Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Природна магия  (Прочетена 1684 пъти)
Админ
Дидо
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 1131


 • Град: Варна
 • dean.radnev
  WWW
  « -: Февруари 03, 2010, 23:18:28 »

  Човекът е способен да вижда символите на вътрешния свят във външния свят. Често той самият създава такива символи и действа като маг, който с помощта на тези образи привлича, получава и предава дадените му сили. Различават се две основни линии на поведение: на вътрешно освободения човек, използващ първоначалните символи за освобождаване на божествените сили у своите ближни, и на човека, привързан към земята, често ползващ се от същите символи, за да извика природните сили за земни цели.

  Обикновено понятието "магия" се употребява във връзка с "източните мъдреци", "чародеите" и "целителите". Предполага се, че магията с помощта на ритуали и заклинания манипулира висши или низши сили, хора, животни и вещи. В това отношение се говори също и за "бяла", или добронамерена, "черна", или дяволска, и "сива" магия – смес от двете. Фактът, че тези три форми на магия присъстват в ежедневието на обикновения съвременен човек, не е широко признат.

  Хората общуват помежду си чрез жестикулиране, утвърждаване, въпроси, заповеди, обещания и заплахи. Те се изразяват с помощта на думи, жестове и, понякога, символи. Произнасят думите, за да бъдат чути, а символите и жестовете ползват, за да кажат нещо, без да прибягват до думите, или да подчертаят и усилят смисъла им. Степента на разбиране или изразяване зависи от нивото на съзнанието. Както висшите, така и нисшите ценности могат да бъдат задействани и да изпитат влиянието на думите, жестовете и символите. Резултатът ще зависи от мотивите на говорещия и от нивото на съзнание на възприемащия. Последният усвоява всичко с помощта на своите органи на чувствата и може, ако живее осъзнато, или да се отвори, или да се затвори за това, което среща. Този начин за убеждение използват в рекламата. Продуктът се свързва с много изразителен символ. При това често се използват символи, които за други народи са святи. Взаимовръзката "символ-продукт" има за цел да предизвика у адресанта представата, че предлаганият продукт може да му донесе щастие, слава, власт, богатство, здраве и др. Това е вид съвременна ма-гия, използваща стари методи. Казано просто, потребителят е свободен да приеме или отхвърли предложението на рекламодателя.

  В други видове магия магът съзнателно използва окултни средства, форми и същности, за да окаже невидимо и незабележимо влияние върху околните хора или върху други свръхчувствителни форми и същности. Предаването на действието в този случай е основано на резонанса. Подобно е на това, както трептящата струна на цигулката предава вибрациите си на резониращия корпус. И тогава той вибрира и поражда съответния звук. Вибрациите могат да представляват и предавани символи. Това означава, че вибрациите на висшите и низши невидими светове могат да бъдат предадени във видимия свят чрез някакви форми или очертания. Често тези вибрации, като резонират, се усилват и предизвикват отговор. Дали човек ще се издигне на висше духовно ниво или ще се потопи още по-дълбоко в материята – в крайна сметка зависи от какъв свят изхождат вибрациите и от мотивацията на мага и възприемащия.

  ПРИРОДНАТА МАГИЯ ДЪРПА ЛИЧНОСТТА В НИЗХОДЯЩА СПИРАЛА

  Хората винаги са се опитвали да въздействат един на друг чрез магия. Техните цели и методи варирали от най-низките до най-високите. С помощта на низша магия са се предавали мисли, чувства и волеви импулси, не забелязвани от болшинството хора, и позволяващи на мага да произведе желаното действие върху възприемащия. Каква е разликата между такъв род магия и действието на силовото поле на истинската Духовна школа?

  Целта на практиката на природния маг е поддържане и усилване на при-родните сили. В съответствие с това той извиква, със или без помощта на символи, природните сили, засилвайки с тяхна помощ могъществото си и привързвайки към себе си ученици и слушащи. По такъв начин се достига концен-трация на природни сили, поддържащи силата на мага и неговите ученици и съществуването на групата.

  Както обяснихме в увода към тази статия, в такъв случай може да се говори за черна, бяла или сива магия, чиито названия показват целите им. Черната магия е свързана с т.н. примитивни методи, бялата – с възвишени форми, а сивата има отношение към всевъзможни междинни форми. При обективно разглеждане е ясно, че всички посочени видове магии съществуват в границите на смъртната природа. Те не се основават на вътрешна свобода, възникваща благодарение на живата връзка с Първоначалното Божествено Царство. Следователно, те нямат нищо общо със законите на Божествения свят и те не са част от пътя за освобождение, посочен на човечеството от Братството на Живота. Природната магия се основава на земни сили, докато Гностичната магия е освобождаваща жизнена практика, идваща, когато човек се откъсва от властта на природните сили. Силите, получавани при този процес, не са насочени към отделен индивид или към малка елитарна група, а тяхната задача е да преведат цялото човечество на по-висока фаза на развитие. По тази причина те предоставят на търсещия висшата цел на живота, свободата в това търсене и избора на път, водещ към нея. Следователно, целта на Гносиса не е обновяване или укрепване на земните връзки. Истинската Духовна школа се стреми само към това да покаже новия живот и водещия към него път.

  ПРИРОДНАТА МАГИЯ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ЛИЧНОСТТА

  Някои магове ползват символи и други същности за оказване влияние на отвъдния свят. В съвременната световна литература има многобройни свиде-телства за подобен род практика; особено в наши дни стана популярна темата за съществуването на този неизвестен за много хора свят. Съвременната литература и киноиндустрия проявяват повишена активност по този въпрос. Добре известни са, например, приказката за Аладин и вълшебната лампа, даваща на притежателя власт над духовете; или легендата за Фауст, извикващ с помощта на магически знаци могъщ природен дух. В тези истории символите са материални форми, чиято структура е аналогична на свръхчувствените същества и сили. Този, на когото са известни свойствата на свръхчувственото същество, може с помощта на такъв символ да извика аналогична структура, благодарение на наличието на връзка между свръхчувствения и чувствения свят. Такава връзка могат да създадат символите, а също и такива неща като ароматите на растенията, фигури, съставени от определени предмети, диаграми, ритуали и звуци - всички те могат да бъдат използвани в качеството си на посредници.

  От приказката "Ученикът на магьосника" ни е известно, че недостойните или "слаби стопани" могат да станат жертва на тези сили, които сами са извикали. Щом пред мага се появи извиканият от него дух, той се оказва здраво свързан. В най-лошия случай той не може вече да се освободи и става безволево оръдие на своя природен господар. Земният дух казва на Фауст: "Ти си подобен на духа, който те разбира. Ти не приличаш на мен".

  Нито един сериозно търсещ, застанал на духовния път на служене на човечеството, никога няма да се въвлече в подобна практика. Няма принципна разлика с какви цели – "добри" или "лоши" – се викат тези същества. Те влияят на Егото и ограничават личността със собствените си рамки. Всяка такава дейност на Аз-а пречи за постигане на единство с Божия Дух, колкото и цивилизована да е тя, дори ако човек се е отдал изцяло в служба на страдащото човечество.
  Когато природният маг се обърне към изначалния зов – да се варне в Полето на Божествената Светлина – той ще се сблъска със същностите и силите, извикани или създадени от него самия. За всички, стъпили на пътя на духовното освобождение, е важно разбирането на това, че тези сътворени същности и сили не могат да бъдат унищожени от техния създател – Аз-а, но те трябва да бъдат разтворени в истинското Аз, в безсмъртната душа.

  ЗАЩИТА ОТ ДЕЙСТВИЕТО НА ПРИРОДНАТА МАГИЯ

  Ако има хора, опитващи се да въздействат на околните с помощта на магия посредством мисли, чувства, волеви импулси, използвайки или не символи и "висши" сили и същности, то как можем да се защитим от тези действия?
  По принцип, всеки може да се огради от такива влияния, ако е достатъчно близък до земното и е реалистичен. Този, който не си позволява да се увлече от порива на възвишените мисли, чувства, постъпки, няма да стане резониращ инструмент за такива въздействия. Съществено е умението да се вижда разликата между въображаемото и реалността. Понякога желанията и страховете стават толкова силни, че могат да се проявят във вид на гласове или зрителни образи. Това създава впечатление, че човекът е "воден" от висши сили или същности, но в действителност това са само видимости, създавани от самия човек, които след това придобиват самостоятелно съществуване и предизвикват халюцинации.

  Следователно, много важно е търсещият истината да разбере, че такъв род халюцинаторни преживявания са породени от самия него. Разбирането на това дава търсения ключ за неутрализация на всякакво нежелателно влияние. У този, който правилно върви по духовния път, не само ще се развие тази необходима способност за различаване, но той ще почувства в собственото си същество постоянно нарастване на възможностите за освобождение. Благодарение на тази способност да различава, той ще се научи също да отличава илюзията от реалността. Разликата между силите от т.н. огледална сфера и истинските освобождаващи сили на Божествения Дух за него ще става все по-ясна. Обитателите на огледалната сфера ще бъдат разобличени и дезактивирани – не веднага, но неизбежно. Ето какво казва за магията източният философ Ямвлих /ок. 250 – 325 г. н.е./: "Това изкуство изисква душевна чистота, святост, отхвърлящи вся-какви пораждания от телесното и природното; всичко друго води до оскверня-ване на душата. Едното е единство с Божествената искра в нас, източник на всичко добро; другото – общуване със силите на нашата природа, демони и елементали, които подчиняват човека на себе си и го довеждат до медиумизъм и постепенно разрушение на неговата душа и дух. /Ямвлих, "Мистерии"/.
  Активен

  Страници: [1]   Нагоре
  Отиди на:  


  Подобни теми:
  Заглавие Започната от Отговори Прегледи Последна
  публикация
  Природна памет
  Езотерика
  Админ 2 1242 Последна<br />публикация Януари 08, 2010, 13:31:24
  от Админ
  Магия
  Духовни учения
  Аэ съм 9 1984 Последна<br />публикация Юли 13, 2010, 08:22:32
  от Neverland
  Как се разваля семейна магия? « 1 2 »
  Духовни връзки и взаимоотношения
  pufi 20 9873 Последна<br />публикация Декември 09, 2011, 21:28:10
  от meander
  ЛУННА МАГИЯ
  Езотерика
  ~Schwarze_Sonne~ 1 2319 Последна<br />публикация Юни 21, 2012, 19:15:26
  от ~Schwarze_Sonne~

  Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
  Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright