплатено с факти. Ужасно е. Друг човек, който мн ме впечтли, доц Семерджиев, голяма личност. И той ми поотвори очите за правителство, медии. И все пак, това са хора, които не казват всичко, защото има широка аудитория и споделят само част, това, което може да се сподели. 1 колега, който си взе изпитите със 2, 3 присъствия, беше се договорил на високо ниво. Към 40, с черен дип, черно БМВ, мн финансов. В деня, когато си защитихме държавните работи ни покани в, ех как се казваше, до народния театър, на центъра на Сф, мисля, че беше Гранд хотел Сф, както и да е. Возим се нии, в черно БМВ, вдигат ни вип място на паркинга. В сладкарницата сме вип, цялата група ни води на 'негови разноски'. И си седим (явно живееше в хотела) и ни показва: този е финансовия съветник на Бойко, този е на Българска Банка еди си какъв. Всички клечки се спираха да си говорят с него, поздравяваха го, не беше случаен. И той ни обясни (още не бяха избрали Бойко) как всичко е решено и разпределено, за 20 години на пред. Ако народа избере тези, еди си как е разпределено. Ако другите, еди си как.
   Водиха ни в министерства, парламента. В парламента беше... Охрана, скенери, гардове, национална сигурност, патрули, направо пиле не може да префръкне. Бронирани коли със ескорти, със свирепи ченгета ги пазят. ''Избраниците''. Нормално е да, има хора, които сигурно искат да ги наранят. Но при тях се вижда, че целия народ иска да ги изтрие направо, и те са се залостили и ся докато им свърши мандата глей как ще ни изцедят... В парламента, седяхме на 2я етаж и наблюдавахме заседание, пародия. Имаше по -малко от 30% депутати на работа. 1 се пени на трибуната, те си четът весници, говорят си помежду си, Милен Велчев се разхожда и си лафи по телефона. Журналистите бяха повече, наблъскани в единия край, зад една дървена оградка... Иван Костов отваря, поглежда и пак излиза, така няколко пъти. Отвънка пак постове, полиция, гардове. Може да има малцина, които наистина са искали доброто на народа, но поставени в тази схема, биват сварени и преглътнати. Мисълта ми е, че хората които ни оправляват са гладни, алчни, елементарни комплексари. Аз мисля, че за да ръководиш народ, трябва да си богат, материално. Да си се доказал, че можеш да печелиш пари ЗАКОННО. И когато ти се даде власт, ти да помислиш какво можеш да направиш за своя народ. Плюс това системата е многоооо тромава, много. Ти имаш картинка на спирала, за мен спиралата символизира живота: идва от някъде и отива на някъде, има си нива, развива се, тече. Днешните истини са прах разпилян от утрешния вятър. Има неща които са по-бавно преходни, но има и такива които при дадени обстоятелства, за дадено време работят, после вече спиралата се е завъртяла. И системата не може да откликне толкова бързо, даже въобще не може. Снощи се видях с едно момче от средното и ми разказа колко е огорчен от държавата. Напавили са 5 магазина в мола ел инсталации и не са им платили. Избрали са легалния начин да си вземат парите, осъдили са ги, и още нищичко не са видели. И са фалирали. Проблема е, че толкова много сме свикнали с такива истории, че сме станали безразлични, част от ежедневието.
   Един френд ми обясни как под турско робство бунтарите, революционерите са били избивани, преследвани. И се е получило нещо като естествен подбор, тези които си мълчат и гледат да оправят себе си оцеляват, другите не. И така сякаш на генетично ниво са оцелели тези, които си траят и се скътават ''аз тука си имам една схемичка, така ще се скътая, ще опрая себе си пък другите да се спасяват, даже те ако са зле още по-хубаво за мен, щот е мноо гадно да гледаш как другите успяват, сън не ме хваща от завист, ще си запля къщата да изгори на комшията плевнята'' изроди гадни.
   
  Активен
  Аэ съм
  Слава ввишних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.
  *****
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 2396


  Hello! I am Andy!

  « Отговор #5 -: Март 23, 2011, 17:47:44 »

    От всичко, което прочетох във тази тема, се уверих, че властта не се определя от това кой има право да управлява, кой е бил "избран" и кой има най-много пари..., а от качествата на един човек. Когато говорим за реда в природата при по-низшите организми, говорим за по-низши разбирания за ред и правила. Само, че ние(почти) се ме надмогнали животинския стадии и ни остава само да го преодолеем дори и петната, останали ни от него. Трябва да се доближим до духовната чистота, за да успеем да поемем по пътя на еволюцията, тъй като досега бяхме по пътя на инволюцията. Но това е живота - инволюция към първия край на полюсите - материята, и еволюцията към другия й край - Светлината.
    Днешният политически "елит" има пари - власт, проста логика. Тези пари ги взима от обикновения българин. И този елит ще го има, докато го има и примирението с несправедливостта..., но Христос е казал, че този, който вижда злото, но не прави нищо, за да го спре - е два пъти по-виновен, от този, който върши злото. Тъй, че само ние, българите, виждаме това зло, но не правим нищо против него и така ставаме съучастници на зловредните. Системата на управление на един народ ми допада, но не и тези, които управляват. Мнозина от вас желаят въобще да няма управляващи и управлявани, но на този етап този би значело чиста анархия. Затова пък на следващ етап въобще няма да има България, а с нас ще изчезне и духовната сила на света. На този етап е добре да подобна политическа власт, тъй като има красиви и грозни, умни и глупави, смели и плахи - тоест, защото има едно полюсно разделение, върху, което се гради целия Космос.
   Това, което би било полезно за нашето развитие е само Революцията, въпреки, че не говоря само за политическа/военна, а и за такава на съзнанието. Ако няма революция на съзнанието - няма да има и коректна държавна система. Ако пак мафиотите и едрите бизнесмени заемат трона, то няма смисъл да променяме статуквото. Но ако начело на държавата застане един истински висш ЕЛИТ, който да не се отделя от своя народ, за да го подготви за един връх, за един триумф на човешката цивилизация - народа, дотолкоз да пречисти своята съвест, че да не се нуждае от овчари и тояги. Сега много от вас негодуват - ще кажат, че ние всички, като ЕДНО ЦЯЛО, трябва да преминем напред, в бъдещия хубав свят. Но аз ще кажа, че няма как, тъй като всеки си отговаря за собственото си развитие, а това Едно Цяло не е е еднородно кълбо, а е разнородно - от всяка смес, по-малко, както и всяка една противоположност. Нали това е красивото на живота!
     За мен има едно притеснение - дали бъдещия хубав свят, за пореден път!, ще се окаже само под носа ни, като мираж, и като оазис, на ръба на хоризонта...
   
  « Последна редакция: Март 23, 2011, 18:06:14 от Аз съм Рабено » Активен
  kim
  Гост
  « Отговор #6 -: Март 23, 2011, 18:43:10 »

   От всичко, което прочетох във тази тема, се уверих, че властта не се определя от това кой има право да управлява, кой е бил "избран" и кой има най-много пари..., а от качествата на един човек.
   

  Напълно си прав и именно благодарение на този инструмент, ще се/се гради новото. До вчера, в доста аспекти от реалноста се случваха и сътворяваха материи базирани на инерция, като началният тласък е бил даден от отворени съзнания, качествени хора с потенциал, които са творяли свободно. И тъй като човекът е същество на повторението нещата са се развивали благодарение на заложените основи, но с голяма доза копиране и все по-малко творчество. Мисля, че доста сфери достигнаха епогея си, стигнаха до стената, която обгражда стария свят и поеха обратно в търсене на "новото" старо. Това се вижда в изкуството, музиката, модата и тн. Ако разгледаме музиката и модата, ще видим, че пикът им е горе-долу 80-те. След това нещата започват да се извращават и повтарят - сцената се изменя. Завръщането е неизбежно, защото то води към първоизточника. Можем да си представим ластик, който опъваме. Опъването е до някъде. Е така и ще се върнем до ръкта, която го държи - Източникът. И понеже там има истински закони, има истински порядък, няма как нещата да не са като хората.
  Нещата, ще са в ръцете на творците и на тези, които искат да са такива. Икономиката и политиката, в каквото и да се трансформират вероятно, ще бъдат водени от талант, качества, от любов... Надали, ще има повече място за алчност, страх, манипулация... Когато първоначално светлината и мрака се слеят настава хаос, но след това настъпва порядък - такива са законите. "Слънцето сенка нема!"  
  Активен
  Чиста енергия
  **
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 118


 • Град: Варна
 • « Отговор #7 -: Май 10, 2011, 21:51:12 »

  Мнооо яко, браво
  Активен
  Sobercho
  **
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 96


  « Отговор #8 -: Май 11, 2011, 07:21:33 »

  Имаме нужда от преждевременна смяна на правителството.Тея глупаци ще осакатят и децата които са след тях.Как едно дете което е морално развито да расте в такава държава,в която БУКВАЛНО всичко е въпрос на оцеляване? Ужасен съм от това и ако има нещо което мога да направя ще го направя безусловно !
  Активен

  В Природата няма нищо абсолютно равно,но все пак има перфектна хармония !
  Страници: [1]   Нагоре
  Отиди на:  


  Подобни теми:
  Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
  публикация
  Наближава велика епоха.!!! « 1 2 3 4 »
  Великият преход
  giti 54 6803 Последна<br />публикация Август 20, 2010, 05:33:32
  от sanguinary
  Людмил Егов за образованието на Новата епоха
  Видео клипове
  Eona Lightholder 2 1473 Последна<br />публикация Април 10, 2012, 12:44:28
  от Administrator
  Боговете на новата епоха
  Видео клипове
  sarabia 0 1099 Последна<br />публикация Май 27, 2012, 19:14:28
  от sarabia
  Транзит на Венера пред диска на Слънцето на 6 юни 2012 г. « 1 2 »
  Астрология и нумерология
  dayana 19 3046 Последна<br />публикация Юни 11, 2012, 22:14:02
  от Me.Racle
  КУРАЖЪТ ДА СЕ ИЗПРАВИШ ПРЕД ДЕЦАТА!
  За родителите
  Sue 2 1270 Последна<br />публикация Юни 15, 2012, 14:08:02
  от Щуродино

  Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
  Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright