Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Древната мъдрост на Ведите  (Прочетена 3131 пъти)
DArkAngel
Гост
« -: Септември 18, 2010, 23:28:01 »

Всеки ден биваме заливани от информация от реклами, радио, телевизия, компютри, книги, списания, филми и т.н. Всички тези послания са насочени към идеята да се погледа на света само от материална гледна точка. Но в днешно време все повече хора започват да се запитват:
Кой съм аз?
Какъв е истинския смисъл на света около мен?
От древни времена хората са се обръщали към вечния диалог в Бхагавад гита, между Шри Кришна и ученика му Арджуна и са търсели отговори на най-големите си въпроси - за самите тях и за вселената. Учението на Гита - брилянта на индийската духовна мъдрост, надхвърля границите на пространството и времето, за да отговори на основополагащите опити на хората да разберат своята идентичност и своето съществуване.
Бхагавад гита като обединение от упанишадите понякога също се нарича и Гито панишад. Въпреки че Бхагавад гита е широко разпространена и се чете на много места, първоначално тя се появява като малък епизод от Махабхарата.За автор на Махабхарата се счита великият мъдрец Вйасадева. Понятието Вйасадева или Ведавйаса не се отнася само до определена известна личност от миналото, а до функцията му на Божи посланик. Ведите ни казват, че той постоянно се завръща, но се разкрива в различно превъплъщение. Божественият посланик се нарича Вйасадева или Ведавйаса. Последният Вйасадева, според историята на Ведите, се е появил в началото на Кали юга преди 5000 години - възрастта, която имат караниците и лицемерието. Неговата задача е била да напише живите слова (словата предавани от надарен учител на надарен ученик).
Йога и знанието

Ведите казват, че един йоги трябва да осъзнае по-висшето аз. Практиката на йога също ни разкрива различни аспекти от нашия ежедневен живот, които сда много полезни. Задължение на всеки йоги е да изучи Бхагавад Гита. Тази книга е една от йогите книгите, купувани по целия свят. Тя представя задълбочен начин за себеоткриване (Карма Йога, Дхиана Йога, Нишкама Йога, Бхакти Йога и т.н.).


Бхагавад гита: вечното учение за себето и за вселената

Учението на Гита е определяло социално, етически, културно и дори политически Индия в продължение на хиляди години. Това е било не само през славните временна на културата на Ведите, но и по-късно при чуждото влияние на гърци, мюсюлмани и англичани. Болшинството индийци считат творбата за съвършена и практически за духовен водач в живота.
Гита ни позволява да навлезем в метафизичната и психологическата основа на културата на Ведите по традиционен и съвременен начин.

Бхагавад гита е упражнила влияние и върху начина на мислене на много философи, теолози, учени и автори на запад. Така например Хенри Дейвид Тороу пише в своя вестник: "Всяка сутрин аз къпя интелекта си в гигантската и миросъздаваща философия на Бхагавад гита .... Пред нея нашата модерна цивилизация с нейната литература изглежда оплакваческа и тривиална."
B Бхагавад гита съдържа 700 санскритски стиха и е част от стоте хиляди стиха на индийския епос Махабхарата. Може да се каже, че тя е едно от най-важните литературни произведения на човечеството, върху което през годините са написани повече коментари, отколкото върху всеки един друг текст. Бхагавад гита като класика, с надхвърляща времето мъдрост, е най-важното литературно произведение на най-старата култура - тази на Ведите.

Бхагавад произлиза от Бхагаван, което означава притежателят (ван) на цялото изобилие (бхага). Гита означава песен и преводът на Бхагавад гита звучи така: Песента на този, който притежава цялото изобилие.


Целесъобразността на древните мъдрости може и трябва винаги да се проверява с оглед на обстоятелствата около действителна ситуация от живота. Традиционните ведически съвети често пъти се оказват изключително полезни в съвременния свят и не трябва да бъдат променяни.
Сатсварупа даса Госвами пише в книгата си: "Очерци за Ведическата литература":

Ведическите писания се считат за вечни, но тъй като материалния космос се движи непрекъснато, учението на Ведите трябва да бъде потвърждавано отново и отново. Дори материалния космос, който също се счита за вечен, преминава през различни фази на сътворяване, съществуване и разрушение."


TНамираме следния текст на известния Бхакти мъдрец Бхактивинод Тхакур (1838-1914), от неговата Бхагавата (1869) за пътеводен и основополагащ:
"Два принципа характеризират Бхагаватам - това са свободата и напредъка на духа във вечността. "
Шримад Бхагаватам, друго древно писание, ни учи, че ние можем да получим истината по същия начин, по който Вйаса я е получил; ние просто трябва истински да я потърсим.
Истината е вечна и неизчерпаема. Душата получава едно прозрение, когато се стреми към него.

Шастрите (свещените книги) отдавна не съдържат всичко, което те са получили от всемирния баща. Няма книга без грешки. Божието слово е абсолютната истина, но тя рядко се получава в естествената си чистота и се съхранява по такъв начин. В 14 глава от 11 книга на Бхагаватам нас ни учат да вярваме, че разкритата истина е абсолютна. Но с течение на времето тя се оцветява от този, който я приема. През годините с постоянното предаване тя се превръща в измама.
Поради това постоянно са необходими нови откровения, за да се запази истината в първоначалната й чистота. Ние трябва да подхождаме много внимателно, когато изследваме древните автори, независимо от това за колко мъдри се считат те.


Тук ние имаме пълната свобода да отхвърлим лъжливата представа, неприемлива за душевния ни мир. Вйаса не е бил доволен от това, което той е събрал във Ведите, което е преработил в Пураните и издал след това в Махабхарата. Съзнанието му не е одобрявало положените усилия. Вътрешният му глас му е говорил: "Не, Вйаса, Ти не можеш да се задоволиш с непълната истина, която ти е била предадена от мъдреците на отдавна отминали времена. Ти сам трябва да отвориш вратата на тази необятна съкровищница на истината, от която старите мъдреци добиват своето богатство. Върви, върви, докато стигнеш до извора на истината, там, където нито един поклонник не е преживял и най-малкото разочарование."
Така и постъпил Вйаса и почувствал това, което си пожелал. От всички нас се изисква да постъпим като него. Защото в свободата трябва да открием най-ценният Божи подарък. Не трябва да се оставим просто да бъдем водени от тези, които са живели и мислели преди нашето време. Трябва да мислим самостоятелно и да се опитаме да открием други истини които все още са скрити.


В Бхагаватам биваме съветвани да се придържаме към Духа на Шастрите, а не просто към думите. Това е причината Бхагаватам да е религия на истината, на чистата истина и на абсолютната любов.
Активен
DArkAngel
Гост
« Отговор #1 -: Септември 18, 2010, 23:29:27 »

Свещените книги на древните индоарийци; „Веда“ означава знание, по-точно свещено знание. Словото на Ведите е неръкотворно, не е създадено от човек, те се приемат за дадени чрез откровение. Според преобладаващите в началото митологични възгледи те са дадени от митологичния Пуруша, а през брахманския период се приема, че са дадени от висшия Брахман чрез Пуруша. В част от изследователската литература за ведическото слово се установява специфичен термин – анонимно откровение, и се смята, че индуистите живеят със съзнанието, че това откровение им е дадено от митологичното време на блажено съществуване (оттук и прякото значение на „ариец“ - произлязъл от място на блаженство).

Ведите са приети от седем мъдри химнопевци (риши). Приемането и препредаването им е свещена жертва на риши, успели да превърнат своите проникновени духовни видения в слово, което да бъде чуто от другите. Ролята на риши (саптариши, т. е. седемте риши – митологичните Гаутама, Бхарадваджа, Вишвамитра, Джамадагни, Вашищтха, Кашяпа, Атри) е сходна с тази на седемте мъдреци в Древна Гърция, както и с тази на пророци в други религии.

Векове наред Ведите са препредавани устно и се разбират като шрути, т. е. чутото, общо название на книгите, приемани като откровени (за разлика от смрити – запомненото, т. е. книгите, създадени като част от традицията). Към корпуса от шрути литература, обозначаван понякога изобщо като ведически корпус, се прибавят Брахманите, Араняките, а след това и Упанишадите. Шрути е откровено и поради това вечно слово; школата мимамса издига аргументи в подкрепа на вечността на ведическото слово. Сакралността на чутото слово следва да бъде пазена, а това е възможно само ако то се препредава устно от учител на ученик (записването му накърнява неговата свещеност). Устното препредаване на шрути поддържа витална ведическата традиция. Подобен възглед за свещеното неписано слово откриваме по правило във всички древни култури.
Ведите

Ведите са четири самхити (сборници) и датират от периода 1400-1000 г. пр. Хр.

Първата и най-древната от тях, Ригведа (Веда на възхвални песнопения, химни; риг, рич – песнопение във възхвала, химн), съдържа 1028 песнопения, отправени към различни божества. Всяко от тях е посветено на някое от почитаните божества и само в изключително редки случаи вярващите се обръщат едновременно към всички божества (Вайшвадева). Очевидно става, че в определен период хората пренасочват почитанието си от група божества, наричани асури, към друга група божества с общото название деви.

Втората Веда, Яджурведа, съдържа жертвоприносителни ритуални слова (яджуси, от яджна – жертвоприношение).

Третата Веда, Самаведа, съдържа особен род богослужебни песнопения (самани, букв. напеви) в специални ритуални приношения (удгитхри). Яджурведа и Самаведа се допълват като литургични самхити.

Четвъртата, Атхарваведа, съдържа магически формули (мантри) и заклинания и е оформена най-късно.

В митологичното съзнание статутът на Ведите е свързан с характеристиката на югите (периодите от време), съставящи всяка махаюга. В критаюга, „златния век“, Ведата е била една и върху нея светът, съвършен в тази юга, се е крепял като на един крак. Тази една Веда се разчетворява в третата юга (двапараюга), когато животът на хората е белязан с порочност и болести, а в четвъртата юга (калиюга), най-несъвършената епоха от цикличното свещено време на човечеството, Ведите са пренебрегнати (като откровени книги те не могат да бъдат забравяни, но могат да бъдат пренебрегвани).
Активен
Amazon
Гост
« Отговор #2 -: Септември 18, 2010, 23:34:39 »

Страхотна тема, Тъмно Ангелче, мисля че на много хора ще им е интересно да научат за Ведите. Те имат много силни мантри и молитви и  учението им е много старо и поучително.
Активен
DArkAngel
Гост
« Отговор #3 -: Септември 18, 2010, 23:37:24 »

ВСЕЛЕНАТА И ВРЕМЕТО СПОРЕД ВЕДИТЕ

Древното ведическо познание разглежда Вселената и нейните обитатели като хармонично цяло, намиращо се в постоянно динамично равновесие.

Аюрведа, науката за здравето и дълголетието, е в тясна връзка с ведическата астрономия, астрология и космология при изучаване на мистичните закони на природата. По този начин, обогатявайки своите познания, всеки човек може да осъзнае мястото си в цялостния ред на творението, живеейки в съзвучие с него.

Темите за „Вселената” и „времето” винаги са вълнували любознателното човечество. От незапомнени времена хората чувстват влечение към звездите и необятното пространство, което ни дели от тях. Учените на всички времена се опитват да разберат нещо повече за творението и неговото пространствено и времево измерение. Естествено, ведическите произведения, съдържащи сведения за всички сфери на човешкия живот, представят изчерпателна информация и на тази тема.

Ведическите писания дават подробна информация за материалната и духовната Вселена като цяло, Слънчевата система и планетата Земя. Многопластовото разглеждане на космоса в контекста на пространствено-времевия континиум, представя Вселената като място с разнообразни форми на живот, съществуващи едновременно в различни измерения.

Поради принципни сходства в строежа на Вселената, определен модел носи същностните характеристики на различни пространствени обекти. Така например, Бху Мандала представя едновременно полярната проекция на земното кълбо и Слънчевата система като цяло, а Джамбудвипа (централната ос на Бху Мандала) – райската обител и топографска карта на част от Централна и Южна Азия.

В свещените писания намираме различни, но съвместими едно с друго описания на Земята. В някои от тях тя е представена като сфера, а в други е описан двуизмерен геоцентричен модел на Слънчевата система, съобразен с особеното място и предназначение на нашата планета. По този начин, тя е поставена в центъра, а орбитите на останалите планети описват около нея сложни циклоидни криви.

Тази концепция само на пръв поглед противоречи на съвременното разбиране. Плоската форма на Земята, която изобразяват древните ведически карти, представлява описание на проекциите на космическите обекти. Един от класическите шедьоври на Древна Индия, „Шримад Бхагаватам” описва проекциите на Земята, както и орбитите на Слънцето, Луната, останалите планети и важните звезди като поредица паралелни на нея равнини, с форма на дискове – разгънат двуизмерен модел на пространствената им форма.

Това схващане разкрива съвместимостта на ведическото разбиране с изводите на съвременната наука, различаващи се единствено в подхода към изследвания обект. „Бхагаватам” описва една много по-сложна космология на Земята и Слънчевата система, която в никакъв случай не е просто наивната „плоска Земя” в разбирането на необразовани племена от миналото.

Учените Джорджо де Сантилана и Херта фон Деченд са направили сериозно изследване на митовете и традициите от древността заключавайки, че така наречената „плоска Земя” от миналото в същност представлява план на еклиптиката (орбитата на Слънцето), а не Земята, на която се намираме. По-късно, тази концепция явно бива изгубена и постепенно изместена от разбирането за „плоската Земя”.

Пураните не просто използват модела на еклиптиката, но показват, че диска на Бху Мандала кореспондира в детайли със Слънчевата система, която на практиката е почти плоска – Слънцето, Луната и петте традиционно познати планети от Меркурий до Сатурн имат орбити близки до равнината на еклиптиката.

„Шримад Бхагаватам” разкрива много по-богата от познатата ни съвременна научна картина. В пета песен на „Бхагавата Пурана” намираме информация за отделните типове планети, обединени в обособени нива и техните многобройни обитатели – 8 400 000 различни форми на живот, от които 400 000 вида имат характеристики на човешки същества. Част от Бху Мандала – Джамбудвипа – се описва като райска обител, чиито разнообразни групи жители живеят 10 000 години без да страдат. Самата Джамбудвипа се разделя на девет региона или варши. Най-южната от тях се нарича Бхарата-варша. Тя представлява Земята, а останалите осем – райската обител.

„Бхагаватам” описва и идеята за паралелните светове. Според древните писания, жителите на райската обител притежават мистични съвършенства (сиддхи), които им позволяват да съкращават пространството, премествайки се мигновено от едно място на друго. Освен това съвършенство в обикновеното пространство, те притежават мистичните сили да пътуват и във всепроникващия етер или да влизат в други измерения.

Санскритската литература изобилства с истории за паралелни светове. Вечната духовна обител на Бог Кришна се описва като безкрайно разширяваща се и паралелно съществуваща на Земята като Вриндавана в Индия. „Махабхарата” разказва как принцесата на нагите (змиеподобни райски жители) Улупи издърпала надолу известния войн принц Арджуна, от реката в която се къпел, чак до царството на нагите, съществуващо в друго измерение.

При описанието на цялостната космическа реалност, в „Бхагаватам” се прави уточнението, че разбирането на сложната многопластова картина на Вселената и пространствено времевия континиум е отвъд възможностите на материалистическите слово и ум (авак-манасам). Според ведическата философия, Вселената представлява поразителното проявление на Бога, което той показва на Арджуна на бойното поле Курукшетра, описано в „Бхагавад-гита”, част от „Махабхарата”.

Богът дарява приятеля Си с трансцедентална визия, за да може да осъзнае Неговото безгранично вселенско тяло. Космологията на „Бхагавата Пурана” е сложна система на мислене с множество физични и метафизични значения. За да избегне недовършената картина на Вселената, получаваща се при използване на буквалния подход, „Бхагаватам” комбинира практическото разбиране на астрономията с духовни принципи и концепции, поднасяйки ни една смислена и завършена картина.

Според ведическите писания Вселената се намира в една по-висшата реалност на многообразие в необятното божествено творение.

За разлика от съвременното разбиране, залегнало в основата на Юдео-християнската традиция, ведическите произведения се придържат към концепцията за безкрайния, цикличен характер на времето. В Пураните намираме подробно описание за отделните космически цикли, заедно с информация за тяхната продължителност. Един милениум (юга цикъл) е съставен от четири епохи (юги).

Първата, Сатя-юга продължава 1,728,000 години. Втората, Трета-юга – 1,296,000 години; третата, Двапара-юга – 864,000 години и четвъртата, Кали-юга – 432,000 години. Общо 4 милиарда и 32 милиона години. Хиляда милениума се наричат калпа – един ден на Брахма, полубог, упълномощен от Върховния да ръководи Вселената. Този период се редува с друг - нощ на Брахма с продължителност, равна на деня. Животът съществува на Земята само по време на първия период.

Тогава Вселените се излъчват от порите на гигантското тяло на Бог Вишну. По време на нощта на Брахма цялото космическо проявление бива унищожавано и потъва обратно в тялото на Бога, за да се прояви отново след същия период от време. Всеки ден на Брахма се разделя на 14 манвантара периоди, всеки съществуващ по 71 юга цикли. Обикновено всеки манвантара период завършва с частично наводнение на Вселената.

Според изчисленията в Пураните, в момента се намираме в двадесет и осмия юга цикъл на седмия манвантара период от настоящия ден на Брахма. Това показва, че Земята е на възраст от 2,3 милиарда години от последното унищожение през последната нощ на Брахма.

Общо 453 юга цикъла са минали до началото на този ден на Брахма. Всеки юга цикъл включва прогресия от златна епоха на мир и духовен напредък до крайна епоха на насилие и духовна деградация. В края на всяка Кали-юга Земята практически остава без население, за да бъде отново населена с духовно издигнати човешки същества през следващата Сатя-юга.

Аюрведа обръща специално внимание на времето и начина, по който се проявява цикличния му характер – в живота на отделния човек, природните цикли и космическите епохи. Времето е едно от проявленията на Бога, като Върховен контролиращ. То въздейства на материалните обекти, карайки ги да се променят, да стареят и да се разпадат. Едновременно с това, цикличният характер на времето предоставя на живите същества и нови възможности.

Материалните тела във Вселената попадат под неизменното влияние на фактора време, но душата, която е напълно трансцедентална, не се променя и е вечна по своята същност. Аюрведическите лекари се придържат към индивидуалния хороскоп, за да разберат каква е кармата на душата, попаднала в човешко тяло и така много по-ефикасно да използват превенцията, като основен начин за поддържане на доброто здраве у пациентите си.

Според Аюрведа, дневният режим е изключително важен за доброто състояние на материалното тяло. Ако човек не спи достатъчно през нощта, той се изтощава психически и физически. Когато това продължава достатъчно дълго, може да доведе до дисбаланс на три-доша, а в последствие – и до различни сериозни здравословни проблеми.

Нощта е предназначена за почивка и възстановяване. Ако не се използва правилно, тялото губи имунитета си и се излага на многократно по-голям риск от различни заболявания. Най-доброто време за бодърстване е от изгрева до залеза на Слънцето. Когато човек става от сън преди изгрева, ще усети благоприятното влияние на най-подходящото време за духовен напредък и дълголетие – брахма-мухурта. Ранната утрин е тиха, изпълнена със спокойствие и притежава характеристиките на доброто (саттва-гуна). Тя е подходящо начало за успешен ден, изпълнен с удовлетворяващи преживявания.

Ако човек редовно пропуска това благоприятно време и става от сън след изгрева на Слънцето, за него съществува реална опасност от нисък физически и психически тонус, главоболие, наднормено тегло, липса на ентусиазъм, депресии и други сериозни заболявания. Същият ефект се получава при липса на достатъчно време за ефективно възстановяване и неправилно редуване на труд и почивка.

Обилното хранене вечер, както и приемането на сладкиши или тежки храни преди лягане, увеличава токсините в тялото и може да предизвика проблеми с храносмилането, затлъстяване, кошмари и накъсан сън, както и чувство на перманентна умора. Аюрведа препоръчва да се храним по-леко на вечеря и то преди залеза на Слънцето. Така по-лесно ще си осигурим ранно ставане от сън и успешен старт на деня.

Препоръчва се, основното хранене за деня да бъде около обяд, когато стомашният огън джатарагни е най-силен и храносмилането – най-добро. Храната трябва да бъде съобразена с индивидуалната конституция, сезона и личните ни предпочитания. Тя трябва да се приема спокойно, в приятна обстановка и седнало положение. Бързото хранене на крак е една от основните причини за стомашни проблеми, раздразнителност, наднормено тегло и главоболие. Употребата на опияняващи и възбуждащи средства, спиртни напитки и кафе, тютюнопушенето, яденето на месо, бяла захар и шоколад водят до пристрастяване. Тези трайно намерили място в живота ни съставки са непрепоръчителни според Аюрведа и могат да предизвикат дисбаланс на три-доша, а от там – всякакви видове тежки заболявания.

Аюрведическата терапия изцяло се съобразява с особеностите на времето и цикличния му характер, за да постигне благоприятен резултат при превенция и лечение на различни заболявания. Така например, определени процедури се провеждат единствено в подходящия за целта сезон; съществуват специални изисквания при производството на билкови таблетки, свързани с лунния цикъл; обръща се специално внимание на отделните периоди от човешкия живот.
Активен
DArkAngel
Гост
« Отговор #4 -: Септември 18, 2010, 23:41:13 »

Кратък откъс от книгата
 
Правило № 3
Вашите мисли, възгледи и постъпки се отразяват не само на околната ви среда, но и на вашата способност да привличате подходящите хора.
 
И така, всичко във Вселената е взаимносвързано. Частици от това "цяло" са и нашите мисли, тъй като определят - в една или друга степен - това, което градим и искаме да постигнем. Да го кажем така: човек става това, което си мисли, че е. Нашите мисли и представи също съдържат искрици от всемирната енергия, която обикаля и влияе на Всемира, и затова могат да влияят на жизнената ни среда, в това число и на околните хора. Според Васту, мислите ни привличат като магнити към нас и собственото ни бъдеще - такова, каквото си го представяме. В този смисъл всяка наша емоция и представа, било положителна или отрицателна, изгражда и субстанцията на света, в който живеем.
А това означава, че когато си мислите за мечтаната позитивна връзка, а и за всичко друго, което би ви доставило удовлетворение, вашите мисли съобщават на Всемира, че сте готови да пристъпите и към действия, за да привлечете желаното. Така че случващото се тук-и-сега, било в мислите ви или наяве, определя и бъдещето, което ви очаква. Важно е да осъзнаете тази връзка. И тогава ще можете ОЩЕ СЕГА да направите и следващата стъпка – да съсредоточите мислите си само в нещата, които искате. Казано най-просто, не мислете за онова, което не искате - така само прахосвате енергия. Ако съзнанието ви е насочено към позитивни неща, примерно хармонична връзка, добро здраве, успех, благополучие или щастие, вие не просто ще ги привличате, но и ще отклонявате от своя живот негативните ситуации и преживявания. А най-хубавото е, че това няма да ви коства кой знае какви усилия. От вас се иска нещо съвсем просто: не да се затваряте в черупката си, а да се отворите, да се разкриете - за подходящия човек, а и за още много неща. И съвсем скоро ще се убедите, че тази откритост има и огромна притегателна мощ.
Активен
DArkAngel
Гост
« Отговор #5 -: Септември 19, 2010, 09:31:06 »

ГАЯТРИ МАНТРА

Gayatri Mantra – Източници и значение - Гаятри мантра се състои от 14 думи, или 24 срички.
Aum Bhur Bhuvah Swah Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat
Гаятри мантра – Богинята Гаятри
Богинята Гаятри е инкарнация на Богинята Сарасвати, която е съпруга на Бог Брахма, символизираща шакти или силата и знанието, чистотата и уменията. Сарасвати е богиня покровителка на изкуствата, поетите, музикантите, както и композиторите. Под формата на Гаятри Деви, с благословията на Бог Брахма, се вярва че тя е дарила четирите Веди, или свещенните книги на Индия, на човечеството.
Гаятри мантра – източник и поява
Общоприето е че ведите са източник на истинско знание, думата ‘веда’ означава знание. Богинята Савитри е дала ‘Гаятри мантра’, която още е позната под името ‘Гуру мантра’ или ‘Савитри мантра’, това е една от най-древните мантри, счита се за една от най- висшите и силни мантри изобщо. Тази мантра още се нарича и ‘Майката на Ведите’, може да се намери в Аюрведа, Адхяя, глава 36, стих 3.
Поради нейната голяма сила, Гаятри мантра с течение на времето е станала нещо като запазена марка на брамините, който я използвали и с придобитите сили властвали над обикновените хора. Големият индийски реформатор, Свами Даянанд Сарасвати (Махариши) освободил мантрата от желязната ръка на брахмините и я дал на света, така че тя да може да се ползва от всички. С това, а и други свой действия той премахнал част от заблудата и суеверията на индийското общество и така възвърнал вярата във Ведите.
Гаятри мантра – Полза и значение в хиндуизма
Гаятри, Савитри и Сарасвати са трите богини, представящи трите аспекта на Гаятри мантра, която традиционно се пее 3 пъти на ден. Гаятри е богинята, която се почита в утринната молитва и ръководи Ригведа и ведическия ритуален огън. Всеки грихаста или домакинство, се очаква че поддържа 5 или 3 такива свещенни огъня, за да изпълнява ведически ритуали. На обяд се почита под формата на Савитри и вечерта под формата на Сарасвати.

В санскритския има точни правила за съставянето на поема: римата и дължината не са просто по въображение написани. Счита се че ако тя се изпълнява правилно, изчиства грешните постъпки. Сричките се четат така:  Om bhoor bhuvassuvaha,Tatsa Vitur varenyam,  Bhargo devasya dheemahi, Dheeyo yonah prachodayat
Гаятри мантра е предназначена да ни подготви и помогне за реализиране на божествената енергия, и се счита че тази мантра представлява Върховното божествено. Тя е предавана само на духовно напреднали аспиранти. При правилно практикуване тя дава възможност на човек да навлезе в трансцеденталните полета и да изживее върховното състояние на Бог. Но за да се получи това въздействие на мантрата, е необходимо преди това да се постигнат качества на напълно балансирана личност, да се постигне абсолютна добронамереност, човек да живее изцяло по законите на майката природа. Гаятри мантра се счита за звуковото превъплъщение на божествената форма – Брахма, и във Ведическата традиция и култура е от особена почит. В Бхагават Гита Бог Кришна казва в глава 10, стих 35,
" Brihat saama latha saamnaam, Gayatri chandasaam aham, Maasaanam maarga sirshoham, Ritunaam kusumaakaraha"
"Сред всички химни, аз съм песента, пята на Бог Индра, измежду поетите, аз съм Гаятри мантра, изпята всеки ден от посветените, измежду месеците, аз съм Margasira – Ноември- Декември, измежду сезоните аз съм пролетта – когато израстват цветята."     
Богинята Гаятри е представена седяща в лотус. Тя има 5 лица, който представляват петте прани – прана, апана, вяна, удана и самана, както и петте елемента - татви – земя, вода, огън, въздух и етер – притхви, джала, теджа, ваю, акаша. Тя има 10 ръце, които носят 5тте айодхас или оръжия – шанкха – раковина, чакра – диск, камала – лотус, варада, абхая, анкуша, уджвала, рудракша мала.
В хиндуистките храмове по целия свят се изпълняват огнени церемонии в чест на богинята Гаятри.

Савитри или Гаятри деви.
Четвъртата сила или шакти е Савитри или Гаятри деви, майката на Ведите, както и на варните – класите. Тя представлява знанието, което е свързано с Ведите, Веданта и Чанда. Тя е семето на тантрите и мантрите, както и в шастрите. Нейният цвят е абсолютно бяло, като чист кристал. Тя е шуддха татва, абсолютно чист елемент и нейната природа е чисто блаженство. Тя е аскетична, притежава огън, брилянтност, тапас, духовна сила, тя е силата на повтарянето на всяка мантра, на духовното усилие на йогите и аспирантите. Бидейки напълно чиста, нейната обител е Брахма лока, жилището на Брахма, както и всички свети места имат нейната благословия и присъствие. Тя е вечна и върховна. Тя е природата на Парабрахма – дава освобождение. Тя е силата и богинята  на Брахма, брилянтността на свръхсъзнанието. Всеки бива пречистен, ако докосе нозете й. Когато пеем Гаятри мантра ние отправяме молитва – „О, Велико Слънце, нека твоята светлина осветли моят ум и мойте емоции.”
Гаятри мантра развива интелигентност, знание, мъдрост, разширява съзнанието. Гаятри се дава на децата в тяхната 8-ма година, когато те започват своето академично обучение. Повтаряйки тази мантра, възприятието и вниманието са добри, паметта е силна, интелигентността е голяма. За да развием осъзнаване, мъдрост и разбиране е необходимо да се практикува Гаятри мантра по 24 пъти всеки ден.  Свами Сатянанда казва – "Не подценявайте силата на мантрите. Не е необходимо да разбирате точно значението, но да се свържете с вибрацията, която се създава от пеенето на мантрата. Ако успеете да се свържете с вибрацията, тогава с течение на времето ще усетите и точките по тялото, в който да се концентрирате по време на различните мантри. Тогава мантрата става мощно средство за духовен растеж и развитие."
Активен
DArkAngel
Гост
« Отговор #6 -: Септември 19, 2010, 13:24:31 »

Четирите Веди
3. 1. Риг Веда

Риг Веда (Веда на стиховете) е най-древната и най-важната от четирите Веди. В сегашния си вид тя съдържа 1028 химна, организирани в десет книги, наречени мандали. Размерът им варира, а единствено първата и десетата са приблизително еднакви по обем. Отделните части са с различни автори и датират от различни периоди, докато фактическата им възраст е неясна. Повечето изследователи датират Риг Веда във второто хилядолетие преди новата ера, но има и много по-ранни датировки. Независимо от точната ѝ възраст, тя е сред най-древните текстове в света.
3. 2. Сама Веда

Сама Веда (Веда на песнопенията) се състои от 1 549 станси (строфи), в голямата си част (с изключение на 78) взети от Риг Веда. Сама Веда служи за помагало на свещеници, участващи в жертвоприношението сома. Самата подредба и употреба на стиховете е изцяло зависима от самия ритуал.

Химните на Сама Веда се пеят с точно определени мелодии.
3. 3. Яджур Веда

Яджур Веда (Веда на жертвените молитви) се състои също основно от стихове, заимствани от Риг Веда. За разлика от Сама Веда, тя е приложима към жертвения ритуал като цяло, а не само по отношение на жертвоприношението сома.
3. 4. Атхарва Веда

Атхарва Веда (Веда на жреците) се различава от другите веди в това, че не е изцяло религиозна по своя характер и няма връзка с жертвоприношението сома. Тя се състои основно от заклинания за зло и благословии, както и такива срещу враговете, демоните и магьосниците или донасящи полза и вдъхновяващи любовта и щастливия семеен живот. Атхарва Веда съдържа и текстове, призоваващи здраве и дълголетие, покровителство при пътуване, дори и успех при игра на хазарт.
Активен
Страници: [1]   Нагоре
Отиди на:  


Подобни теми:
Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
публикация
Практическата мъдрост
Видео клипове
Georgio 3 799 Последна<br />публикация Януари 30, 2011, 19:57:36
от shining_star
Източна Мъдрост
Духовни учения
fayri 8 1108 Последна<br />публикация Октомври 26, 2011, 11:08:19
от artist5
Чиа (Chia/Salvia) – древната храна на бъдещето
Природосъобразно хранене
Sunshine(sun) 4 6222 Последна<br />публикация Февруари 18, 2012, 23:53:41
от Sunshine(sun)

Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright