Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Петият(електрическият) етер  (Прочетена 1840 пъти)
Админ
Дидо
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 1131


 • Град: Варна
 • dean.radnev
  WWW
  « -: Февруари 03, 2010, 23:22:20 »

  Откровението се проявява в петото поле. То се нарича Царството. В петото поле се поемат силите от всички предишни четири полета на подготовката. В съвършеното равновесие, до което се е достигнало сега, се проявява Божественият образ. Небесният човек е роден.
  (Ян ван Райкенборг, Седемте полета на микрокосмоса)

  За да разберем проявлението на действието на 5-ия етер - наричан също така огнен етер - може би ще ни помогне, ако разгледаме сегашното състояние и въздействията на първите четири етера в преходния свят. С помощта на статията на Ян ван Райкенборг тогава ще е възможно да разберем чрез реверсия плюс аналогия на осезателните влияния на етерите за първоначално замисленото им въздействие. Прилагайки принципа на реверсия, възможно е да се изследва в природата, каква идея стои зад тази природа и как би могла да бъде устроена първоначалната природа. Същевременно така се узнава какво трябва да направи един човек или от какво да се откаже, за да направи себе си годен за тази чиста природа. Така всички основни качества, които са познаваеми и близки в преходния свят се обръщат.


  Полето на напрежение на преходния свят

  Светът, в който се намираме, е изграден от полета на напрежение, които се хранят и поддържат от явяващите се напрежения. Последните възникват между два противоположни полюси. Между тях протичат процесите на развитие на двуполюсната природа. Може би следните примери ще изяснят изходната точка на нашите разсъждения.
  Атомите са градивен материал на материята. Те се състоят от едно ядро и кръжащи наоколо електрони, които са свързани с ядрото посредством електромагнитно напрежение. Мускулите на хората и животните функционират чрез такива различия на напреженията и овладяването им. Нашите постижения често са резултат на големи усилия и напрежения. Творенията на изкуството се оценяват преди всичко според това, какво е напрежението, което може да бъде възприето от слушателя или наблюдателя. Музиката става чуваема от разликата в напреженията (опънатата кожа на барабана, напрегнатите устни на тромбониста, обтегнатите струни на пианото) и “превода” им, направен чрез ухото.
  Също и в обществото се сблъскват безброй полета на напрежения. Те въз-никват от стремежа за себеосъществяване на хората и се проявяват в растеж и експанзия. Тъй като не всички имат еднакво участие в това, възникват проти-воположни интереси и конфликти. На растежа се гледа като на важен критерий за здравето на индивида, на групата, на предприятията, на икономическата система или на цялото общество.

  Съзнанието расте от опита, който се получава от напреженията. Ритъмът е една определена поредица от движения, където повтарящите се движения създават също така едно напрежение.

  Ако се вгледаме по-внимателно в различните форми на полетата на напрежение, ще различим три важни аспекта:

  • всяко поле на напрежение има център;
  • всяко поле на напрежение се концентрира около едно ядро;
  • всяко поле на напрежение обхваща, блокира в себе си една сила или я държи затворена в себе си.

  Полетата на напрежение са ограничени. Чрез и в тези граници тяхната си-ла остава затворена и откъсната от другите полета на напрежение. Така силата, която е свързана с ядрото, остава вътре в собствените си ограничения. Този строеж е изразен ясно в структурата на атома. Огромната сила, затворена в тези граници – както е при атома – не се нуждае от доказателства.

  Всичко, което стига до сетивните органи, е ограничено и се отличава чрез границите или външната страна на другите форми. Така реалността на ежедневния живот за повечето хора се състои от външни страни, а относно съдържанието се спекулира. Който успее да пробие една такава външна страна, бързо ще открие, че вътрешните страни са съставени също така от външни страни.

  Значи, земният живот се състои и поддържа от напрежения. В този процес взимат участие четири етера: химическият, жизненият, светлинният и отразяващият етери. Тези четири етера действат в едно замърсено и развалено състояние.


  Четирите етера на преходната природа

  Всеки от четирите етера дарява на природните светове, в които се проявяват, определени способности и качества: например веществен растеж, креативност, стремеж към творчество, продължаване на рода, възприемчивост чрез сетивните органи и съзнателна мисловна енергия. Химическият етер отговаря за биологичните процеси на растежа и на обмяната на веществата, като тук важна роля играе асимилирането и отделянето. Чрез него индивидуалните форми се поддържат в изправност.

  Обръщането (реверсията) на първоначалните функции на етера от непреходния свят в този случай означава следното: Вместо на формира прасубстанция, съответстваща на божествения план на откровение, дейността на замърсения химически етер в преходния свят води до кристализация. Под високо налягане, чрез напрежение във всяка отделна частица възникват минерали и се формират кристали, чийто отличителен белег е тяхната твърдост. Това може да се наблюдава най-добре при човека; как първоначалното меко и нежно веществено тяло по-късно се втвърдява в една чуплива и склерозирала фигура.

  В първото жизнено поле виждаме как Духът се стреми към концентрация на прасубстанция. За добиване на форма, още не може да се говори в това жизнено поле. В това първо жизнено поле става въпрос само за свързване и събиране на прасубстанция. Ядрото на съзнанието на това жизнено поле има задачата да придаде на тази маса свой собствен характер, своя собствена вибрация. Чрез химическия етер се развиват процесите на асимилация на вещества и енергии. Освен това, започва тяхното въвеждане в жизненото поле, в което основната идея, окончателният образ вече трепти като едно слабо изображение.


  Жизнен етер

  Вторият етер или жизненият етер прибавя към вече наличните етери творчески и размножителни способности. Част от тази енергия човек използва за да се изразява писмено или устно (чрез музика, писменост, изобразително изкуство, архитектура), а друга част за запазване на вида си.

  В случая обръщането на първоначалната функция на този етер означава след-ното:
  Вместо да се разкрие в съответствие с Божествения план и безбройните му аспекти, действието на жизнените етери се ограничава във веществената жизнена област до поддържане в добро състояние и размножаване на личното, индивидуалното. Следователно, същественото на тези етери се ограничава върху една малка яйцеклетка, от която отново може да произлезе само кристализация. Тези последици могат да бъдат забелязани в индивидуализацията на почти всички жизнени проявления.

  Във второто жизнено поле виждаме, как, на базата на получената в първото жизнено поле концентрация на прасубстанция се развива способност за съзнателно разпространяване на диференциацията. Ядрото на съзнанието на второто жизнено поле може да дари на наличния, вече концентриран материал за обработка, всяка вибрация и всеки нюанс, който желае. Характерното за първото работно поле единство, е превърнато във второто жизнено поле в безгранично многообразие. Така се създава възможност за проявление, в рамките на божествения план, на всяка съзнателна форма. Така във второто поле идеята придобива цвят. Именно по този начин се осъществява едно свързване на градивни вещества и жизнени сили. Постъпващата жизнена сила предизвиква един слаб светлинен лъч, който се оповестява като цвят в многообразието на диференцирането.
  Активен

  Админ
  Дидо
  *****
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 1131


 • Град: Варна
 • dean.radnev
  WWW
  « Отговор #1 -: Февруари 03, 2010, 23:24:29 »

  Светлинен етер

  Третият етер или светлинният етер дарява сетивата със способността за възприятие. Светлинният етер освобождава сили, чрез които могат да се развият сетивните органи. През положителния полюс се регулира кръвната циркулация. При хората и висшите животни се пробужда топлинната енергия в кръвта. Третият етер дава възможност за опитности.

  Обръщането в този случай означава:
  Вместо да подкрепя Божествения план в неутрално равновесие и съвър-шено подчинение, човек се оставя да бъде подбуждан от своите насочени към земното сетива. Подхранван от светлинния етер, той отново и отново бива въвлечен в борба чрез собственото си самоутвърждаване и от стремежа си към лични цели. Светлинният етер оцветява сетивните му възприятия, докато човек проектира навън индивидуални преживявания и очаквания. По този начин борбата става на живот и смърт и разгорещява кръвта и сърцето.

  Идеята, която лежи в основата на микрокосмичния божествен план образува в първото жизнено поле единството на създаващото се. Във второто жизнено поле се развива богатството от възможности, които се съдържат в това единство. В третото жизнено поле се изразява това създаващо се богатство; то се оповестява чрез повишена топлина, пламък, огън и светлина. Но изпълненият с жизнена топлина тих стремеж, който се развива в третото жизнено поле, е една потребност, освободена от желание. Той изхожда от всеки атом и познава само едно тихо горене пред лицето на Бога, едно свято сияние.


  Отразяващ етер

  Четвъртият или отразяващ етер, носи със себе си и способността за фор-миране на мисли и чрез това дa се стигне до познание и осъзнати знания.`

  В случая обръщането му означава:
  Вместо да опознае първоначалната вътрешна мисия, която е заложена в основата на всяка форма на откровение, човекът се ограничава до това, да наблюдава и да анализира външните форми. По този начин, човешкото съзнание усилва и отразява собствената си разделеност. Разумни аргументи са резултатът на отразяването чрез разума и се базират върху собствени възприятия и напрежения.

  Творческото съзнание, което се проявява в третото поле в своето пробуждане като огън, като светлина в изобилието на концентрирана прасубстанция, в четвъртото поле се свързва с божествената мъдрост. Ръководено от ядрото на съзнание на това поле, то става едно цяло с мъдростта на Божествения план. Цялото работно поле се възпламенява от божествената мъдрост, тя е във всяка частица на сферата. Ядрото на съзнанието разбира целта, вътрешната мисия на всяка частица, на всички вибрационни нюанси. Сам Бог напълно се отразява в това състояние, Бог съзира себе си в собственото си творение, бъдещия човек.


  Петият етер

  Петият етер се проявява във веществения свят като електричество. Тази енергия, която определя ежедневието предимно в модерните индустриални страни, е в действителност овеществена форма на астрална енергия. При по-задълбочено наблюдение на действието й, също и тук е възможно чрез метода на обръщане да се доближим до първоначалните й качества и способности.

  Погледнато от позицията на науката, електричеството е форма на материята и материята е форма на електричеството. Материята е съставена от атоми, а атомите са съставени от електрони, които са свързани с едно ядро посредством електрическо напрежение. Който е в състояние да проникне в същността на електричеството, той може да разбере и материята.

  От тези разсъждения може да стане ясно, че така също, и материята на земното жизнено поле, и електричеството, проявяващо се в него, са неразривно свързани едно с друго. Но това, което първоначално бе заложено в Божествения план, тук се проявява като разделена материя, докато електричеството е напрежението, предизвикано посредством затворените в материята първоначални и творчески сили на петия етер.

  При процеса на обръщането става ясно, че практическото приложение на електричеството, така както го наблюдаваме в ежедневието, представлява също така едно преобръщане на първоначалното му проявление.

  Немислимо е съществуването на индустриалните общества без електри-чество. Изглежда така, сякаш чрез използването на тази енергийна форма, човек все повече става независим от материята.

  • Той произвежда и използва инструменти, които удължават, допълват или заместват неговите сетивни органи;
  • Чрез навлизането на електромоторите, дейността на човека не зависи вече само от собствените му възможности и сили;
  • Чрез навлизането на изкуствената светлина и часовниците, той вече е наст-роил собствения си ритъм, съгласно своите нужди и вече не дава възможност на природата да определя живота му.
  • С помощта на компютрите, той е сътворил своя собствена действителност, която определя като “виртуална реалност”.

  Петият етер е етерът на реализацията. Затова също се казва, че този етер ще вземе от човека това, което той не е реализирал, и ще подсили това, което той е осъществил, служейки на Божествения план. В своя свят на опитности, чрез този етер човек се откъсва от действителността, от формата, от проявлението. Тъй като той не успява да се прояви всеобхватно, той имитира тази способност с помощта на електричеството и създава една универсална информационна мрежа, от която всеки компютърен потребител може вече да придобие и обработва наличните познания.

  При пускането на електричество в действителност се проявяват две качества:
  Първо: електричеството е в състояние да привежда в движение. Едно дви-жение например, получено чрез динамо, се превръща в електрическо напре-жение, което от своя страна служи за това, да задвижи мотор, да светне лампата или да загрее котлона. От научна гледна точка електричеството се създава чрез съпротивлението на материята срещу движението.

  Второ: електричеството е в състояние да привежда информацията в образи или пък шумовете в електрически импулси, които евентуално, чрез различни информационни носители от предавателя се прехвърлят към получателя. И в двата случая се прилага способността на електричеството да насочва магнитно атомите. Тази способност за влияние върху градивния материал на природата е характерен отличителен белег на преходната природа.


  Отличителни белези на преходната природа

  Както електричеството, така и чистата астрална енергия, са в състояние да управляват или изменят природните форми. Но тя притежава една по-висока вибрация. Мадам Блаватска говори за разлики в трептенето между 30 м/сек до 180 000 км./сек. Тези вибрации са в състояние да управляват божественото ядро в човека и да го разкриват.
  Затова, всеки който иска да върви по този път към завръщането, не трябва да изпуска целта пред себе си, да вземе правилните мерки и да се ориентира от първоначалната сила, която стои зад всички явления.

  Това определение има твърде много веществени последици. Личността е съставена от различна по сгъстеност прасубстанция и чрез напрежение се под-хранва и запазва цяла. От друга страна, тя е ограничена и затворена в себе си. Така тя принципиално е негодна чрез собствените си сили да извърши необхо-димите промени, правилното магнитно преустройство, тъй като новата структура е противоположна на старата. Ако старата структура се изложи директно на астралната сила, то тя ще изгори като поразена от гръмотевица.

  Откровението на Божествения план е възможно само за такова съзнание, което не почива върху земните полета на напрежение и което е формирано във и чрез Божествения Дух и поема ръководството в един подготвен за това човек. Ядрото на това откровение не свързва към себе си “нисши” сили, то излъчва получените “висши” сили.

  Матрицата сега е подготвена. Откровението може да започне, но не в четвъртото поле, в което все още не цари достатъчно равновесие, защото там царува отразяващият етер. Откровението започва в петото поле. Това поле се нарича царството. В петото поле се поемат силите от всичките предишни полета (полетата на подготовка). В съвършеното равновесие, до което се е достигнало, се разкрива сега Божественият образ. Небесният човек е роден. Махатма засиява в Божествена светлина. С това делото (творението) на Светия Дух в първата инстанция е завършено.


  Обратен път

  Личността следва един постепенен процес на възстановяване, за да се попречи на денатурирането й от едно внезапно и силно прикосновение. Тя върви по Гностичния път. С помощта на Божествената сила, която присъства винаги и навсякъде и Гнозиса, дегенериралата личност, източник на постоянни на-прежения се преобразува в нова, родена по Божията Воля и Сила. По този път на Трансфигурация, който е описан изчерпателно в литературата на Розенкрой-церите, се различават пет степени: познание, стремеж към духовно оздравяване, себеотдаване, поведение в живота и Трансфигурация.

  В първата фаза - познанието, свързаната с природата личност разпознава Гностичната сила. Силата използва при това отразителните способности на четвъртия етер. Изразено поетично: “Гнозисът зове хората”. След това човекът встъпва в пътя на духовното оздравяване. В него се пробужда мощен копнеж за изцеление.

  Гнозисът го докосва в кръвта с помощта на третия етер. Подпомогнат от способността на двата по-висши, но все така още дегенерирали етера, сега пад-налият човек се свързва с освобождаващата светлинна сила. В неговата кръв се прибавя един одухотворяващ елемент и процесът на новораждане може вече да започне съгласно думите: “Да бъде не моята воля, а Твоята воля”.

  Всяко възникване се създава от една духовна идея, от един духовен план. Когато духът започне да твори, тогава първо е идеята, първообраза, който се подтиква от волята на Духа към осъществяване, към откровение. Около този първообраз Духът концентрира прасубстанция и я подготвя за това, след приключването на подготвителния процес, да служи на първообраза като средство за откровение.

  И тогава, накрая, небесният човек може да се разкрие с помощта на петия етер и “Махатма заспива тялом в божествената светлина”.
  Активен

  Страници: [1]   Нагоре
  Отиди на:  


  Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
  Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright