Духовно развитие

          

Страници: [1]   Надолу
Сподели тази тема във Facebook Сподели тази тема във Facebook
Автор Тема: Числова азбука  (Прочетена 1053 пъти)
Админ
Дидо
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 1131


 • Град: Варна
 • dean.radnev
  WWW
  « -: Януари 26, 2010, 20:55:31 »

  Впрочем, нумeрологията предлага много различни съвпа­дения между букви и цифри. Тук е дадена числова азбука, с помощта на която вместо букви могат да се поставят направо числа, както е показано по-долу:

  А - 1
  Б - 2
  В - 3
  Г - 4
  Д - 5
  Е - 6

  Ж - 7
  З - 8
  И - 9
  К - 10
  Л - 20
  М - 30
  Н - 40
  О - 50
  П - 60
  Р - 70
  С-80
  Т - 90
  У - 100
  Ф - 200
  X - 300
  Ц - 400
  Ч - 500
  Ш - 600
  Щ - 700
  Э - 800
  Ю - 900
  Я - 1000

  При практическа работа тези цифри се запомнят много бързо.

  Значения на числата

  1 честолюбие, алчност, грубост;

  2 разрушение, пагубно последствие;

  3 религиозност, стремеж към по-добро;

  4 власт, небрежност, ум;

  5 храброст, честност, благополучие;

  6 труд, свободолюбив, успех;

  7 бедност, престъпление, ограниченост;

  8 величие, кротост, справедливост;

  9 мъдрост, свободомислие, почит;

  10 добродушие, справедливост, душевна красота;

  11 престъпление, противозаконност, заядливост;

  12 неверие, волност;

  13 благост, победа на тъмнината, безсмъртие;

  14 жертва, порок;

  15 проницателност, вяра;

  16 благополучие, любов, семейство;

  17 нещастие, порочност, злина;

  18 сила на волята;

  19 безхарактерност, нерешителност, плахост;

  20 печал, строгост, разочарование;

  21 любов към хората, симпатичност;

  22 мъдрост, задълбоченост, гениалност;

  23 престъпление, наказание;

  24 добри стремежи, добродетел;

  25 знатност, слава;

  26 полезен труд, доброта, душевност;

  27 мъжество, сила на волята;

  28 сполука в любовта, щастие, богатство;

  29 лош замисъл, нищожество, самолюбие;

  30 сполучлив брак, успех и известност;

  31 добродетел, справедливост;

  32 вярност, душевна чистота;

  33 величие, красота;

  34 душевно заболяване, страдание, немощ;

  35 стремеж към висшето;

  36 изключителни способности, душевно величие;

  37 кротост, семейно щастие;

  38 неизпълнение, душевно несъвършенство;

  39 бедност, умствена слабост;

  40 удовлетвореност, настойчивост;

  41 душевна мъка, печал, неуспех;

  42 пътешествие, трудоспособност;

  43 обредност, ограниченост;

  44 енергичност, величие, успех;

  45 заточение, загуба на здравето;

  46 богатство, обществено положение;

  47 дълголетие, благополучие;

  48 съд, присъда, наказание;

  49 нищожност, користност;

  50 освобождение, забвение, свобода; 60 самота, загуба на най-хубавото; 70 наука, величие, светъл ум;

  73 дарба, стремеж към науките;

  75 способност;

  77 разкаяние, прошка;

  80 огромно нещастие, война;

  87 вяра;

  90 заблуждение, заслепяване, неуспех;

  100 политическа дейност, стремеж към изгода;

  120 патриотизъм, религиозност;

  150 похвала, победа;

  200 хладнокръвие, слабохарактерност;

  300 философия, задълбочено мислене;

  315 злина, грубиянство, вреда;

  318 добродетел, миролюбие;

  350 справедливост, здравина;

  360 обществена дейност;

  365 пътешествие, умора, неуспех;

  400 висша наука, проницателност;

  409 богословие, начетеност, църковност;

  500 любвеобилност, простота, знатност;

  600 успех, победа;

  666 убийство, злина, вражда;

  700 владичество, гордост;

  800 катастрофа, държава, измяна;

  900 война, бедствие, жертви;

  1000 поезия, любов, самостоятелност;

  1095 скромност, кротост;

  1260 изпитание, гнет, мъчение;

  1390 опасност.
  Активен

  Админ
  Дидо
  *****
  Неактивен Неактивен

  Публикации: 1131


 • Град: Варна
 • dean.radnev
  WWW
  « Отговор #1 -: Януари 26, 2010, 20:55:57 »

  Това се прави много просто.

  Напишете на лист хартия което и да е име и презиме, под всяка буква запишете съответната цифра, след това сумирай­те тези цифри или ги изчислете поотделно за името и прези­мето, а след това ги съберете. Полученото число ще даде пъл­на представа да дадената личност. За да изясним по-добре същността на този вид гадаене, ще дадем пример Александър Суворов.

  А Л Е К С А Н Д Ъ Р
  1 20 6 10 80 1 40 5 – 70
  = 233

  В А С И Л Ь Е В И Ч
  3 1 80 9 20 - 6 3 9 500
  = 631

  Обща сума 233 + 631 = 864.

  Следва да постъпим по същия начин, както и в първия слу­чай, т.е. да разложим сумата на съставните: 800+60+4, където

  800 катастрофа, държава, измяна;

  60 неуспехи, самота;

  4 ум, власт.

  Сега ще съберем цифрите от общата сума 8+6+4=18 -сила на волята.

  Намираме сумата от името и презимето. Ако в дадената таб­лица има цялото това число, трябва да прочетем срещу него съответното му значение. А ако в таблицата няма такова чис­ло, както беше в посочените по-горе примери, трябва да раз­бием получената сума на хиляди, стотици, десетици и еди­ници.

  Например общата сума от името и презимето 1343 е равна на 1000+300+40+3, не бива да се дели произволно.

  Като доказателство ще разгледаме името на гениалния по­ет А. С. Пушкин.

  А Л Е К С А Н Д Ъ Р
  1 20 6 10 80 1 40 5 - 70
  = 233

  С Е Р Г Е Е В И Ч
  80 6 70 4 6 6 3 9 500
  = 684

  Общата сума при събиране на името и презимето е 917. Се­га да отворим таблицата и да видим, какво означава това чис­ло при разделянето си:

  900 бедствие, жертва;

  10 добродушие, справедливост, душевна красота;

  7 бедност, престъпление.

  Всичко това заедно е любов към прекрасното, свобода на мислите.

  Сумата от името и презимето е 9+1+7=17 -нещастие, зли-на, гибелно последствие, смърт.

  Можем да приведем хиляди факти и примери, но най-добре е самите вие да опитате да направите това.

  8 резултат от анализа на получените данни стигнахме до извода, че съществува закономерна връзка между името и пси­хологическата информационна структура на личността.

  Ето как изглежда разшифровката на името на великия рус­ки поет А. С. Пушкин от гледна точка на мистичното учение на"кабала".

  А Л Е К С А Н Д Ъ Р
  1 20 6 10 80 1 40 5 – 70
  = 233

  П У Ш К И Н
  60 100 600 10 9 40
  =819 233+819=1052, където

  1000 поезия, любов, самостоятелност;

  50 освобождение, забрава, свобода;

  2 разрушение, гибелно последствие.

  1+5+2=8

  8 - величие, кротост, справедливост.

  Поразява изключителната правдоподобност на връзката между името и фамилията на човека и неговите психоло­гични особености.

  Въпреки че научаваме все повече за обкръжаващите ни пред­мети, ние за съжаление бавно се придвижваме напред в зна­нията за самите себе си. Как да разберем и опознаем себе си?

  По постъпките и думите ли?

  Става дума за такива качества, които се само и не толкова отличават един човек от друг по външност, но и определят маниера му на общуване, комуникативността, начина на ре­агиране на събитията, както и редица други качества. Възмож­но е тези знания да ни приближат до разбирането на това как­во е човекът.
  Активен

  Страници: [1]   Нагоре
  Отиди на:  


  Бог е Любов и е в мен, аз съм Любовта и с Бога в едно цяло с вярата и упованието в Бога аз съм неговото най-достойно проявление, за което той ме обича и облича в ризница от Любов, която да ме пази и закриля от всякакви зли сили и вмешателства в живота ми и в мен самия! Амин
  Паник атака | Планински кристал - Кварц  © Copyright