Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: ВОДОЛЕЙ  (Прочетена 1645 пъти)
Веселин
***
Неактивен Неактивен

Публикации: 228


 • Град: Пловдив
 • « -: Май 13, 2010, 13:48:18 »

  Източник: http://astro-dar.com/Водолей.html


  ЗНАКЪТ ВОДОЛЕЙ

  Водолей (наред с Рак) е един от най-загадъчните знаци на Зодиака, макар (за разлика от Рак) да не го разбира. За Водолей говорят, че те на практика са посланици от бъдещето или агенти на летящи чинии и без да се обсъжда този въпрос по същество, трябва все пак да се каже, че за подобни мнения има немалко основания.

  За Водолей е характерна голяма студенина и отчужденост от света. Него го интересуват основно менталните идеи, а хората се възприемат само дотолкова, доколкото те възприемат неговите идеи. Но ако Близнаци предават информация, така да се каже, хоризонтално, от един човек към друг, то Водолей използва вертикално съобщение, от небето към земята, тоест идеите към него идват непосредствено от Космоса. Поради това, главните проблеми на Водолей са много специфични, присъщи само на един и неразбираеми от другите зодиакални знаци.

  Първият проблем на Водолей се състои в това да разшифрова пристигналата към него (някак в порядък на озарение или откровение) информация - идея, мисъл, импулс. Това, като правило, е достатъчно сложно, тъй като за адекватното възприемане на принципно нови идеи се изисква винаги разработване на специален символичен език, който Водолей отначало не владее (или просто той не съществува). А обикновено неподготвеният Водолей възприема информация от Космоса на общ (неспецифичен) символичен език, без да знае точното значение на постъпващите към него символи, понякога без въобще съвсем да ги разбира, а понякога само предполага какво представляват те сами по себе си.

  Поради това първата основна задача на Водолей се състои в изработването (в процеса на диалог с водача от отвъдното) на адекватен език, с помощта на който той сам, а чрез него и останалото благодарно човечество биха могли да разберат за какво става дума и каква точно информация се опитва да предаде на Водолей Космосът. Обаче за това се изисква немалко труд и искрено желание да бъдат разбрани нещата, което е присъщо, за съжаление на не всички Водолеи. Поради това, значителна част от тях вървят по света, като говорят странни и слаборазбираеми неща и малко абстрактно проповядват фантастични идеи, които се явяват съвършено суров материал, което те прекрасно чувстват. Неразвитият Водолей мисли примерно така: "Моята работа е да се изказват догадки. А след това ще дойде талантлив човек и ще ги развие в откритие". Грешката на това разсъждение се състои в това, че човек, който е достатъчно надарен да направи откритие по такава неразработена идея, ще го направи и без помощта на Водолея, а на последния ВЕЧЕ е даден ключ и да го завърти е длъжен (кармично) самият Водолей. Впрочем, последното не означава, че Водолеят е длъжен да се занимава с внедряването на своите открития в практиката. Работата му е да разработи нов и адекватен език за неговия информационен канал и да създаде с негова помощ достатъчно подробна ментална конструкция, която ще изрази откровението му на език, разбираем за хората. След това Водолей, като правило, губи интерес към дадената идея, вече като банална и започва да се интересува от следващата.

  Втората основна задача на Водолей се състои в намирането на правилен адресат за своите идеи. Проблемът се състои в това, че обществото, обикновено, не е готово за тях, защото те идват от твърде далечното бъдеще и не са непосредствено реализуеми или самият Водолей не ги разбира достатъчно добре. (Най-често са налице и двете обстоятелства). Бидейки въздушен знак, Водолей кармично е длъжен да предаде своите идеи и не само да създаде адекватен символичен език за тяхното изразяване, но и да научи някого на този език и да предаде своите знания (по-точно, усвоения информационен канал) по-нататък. А това може да се окаже не просто и в задачата на Водолей влиза изработването на точен език, който би бил разбираем не само за него и водача, но и за потенциалните ученици. Поради това, развитият Водолей, като пребивава регулярно в пространствата (особено менталните), които са съвършено недостъпни на останалите знаци, винаги след обозримо време се възвръща на земята и много внимателно следи за наличните в неговата среда в дадения момент ментални интереси и проблеми, за да могат неговите идеи и символичният им език някак да се съгласуват с него. Неразвитият Водолей (като правило), обратното, се стреми да поддържа и засилва своя информационен канал и въобще не е загрижен за това, че обкръжаващите го разбират зле, смятат го за странно ексцентричен или за леко побъркан. Той е крайно независим ментално и често е упорит, с което (подсъзнателно) поддържа устойчивостта на работата на своя поначало слаб канал с крайно нестабилно действие, вследствие на което информацията, която той получава е силно изопачена. Постоянството на Водолей (неподвижен знак), за съжаление, се изразява не в стабилността и устойчивостта на неговата връзка с финия свят, а в тази неотклонност, с която водачът свише СЕ ОПИТВА да направи информационен контакт с Водолея, а също и в това упорство, с което Водолей отстоява и се опитва да пропагандира своите идеи. Макар че, за разлика от Близнаци, той не се стреми към широка популяризация, като често ограничава условията по разпространение на своите идеи сред тесния кръг на приятели и (относителни) единомишленици. Обаче, с течение на развитието на Водолей неговият канал се усилва и става по-устойчив, а смущенията намаляват (но наистина, никога не падат до нула) и тогава му е необходимо да ограничи своето упорство и да обърне внимание на обкръжаващия свят, за който (което Водолей е склонен да забравя, а водачът помни винаги) той и съществува.

  Влиянието на елемента Вода във Водолей се състои в това, че той (възможно подсъзнателно) вижда своята крайна задача в трансформация с обкръжаващата го действителност в съответствие с тези идеи и идеали, които подхвърчат в главата му. Факторът емпатия не му помага в тази посока, но затова пък прави за него изключително важно понятието дружба. Дружбата за Водолей е естествено състояние, което му заменя всички останали типове отношения между хората. Всички хора в света са му добри познати и с всички, които не се противят на това, той дружи, без да влага в това понятие емоционален оттенък, а има предвид общност на някакви интереси. А доколкото на нормалния Водолей като представител на елемента Въздух, може да бъде интересна всяка ментална идея, то количеството на неговите приятели е неограничено. При високо развития Водолей малко неопределеното понятие дружба се сменя с чувство за единство между хората, изпълняващи обща кармична задача или са обединени от една енерийно-информационна структура и цел и осъзнатия принцип на космическо сътрудничество, което ще стане основно в епохата на Водолея. Известната емоционална студенина и отстраненост от обичайния живот отстъпват място на чувството за космическо братство във Вселената, която върви по пътя на еволюцията, където всички живи същества се разглеждат като незаменими, относително самостоятелни и развиващи се части на един голям организъм. Да носи в света това усещане за единство, е една от главните кармични задачи на Водолей.

   

       ОСНОВЕН, ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ ФОН

  Влиянието на първият управител на знака - Уран му дава характерната ментална взривност и непредсказуемост. Какво ще каже или направи в следващия момент Водолеят, не може да знае никой предварително, в това число и той самият. Като планета на висшите откровения Уран дава на Водолей възможност да узнае това, което не е известно на никого и, по-скоро ще бъде известно не скоро, но за съжаление, никога не казва какво да се прави с разбраното от него. Управлението на висшите планети (Уран, Нептун и Плутон) предявява високи изисквания към духовното ниво на човека, който разчита на самореализация под Водолей. Работата е в това, че на ниската и даже средна октава на Водолей човек много слабо разбира смисъла на протичащото с него, като в същото време усеща неговата важност за света. Обаче, като не може да погледне в дълбочина и правилно да постави акцентите, той смята своята ексцентричност за маниер и оригиналният си, понякога до абсурд, начин на мислене като изпълнен с висш смисъл, докато в същото време те са всъщност пяна на повърхността на мощен планински поток. Но да попадне в дълбочината, като остане под Водолей, за него е необичайно трудно. Единственото, което помага на Водолея - това са неговите възвръщания във външната реалност и честните опити за дообмисляне и реализация на полуфантастичните му идеи. Тогава при него започва по-дълбоко развитие на идеята и, като проникне във висшите ментални сфери следващия път, Водолей ще зададе на  водача въпрос, който уточнява получената миналия път идея. По този начин, от една страна, ще започне нейната практическа реализация, а от друга - действително ще пристъпи към осъществяване на принципа на космическо сътрудничество, една от проявите на който се явява помощта на по-висшите според еволюционното им ниво, към по-нисшите -тези, които поискат това.

  Влиянието на първият управител на знака - Сатурн му дава известен вътрешен песимизъм, обикновено не е изразяван явно, но е отчетливо осезаем. Това е свързано с факта, че Водолей работи на границата на настояще и бъдеще, при което първото възприема като минало, често дълбоко. Водолей инстинктивно усеща до каква степен неговите идеи изпреварват времето си и колко малка част от тях може да бъде поне някак осъществена. В същото време Сатурн, при грижливо развитие (тоест дисциплиниране и работа), дава на Водолей възможност за диференциране на своите идеи, според степента на тяхната достъпност за съвременниците, и способност към упорит и тежък труд. Така че развитият Водолей, като се явява при това и неподвижен знак, притежава голяма сила и влияние върху своето общество.

  Своят скептицизъм Сатурн разпространява и върху урановите идеи на Водолей, като отхвърля най-ексцентричните и леки от тях и подлага на грижлив контрол и анализ останалите. В същото време, като излиза понякога на първи план, ограничаващото влияние на Сатурн може да потисне творческия принцип на Уран и тогава човекът престава да се отнася сериозно към своите оригинални идеи и импулси за действие, като ги смята за празни фантазии и постоянно заключва себе си в твърдите рамки на определените (често социално приети) догми.

  По такъв начин, Сатурн заземява Водолей, а Уран го повдига във висшите ментални (и духовни) сфери и балансът между тези два принципа е основна задача на Водолей. През младостта по-често доминира нисшия Уран, тоест неразбираемата за никого лъжлива ексцентричност, независимост и упорство, но след 30 години е вероятна противоположната тенденция, когато на първи план излиза нисшата октава на Сатурн и човекът става извънредно внимателен, прагматичен и ментално ограничен. Обаче, възможен е и противоположният вариант, когато принципът на Сатурн излиза на първи план от самото начало, а влиянието на Уран започва да се усеща едва след развитието на сатурновото влияние. По-скоро, това е по-конструктивно, но на човекът е трудно да повярва психологически в своите скрити възможности за пробив в бъдещето и творчество след 30-40 години сиво обикновено съществуване.

  Независимо от това, действието на Уран при всеки човек, не само у Водолей, често се усеща за пръв път при 40-42 години, при опозицията на неговия транзит към рожденото му положение. При слабо развитие на този стресов период човекът "побеснява", извършва хаотични безумни постъпки, при по-добро - опитва се да разшири съзнанието, защото по това време е силно влиянието на Мировия Разум. На 29 години (транзит на Сатурн върху рождения Сатурн) човек на ново ниво усеща своята отговорност пред света и себе си и има 12 години за размисъл, а на 40-42 години Уран действително дава възможност живота да започне отначало.

   

       СКРИТИ ПЛАСТОВЕ НА ЗНАКА (НЕОБХОДИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕ)

  Влиянието на слабо поставената планета Слънце (управляваща срещуположния знак Лъв) поставя пред Водолей своеобразен акцент на неговата кармична задача, смисълът на която се свежда към БЕЗЛИЧНО участие в процеса на съединяване на идеите на бъдещето с настоящето. Казано иначе, развитият Водолей разбира, че идващите в главата му идеи не са плод (напълно) на неговите умствени усилия, а в голямата си част са всъщност информационни съобщения, крайната цел на които е да се помогне истински в процеса на еволюцията. Поради това неговата воля (принципът на Слънцето) трябва да бъде насочена към създаване на ("своите") идеи и за максимално точно и подробно разчитане на получената отвън информация - това е висока реализация на принципа на елемента Въздух. Инициативата на Водолей се разпространява също върху това какви проблеми на съвременността той ще сметне за по-актуални (от числото на тези, които интересуват неговия водач) и в какво направление ще развива символичния език, на който възприема информацията, и какви уточняващи въпроси ще зададе на самия водач.

  Само при пълно осъзнаване на своята кармична задача и изработване на подобаваща скромност в светоусещането и поведението е възможно за Водолей развитието на това символично положение (тоест заточение на Слънцето) и самореализация. Неразвитото Слънце дава на Водолей усещане за отчужденост от този свят, но и несвързаност с по-фини планове, той сякаш е закачен между небето и земята, бъдещето и настоящето. Неговите смътни догадки му изглеждат единствено верни, гениални, точни и ясни концепции, нереализируеми поради изключителната непреходната инертност и тъпота на човечеството, капризите му, лъжливата му самоувереност и глупава ексцентричност - уникален, несравним и единствен за него възможен начин за поведение. Но в слабостта на Слънцето има и нещо положително и при невисоко ниво на развитие: Водолей все пак е склонен да говори не за себе си. В краен случай - за своите идеи, които се възприемат пак така (подсъзнателно) безлично, като че ли те не са той. Водолей, дори да не се включва емоционално, все пак ще говори с новите познати не за своите, а за техните интереси и ако това е жена, няма да започне веднага да разказва за своите деца и дома, а ако е мъж, няма да направи характерната стойка и да замъкне непознатата към кревата след десетминутен разговор.

   

       ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВИСОКО РАЗВИТИЕ

  Планетата в екзалтация - Меркурий дава на развития Водолей извънредно големи способности за създаване на гъвкави езици, от една страна, постижими от неговите съвременници, а от друга – достатъчно адекватни за предаване на транслираната от него по канала информация. Изработването на такива способности е необходимо на Водолей, за да могат смътните идеи и образи да се превърнат в реални знания. Тази работа на Водолей се явява в голяма степен творческа, защото той пътьом твори нови форми в отвъдното, откъдето водачът му изпраща информация и едновременно определя външния вид, тоест формата на своите концепции, която съвсем не е безразлична за човечеството и в някаква степен влияе на природните закони. Всяка система от понятия и определения променя света: добре премислената го прави по-хармоничен, твърдата и непохватна - безобразен.

  Неразвитият Водолей е склонен да се ползва от твърде откъснати и зле съгласувани понятия, знаци и символи в напразната надежда, че и така ще бъде разбран, поне от който трябва. Той е излишно независим в своите изразни средства и не е склонен да ги развива и усъвършенства. Това се отнася особено за финия свят, всяка информация, от който начинаещият Водолей е склонен да обожествява, без съвършено да разбира, че тя се нуждае от значителна обработка, корекция и превод на по-разбираем човешки език, който самият Водолей е длъжен постепенно да разработи. Да се осъзнае и направи това съвсем не е просто. Обаче Водолей се вдъхновява от общата любов към новото и стремежа да помогне на човечеството в неговото развитие.

   

       СКРИТО, НЕГАТИВНО ВЛИЯНИЕ (НАЙ-ВИСОКО НИВО НА РАЗВИТИЕ)

  Влиянието на планетата в падение - Плутон - символизира трудността за практическо осъществяване на идеите на Водолей, които изискват, на практика, принципно преустройство на съществуващото положение на нещата. Неразвитият активен Водолей действа в много отношения деструктивно, като разрушава своето обкръжение, което не е способно да възприеме чуждите, но енергични мисъл-форми и в това се проявява нисшата октава на Плутон. Развитието на това символично положение означава осъзнаване, от страна на Водолей на необходимостта от подробна и всестранна трансформация на реалността на основата на неговите първоначално достатъчно абстрактни идеи. Трудността (символизирана от падението) тук се състои в това, че Плутон дава или твърде външно практически, или твърде фин план на работа, еднакво трудни за Водолей с неговите малко абстрактно-ментални категории. Обаче, като цяло, значението на това символично падение, също както и екзалтацията на Уран в Скорпион, се нуждаят от малко по-подробен и грижлив анализ, от колкото се разглежда тук.
  Активен
  fenmen
  *
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 7

  « Отговор #1 -: Септември 09, 2011, 21:43:17 »


   Зодия Водолей
  (20 януари - 18 февруари)

   
  Девиз: “Аз знам!”
  Стихия - Въздух, качество - неподвижен
  Скъпоценни камъни: тюркоаз, аквамарин, сапфир, топаз, оникс
  Метал - алуминий; цвят - небесносин
  Планета управител - Уран
   
  Личност
  Ако трябва да бъдете описани с една дума, то тя е независими. Най-много цените свободата си и най-добре се чувствате сред приятели. Бракът, с ограниченията които налага, ще ви накара да се чувствате не на място дори в собствения си дом. Затова предпочитате необвързаните с договори и клаузи отношения. Вашият партньор трябва да ви впечатли с оригиналността си, с нетрадиционно и освободено от предразсъдъци поведение, което в никакъв случай не бива да е пошло. Вие цените хората като цяло, но понякога може да не забележите достойнствата на човека до вас. За вас приятелството и разбирателството са изключително важни и лесно успявате да си създадете безброй приятели навсякъде, където отидете. С интерес изслушвате чуждите истории, но вашата собствена предпочитате да запазите само за себе си. Във всичко, което правите, влагате частица от неповторимата си оригиналност. Съумявате във всяка ситуация да намерите начин да се справите блестящо. Трудностите не ви притесняват. Доста разсеяни сте и може да не помните дори името на някого, но със сигурност знаете, че той носи жълти чорапи или че е влюбен в някоя кинозвезда. Много често се случва да пренебрегнете любимите си хора, за да помогнете на някой приятел. Вие сте толкова постоянни в своите странности, че хората казват за вас, че сте “странна птица” с цялото възхищение, което може да се вложи в този израз.
   
  Качества
  Положителни: независимост, оригиналност, прогресивност, добър приятел, човечност, идеализъм, интелигентност.
  Отрицателни: невъздържаност, ексцентричност, индивидуализъм, непрактичност, липса на емоции, хаотичност, разсеяност
   
  Външен вид
  Мъжът Водолей - ръст висок, тяло - стройно и слабо; кожа светла, бледа. Очи - големи и красиви, тъмносини или кафяви на цвят, красиво очертан нос, широко чело, месеста брадичка, дълги пръсти и крайници.
  Жената Водолей - висока на ръст, със слабо тяло; коса права, светло кестенява или руса. Лице бледо, неголям нос, лунички по бузите. Кафяви или светли очи, замечтан поглед; тънки устни, дълъг врат.
   
  Здраве
  Метаболизмът е подложен на колебания под влиянието на геофизични фактори (особеност, характерна за въздушните знаци). Болестите са неочаквани, внезапни, остри. Предразположени са към преумора, стрес и неврози, заболявания на кръвообращението, разширени вени и флебит, спазми, цистит, ангина, дихателни проблеми, травми на крайниците, простудни заболявания, главоболия, анемия, малокръвие. Склонни са да водят природосъобразен начин на живот, употребяват вегетарианска храна. Избягват традиционната медицина, доверяват се на алтернативната.
  Препоръки: Укрепване на нервната система. Повече сън, спокойствие, тишина. Медитация, дишане на чист въздух, разходки сред природата, екскурзии. Употреба на повече течности.
   
  Храни
  Растения - трепетлика, глухарче, лен
  Аромати -
  Хранене: - Храни съдържащи магнезий, калций, натриев хлорид (готварска сол). Моркови, салати, чушки, тиквички, зеле, листни зеленчуци, картофи, керевиз, червено цвекло, ряпа, грах, брюкселско зеле. Киви, ананас, кайсии, праскови, грозде, бъз, малини, френско грозде, боровинки. Черупкови плодове, бобови храни. Зърнени храни (ечемик, соя, кафяв ориз, ръж) и техните кълнове, ръжено брашно, трици. Растителни мазнини – зехтин, сусамово, соево, орехово, тиквено олио, сусамов тахан.
   
  Работа
  Области: наука, научноизследователска дейност, компютри и интернет, електричество, авиация, фотография, астрология, астрономия, космически изследвания, телекомуникации.
  Професии: изобретател, компютърен специалист, програмист, фотограф, електротехник, астролог, учен, радиотехник.
   
  Известни личности
  Владимир Димитров (Майстора), Стефан Стамболов, Атанас Буров, Христо Стоичков, Ванга, Моцарт, Шуберт, Менделсон, Мане, Моне, Байрон, Стендал, Чехов, Ромен Ролан, Жул Верн, Чарлз Дикенс, Жорж Сименон, Галилео Галилей, Николай Коперник, Чарлз Дарвин, Менделеев, Томас Едисон, Лагранж, Томас Мор, Борис Елцин.
   
  Дамски блузи с вашия зодиакален знак изработен от кристали Сваровски
   
   
  Активен
  ИНТИ
  *
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 11


  بشرى - أحلى كلام

  « Отговор #2 -: Септември 10, 2011, 14:06:29 »

  СТЕФАН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ (cefules)
      Раздел: ПОВЕСТИ И РОМАНИ

   

  Той помнеше предишните си съществувания. След всяка смърт Скитникът се раждаше десетки години назад. Помнеше грешките си, които още не бяха извършени. Наясно беше, че нищо не може да промени в този си живот, щом някой ден отново ще се роди такъв, какъвто се помнеше в бъдещето.

  Всеки път просто се опитваше да живее, наясно единствено с това, че следващия път оскъдицата ще е по-голяма. Първо без компютри, после и без телевизор, без електричество, книгопечатане, компас, барут... Някой ден щеше да е в пещера и да знае, че земята е кръгла и се върти около слънцето, което от своя страна е малка звезда в сравнение с останалите. Дивак със знания за протоните и неутроните, наясно с факта, че светкавицата е електричество, а не копие в ръцете на богове.

  Друг на негово място със знанията си би се опитал да придобие власт, да завладее света дори. Той рядко си позволяваше охолство, дори далеч по-малко, отколкото бяха възможностите му.

  Съблазняваше го понякога идеята да ускори хода на историята. Да спаси света от множество заблуди. Можеше да спести много безсънни нощи на трепетни умове, изтощени от преследване на погрешни цели. Да дари познанието си и да избави историята от много заблуди.

  Но помнеше бъдещето, и то с болка и отегчение. Често там, в неслучилото се, някога и някъде чувстваше себе си излишен. Открито беше вече всичко онова, което той би могъл преди това да открие. Създадено онова, което е можел да създаде. Постигнато постижимото и за неговите способности. Не искаше да лишава стремящите се към истина от собствените им заблуди, озарените интелекти от откритията им.

  Освен това Скитникът беше авантюрист, човек на играта. А за да я има, трябваше да спазва правилата й. Играта - онази, чиито правила не искаше да нарушава, беше да живее в условията на научния и технологичен прогрес на времето, в което се е родил.

  Често му липсваше храна, която още не можеше да бъде произведена.

  Често искаше да прочете автор, който още не се е родил.

  “А ако все пак моите действия могат да доведат до промяна и той никога, никога не се роди?”

  Махваше с ръка. Съмняваше се. Да, гледаше да е встрани от глобалните събития, но по-скоро от суеверие и за да не наруши неволно условията на своята игра. Иначе дълго време се съмняваше във възможностите си да промени каквото и да е било. А когато разбра, че може, реши, че трябва да стори нещо наистина драстично, за да се отрази то на бъдещето.

  Много скоро знанията му в насоката, в която беше развил интелекта си, изгубиха всякакъв смисъл и значение. Като ИТ специалист от началото на двадесет и второто столетие беше в стихията си единствено в условията на технология, която дори и малко назад във времето не можеше да бъде произведена.

  Беше интересно да научава неща, които в бъдещето – неговото минало, не му изглеждаха необходими. И имаше чувството, че навлиза все по-дълбоко и по-дълбоко във вътрешността на принципа.

  “Бленувах да върна цяло човечество в пещерите...” - усмихваше се горчиво, щом носталгия свиеше гърдите му.

  Обичаше да пътува до градове, в които е бил някога в бъдещето. Виждаше ги все по-тихи и по-пусти.

  Понякога беше вълнуващо да е свидетел на началото на грандиозен проект. Тогава се просълзяваше. “Дали ще видя някой ден как са се градели пирамидите?”

  Но по-често го болеше. Преди в бъдещето мечтаеше за тишина, а носталгията му беше към морално остарели неща, заменени от по-модерни, при това от сравнително по-скоро. В рамките на един живот.

  Сега му липсваха по-модерните. Обяснимо беше - освен удобствата, които щяха да му донесат, с част от тях беше свързано неговото минало.

  Гледаше ту с ирония, ту затрогнат блесналите очи на поредния свой съвременник при вида на поредната “модерна играчка”. Понякога чувстваше завист. Понякога - чиста и силна обич към наивността. Случваше се едва да се сдържи да каже или направи нещо, молеше се за онзи ден, когато ще се прероди в динозавър.

  Понякога се чувстваше най-излишното същество. Във всеки е заложена, макар и като искрица, мисълта, че колкото и ненужен да е, човек е част от своето време. Той беше чужд. Изгнаник във вековете. Скитник във времето.

  Свикна да живее в условията, създавани в резултат на обществено-политически грешки, които знаеше, че скоро ще бъдат осъдени и заклеймени сурово.

  Дори се учудваше на себе си колко леко приема несправедливостта и масовите заблуди.

  По-трудно му беше да се примири със себе си, когато разбра защо всъщност толкова лесно се примирява. Това, което тепърва трябваше да изживее и за което знаеше, че ще бъде осъдено от историята, сега повече от всякога му приличаше на онова, с което щеше да бъде заменено. Ако се бунтуваше за нещо в своето време, причината беше, че малко или много все пак се заблуждаваше, че нещо се променя.

  Различна му се струваше само технологията, в това число и технологията на власт, идея и философия, но дълбоко в принципите си нещата бяха същите. И неизбежно водеха натам, откъдето той идваше.

  Запечата в съзнанието си отчаянието в очите на осъдени, които някога щяха да бъдат реабилитирани и пред тях да се прекланят хора, странно приличащи на тези, които сега ги осъждаха.

  Бързо, много бързо той, хакерът, бунтарят в първото си съществуване, свикна с мисълта, че е пасивен дух. Дух, безразличен към всички останали. По-лош дори от страхливец, който има поне съвестта си. И угризенията си.

  Едно от съществуванията си прекара като отшелник мъдрец. Все едно беше стигнал онази по-висша, но и далечна цел на своето пътуване, в която щеше да бъде вече в пещерния свят. Наслаждаваше се на следите от реактивните самолети, но беше успял да забрави тези толкова ненужни неща и гледаше на тези следи като на “бразди от белите волове на Небесния орач”.

  Друго свое съществуване прекара из лудниците, на два пъти срещна хора, които толкова точно и детайлно разказваха за бъдещето, сякаш бяха като него.

  Бяха повече от него. Без да имат знанията му, те предвиждаха какво ще се случи със света. Но не бяха способни да разберат какво се случва в настоящето им. И тези, които обичаха, ги затваряха като болни и ги поболяваха. Така се поболя и той. И в това състояние позна за кратко една търсена дълго, дълго истина. Но бързо след това умря, а когато се роди отново, помнеше всичко друго, само не и нея. Защото, ако Скитникът я помнеше, не би успял повече да съществува.

  За разлика от всички останали трупаше култура без проява на воля. Проява на воля имаше, когато искаше да се лиши от част от товара й.

  Новите за другите книги някога беше чел като класика. При това на различни езици в различните си съществувания. И всеки път - през призмата на различен житейски опит. Например - четиринадесетгодишен, но със сбор години от всичките си съществувания триста и четиридесет. Или шейсетгодишен, но съществувал значително по-малко от четиринадесетгодишния.
  Активен

  Fifi
  **
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 45


 • Град: Вселената
 • Tрудно е да си скромен,когато живееш в Млечния път

  « Отговор #3 -: Септември 10, 2011, 20:20:48 »

  : СУПЕР!! Най-сетне една тема за ВОДОЛЕЯ! (присъединявам се и аз в клуба) Благодаря за статиите, чудесни са!! Абе ние водолеите сме си уникални и многооо скромниии. хахаха Намигване
  Активен

  Ако можеш да си орел, не се напъвай да си пръв сред гаргите!
  Страници: [1]   Нагоре
  Отиди на:  


  Подобни теми:
  Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
  публикация
  Легендите за зодиакалните знаци-Близнаци,Везни,Водолей
  Астрология и нумерология
  Mistic_Aqua 0 817 Последна<br />публикация Юни 07, 2013, 12:42:24
  от Mistic_Aqua

  Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
  Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright